Депортация има и цар Борис III е отговорен за нея

Автор на статията е Михаил Иванов, съветник на президента Желю Желев по етническите въпроси и вероизповеданията, отговарящ за връзките на президента с еврейската общност в България (1990 – 1997). Публикува се с негово съгласие. Оригинално заглавие: “ПАРЛАМЕНТЪТ УРОНИ ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРИЯ”, публикувана през 2013 г. 

 „Винаги помнете, че всичко, което Хитлер е направил в Германия, е било законно”

Мартин Лутер Кинг

 

На 24 февруари 1993 г. Народното събрание проведе свое възпоменателно заседание, за да отбележи 50-годишнината от драматичните събития, когато през март 1943 г. под натиска на широки кръгове на българската общественост е  отложено депортирането в лагерите на смъртта на голяма група евреи от няколко града на България, в резултат на което те са спасени, както и за да почете паметта на повече от 11 хиляди и 300 евреи от Вардарска Македония и Беломорието, които са откарани в Треблинка, където са унищожени. На това заседание присъстват специално пристигналите за случая спикер на Кнесета на Израел Шевах Вайс, президентът на Б’ней Б’рит – Интернешънъл Кент Шайнер, президентът на Б’ней Б’рит – Израел Авигдор Варша и голяма група български евреи от Израел. Президентът Желю Желев и спикерът на Кнесета Шевах Вайс произнасят слова. В словото на Желев се казва:

„Българският народ има всички основания да се гордее със смелостта си да защити от унищожение над 49 хиляди български евреи, както и да скърби за 11 363 невинни жертви от Беломорска Тракия и Македония, за чието оцеляване не успя да се пребори с натиска на хитлеристка Германия и профашистките сили в България.”

Тези дни – 20 години по-късно – на много места в страната се отбелязва вече 70-годишнината от тези събития. На 8 март 2013 г. Народното събрание приема „Декларация по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите от Холокоста”. Вносители на окончателно редактирания текст са народните представители Красимир Велчев от ГЕРБ, Ангел Найденов от Коалиция за България, Юнал Лютфи от ДПС, Иван Костов от Синята коалиция и Цецка Цачева – председател на Народното събрание. Гласували – 170 души „за”, нито един „против”, нито един „въздържал се”.  В декларацията, наред с другото, се казва:

„Оценявайки обективно историческите събития, днес не може да се оспорва фактът, че 11 343 евреи са депортирани от Северна Гърция и Кралство Югославия, които тогава са под германска юрисдикция. Като осъждаме този престъпен акт, предприет от хитлеристкото командване, изразяваме съжаление, че не е било във възможностите на местната българска администрация да го спре.”

Цитираният текст на българския парламент буди недоумение. С него се прави завой в българската политика по един емблематичен въпрос, като се демонстрира отказ от основни хуманистични и демократични ценности, в името на които беше извършена политическата промяна през 1989 и 1990 г. Той иска да каже: „Българските власти не са имали нищо общо, те  нищо не са могли да направят. Германците са виновни за всичко.” Такъв начин на мислене напомня за началното училище, където може да се чуе някое дете да казва на учителката: „Госпожо, аз не съм виновен. Той –  Иванчо блъсна Марийка.” (Между другото, когато бях дете, хич не ги обичахме такива.) Само че в случая не става дума за Иванчо и Марийка, а за извършен геноцид, за тотално унищожение на всички евреи от Вардарска и Източна Егейска Македония и Западна Тракия.

Заповед от М-во на отбраната от 1941 г., в който пише “окупиране на Македония”

Не е вярно, че въпросните територии по това време са били под германска юрисдикция, както се казва в декларацията. Наистина те не са принадлежали на България – този въпрос се е предвиждало да бъде окончателно решен след успешното за държавите от Оста завършване на войната. Но и териториите и населението в тях са били под властта на българските закони, упражнявани от български администрации и съдилища. С други думи, Източна Егейска и Вардарска Македония и Западна Тракия тогава са били под българска административна и българска съдебна юрисдикция. Да се казва, че в тях през март 1943 година са действали законите на германския Трети Райх, е нелепо. И се питам ще се намери ли измежду депутатите, които са юристи по професия, поне един, който да твърди противното?

Нещо повече, както е добре известно, териториите на новосъздадената българска административна Беломорска област (между реките Струма и Марица), както и Вардарска Македония и Западните покрайнини биват наричани, включително и в официални правителствени документи, „новите предели на страната” или „новите земи” или „новопридобитите земи”. В тях са разположени български окупационни войски, установени са български съдилища и български местни администрации.  През 1942 г. Цар Борис ІІІ влиза тържествено в Скопие като „освободител”. Правителствената пропаганда го величае като Цар Обединител.

Депортацията на евреите от „новите земи” е резултат от сътрудничеството между българското правителство и хитлеристка Германия. Има достатъчно добре известни документи, от които се вижда, че, освен по силата на известното германо-българско споразумение от 22 февруари 1943 г., „вдигането” и транспортирането на евреите става в изпълнение на няколко постановления на българския Министерски съвет и се извършва от българската полиция и българския Комисариат по еврейските въпроси под ръководството на висшите му служители и лично на комисаря Александър Белев.

Богдан Филов и Хитлер

Белев, както и другите двама отговорни по „еврейския въпрос” висшестоящи лица от българското правителство – министър-председателят Богдан Филов и вътрешният министър Петър Габровски, са участвали в това сътрудничество не против волята си, а със забележително усърдие и в хармония със своите възгледи. Тези действия на тогавашната изпълнителна власт стават зад гърба на парламента, което предизвиква народният представител проф. Петко Стайнов да отправи на 22 март 1943 г. питане към министър-председателя и министъра на вътрешните работи относно депортирането на беломорските евреи. В това свое питане видният български юрист иска правителството да даде обяснение за извършеното от него, изразявайки голямата си тревога от нечовешкото третиране на насилствено „вдигнатите” евреи от „новопридобитите земи”, като задава, наред с другото, въпроса:

„Ако се касае за предаване на евреи от нашите земи на чужда държава и ако то става по някаква спогодба с тази държава, не е ли необходимо, щото този спогодба да получи одобрението и на Народното събрание или въпросът за лишаване от свобода, както и предаването насила на живи хора – жени, мъже, старци и деца на чужда държава, е някакъв дребен въпрос, та няма нужда от одобрението на представителите на народа?”

По-нататък Петко Стайнов отбелязва, че „следва да се приеме, че земите в Тракия и Македония са анексирани към българската държава и нееднократно Народното събрание с ред свои закони ги третираше като такива”.

Всъщност, фактите са добре известни и няма защо да бъдат повтаряни с подробности. От тях недвусмислено се вижда отговорността на българските власти и лично на Цар Борис ІІІ за депортацията на евреите от „новопридобитите земи”. Що се отнася до Царя, то нека никой да не си въобразява, че споразумението от 22 февруари 1943 г. между Белев и Данекер за изселването на 20 000 евреи в „германските източни провинции” би могло да се сключи без неговата санкция, както и не биха могли да се осъществят без неговото знание и съгласие последващите действия по изпълнението на това споразумение.  Нека да не се забравя телеграмата до Цар Борис от  софийския митрополит Стефан, който на път за Рилския манастир става свидетел на ужасните условия, в които се намират натоварените в конски вагони евреи на път за пристанището на Лом. В тази телеграма владиката настоява да се облекчи непоносимия режим, на който превозваните са подложени, и пожелава те да не се изпращат в Полша. Отговорът на двореца е, че „ще се направи възможното и законното”. И не се прави нищо. А е зависело от него.

Недостойно е тази отговорност да се омаловажава. С пасажа в декларацията на парламента от 8 март, относно съдбата на беломорските и македонските евреи, беше уронено достойнството на българската държава. И нима авторитетът на Германия пострада, когато нейният канцлер Вили Брант коленичи пред мемориала на жертвите на Третия Райх в Бухенвалд?

Това в никакъв случай не означава, че трябва да се оправдае кървавият масов комунистически терор след 9 септември 1944 г. Това в никакъв случай не означава, че е законен  „Народният съд” – пример за чудовищно погазване на основното човешко право на справедлив съд, което е провъзгласено в Магна харта, в американската декларации за правата, във френската декларация за правата на човека и гражданина и в други основополагащи документи на либерално-демократичната традиция.

Евреите бива качвани във вагоните, които ще ги отведат в Треблинка. Скопие 1943 г., Източник: Яд Вашем.

Пасажът в парламентарния документ, за който става дума, помрачава годишнината, в която отбелязваме достойното поведение на българското гражданско общество по онова време – на Лиляна Паница, която поема огромния риск да съобщи на еврейската общност за готвеното престъпление (горчива ирония е, че тя, която е избегнала ужасите на Гестапо, попада след 9 септември 1944 г. в ръцете на комунистическите палачи, които я умъртвяват по най-жесток начин), на Светия Синод на Българската православна църква и особено на митрополитите Стефан и Кирил, на делегацията от кюстендилски първенци, на групата от 43 депутати, начело със заместник председателя на парламента Димитър Пешев, които подписват искането за отмяната на депортацията (30 от тях остават верни докрай на подписите си, въпреки натиска, на който са били подложени), на депутатите от опозицията Петко Стайнов и Никола Мушанов, на Комитета за защита на евреите, на Лекарския съюз, на Съюза на писателите (и лично на Елин Пелин, който е близък приятел на Царя) , на съюзите на артистите, адвокатите, търговците, на различни занаятчийски сдружения, младежки организации, журналисти, художници, на спортното дружество „Славия”, на видни политици и публицисти (включително подписката на група от 63 политици и общественици, между които са Никола Мушанов, Кръстю Пастухов, Никола Петков, Атанас Буров, а също така личното изложение до Царя на Стоян Костурков, в което той нарича действията срещу евреите „варващина и отрицание на елементарна човечност”), както и на обикновени работници и селяни. Нека да споменем и активната роля  на еврейската общност, която не се оставя безропотно да бъде изпратена на заколение, а се бори мъжествено за своето спасение. Евреите в София масово излизат на протестна демонстрация срещу депортацията, организирана от Българската работническа партия на 24 май 1943 г.

Справедливостта изисква да се даде дължимото и се признае ролята и на Цар Борис ІІІ, който независимо дали по принуда от оказания обществен натиск или по вътрешно убеждение, взима решението за отлагане, а впоследствие и за отмяна на депортацията. Или някой смята, че е било възможно в тези времена друг в държавата да вземе такова съдбоносно решение?

И нека да не спорим дали това е било спасяване, или спасяване в кавички или оцеляване. Без направените усилия от българската общественост депортацията на 8 500 евреи от „старите земи” е щяла да се състои и, следователно, в резултат именно на тези усилия те са били спасени. Тук непременно трябва да се подчертае, че става дума за физическо спасяване. Евреите в България остават и след това жертви на жестока икономическа и гражданска репресия, основаваща се на расисткия Закон за защита на нацията и свързаната с този закон правна уредба.

Днес, от дистанцията на времето, виждаме, че през 1943 г., в условията на унищожителна война, когато светът е разделен на два непримирими лагера, гражданското общество и българският парламент със своите депутати като Петко Стайнов, Никола Мушанов и Димитър Пешев, стоят неизмеримо по-високо от съвременното гражданско общество и от сегашните български депутати, между които не се намери нито един, който да се разграничи от пасажа в парламентарната декларация, отнасящ се до депортацията на евреите от Северна Гърция и Югославия. Защото този пасаж представлява институционализирано фалшифициране на българската история.

 

Posted in Bulgaria, история, на български | Tagged , | Leave a comment

Бойко Борисов и Зоран Заев почетоха заедно паметта на депортираните евреи от Македония

Когато говорим за Бойко Борисов и визитата му в Македония, за да почете паметта на депортираните евреи от страната, трябва да имаме предвид а) че е премиер в коалиционно правителство; б) че това, което казва, стига до милиони българи чрез традиционните медии; в) че видеото стига до близо 200 000 негови последователи във ФБ със следния текст: “Участвах във възпоменателната церемония по повод 75-годишнината от депортирането на евреите от територията на днешна Република Македония. Светла им памет, не сме ги забравили, те са в нашето съзнание.”

Това е текстът под снимките от посещението му в Скопие:

Бойко Борисов поднася цветя пред паметника на жертвите на депортацията в Скопие

“Поклоних се пред паметта на евреите, депортирани от територията на Република Македония преди 75 години. Не трябва да забравяме тази част от историята и не трябва да допускаме подобни грешки. Дълбоко скърбим за всеки човешки живот и никой, изпратен в лагерите на смъртта, не трябва да бъде забравян.” 

Борисов в Синагогата в София

Също така, на 10-и март:
“Присъствах на церемония в Централната софийска синагога по повод 75-годишнината от уникалния акт на спасение на българските евреи по време на Втората световна война. Българското правителство бе удостоено със знак “Шофар” за своите усилия в посока борба с антисемитизма и съхраняване на паметта за Холокоста у нас. Горд съм, че съм българин, потомък на такъв народ, който се е опълчил и е застанал с морал, смелост и твърдост в спасението на близо 50 000 свои граждани.”

И, ако щете, дори това, че отдаде почит на Храма, поставяйки си кипа.

Сигурен съм, че ще има хора, които няма да са достатъчно (или изобщо) доволни от жеста и думите му. Сигурен съм, защото някои от тези хора са готови да критикуват всеки, който не се изкаже тъкмо така, както те биха го сторили, с точно тези думи, които те биха използвали.

Аз, обаче, не съм като тях.

Предпочитам да видя нещо, отколкото нищо. И друг път съм писал за това, че принципът “Ако бях аз, щях еди-какво-си да кажа” не е добър за сериозен разговор. Ако някой иска да каже нещо друго – никой не го/я спира. Но от премиерите до момента, той е първият, който отдава почит на загиналите.

Поздравявам премиера, както и неговите съветници, с които вероятно е обсъждана темата. Поздравявам и македонският премиер Зоран Заев, защото и той има принос за това решение – без неговата покана г-н Борисов не би отишъл в Скопие.

Дано тази инициатива продължи с още мероприятия – и тази година, а и следващите.
Ние не сме тук само днес, а трябва да сме и тук – в Интернет, и в Скопие, и в София, и в Треблинка, и навсякъде, всяка година, за да напомняме за човешкото зло и за човешкото добро. За спасяването, но и за факта, че за да има спасени, трябва да има от какво да са били спасявани.

Да допълня и с текста на речта на Зоран Заев в присъствието на Борисов:

Зоран Заев пред паметника в Скопие

„Ми претставува чест и голема одговорност да ви се обратам денес од ова место, првенствено како граѓанин на Република Македонија. Пред 75 години, овој простор беше искористен за едно големо злосторство врз наши сограѓани. Денес, 75 години подоцна, се собравме да се сетиме на оние коишто животите ги изгубија во виорот на едно лудачко време.
Се сеќаваме и одбележуваме 75 години од деновите кога 7 144 Евреи од Скопје, Битола и Штип, но и од цела Македонија беа собрани тука, во просториите на тогашниот Монопол, и испратени на еден пат од кој никогаш не се вратија. Нивниот најголем „престап“ беше нивното постоење, нивната култура, нивната традиција, нивната заедница. За тоа беа казнети со најдраконската казна и предвреме оттргнати од своите најблиски, од својата земја, од своите животи.
Геноцидот над Евреите во Втората светска војна беше борба на деструктивни и анти-цивилизациски сили против сета добрина и љубов, против пријателството и човештвото. Холокаустот беше борба против луѓето, слободата и нашето заедништво. „Таму каде што горат книги, ќе горат и луѓе еден ден“ е цитат од драмата Алмансор на Хајнрих Хајн, едно од делата изгорено во Берлин од страна на нацистите.
Нашите сограѓани, Евреите, беа книги на нашето заедничко постоење, испишани со години и векови на историја и традиција, борба и пркос за подобро утре за сите коишто живеат и живееја на овие простори. Оние коишто успееја да го избегнат крволочното лудило оставија неверојатен траг во нашата заедничка историја. Естреја Овадија – Мара, Соломон и Самуел Садикарио, Бено Исак Русо, Мориц Романо се само неколку од нив.
Денес, би сакал да им се заблагодарам на Еврејската заедница на Република Македонија и Фондот на Холокаустот од Македонија, коишто овозможуваат да се сеќаваме и да ја паметиме историјата и културата на нашите сограѓани, нивните предци. Вашата заложба ја прави Македонија побогата и граѓаните на Македонија ви се благодарни за тоа.
Нашата сплотеност во осудувањето и сеќавањето на депортацијата на нашите сограѓани во логорот на смртта Треблинка е повеќе од само симболична. Денес ги повторуваме лекциите од минатото, за уште посилно да си го осветлиме патоказот за иднината којшто заеднички го избравме. Омразата не е наш избор. Прифаќањето на различностите, љубовта кон ближниот, но и почитта кон другиот, поддршката, соработката и пријателството се вредностите коишто ги прифаќаме со нашите мисли и срца, а ги чуваме со нашите дела.
Никогаш да не заборавиме што се случи тука, пред 75 години. Историјата се повторува само за оние коишто стануваат слепи за минатото. Ние нема да бидеме слепи и ќе продолжиме да се сеќаваме. За никогаш да не се повтори.
За оние коишто ни беа прерано одземени,
Од оние коишто нема да заборават,
Кон оние коишто допрва доаѓаат,

Слава им!“

Моето уважение и към двамата премиери, че правят верни стъпки в правилната посока!

Животът не е приказка, добрите неща се случват не с помощта на феи, а с много труд, с постоянни усилия в борба със злото, а понякога и с луд късмет. Така е било някога, така е и днес.

__________
(Снимки и видео: Фейсбук-профил на Бойко Борисов и Зоран Заев)

Posted in Bulgaria, European Union, история, на български, общество | Leave a comment

Никой от ЕК или ЕС не се е държал така безцеремонно с България!

Патриарх Неофит, президентът Радев, патриарх Кирил

Вместо заключение по темата за визитата на руския патриарх и “конското”, което той най-нагло държа на президента Радев.
Днес, 11-и март 2018 г., руската новинарска агенция ТАСС (не е майтап, те си възстановиха името от съветско време!) е публикувала интервю с г-н Радев.

В него президентът казва:

“В хода на своята предизборна кампания нееднократно заявявах, че “еврофилията” не означава “русофобия”.

Прав е, разбира се.

Но колко ли са хората, които ще си дадате сметка, че думите му не се отнасят за българите?

В България хората, които искат страната да бъде част от Европейския съюз не може да бъдат наречени русофоби. Напротив – сред някои от най-ревностните последователи на ЕС са хора, които са учили в СССР, говорят свободно руския език и познават руската култура.

Не, изглежда по-вярно е обратното: хората, които обичат Русия, не обичат ЕС и изобщо – Запада.

Впрочем, у нас думата “русофоб” се използва от определени лица, като под нея обикновено имат предвид не хора, които не обичат Русия, а такива, които не обичат Русия… достатъчно — според мерките на самите русофили, разбира се.

Уважаеми хора,
Не може да не ви е направило впечатление, че днес в България е много трудно да се критикува политиката на Руската федерация (и в този контекст – наглото поведение на руския патриарх, който говореше не като висше духовно лице, а като депутат от руската Дума, при това не добре запознат с историята!), много по-трудно, отколкото да се критикуват ЕС и САЩ.
Защо е така – ясно ви е, нали?
Критикуващите руската антиевропейска (а следователно – и антибългарска!) политика тутакси биват нападани онлайн, а и в някои от традиционните медии с обвинения, обиди и т.н. Понякога атаките са от тролове, друг път – от измислени профили и др.п.

Критикуващите Европейския съюз, САЩ и изобщо – Запада – нямат такъв проблем, защото това е нормално поведение за свободни хора от страна, в която човешките права се спазват. На Запад, в ЕС и САЩ няма нищо лошо, нито пък страшно, когато човек критикува каквото и да е.

Вие да сте чули някой от Европейската комисия или ЕС да е дошъл в София и да се държи като руския патриарх с нашия президент?

Представяте ли си Папата да дойде и да държи такъв език?!

Аз не си го представям.

Хора, които не са силни или не защитават силни позиции, обикновено са по-агресивни, защото се опитват да компенсират липсата на аргументи и факти със силни думи и силови жестове. Това обяснява най-добре защо руският емисар се държа така нагло. Е, може и да е от липса на възпитание, разбира се. Или от двете. Но не може да не е нито от едното, нито от другото.

На горната снимка е и българският патриарх.
Вече няколко дни изминаха, откак той беше свидетел на думите и поведението на руския си колега, но още не сме чули какво мисли патриарх Неофит по темата.
Един истински църковен водач, на автокефална църква, не може да стои безмълвен, когато негов колега, от същата по статус църква излиза от полето на религията и тръгва да играе мача на друг терен, за който нито е подготвен, нито има право да играе…

ДОПЪЛНЕНА, 12.03., 21:20 ч.: 
Българската патриаршия реагира:
“Срещата на патриарх Кирил с българския президент на 04.03.18 се проведе с участието на българския патриарх Неофит и митрополити от БПЦ.
В своето изказване патриарх Кирил изложи болката и разочарованието си от принизяването на ролята на Русия в руско-турската освободителна война и отдаването на почит и на други, според него държави.
Президентът Радев с такт и достойнство увери патриарха на Руската православна църква, че българският народ никога не е преставал да отдава почит и заслужена благодарност на руския народ, на Руската църква и на воините от армията-освободителка на император Александър II и президентът е изразил всичко това в своите речи на честванията на 3 март.
В същото време, президентът Радев изрично подчерта, че така както Църквата се бори за душата на всеки човек, така и ние сме признателни към паметта на всеки воин, сражавал се в руската армия под знамената на император Александър II и загинал за българската свобода, независимо от неговата националност.
Патриарх Кирил сам предложи да приключи тази тема, след като президентът му напомни за тезата на самия патриарх за силата на мълчанието.
През целия разговор президентът се държа като държавник, с уважение към своя събеседник, но и отстоявайки твърдо своите позиции, което силно впечатли главата на Руската православна църква.
В края на разговора патриарх Кирил отправи благословията си към българския президент, но последният каза, че я е получил вече с встъпването си в длъжност от мъдрия Български патриарх Неофит.”

П.П. За онези, които си мислят, че е нормално руският патриарх да се държи назидателно и да води политически речи – за тях Михаил Иванов пише на стената си в коментар под своя статус, в който Людмил Чехларов казва: “Църквата нали за това е създадена-да стабилизира централната власт.”:
“Не, не е за това създадена. Църквата това е тялото на Исус Христос, което се състои от всички, вярващи в него. Църквата не са духовниците, които са само служители.Църквата това са вярващите. Добре известни са думите на Христос: “Отдай кесарьовото кесарю и Божието Богу.” Църквата съществува с едно единствено предназначение – да отдава Божието Богу. Използването на Църквата за политически цели е безбожие и противоречи на Конституцията.”

Още по темата в моя блог – статията Руският патриарх изопачава историята и явно си мисли, че ние пасем трева.

_____

* – Още за патриарх Кирил – тук.

Posted in Bulgaria, на български, общество | 1 Comment

Проф. Пламен Павлов: Поетът Венко Марковски е личност, която трябва да бъде върната на литературната и културната карта на България

Историкът проф. Пламен Павлов в интервю за Агенция „Фокус“ по повод 103 години от рождението на българския писател, поет и драматург акад. Венко Марковски. Публикува се с малки редакции от проф. Павлов и с любезното съгласие на г-н Красимир Узунов, президент на агенция “Фокус”.

Фокус: Проф. Павлов, на 5 март се навършиха 103 години от рождението на българския писател, поет и драматург Венко Марковски. С какво е важен той за България?

Венко, Филимена и Коле Неделковски

Проф. Пламен Павлов: Венко Марковски е личност, която трябва да бъде върната на литературната и културната карта на България, тъй като през последните години, мисля, че той до голяма степен е позабравен. И е повече забравен у нас, отколкото в Република Македония, макар че там отношението към него е твърде противоречиво. Без съмнение става въпрос за една голяма фигура не само в културен и чисто литературен порядък, а и от гледна точка въобще на съдбата на българите в Македония през ХХ век, на отношението на левицата към българското национално самосъзнание на сънародниците ни от Македония. Венко Марковски съчетава в себе си много страни на нашата национална история от миналия век и то такива, които са малко познати. Това много добре личи от пиесата на големия македонски и, бих казал, български писател Младен Сърбиновски „Македонският Фауст“. Жалко е, че тази пиеса много отдавна не е излизала на българска сцена, което важи и за творбите на Венко Марковски. Пиесата „Македонският Фауст“ има силно и знаково звучене, тъй като действително в творчеството на Марковски се преплитат всичките тези криволици на съдбата на интелектуалците от днешна Република Македония, доктрината на македонизма, както и връщането към българските корени. Много богата тема е Венко Марковски…

Фокус: От „войнстващ македонец“, както го наричат, той става радетел на българщината. Как може да се обясни този преход?

Проф. Пламен Павлов: Трябва да кажем, че преди това той е „войнстващ българин“, български патриот. Парадоксалното е, че Венко Марковски се превръща в македонист в… София! И той сам го казва с горчивина и ирония, че след като е роден и расъл в Скопие, след като е учил в сръбско училище, тъй като в окупираната по това време българска земя Македония други просто няма, през Белград той идва в София, за да се превърне в „македонец“, попадайки в средите на лявата македоно-българска интелигенция, която е под силно въздействие на идеите на Коминтерна и на всичките мантри за интернационализъм. Така че той сам с горчива самоирония казва, че парадоксът при него е, че от поробената българска земя Македония идва като българин в София и вече тук, попадайки в една друга среда, се превръща във войнстващ македонист. Обаче трябва да кажем, че неговите ранни творби са посрещнати с възторг не само от  левицата, но и от по-десните среди на македонската миграция, пък и от българската интелигенция като цяло. В крайна сметка Вениамин Миланов Тошев се превръща във Венко Марковски благодарение на своя литературен кръстник – Теодор Траянов, един от най-големите български поети на ХХ век, който няма нищо общо с левицата и с доктрината на македонизма. Не някой друг, а академик Стефан Младенов – един от най-големите български езиковеди, дава възторжена оценка – българският дух в Македония е жив,  там се раждат творци и талантливи стихове. Нека да припомним, че първите литературни творби и първите книги на Венко Марковски, които са издадени в България, някои са написани на литературен български език, други – на неговия роден диалект. Трябва да отбележим, че този диалект и днес си остава една друга писмена норма на българския език.

Фокус: Каква е неговата заслуга за създаването на македонския език?

Страница от книгата “Голи оток”

Проф. Пламен Павлов: “Заслуга“ трябва да го разбираме в кавички, защото самият Венко Марковски не се гордее с участието си в т.нар. езикова комисия и в заседанията ѝ в манастира „Прохор Пчински“. Прохор Пчински е един голям български светец, ученик на св. Иван Рилски. А манастирът, който носи неговото име, е част от историко-географската област Македония, но днес остава в сръбска територия, което е един от нерешените въпроси между Република Македония и Сърбия. Но там се свиква комисия, като, разбира се, всичко се дирижира от Белград и от режима на Йосип Броз Тито. И оттам се стига до идеята да се създаде македонски език, македонска азбука. И там Венко Марковски, независимо, че е един от хората, които движат този процес, например се бори за буквата Ъ (или ер голям), която отпада като много ясен знак за българската природа на новосъздаващия се език. Това много добре може да бъде разбрано от неговата книга „Кръвта вода не става“. Това е една книга, която има много сложна съдба, но в нея Венко Марковски разказва от първо лице как текат тези процеси и в този смисъл наред с неговата поезия трябва да прибавим и негови публицистични книги – „Кръвта вода не става“ и „Голи оток“. Като „Кръвта вода не става“ има качеството и на първокласен исторически извор, защото в крайна сметка един от създателите на всичко това сам разказва от много голяма дистанция на времето какво се е случвало в онези години. Така че Венко Марковски още в България попада в тези леви среди, бил е в лагерите за изолация на левите елементи, бил е в Софийския затвор, участвал е активно в антифашистката съпротива… След 9-и септември 1944 г. той отива във Вардарска Македония и се включва много активно във всички тези процеси. Той е бил депутат в тогавашния македонски парламент, след това обаче е низвергнат и като противник на режима е изпратен  чудовищния концлагер Голи оток, който той сравнява с ужаса на нацистките концлагери в Германия. Това са много важни, знакови творби… Можем само да благодарим на братята Игор и Вени Марковски – неговите внуци, които са до голяма степен основният двигател на преоткриването на Венко Марковски, включително при издаването на тези две книги. Особено за „Кръвта вода не става“ не трябва да забравяме, че е книга, поръчана лично от Тодор Живков, като отговор на „История на македонския народ“, която излиза в три тома през 1969 г. и в която лъжата е превърната в основна платформа на пренаписването на историята на македонските българи. Но поради прословутия пролетарски интернационализъм „Кръвта вода не става“ два пъти е спирана и фактически излезе напълно легално през 2003 г., благодарение на инициативата от семейство Марковски. Това също показва до каква степен в България дори когато всесилният Живков благослови нещо, по различни причини и явно под натиска на Югославия и на Съветския съюз книги са спирани и са претопявани. Вече „Голи оток“ е книга, която е издадена на английски език от Колумбийския университет, което е една неприятна изненада за югославските, съветските и част от българските комунисти. Когато е преведена на български, тя има не малък отзвук и в нашия културен печат през 2015 г. Интересно е, че преди това е издадена и в Македония.
Така че животът на Венко Марковски е нещо много сложно. Той, разбира се, е дълбоко вярващ комунист, достигащ до фанатизъм. Една от причините да бъде пратен в Голи оток е както неговото несъгласие с тоталния антибългаризъм в Македония, така и неговата вярност към Съветския съюз и към Сталин. Става дума за скъсването на отношенията между Тито и Сталин през 1948 г. Но той през цялото време носи в себе си своето българско чувство – постоянно си спомня за своята майка, живее в българска среда и носи българското в себе си дори и във времето, когато официално го отрича. И, в крайна сметка, се връща при своите български корени, след като през 1965 г. се преселва в България – нещо, което е било облекчение за югославския режим. Отново този исторически момент е много добре представен и метафорично изказан в пиесата „Македонският Фауст“ на Младен Сърбиновски. Изобщо за Венко Марковски според мен вече тепърва трябва да се мисли вече от една дистанция на времето. Той умира на 72-годишна възраст през 1988 г. Трябва да се види неговата роля в българската литература. Той стоеше много самотно и в българската поезия, бидейки един епически поет с огромен епически потенциал в една епоха, в която епическата поезия беше изнудена във възхвала на комунистическия строй. Но дори и в тези негови най-идеологизирани стихотворения има много мощен талант, който се вижда и в белетристичните му книги – той просто мисли в поетични образи и на моменти започва да пише в бял стих. Заслужава си Венко Марковски да бъде преоткрит и като обществен феномен, и като носител на българската идея в толкова сложни перипетии, и като литературна дарба. Защото той наистина има уникална литературна дарба и това не го казвам аз, а го казват акад. Стефан Младенов, Теодор Траянов и въобще цялата българска интелигенция, която става свидетел на раждането на неговия поетичен талант.

Фокус: Какъв трябва да е съвременният прочит на живота на Венко Марковски?

Венко Марковски с внуците си Игор и Вени

Проф. Пламен Павлов: Тепърва трябва да бъде намерен балансът в това да се види всичко стойностно във Венко Марковски, а то не е никак малко. Разбира се, с годините той има публикувани огромни тонове стихове, което е къртовска работа от гледна точка на литературния труд. Наред с неговите писания, посветените на БКП и на Съветския съюз, които днес будят усмивка, има и изключително мощни послания в духа на древната българска традиция, в духа на историческата истина. Не е мястото сега да започна да рецитирам стихове на Венко Марковски, но той казва как от един народ направихме два, как вилнее произвол и геноцид и много други тежки думи, които в ония времена, независимо от добронамереното отношение на Живков към Марковски, хич не е било лесно да бъдат написани или изречени и са носили проблеми. Понеже Венко Марковски е удостояван с най-високи български награди, включително и Герой на Народна република България и герой на социалистическия труд, в Съветския съюз по тогавашната система започват да му издават някои произведения. Когато ги издават обаче, заваляват протести от югославска страна, защото там е казана истината за българите в Македония, критикува се Тито и др.п. И тогава има един разговор между Брежнев и Живков, в който лидерът на всемогъщия Съветски съюз иска да се запуши устата на Марковски, но чест прави на Тодор Живков, че остава верен на българската идея и го защитава. Така че ние покрай него можем да направим преоценка и на много други събития и процеси и да видим в крайна сметка, че този български дух, чието олицетворение е Венко Марковски, е много важен. Той е важен и за младите хора, и въобще за всички хора в днешна Македония, тъй като пак в пиесата на Младен Сърбиновски много интересно и талантливо са представени тези колебания. И там една партийна активистка казва, че младите хора живеят с неговите песни и няма как да го отречем. Там има и един разговор между македонският партиен лидер Лазар Колишевски и Венко Марковски, където Колишевски му казва: „Ти, Марковски, въпреки грешките си, си наш човек. Ето, ще ти дадем служебна кола, секретарка, ще станеш официален академик“. И Венко Марковски е можел да избере този уют и да има и негова статуя в този абсурден паноптикум „Скопие 2014“. Но не, той избира да остане верен на истината и на българската кръв на своите предци и собственото си българско чувство и да стане вътрешен емигрант в старата българска държава. Като през цялото време той се е опитвал да гради някакви контакти, някакви мостове. Знаем неговото семейство – съпругата му Филимена е винаги до него, дъщеря му Султанка Марковска е известна пианистка, неговият син Миле, също писател,, който нелепо загива в България, казах за неговите внуци Вени и Игор – става въпрос за една стара българска и достойна фамилия, сред чиито предци има хора от Вътрешната македоно-одринска организация. Венко Марковски сам казва: „… кръвта вода не става…“ и припомня как като дете се е катерил по таваните и е намирал книгите на Вазов, на Ботев и всичко, което е било вече извън закона според сръбско-югославския режим. Не бива да забравяме, че режимът на Кралство Югославия обявява македонските българи за „прави сърби“, не ги признава дори и за „македонци“. Ето тези перипетии от живота на Венко Марковски трябва да се осмислят, те могат да бъдат една прекрасна основа за филмова интерпретация. Най-малкото пиесата на Младен Сърбиновски да бъде поставена отново на българска сцена, както и  да бъде филмирана. Неведнъж сме се обръщали с такива идеи към българската театрална общественост, защото това е една много добра творба, с която не само, че ще бъде възкресен споменът за Венко Марковски, но и ще бъдат показани и много от днешните българо-македонски перипетии. Няма съмнение, че Венко Марковски  е много важна фигура за Република Македония, която няма как да бъде заобиколена. Когато се разглеждат неговата личност и творчество, достатъчно е да видите някоя македонска енциклопедия или учебник, там някак си през зъби се процежда, че той все пак има българско самосъзнание… Така че Венко Марковски си остава знакова личност – една катарзисна фигура за съвременните българо-македонски отношения, за днешните и бъдещите отношения на един народ, разделен насилствено на два в две държави.

Posted in Bulgaria, European Union, история, на български, общество | Tagged , , | Leave a comment

Руският патриарх изопачава историята и явно си мисли, че ние пасем трева

За всички, които добре знаят руски език – вижте видеото; вслушайте се в думите на човека, който говори; чуйте внимателно какви опашати лъжи казва не кой да е, а главата на руската православна църква. Наглостта на руския патриарх Кирил няма граници! При това той не говори на президента Радев – не, напротив, обръщайки се към камерите, той нарежда това му послание да стигне до всички българи.

Патриархът: Ние сме за историческата истина (3:57 мин.).
Истината: Да разгледаме какво по-конкретно казва той и дали казаното отговаря на историческите факти.

Патриархът: Руско-турската война била продиктувана от любовта на Русия към България.(1:58)
Истината: Тази причина я няма в нито един от учебниците по история. Нещо повече, в Манифеста за обявяване на войната (12 април 1877 г.) руският цар Александър II споменава България след Херцеговина, а и след Босна. В него се говори за “облекчаване участта на християните на Балканите”. Разбира се, основната причина е друга – и патриархът я споменава малко преди това: загубата на територии и пари в резултат от Кримската война. В България обаче знаем колко беди е донесла тази война на българското население, а самият факт, че патриархът я споменава на няколко пъти е ясен знак, че той или не знае, или знае, но се подиграва на българите.

Патриархът: Войната била обявена в пълна дипломатическа изолация, цяла Европа била против,  (1:38), даже целият свят (2:16).
Истината: Това е, разбира се, лесна за опровергаване лъжа – на 8-ми юли 1876 г. Русия сключва тайно споразумение с Австро-Унгария, т.нар. Райхщадско споразумение, с което си осигурява дипломатическа помощ за войната, която ще бъде обявена едва през 1877 г. На 15-и януари 1877 г., още преди да завърши Цариградската конференция – и пак преди да бъде обявена войната – между двете страни е сключена и допълнителна тайна Будапещенска конвенция, с която се уточняват подробностите по предстоящата война. Така че не е вярно, че Русия е била в пълна дипломатическа изолация.

Патриархът: Трудно ми бе да слушам как други страни участвали във войната. Нито полският сейм, нито литовският сейм са взимали решение за обявяване на войната. (2:54)
Истината: Опит за заблуда. И Полша, и Литва са тогава част от руската империя. Но в руската армия има румънци, финландци – с цял Лейбгвардейски финландски пехотен полк, украинци, поляци… Във войната загиват също така и сърби, и черногорци. И накрая, но в никакъв случай не по значение, във войната участват хиляди български доброволци, които изиграват особено важна роля в боевете на Шипка, но не само. В наши дни за подобни армии се казва, че са многонационални. Впрочем, добре е да напомним на патриарха, че във войната загиват 11905 души, на които признателният български народ е издигнал стотици паметници по територията на цялата страна. Менторският тон и лъжите не помагат с нищо за опазване паметта на загиналите воини.

Патриархът: Освобождението било безкористно (5:33)
Истината: Всъщност Русия получава значителни територии и пари от Турция, но и България е задължена да заплаща поддържането на окупационния руски корпус на своята територия. Преди някой да се развика, че не е имало такъв корпус, препоръчвам му да прочете целия текст на Берлинския договор, а по-специално внимание да отдели на чл. XXII.  Българо-руската финансова конвенция от 1883 г. урежда размера и начина на погасяване на окупационния дълг на Княжество България към Русия. Сумата е 26 446 635 златни лева, както сочи изследването “История на външния държавен дълг на България (1878-1990), издание на БНБ, стр. 206.

И т.н. 

Дори кратък преглед на казаното от руския патриарх демонстрира (без да обръщаме внимание на тона, с който го казва!) наглост и чувство за безнаказаност, както и изключително лошо възпитание и поведение на човек, дошъл на гости в чужда държава и чужда къща, в която се опитва да наложи на българския президент, на българската държава и на българския народ някакво чувство за вина.

Българският народ е признателен на всички загинали във войната и им отдава напълно безкористно почит – и така вече 140 години!
Българският народ няма нужда от постоянно натякване, че трябва да бъде благодарен за освобождението, още повече, че от този народ са излезли хора като Левски, Ботев, Волов и хиляди други, които са отдали живота си в борба за свободата на България – и при тях това е действително напълно безкористно
Българският народ няма нужда от фалшива история.

 

Posted in Bulgaria, история, на български | Tagged , , , | 14 Comments

Сър Кен Робинсън: Дали училищата убиват творчеството?

20-минутен клип, със субтитри на български (и на още 67 езика), гледан е над 49 милиона пъти в сайта на ТЕД, още 14 милиона в YouTube и още кой знае колко пъти къде ли не. Сър Кен Робинсън говори за образователната система и за това какво научаваме в училище и в университета.

Гледайте, доволни ще останете.

Posted in arts, in English, на български | Leave a comment

Читатели на блога и Фейсбук потребители срещу лъжите на псевдо-историците

Уважаеми читатели,

Цар Борис и Хитлер

Най-хубавото нещо в една статия тук или статус във Фейсбук е, че има възможност за коментари и сред тях много често има нови и неизвестни факти, които допълват статията/статуса.
Понякога има и стари и известни лъжи, които също са полезни, защото човек може да ги опровергае.
В последните дни пуснах няколко  статии*, които стигнаха до десетки хиляди хора, предизвикаха стотици коментари и във Фейсбук, и тук, в моя блог. По-долу пускам някои от тях, за да се убедите в ползата от тази двупосочна комуникация.
Нарочно не ги коментирам и не поправям дребните грешки, защото човешко е да се греши, а пък и апологетите на цар Борис III и неговото престъпно управление, довело България до:
– влизане във Втората световна война на губещата страна,
– национална катастрофа,
– окупация от страна на Съветския съюз и
– последвал 45 годишен мракобесен режим, изграден по сталински и болшевишки модел,
трябва да има за какво да се заядат.

Защото колкото повече се заяждат, толкова по-малко лъжи успяват да публикуват, а и така дават възможност за разбиване на още повече лъжи за пронацисткото управление на царя и Филов.

******

Борислав Дичев:
“Уважаеми г-н Марковски, моля най-напред да приемете моите поздравления и благодарности за изключително точната статия по отношение на историческите факти, свързани със съдбата на еврейското население в старите Самои новите предели на Царство България през 1941 – 1944 г.
В тази връзка бих искал, като историк-изследовател, да споделя онези факти и архиви документи, събрани от мен при изследванията ми по темата.

Няма да се спирам на противоречията, в които изпадат споменатите Даниела Горчева и Спас Ташев. Само ще отбележа, че един от “аргументите” на въпросния г-н Ташев, с които той се опитва да доказва правотата на тезите си, бе, че през 1943 г. на българските железопътни вагони нямало логото БДЖ. Това лого съществува от 1930 г. и това може да бъде видяно и в сайта “Изгубената България”. Впрочем, г-н Ташев се занимава априорно с изселването на евреите от Вардарска Македония, но не съм чел нещо за изселването от Беломорска Тракия. Бих го запитал – и там ли вагоните, които са превозвани евреите до дунавските пристанища, са германски? Доста сложно ще им е било на германците – до Демир Хисар /Гърция/ жп линията е нормална. От там до Симитли /България/ е теснолинейна, след което продължава като нормална. Значи трябват нормални и теснолинейни оп вагони. Но както и да е…
В дискусията един от въпросите е дали българските управници са знаели какво очаква евреите от новите земи, изселвани от българските военни, полицейски и граждански власти и предавани на германците на пристанищата на Дунав. Ето каква информация става достояние на световната общественост чрез печата и радиото както в страните от антинацистката коалиция, така и в неутралните страни. В България, където е забранено слушането на т. нар.”вражески радиостанции” – радио Лондон, Гласът на Америка, Радио Кайро и др., специален екип от стенографи в Радио София прослушва денонощно предаванията на тези радиостанции и след дешифрирането им ги оформя в специален поверителен бюлетин, предназначен за Двореца, правителството, Разузнавателното отделение при Щаба на войската, Дирекцията на полицията, областните директори. Освен това от българските легации в неутралните страни до София са изпращани броеве от най-авторитетните вестници на страни от антинацистката коалиция.

Концлагеристи, 5-и май 1945 г.

На 25 и 30 юни 1942 г. в-к “Дейли Телеграф” излиза със статия “Повече от 1 000 000 евреи са убити в Европа”. Статията е препечатана във в-к “Ню Йорк таймс” от 30 юни и 2 юли с. г.
На 14.Х.1942 г. Народният комисариат по външните работи на СССР излиза с декларация за масовото убийство на евреи на съветска територия.
На 18.12.1942 г. правителствата на Белгия, Великобритания, Холандия, Гърция, Люксембург, Норвегия, Полша, САЩ, СССР, Чехословакия, Югославия и Френския национален комитет излизат със съвместна декларация за провеждането от хитлеристките власти изтребление на еврейското население в Европа. На 22.12. с. г. към Декларацията се присъединява и Канада.
На 19.12.1942 г. Народният комисариат по външни работи на СССР излиза с Декларация за осъществяване от хитлеристките власти на плановете за унищожение на еврейското население в Европа.
В предаване на Радио Лондон на български език на 21.12.1942 г. в емисия от 21,00 – 21,15 ч. се съобщава:
Хитлер е дал нареждане за избиването на евреите в Европа, което да бъде завършено до 30 декември. Това бе заявено снощи в Лондон от г-ца Елеонора Ръндеман, членка на международната консистория. Тя цитира сведения от д-р Хаим Вайсман, председател на Световната еврейска консистория. Това изявление бе направено пред едно събрание на 2 000 евреи от всички страни. Добре известната американска журналистка Дороти Томпсън пише следното във в-к “Ню Йорк пост”: …Ние сме свидетели на…безбожното поголовно избиване на европейските евреи. Тези издевателства срещу евреите могат да бъдат скоро приложени срещу всички източноевропейски и балкански народи под Хитлерова власт.” (ЦДА, ф. 178, оп. 5, а. е. 333, л. 71 – 72 (гръб).

Впрочем за всеки непредубеден човек, който би искал да потърси документалните свидетелства и факти за случващото се с еврейските ни сънародници в старите и новите предели на България в периода 1941 – 1944 г. ще бъдат от полза сборници с документи и изследвания като тези на проф. Надя Данова и доц. Румен Аврамов “Депортацията на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пиротско през 1943 г.”, документалният сборник “Обречени и спасени”, издание на БАН, 2007 г., наскоро преиздаденият сборник “Документи” на Натан Гринберг, I-издание 1945 г., стенографските дневници на ХХV ОНС в периода 1940-1943 г., броевете на Държавен вестник от същия период.
Да, наистина, нацистите са инициатори на т. нар. крайно решение на еврейския въпрос и тяхна е огромната отговорност. Но това не означава, че те не са имали своите колаборационисти в сателитните и окупираните от тях страни, без сътрудничеството на които плановете им трудно биха се осъществили. Не е тайна, че и у нас е имало овластени хора, които са прилагали с усърдие антиеврейските мерки, чиято цел е била депортацията на еврейското население от старите и новите предели. Достатъчно е само да споменем за един особен наш “принос” :

Цар Борис и ген. Христо Луков, лидер на СБНЛ

На 26 ноември 1941 г. българският външен министър Иван Попов в разговор с външния министър на Германия Йоахим фон Рибентроп се оплаква, че антиеврейските мерки на правителството не могат да бъдат прилагани спрямо евреи, поданици на други държави, но живеещи в България. Стига се до общо решение мерките да засегнат всички евреи, живеещи на територията на дадена държава независимо чии поданици са те. Известен брой български евреи, студенти в Германия по това време и други български евреи, пребиваващи на територията на Райха са изпратени в лагери. Българското правителство заявява, че няма да се интересува за тях и иска да му бъдат изпратени само списъци с имената им.
Много може да се пише и за това как Наредбата за поданството от 10 юни 1942 г. оставя евреите без каквото и да било поданство, докато за всички онези, които не желаят да придобият българско поданство, се дава възможност да се изселят в 6-месечен срок, удължен после до 12 месеца и да придобият дори поданство на някоя неутрална държава. От всички тези възможности евреите съзнателно са изключени.
Един от най-зловещите закони, които развързват ръцете на административната власт с цел да заобиколи Народното събрание е Закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки, свързани с решаването на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси. Въз основа на този закон е създаден второстепенен административен орган – Комисарство по еврейските въпроси, който, забележете, има правомощията да издава наредби СЪС СИЛАТА НА ЗАКОН! Тези наредби не подлежат на никакво обжалване. Така при действащ парламент един второстепенен административен орган изземва функциите на парламента и придобива безконтролна власт.

Историкът не е съдия или прокурор. Той има за цел и дълг добросъвестно да изследва и обобщи всички налични факти и документи по даден казус. Преценката е на обществото. Нека не си правим илюзии, че стремежът на някои да прокара теза, която е удобна за пренаписване на историята, ще бъде приета от световната общественост. Такива опити, за съжаление, у нас водят само до продължаване на тъжната практика от тоталитарното минало да създаваме нови митове и легенди, вместо да прочетем добросъвестно всички страници от националната ни история. И нека да престанем, когато спорим, да отъждествяваме с българския народ и България една преходна власт, преходна като всички други минали, настоящи и бъдещи с прегрешенията на тези власти. Така в близкото минало критиката на комунистическия режим се отъждествяваше с “антибългарска пропаганда”. Така им бе удобно…”

******

Anna Yanatchkova 
“Натегачеството без нужда е особено характерно за българските “политици”. Разбира се, че не е било в наш интерес да обявяваме война на САЩ и Великобритания.А не е било необходимо във връзка с Тристранния пакт и задълженията ни по него.Тази история винаги я приравнявам към историята с 2-те решения на комунистическия режим да присъединяване към СССР.”

******

Николай Недков в поредица от коментари на стената ми във Фейсбук:

Н. Недков: “…какви са големите цели пред България по онова време. А тя е една и е важна: да не се пролива бългаска кръв за чужда кауза по фронтове далеч извън България. Постиганата ли е тя? Мисля, че да.”
Вени Марковски: Г-н Недков, бихте ли посочил някакъв документ, от който да се види, че това била голямата цел пред царя и Филов? Освен това, изглежда забравяте, че България изпраща армията си да воюва срещу Германия, в резултат на което загиват десетки хиляди войничета, които трябва да прибавим към онези 11343, убити в резултат на депортацията. Изобщо – българската кръв се е проливала предимно за чужда кауза.

Н.Недков: “…Не знам какви сънародници имате в Тракия и Македония, които са депортирани в Гармания, но ако говорите за евреите от Новите земи, а те са части от Тракия и Македония присъединени административно след 1940 година към България, то не е лошо да си изясните, че на тях им е отказано българско поданичество…”

В. Марковски: Не аз имам сънародници (макар че формално погледнато е точно така – роден съм в Скопие), освен, разбира се, ако отричате, че там са живели българи. Ако обаче не са българи хората в тези земи, тогава окупацията от страна на царство България вече няма никакво извинение.
Казвате, че им е “отказано българско поданство”? Бихте ли посочил кой им го е отказал и защо? Жокер: българската държава, в резултат на антисемитските закони.
С което, разбира се, депортацията им не става по-малко зловеща, а още по-зловеща: излиза, че Филов и царят депортират хора, на които предварително са отнели българското поданство (или не са им го дали, за разлика от всички техни съседи)…

Вени Марковски: само два момента (от написаното от г-н Недков) стигат, за да няма нужда да коментирам повече:

1) 
“…не прави цялото управление фашистко. В страната ни дори няма такава партия.”
“Депортацията на евреи от България за Германия не е имало.”

Те говорят сами за себе си. Не разбрах само – как определяте управлението на страната, което я е вкарало в Тристранния пакт, приело е антихуманни закони, обявило е война на САЩ и Великобритания (без да има правна основа за това, видимо от писмото на двамата народни представители до министъра на външните работи, публикувано в блога ми, но също и при прочит на договора за присъединяване), депортирало наши сънародници от Тракия и Македония и т.н.? А, да, също така управление, което от 19-и май 1934 г. работи в условията на неспазване на Търновската конституция. НС не свиквано до 1938 г., после има едно за 11 месеца, после пак една година пауза. Кажете, моля, как го определяте. Аз го наричам “профашистко и пронацистко”, за да не се занимавам с хора, които твърдят “Ама фашизъм е имало само в Италия”. Интересно е Вие как го наричате.
Да не забравя – по една такава логика, някои казват, че в България не е имало социализъм, а комунистите не са имали избор; даже това обяснение е по-логично от това за фашизма; все пак германците не са обявили война на България и не са я окупирали, докато СССР прави точно това.

2) 
“А иначе ако печалната цена на това спасение е бил живота на 12 000 други евреи от окупационната зона, където България е само администратор и поради това с доста неизяснен статут и права, то нека това бъде грехът на българските политици от периода. Но, очевидно спасените не са толкова крайни в отсъжданията си, колкото някои наши сънародници.”

Искате да кажете, че царят е “спазарил” – да “спаси” 48000, но да ги плати с цената на 11343?
Или искате да кажете, че “окупационната зона” е окупирана от германските войски, а България е само “администратор”? Бихте ли посочили, ако това е вярно, какво правят Първи и Втори окупационни корпуси по тези земи? Защо царят е наречен “Обединител” след окупацията от българската армия на тези територии, а не, например, след присъединяването на Южна Добруджа. Това не е въпрос, жокер е.
За неизяснения статут и права – бихте ли казали, ако няма права, как успява да събере 11343 души, да ги натовари по влаковете, да ги превози – като добитък! – през територията на България и да ги натовари на корабите на Дунава? Също така, моля да уточните как тези хора са били единствените от тези земи, които не са получили българско поданство, а всички останали са го получили? Кой германски закон е позволил чужди граждани да стана български поданици?
За “спасените”, а всъщност – оцелелите – е нормално да са благодарни на царя, който след като разпорежда началото на депортацията, се изправя пред един безпрецедентен отпор от страна на БПЦ, Пешев, други лидери и я спира. Впрочем, спирането през месец март е временно, но това Вие го знаете, нали?

Виждам, че няма особен смисъл да си общуваме тук; Вие си казахте това, което Ви е на сърцето, аз изложих фактите и разбрах, че не сте съгласен с тях.

Н.Недков: “Ама няма да е лошо да хванете и до почетете по темата, че малко ми е неловко да споря с човек с претенций, който обаче не знае основни факти за епохата, за която спорим.”
В. Марковски: Да, няма да е лошо, разбира се. И аз го правя непрекъснато. Само че не виждам защо е този менторски тон, както и личностните нападки? Мислите, че по този начин аргументите Ви стават по-меродавни ли?
По принцип не отговарям на подобни нападки, защото е ясно, че хората, които ги отправят, го правят само поради една причина – че нямат аргументи в разговора. В случая сте просто смешен с това “човек с претенций”, не само защото има правописна грешка, а защото никъде не съм дал основание да мислите, че съм човек с претенции по тази тема – напротив, в статията си казвам, че не съм историк.
Прочее, ако Вие си мислите, че спорите с мен – това е Ваш проблем, а не мой.
Аз си водя разговор на стената, при това с напълно непознати хора, сред които сте и Вие. Интересно ми е да чуя всеки един от коментиращите и си правя труда да им отговарям. Не обиждам, не нападам и не нагрубявам никого, но изисквам същото и от тях, а ако на някой не му харесва, той/тя е в правото си да напусне стената ми.

******

Светлозар Дамянов:
Драги Вени,
Намирам материалът ти за обективен и те поздравявам за това. Съм и историк и съм бил студент на едни безкомпромисни към историческата истина преподаватели от Алма матер, като Николай Генчев, Васил Гюзелев, Милен Семков. Никой от тях обаче и никога не е писал или чел в лекциите си пред студентите нещо различно от това,което споделяш сега тук. За кадрила на царя с Хитлер е имало писмен договор още преди влизането на България в Оста. Филов подписва на 1 март присъединяването,а още същият ден,в 9 часа,войските на Вермахта минават Дунава и стъпват с танкове и мототехника на българска земя. Очевидно не са пристигнали за минути от техния си хилядолетен Райх за да спасяват почти удавения в Адриатика от гръцката армия фашистки приятел и съюзник Мусолини. За фалшификацията на историята,представяща царя като спасител на евреите свидетелстват и публикуваните през 2012 г. показания на заловения след войната последен дипломат на Райха в българската столица Адолф-Хайнц Бекерле. Той разкрива фактологията на тайните договори между монарха и Хитлер,при които фюрерът обещава на Борис югославски и гръцки територии. “Бях инструктиран от Хитлер,казва Бекерле,да настоявам за БЕЗОТКАЗНО изпълнение на всички германски искания,без да засягам чувството за чест на цар Борис. Така,по нареждане на Химлер,постигнах изселването на 14 000 до 15 000 евреи от Македония и Тракия. По мое искане те бяха транспортирани в Полша. По нататъшната им съдба ми е неизвестна.” Очевидно е ,че монархът-“спасител” значително преди 1 март 1941 година,е бил готов да “спаси” българските евреи от земните им неволи,като ги изпрати в отвъдното. В предходната 1940 година., с негово знание и синхронизирано с антиеврейското нацистко законодателство на Райха са подготвени текстовете на българския антиеврейски закон, утвърден с НЕГОВ Указ № 3 от 21 януари 1941 година и известен под името Закон за защита на нацията. Ако се поддържа версията ,че както евреите от окупираните югославски и гръцки територии,а така и тези от България са събирани с цел изселническо транспортиране и то чак в Полша, какво обяснение може да се даде на факта,че те са лишени със закона от движимите и недвижимите им имоти, личните им ценности и парични влогове.Ако те само се отстраняват, до приключване на военните действия,като рискови граждани, в чий дом ще се завърнат след войната,с какво ще преживяват до нейния край ? Повече от очевидно е,че са налице властово решение на Народното събрание и последвали действия на държавната администрация покровителствани от царя и нацистите. Това дава и ясен отговор за мотивите на присъдите,издадени от състава на създадения с наредба – закон Народен съд срещу регентите и народните представители приели ЗЗН и сходно с него пронацистко нормотворчество.

***

Препоръчвам и дискусията под този мой Фейсбук статус от 17-и февруари, който е стигнал до 24366 човека, споделен е 126 пъти и има 36 коментара.

________
* – още по темата – статии в този блог:

Лъжите за миналото на България водят свой собствен живот и днес
“Цар Борис III – този верен слуга на хитлеристка Германия” (из показанията на Рихтхофен и Бекерле)
Управлението на цар Борис III може да се обясни много лесно и просто: то е с ужасни последици за България!
Отново за фашизма, за управлението на цар Борис III и за антисемитизма
Николай Поппетров: Няма германски ултиматум за депортиране на евреите

 

Posted in Bulgaria, история, на български | Tagged , , , | Leave a comment

“Нямам какво да крия” и други погрешни разбирания за неприкосновеността на личния живот

Автор: ДАНИЕЛ ДЖ. СОЛОВ*

Настоящата статия бе публикувана с препратка в  блога на Пейо Попов, но сайтът, на който се намираше, вече не работи, затова го помолих да ми прати текста и го пускам тук. Книгата със същото заглавие може да бъде поръчана от Амазон; повече подробности – на сайта на автора.

I. УВОД

След атаките на 11 септември, правителството се е ангажирало с обширни наблюдения и извличане на информация. По отношение на наблюдението, декември 2005, “Ню Йорк таймс” разкри, че след 11 септември администрацията на Буш тайно е упълномощила Агенцията за национална сигурност да участва в подслушвания без съдебна заповед на телефонните разговори на американските граждани.(1). Колкото до извличането на информация, което включва и анализиране на лични данни за модели на подозрително поведение, правителството е започнало множество програми. През 2002 медиите разкриха, че министерството на отбраната е създало проект за събиране на данни, наречен “Пълно информационно съзнание” под ръководството на Адмирал Джон Пойндекстър (2). Целта на тази програма беше да събира разнообразна информация за хората, включително финансова, образователна, здравна и друга. След това информацията трябваше да се анализира за модели на подозрително поведение. Според Пойндекстър: “Единственият начин да се открият … терористи е да се търсят модели на активност, които са базирани на наблюдения от минали терористични атаки, както и преценка за това как терористите ще се адаптират към тези мерки, за да избегнат разкриването.”  (3) Когато програмата се появи на бял свят, избухна публичен протест и американският сенат гласува впоследствие да се прекрати финансирането на програмата, което доведе до нейния край.(4) Независимо от това много компоненти от нея продължават да съществуват в различни държавни агенции, макар и в по-малко систематизиран и по-нелегален начин. (5)

През май 2006 USA Today първа разкри че Агенцията за национална сигурност е получила клиентски записи от няколко големи телефонни компании и ги е анализирала, за да идентифицира потенциални терористи.(6) Информационната база с данни за телефонни обаждания е отчетена като “най-голямата база данни, която е събирана някога в света”. (7). През юни 2006 “Ню Йорк Таймс” заяви, че американското правителство е имало достъп до банкови документи от Society for Worldwide Interbank Financial Transactions (SWIFT), които обработват финансови сделки за хиляди банки от цял свят. (8) Много хора се възмутили в отговор на това съобщение, но и много други не отчели това като особен проблем. Причината за спокойствието си те обяснили така: “Нямам какво да крия.” (9)

Корица на книгата “Нищо за криене”

Аргументът, че не съществува проблем с поверителността на личната информация, ако човек няма какво да крие, често се привежда във връзка с много въпроси относно неприкосновеността на личния живот. Когато правителството извършва наблюдение, много хора вярват, че заплаха за поверителността на личните им данни няма докато правителството не открие незаконна дейност, а ако открие, човек няма законно основание да твърди, че трябва да запази поверителността на личните си данни. Така че ако човек участва само в законни дейности, няма за какво да се тревожи. Когато става въпрос за събиране и анализиране на лична информация от държавата, много хора твърдят, че проблем с поверителността съществува само ако са разкрити стари тайни. Например, да предположим, че правителството преглежда нечии телефонни записи и разбере, че тя се е обаждала на родителите си, на приятел в Канада, във видеотеката и на доставчика на пица. “И какво от това?” ще попита някой. “Не съм притеснен или унижен от тази информация. Ако някой ме попита, аз с удоволствие ще му кажа къде пазарувам. Нямам какво да крия.”

Аргументът “нямам какво да крия” и неговите варианти са доста често срещани в обществените дискусии за неприкосновеността на личния живот. Експертът по сигурност на данните Брус Шнайер ги нарича “най-често срещаното възражение срещу защитниците на неприкосновеността на личния живот”.(10) Професорът по право Джефри Стоун ги причислява към рефрена “така казват всички”. (11) Аргументът “нямам какво да крия” е един от основните аргументи, които се привеждат, когато става въпрос за баланс между неприкосновеност на личния живот и сигурност. В неговата най-завладяваща форма, това е аргумент, че интересът от неприкосновеност на личния живот е общо взето минимален към тривиален, така опитът да се създаде баланс между поверителност и грижа за сигурността, завършва с предопределена победа за сигурността. Понякога аргументът “нямам какво да крия” е поставен като въпрос:”Ако няма какво да криеш, от какво се страхуваш?” Други питат:”Ако не си направил нищо лошо, защо трябва да се криеш?”

В това есе ще изследвам в дълбочина аргумента “нямам какво да крия” и неговите вариации. Разнищването на аргумента “нямам какво да крия” е важно, защото аргументът отразява мнението на голям процент от населението. В обществените дискусии повърхностната магическа формула на аргумента “нямам какво да крия” може лесно да бъде оборена. Но когато аргументът е направен в неговата най-силна форма, това е далеч по-трудно

За да може да се отговори на аргумента “нямам какво да крия” е наложително да имаме теория за това какво е неприкосновеност на личния живот и защо е ценна. В своята същност аргументът “нямам какво да крия” произлиза от концепцията за неприкосновеност на личния живот и нейната ценност. Какво точно е “неприкосновеността на личния живот”? Колко ценна е неприкосновеността и как да определим стойността ѝ? Как да преценим – неприкосновеност или компенсиращи ценности? Тези въпроси дълго са мъчили тези, които се опитват да изградят теория за неприкосновеност на личния живот и основание за правната й защита.

В част втора есето започва с дискусия върху аргумента “нямам какво да крия”. Първо представям аргумента както присъства най-често в обществените дискусии и изследвам често повтарящите се отговори на този аргумент. Второ, представям аргумента в неговата най-силна според мен форма. В част трета накратко обсъждам досегашната си работа върху концептуализирането на неприкосновеността на личния живот. Обяснявам защо съществуващите теории за неприкосновеност на личния живот са били незадоволителни, довели са до объркване и са възпрепятствали създаването на ефективни правни и политически реакции на проблемите с поверителността. В четвърта част доказвам, че аргументът “нямам какво да крия”, дори и в най-силната си форма, произлиза от несъмнено погрешните предположения за неприкосновеността на личния живот и нейната ценност. Проблемът, на кратко, не е в намирането на отговор на въпроса:”Ако нямаш какво да криеш, защо трябва да се страхуваш?” Проблемът е в самия въпрос.

 

II. АРГУМЕНТЪТ ”НЯМАМ КАКВО ДА КРИЯ”

Когато се обсъжда дали наблюдението от страна на правителството и извличането на информация могат да бъдат заплаха за поверителността, много хора отговарят, че те нямат какво да крият. Този аргумент насища обществените дискусии за неприкосновеността на личния живот и проблемите на сигурността. В Англия например, правителството инсталирало милиони обществени камери за наблюдение в малките и големите градове, които са гледани от длъжностните лица чрез CCTV – видеокамери, предаващи сигнал до определен набор монитори.(12) В лозунга на кампанията за програмата, правителството заявява:”Ако нямате какво да криете, няма от какво да се страхувате.”(13) В Съединените Щати, човек от Министерството на правосъдието пожелал анонимност, коментира: “Ако (правителствените служители) трябва да прочетат имейлите ми… така да бъде. Нямам какво да крия. А вие?”(14) Блогър, във връзка със създаването на профили на хората за целите на националната сигурност, заявява:”Давайте, направете ми профил, нямам какво да крия.”(15) Друг блогър обявява:”Аз нямам нищо против хората да искат да знаят неща за мен, аз нямам какво да крия! Ето защо подкрепям усилията на президента Буш да открие терористите чрез следене на телефонни разговори!”(16) Вариации на аргумента “нямам какво да крия” често се появяват в блогове, писма до редактора, телевизионни новинарски интервюта и други форуми. Някои примери включват:

– Нямам какво да крия от правителството. На първо място не мисля, че съм имал кой знае какво да крия от правителството. Не мисля, че ще се загрижат, ако говоря злобно със съседа си.(17)
– Дали се тревожа, че ФБР следи телефонните ми разговори? Нямам какво да крия. 99.99 процента от населението нямат какво да крият. Ако подслушването спре поне един инцидент като този на 11 септември, хиляди животи ще са спасени. (18)
– Както казах, нямам какво да крия. Основната част от хората в Америка нямат какво да крият. А тези, които имат какво да крият трябва да бъдат намерени и да си понесат последствията.(19)

Аргументът не e ново явление. Например, един от героите в новелата на Хенри Джеймс “Рефлекторът”, 1888 размишлява:”Ако тези хора са направили нещо лошо, те трябва да се срамуват от себе си и той не може да ги съжалява, а ако не са направили, не е било нужно да се вдига такъв шум, за да разберат и другите хора”(20)

Толкова често се сблъсквам се с аргумента “нямам какво да крия” в новини, интервюта, дискусии и други подобни, че реших да блогвам по проблема. Попитах читателите на моя блог – Concurring Opinions, дали имат добър отговор на аргумента “нямам какво да крия”. (21) Получих порой от коментари по повод поста:

– Моят отговор е: “Вие имате ли завеси?” или “Може ли да видя сметките по кредитната ви карта за миналата година?” (22)
– Моят отговор на аргумента “Ако нямате какво да криете…” е прост: “Нямам необходимост да оправдавам позицията си. Вие трябва да обясните своята. Върнете се със заповед.” (23)
– Нямам нищо за криене. Но също така няма и нищо, което да искам да ви покажа. (24)
– Ако нямаш какво да криеш, то значи нямаш живот. (25)
– Покажи ми твоите и аз ще ти покажа моите. (26)
– Не става въпрос за това дали имам нещо за криене, а за това, че има неща, които са си само моя работа. (27)
– Бележка под линия: Йосиф Сталин е обожавал този аргумент. Защо трябва който и да било да казва нещо друго? (28)

Повечето отговори на аргумента “Нямам какво да крия” бяха бързи, духовити и остроумни. Наистина, на пръв поглед изглежда лесно да отхвърлите аргумента “нямам какво да крия”. Вероятно всеки има нещо, което да крие от някого. Както казва писателят Александър Солженицин: “Всеки е виновен за нещо или има нещо за криене. Всичко, което трябва да направите е да се вгледате достатъчно добре, за да разберете какво е.” (29) По същия начин, в романа на Фридрих Дюренмат “Капани”, на пръв поглед невинен човек е съден от група пенсионирани адвокати, които играят, имитирайки съдебен процес. Човекът пита каква ще бъде вината му. “Като цяло незначителен въпрос” – отговаря прокурорът… “Престъпление винаги може да бъде намерено.” (30). Всеки може да се замисли и да открие нещо непреодолимо, което и най-широко скроеният човек да иска да скрие. Както някой коментира под поста в блога ми: “Ако нямате какво да криете, тогава вие буквално с желание ще ми разрешите да ви фотографирам гол, нали? И ще ми дадете пълни права върху снимката, така че да мога да я покажа на съседите ви?” (31) Канадецът Дейвид Флаертъ (експерт по поверителността), изразява същата идея, когато убеждава:

Няма разумен човек в западния свят, който да има малко или никакво отношение към неговата или нейната неприкосновеност на личния живот. Тези, които биха се опитали да предявят подобни претенции, не биха могли да издържат и няколко минути да им задават въпроси за интимните страни на живота им, без да капитулират пред вмешателството в определени теми.(32)

Подобни отговори само атакуват аргумента “нямам какво да крия” в най-екстремната му форма, която не е особено силна. Като просто кратко изказване на предпочитанията на определен човек, аргументът “нямам какво да крия” не е особено убедителен. Но поставен в по-сложна форма, аргументът е много по-голямо предизвикателство. Първо трябва да е разширен отвъд изказването на конкретен човек. Когато е произнесен като индивидуално предпочитание, аргументът “нямам какво да крия” е трудно да бъде отхвърлен, защото е трудно да се възрази на предпочитанията на конкретен човек. Както един коментатор уместно забеляза:

Като казвате “Нямам какво да крия”, вие казвате, че сте съгласни правителството да нарушава потенциално правата на милиони ваши американски съграждани и вероятно да съсипва живота им в този процес. За мен аргументът “нямам какво да крия” е равен на “Не ме интересува какво ще става, щом не се случва на мен.” (33)

В неговите по-привлекателни варианти, аргументът “нямам какво да крия” може да бъде поставян и в по-обща форма. Вместо да съдържа “нямам какво да крия”, аргументът може да бъде преработен като факт, че всички спазващи закона граждани нямат нищо за криене. Само ако хората искат да прикрият незаконна дейност, трябва да бъдат загрижени, но според аргумента “нямам какво да крия” хората, въвлечени в незаконна дейност нямат законово право да изискват поддържане на поверителност за подобни дейности.

Във връзка с този аргумент съдия Ричард Поснер твърди:”…Когато хората днес порицават недостатъчната неприкосновеност на личния живот, която искат, мисля, че имат предвид нещо доста по-различно от усамотение: те искат повече власт, за да крият информация за себе си, която другите биха могли да използват в техен ущърб” (34). Неприкосновеността на личния живот включва “правото на човек да крие дискредитиращи факти за него самия”.(35) С други думи, неприкосновеността на личния живот се използва, когато нещо трябва да бъде скрито и това нещо съдържа негативна информация за човека. Поснер твърди, че законът не трябва да защитава хора, които прикриват дискредитираща информация. “The economist,” твърди той, прави паралел с усилията на продавачите да прикрият дефектите в своите продукти.” (36)

Разбира се, може да възрази някой, има и недискредитираща информация за хората, която те въпреки това искат да прикрият, защото я смятат за неудобна или просто не искат другите да знаят за нея. В по-малко екстремна форма, аргументът “нямам какво да крия” не се отнася за цялата лична информация, а само за тази подгрупа лична информация, която може да бъде обект на правителствено наблюдение. Когато в отговор на наблюдение и събиране на информация на Агенцията за национална сигурност, хората казват “нямам какво да крия”, трябва да бъде приложен по-сложен начин за разбиране на техните аргументи – те се отнасят към тези конкретни части информация, които са събрани по програмите на Агенцията за национална сигурност.

Информация за набираните от хората телефонни номера и дори какво са казвали в много от разговорите си, често не е неудобна и дискредитираща за спазващите закона граждани. Възражения спрямо аргумента “нямам какво да крия” свързани с показване на голите тела на хората пред света или разкриване на техните най-съкровени тайни пред приятелите им, са уместни само ако има вероятност подобни програми в действителност да направят подобни разкрития. Този тип информация не е вероятно да бъде заловен при наблюдение от страна на правителството. Дори и да беше, много хора могат разумно да предположат, че информацията ще бъде предоставена само на няколко правоприлагащи служителя и е възможно дори да не бъде видяна от човешки очи. Компютрите могат да съхраняват информация и да я анализират за модели на поведение, но не е задължително човек да има контакт с тази информация. Както Поснер твърди:

Събирането, главно по електронен път, на голямо количество лична информация е посегателство върху неприкосновеността на личния живот. Но също така, машината за събиране и обработка на данни не може да нарушава неприкосновеността на личния живот. Поради своя обем, информацията първо се отсява от компютри, които търсят имена, адреси, телефонни номера и т.н., които могат да имат стойност за разузнаването. Това първоначално пресяване, далеч от нарушаването на поверителността (компютърът не е разумно същество), предпазва повечето поверителна информация да бъде прочетена от някой служител в разузнаването. (37)

Има един последен компонент от най-необоримата версия на аргумента “нямам какво да крия” – сравнение между заплахата за относителната стойност на интересите на неприкосновеността на личния живот и правителствените интереси за подобряване на сигурността. Както един коментатор проницателно отбеляза под поста в блога ми: “Не можете да говорите за това как хората се чувстват спрямо потенциалната загуба на неприкосновеността на личния си живот по никакъв смислен начин, без да отчитате, че повечето хора, които нямат нищо против програмите на Агенцията за национална сигурност, разбират това като потенциална размяна на малко количество поверителна информация срещу получаването на национална сигурност.” (38) С други думи, аргументът “нямам какво да крия” може да бъде направен като се сравнява относителната ценност на неприкосновеността на личния живот и сигурността. Стойността на неприкосновеността на личния живот, предвижда аргументът, е ниска, защото информацията обикновено не е с особено високо ниво на поверителност. Тези, които са най-загрижени за поверителността си, са тези, които са въвлечени в незаконни дейности и ценността на това да се пази неприкосновеността на техния личен живот е ниска към несъществуваща. От друга страна , за да балансираме, интересът на правителството да осигури защита и сигурност има много висока стойност. Притежанието на компютърен анализ на набрани от някого телефонни номера не изглежда като да представя дълбоки, тъмни тайни или притеснителна информация на света. Машината просто ще продължи, забравила за всички модели, които не е сметнала за подозрителни. С други думи, ако не правите нещо нередно, нямате какво да криете и от какво да се страхувате.

Ето защо, в най-необоримата му форма, в която често е изразяван в обществените дискусии, аргументът “нямам какво да крия” се развива както следва:

Наблюдение от страна на Агенцията за национална сигурност, извличане на информация или друга правителствена програма за събиране на данни ще доведе до разкриване на определени части информация на няколко правителствени служителя или вероятно само на правителствените компютри. Това доста ограничено разкриване на определена информация не е вероятно да бъде заплаха за неприкосновеността на личния живот на спазващите закона граждани. Само тези, които са въвлечени в незаконни дейности имат причина да крият тази информация. Въпреки че са възможни случаи, в които информацията може да бъде с висока степен на поверителност или да е притеснителна за спазващите закона граждани, ограниченото разкриване намалява заплахата за неприкосновеността на личния живот. Още повече, интересът в името на сигурността от разкриване, разследване и предотвратяване на терористични атаки е много голям и надделява над каквито и да било минимални или умерени интереси относно неприкосновеността на личния живот, които гражданите, спазващи закона могат да имат в тези определени парчета информация.

Представен по този начин, аргументът “нямам какво да крия”  е застрашителен. Той балансира съгласието, с което се нарушава неприкосновеността на личния живот на отделния човек с ограничено разкриване на определена информация, срещу мощно осигуряване на националните интереси относно сигурността. При такава схема на баланс е доста трудно за неприкосновеността на личния живот да вземе надмощие.

 

III.КОНЦЕПЦУАЛИЗИРАНЕ НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

За доста дълго време учените бяха обявили, че “неприкосновеност на личния живот” е толкова объркано като понятие, че ползата от него е малка. Според Артър Милър поверителността е “вбесяващо неясна и преходна”.(39) Както казва Хайман Грос:”Разбирането за “неприкосновеност на личния живот” е заразено с гибелни неясноти.” (40). Колин Бенет просто отбелязва: “Опитите да се дефинира разбирането за “неприкосновеността на личния живот” никога не са се увенчали с успех.”(41) Робърт Пост обявява, че “неприкосновеността на личния живот е ценност толкова сложна, толкова оплетена в конкурентни и противоречиви измерения, толкова задръстена с различни и специални значения, че аз понякога се отчайвам дали може да бъде полезно използвана въобще” (42) “Може би най-забележителното нещо, свързано с правото на неприкосновеност на личния живот”, отбелязва съдия Джарвиш Томсън, “е, че изглежда никой няма ясна представа какво е тя.” (43)

Често, философският дискурс за разбиране на неприкосновеността на личния живот е игнориран при правни и политически дебати. Много юристи, политици и учени просто анализират проблема без да артикулират, дефинират разбирането за това какво означава “неприкосновеност на личния живот”. Все пак, разбирането на “неприкосновеността” е същността при анализирането на тези въпроси. Всички работещи върху правни и политически въпроси имат имплицитно разбиране за “неприкосновеност на личния живот”. В много случаи, въпросите, отнасящи се до поверителността не са балансирани спрямо конфликта на интереси, защото съдилища, законодатели и други дори не са в състояние да разпознаят, че е замесена и неприкосновеността. Ето защо е от изключителна важност, че ние продължаваме да работим върху изграждането на концепция за “неприкосновеност на личния живот”. Но как? Защо съществуващите опити са така незадоволителни?

А. Плуралистична концепция за неприкосновеността на личния живот.

Много опити за концептуализиране на неприкосновеността на личния живот са правени като се опитва да изолира същността на тази неприкосновеност – това са ядрото от характеристики или общият знаменател, който държи заедно различните неща, които класифицираме като “неприкосновеност на личния живот”. Позовавам се на това като на традиционен метод за концептуализиране. Този метод има за цел да разбере “неприкосновеността” per genus et differentiam, като търси необходими и подходящи елементи, които да дефинират какво е “неприкосновеност на личния живот”.

В статията ми “Концептуализиране на неприкосновеността на личния живот”, разгледах широк регистър от опити да се изолира общият знаменател на поверителността. (44) Изследвах няколко различни “кандидати” за общ знаменател в съществуващата философска и правна литература. Някои опити да се концептуализира неприкосновеността на личния живот бяха твърде тесни, с изключение на нещата, които ние като цяло приемаме за поверителни. Например няколко теоретици твърдят, че поверителността трябва да бъде дефинирана в рамките на интимността. Според философът Джули Инес:”…Съдържанието на неприкосновеността на личния живот не може да бъде уловено, ако се фокусираме само върху информацията, достъпа или интимните решения, защото неприкосновеността на личния живот включва и трите области… Предполагам, че тези коренно различни области са свързани чрез общия знаменател на интимността – съдържанието на личния живот покрива интимната информация, достъпа и решенията.” (45) Проблемът с разбирането неприкосновеността на личния живот като интимност, всъщност идва от това, че не цялата лична информация или решения, които взимаме са интимни. Например номерът на нашата социална осигуровка, политическа принадлежност, религиозни убеждения и много други могат да не спадат към интимното, но ги разглеждаме като лични. Разбира се за интимността може да бъде дадено доста широко определение, въпреки че тогава тя става просто синоним на личен живот, а не доразвиване на значението на “личен живот”. Целта да се определи личният живот като интимност е да се развие свързана и последователна концепция за неприкосновеността на личния живот, но така това се случва на цената на това да бъде прекалено едностранна.

От друга страна, някои опити за концептуализиране на неприкосновенност на личния живот са твърде широки, като например разбирането на Самуел Уорън и Луис Брандис за личен живот, което е “правото да бъдеш сам”. (46) До какво точно води възможността да бъдеш сам? Има много начини, по които хората се натрапват и не го считат за нарушение на неприкосновеността на личния живот. Ако ме бутате напред, не ме оставяте сам. Можете да ми вредите, но това не е проблем на неприкосновеността на личния живот.

В крайна сметка всеки опит да се изолира общо ядро на различните неща, които регистрираме като “личен живот” се изправя пред трудна дилема. Ако някой избере общ знаменател, който е широк достатъчно, за да обхване почти всичко, тогава концепцията рискува да бъде свръхсъдържателна или твърде неясна. Ако избере тесен общ знаменател, тогава концепцията рискува да е твърде ограничена. В Концептуализиране на неприкосновеността на личния живот, изследвам различни предложени концепции и виждам, че всички страдат от тези проблеми. (47)

Твърдя, че вместо да концептуализираме неприкосновеността на личния живот с традиционен метод, трябва да разбираме понятието като набор от семейни прилики. Във “Философски разследвания” Лудвиг Витгенщайн твърди, че някои концепции нямат “едно общо нещо”, а са “свързани една с друга по много различни начини”. (48)  Вместо да бъдат свързани с общ знаменател, някои неща споделят “сложна мрежа от подобни, препокриващи се и кръстосващи се: понякога общи прилики, понякога прилики по детайл.”(49) С други думи “неприкосновеност на личния” не може да се сведе до една същност, тя е множество от различни неща, които не споделят един общ елемент, но въпреки това имат прилика помежду си.

При работата ми върху концептуализирането на неприкосновеността на личния живот, до този момент, съм се опитал да положа основите на едно плуралистично разбиране на “неприкосновеност на личния живот”. В някои работи съм се заел да анализирам специфични за неприкосновеността въпроси, опитвайки се да определя по-точно същината на проблемите. Например в книгата ми “Дигиталният човек” твърдя, че събирането и използването на лична информация в бази данни поставя по-различни проблеми от тези при правителствено наблюдение. (50) Много коментатори са използвали метафората на Джордж Оруел от “1984”, за да опишат проблемите, възникващи при събирането и употребата на лична информация. (51) Смятам, че метафората на Оруел, която се фокусира върху вредите, нанасяни от наблюдение (като забрана и обществен контрол) може да бъде подходяща за описание на следене на гражданите. Но голяма част от информацията събрана в компютърните бази данни не е с особено високо ниво на поверителност, като например раса, рождена дата, пол, адрес или семейно положение. Много хора не се интересуват от това да прикриват хотелите, в които са отседнали, колите, които притежават или наемат или вида напитки, които пият. Хората често не предприемат кой знае какво, за да запазят подобна информация в тайна. Често, макар и не винаги, на дейностите им не би била наложена забрана, ако другите знаеха тази информация.

Аз предложих различна метафора за улавяне на проблемите – “Процесът” на Франц Кафка, който изобразява бюрокрацията с неразгадаеми цели. Тя използва информацията на хората, за да взима важни решения за тях самите като все още им отказва възможност да участват в начина, по който тяхната информация се използва.(52)

Проблемите, уловени от метафората на Кафка, са различни от проблемите, предизвикани от наблюдение. Те често не водят до забрана или сковаване. Всъщност те са проблеми по-скоро на обработката на информация – съхраняване, употреба или анализ, отколкото на събирането на информация. Те влияят на властовите отношения между хората и институциите в модерната държава. Те не само ядосват човека като му създават чувство на безпомощност и безсилие, но и въздействат върху социалната структура като изменят вида на отношенията, които хората имат с институциите, взимащи важни решения за техния живот.

Изследвах начините, по които правните и политически решения са били фокусирани твърде много върху връзката от проблеми в метафората на Оруел – тези на наблюдението, и не са били адекватно отнесени към проблемите на Кафка – тези на обработката на информация. (53) Трудността беше, че коментаторите са се опитвали да мислят тези проблеми като бази данни в условията на наблюдение, когато всъщност тези проблеми са били различни. Начинът, по който са приемани тези проблеми има огромно влияние върху правните и политически решения, които са използвани, за да ги решават. Както отбелязва Джонатан Дюи, “[Д]обре формулираният проблем е наполовина решен.”(54) “Начинът, по който се приема проблемът”, обяснява Дюи “определя какви специфични предложения са представени и кои са отхвърлени, каква информация е избрана и каква е отхвърлена; това е критерий за приложимост и неприложимост на хипотезите и концептуалните структури.”(55)

В следващата статия ” Таксономия на поверителността”, съм направил класификация на неприкосновеността на личния живот – начин да се картографират различните типове проблеми и вреди, които съставят нарушенията на неприкосновеността на личния живот.(56) Таксономията е моят опит да формулирам модел на проблемите чрез изучаване на бъркотия от закони, случаи, проблеми, културни и исторически материали. Класификацията, която структурирах е следната:

Събиране на информация
Наблюдение Разпит Обработка на информация Сумиране Идентификаци Несигурност
Повторно използване Изключване Разпространяване на информация Нарушение на конфиденциалността Разкриване Разобличаване Увеличена достъпност
Шантаж
Присвояване
Изопачаване
Инвазия
Нарушение на права
Намеса при вземане на решения

Таксономията има четири главни категории проблеми, засягащи неприкосновеността на личния живот с шестнадесет различни подкатегории. Първата главна категория е събирането на информация, което включва начините, по които се събира информация за хората. Подкатегориите – наблюдение и разпити, представят двата основни проблемни начина за получаване на информация. Проблемът с неприкосновеността на личния живот възниква, когато дейността на човек, бизнес или правителствена организация причинява вреда като разрушава ценни за другите активи. Тези вреди не е необходимо да бъдат физически или емоционални, те могат да се проявят като сковаване на обществено полезното поведение (например свобода на словото и на сдружаването) или като доведат до дисбаланс на силите, което влияе негативно върху обществената структура (например прекалено много изпълнителна власт).

Втората главна категория е “обработването на информация”. Това включва съхраняването, анализирането и манипулирането на информация. Съществуват множество проблеми, които обработката на информация може да предизвика и аз съм включил пет подкатегории в моята класификация. Например един проблем, който съм класифицирал като “ненадеждност” – води до уязвимост на хората при потенциална злоупотреба с тяхната информация. (57) Проблемът, който наричам “Изключване” касае хора, нямащи достъп и никакво право на глас относно начина, по който се използват техните данни. (58)

“Разпространяване на информация” е третата главна категория. Разпространяването на информация включва начините, по които тя е пренесена – или заплахата да бъде предадена на други. Разграничавам седем различни проблема на разпространяването на информация. И накрая, последната категория включва “Инвазия”. Инвазиите са директни вмешателства в живота на човек, като натрапване в неговия живот или регулиране на различни решения, които взима за живота си.

Целта ми за постигане на напредък при класификацията е да се промени значително доста неопределения етикет за неприкосновеност на личния живот, за да се предотвратят различните вреди и възможността проблемите да бъдат обединени или неразпознати. Някои могат да кажат, че всъщност част от проблемите, които разглеждам не са точно проблеми на “неприкосновеността на личния живот”. Но без удовлетворителен набор от необходими или достатъчни  условия за дефиниране на “неприкосновеност на личния живот”, не съществува никакъв специфичен критерий за включване или изключване от маркираното като “неприкосновеност на личния живот”. Нарушенията на поверителността са съставени от мрежа от свързани проблеми, които не са свързани от общ елемент, но въпреки това носят някои прилики помежду си. Ние можем да определим дали да класифицираме нещо като попадащо в областта на неприкосновеността на личния живот, ако то носи прилики с други неща, които вече сме класифицирали по този начин. С други думи, ние използваме форма на аналогични разсъждения, в които “ключова задача е”, отбелязва Кас Сънстейн, “да решим, когато има уместни прилики и разлики.” (59) Съответно не съществуват ясни граници за това какво бихме или не бихме отбелязали като “неприкосновеността на личния живот”. Някои може да възрази срещу липсата на ясни граници, но това възражение приема, че има определени граници. Изискването за традиционно определение на “неприкосновеността на личния живот” е довело по-скоро до безплодни и нерешени дебати. В същото време, съществуват истински проблеми, които трябва да бъдат разгледани, но те също са обединени или игнорирани, защото не съвпадат с различните готови концепции за неприкосновеност на личния живот. Законът често неглижира необходимостта да вижда проблемите и вместо това игнорира всички неща, които не попадат в конкретната концепция за неприкосновеност на личния живот. По този начин концепциите за неприкосновеност могат да предотвратят проучването на проблемите. А те все още съществуват независимо дали ги класифицираме като проблеми на “неприкосновеността на личния живот.”

Голяма част от вниманието се изразходва в опити да се изясни концепцията за поверителност без да се виждат проблемите, с които се сблъскваме. Моята цел е да започна с проблемите и да ги разбера в детайли. Опитвайки се да натъпкаме проблемите във “всички в един размер” – концепция, пропускаме да ги видим в тяхната цялост, в пълната им величина или да ги разберем напълно.

Концепциите трябва да ни помагат да разбираме и да хвърлят светлина върху опита, не трябва да отнемат от опита и да ни позволяват да виждаме и разбираме по-малко.

Понятието “неприкосновеност на личния живот” най-добре да се използва като понятие с малко покритиеshorthand umbrella term за свързана мрежа от неща. Отвъд този тип употреба, терминът “неприкосновеност на личния живот” е почти безрезултатен.Фактически той може да обърка повече, отколкото да разясни.

Някои може да възрази срещу включването и изключването на определени проблеми в класификацията. Аз не изтъквам класификацията като перфектна. Това е основата на текущ проект. Когато възникнат нови проблеми, класификацията ще бъде ревизирана. Дали конкретен проблем е класифициран като един от проблемите на поверителността не е толкова важно, колкото дали е разпознат като проблем. Независимо от това дали сме определили проблема като част от клъстера на “неприкосновеност на личния живот”, той си е проблем и предпазването от него все още има стойност. Например, аз класифицирам като нарушаване неприкосновеността на личния живот проблем, който наричам “изопачаване”, който включва невярна или подвеждаща информация за дадено лице. Някои може да спорят, че изопачаването в действителност не вреди на неприкосновеността на личния живот, защото тя включва само истинна информация. Но има ли значение? Независимо дали изопачаването е класифицирано като проблем на поверителността, то си остава проблем. Класифицирането му като проблем на неприкосновеността на личния живот просто показва, че то носи някои прилики с други проблеми на неприкосновеността на личния живот и разглеждането им заедно би могло да помогне при справянето с тях.

Б. Обществената стойност на поверителността.

Много теории за неприкосновеността на личния живот я разглеждат като индивидуално право. Например Томас Емерсън твърди, че тя се “основава на предпоставките на индивидуализма, че обществото съществува, за да представя ценността и достойнството на човека… Правото на неприкосновеност на личния живот… е същността на правото да не участваш в колективния живот – правото да се предпазите от обществото”.(60) По думите на един съд:”Поверителността е присъща на човека. Правото на неприкосновеност на личния живот признава суверенитета на личността.”(61)

Традиционно, правата често са разбирани като защита на личността срещу натрапването на обществото, базирани на уважението към индивидуалността на човека или свободната воля. Много теории за стойността на неприкосновеността на личния живот я разбират в този смисъл. Например Чарлс Фрийд твърди, че поверителността е едно от основните права на човека, права, на които всеки има право поради факта, че е човек… В този смисъл гледната точка се явява Кантианска; изисква признание на хората като цел и забранява преимуществото на техните най-основни интереси с цел да увеличи щастието и добруването на всички.(62)

Много от интересите, които влизат в конфликт с неприкосновеността на личния живот също така включват и човешката независимост и достойнство. Свободата на словото, например е също лично право, което е основно за автономността. Да, в няколко случая, то се сблъсква с поверителността. Нечия неприкосновеност на личния живот може да влезе в директен конфликт с желанието на някой друг да говори за неговия живот. Сигурността, също не е просто обществен интерес, тя също е основна за автономността на индивида. Автономията и достойнството са често от двете страни на баланса, така че става трудно да разбереш коя страна е тази, която защитава “суверенитета на човека”. (63)

Общество от учени поведоха огромна критика с традиционните обяснения за индивидуални права. Амитаи Етциони, например, твърди, че неприкосновеността на личния живот е “обществен лиценз, който освобождава категория от действия (включително мисли и емоции) от колективно, публично и правителствено разглеждане.”(64) За Етциони много теории на поверителността се третират като неприкосновени, дори когато влизат в конфликт с общото благо. (65) Според Етциони, “неприкосновеността на личния живот не е абсолютна ценност и не превъзхожда другите права или загрижеността за общото благополучие”.(66) Той продължава да демонстрира как поверителността се преплита с големи обществени интереси и често, макар и не винаги, твърди, че неприкосновеността на личния живот трябва да загуби при баланса. (67)

Етциони е прав да критикува тези, които твърдят, че поверителността е лично право, което трябва да превъзхожда обществените интереси. Проблемът всъщност е, че утилитарният баланс между правата на личността и общото благо рядко предпочита правата на личността, освен ако напредналият интерес за общото благо е маловажен. Обществото главно ще спечели, когато тези интереси и интересите на личността са балансирани.

Най-дълбокият проблем при гледната точка на Етциони е, че в неговата критика на либералните теории на правата на личността като абсолютни, той вижда правата на личността като поставени в противоречие с обществото. Същото противопоставяне между личност и общество, което прониква в либералните теории за правата на личността прониква също и в обществото на Етциони. Етциони разглежда задачата на обществото като “балансиране на правата на индивида с обществени отговорности и на индивидуалността с общността.”(68) Проблемът с общностната визия на Етциони е, че индивидуалността и общността нямат нужда да бъдат на отсрещните страни на скалата. Подобна визия приема, че индивидуалното и общественият интерес са различни и противоречиви. Подобна визия също подкрепя много либерални концепции за правата на личността.

Точно обратното, Джон Дюи предлага алтернативна теория за връзката между личност и общество. За Дюи, няма строго разделение между тях. Индивидуалността е оформяна от обществото и доброто за двамата – индивид и общество, е по-често взаимосвързано отколкото противопоставено:”Ние не можем да мислим за себе като за съхранени до някаква степен социални същества. Ето защо не можем да разделяме идеята за нас и нашето собствено благополучие от идеята за другите и тяхното благополучие.”(69) Дюи смята, че стойността на това да се предпазват правата на личността произлиза от техния принос за обществото. С други думи, правата на личността не са преимущества, но са защита за обществото от неговото вмешателство. Обществото създава пространство за човека поради социалните ползи, които това пространство осигурява. Ето защо, твърди Дюи,  правата би трябвало да се оценяват на базата на “приноса, който имат за благополучието на обществото”. (70). В противен случай, при всякакъв вид утилитарни изчисления, личните права не биха били достатъчно ценни, за да надделеят над обществения интерес и би било невъзможно да се оправдаят. Също както, твърди Дюи, ние трябва да настояваме за “обществена база и обществено оправдание” за граждански свободи. (71)

Аз твърдя, като Дюи, че стойността на защитата на личността е обществена. Обществото има голяма степен на триене и ние непрекъснато се сблъскваме един с друг. Част от това, което прави обществото добро място, в което да живеем е степента, до която се позволява на човек да бъде свободен от вмешателството на другите. Общество без предпазване на неприкосновеността на личния живот би било задушаващо и може би не би било място, в което повечето хора да искат да живеят. Когато личните права се предпазват, ние, като общество решаваме да се въздържаме, за да получим ползите от създаване на различни свободни зони за благополучието на хората.

Както Робърт Поуст казва, неприкосновеността на личния живот не е просто набор от ограничения върху обществените правила и норми. Вместо това, неприкосновеността на личния живот съставлява обществения опит да представи правила на поведение, благоприличие и любезност. (72) Обществото пази неприкосновеността на личния живот като средство за упражняване на един вид ред в общността. Както заявява Спирос Симитис, “Съображенията за неприкосновеност на личния живот вече не произтичат от конкретни индивидуални проблеми, а по-скоро изразяват конфликти, даващи отражение върху всеки.”(73) Няколко учени спорят, че неприкосновеността на личния живот е “създадена” от обществото и трябва да бъде оценявана при условията на социалните роли, които играе. (74) В такъв случай неприкосновеността на личния живот не е възхваляване на интересите на индивида срещу интересите на обществото, а защита на личността, базирана на обществените норми и ценности. Неприкосновеността на личния живот не е просто начин да се освободи личността от обществен контрол, тъй като той самият е форма на обществен контрол, която възниква от обществените норми. Това не е външно ограничение на обществото, а негово вътрешно измерение. Ето защо личният живот има обществена стойност. Дори, когато се защитава отделният човек, то се прави за доброто на обществото. Това не трябва да бъде считано като правото на личността срещу голямата обществена полза. Проблемите на неприкосновеността на личния живот включват баланс на обществения интерес и от двете страни на скалата.

Тъй като неприкосновеността на личния живот включва защита срещу множество от различни нарушения или проблеми, стойността на поверителността е различна в зависимост от това, от кой конкретен проблем или нарушение е защитата. Не всички проблеми на неприкосновеността са равностойни, някой нанасят повече щети от други. Ето защо, не можем да приписваме абстрактна стойност на неприкосновеността на личния живот. Нейната стойност ще се различава съществено в зависимост от типа проблем или вреда, срещу които се защитаваме. Така, за да разберем неприкосновеността на личния живот, трябва да осмислим нея и стойността ѝ по съвместителство. Неприкосновеността на личния живот е набор от защити срещу съответния набор проблеми. Не всички тези проблеми са свързани по един и същи начин, но са подобни един на друг. Съществува обществена стойност в защитата срещу всеки проблем и тя е различна в зависимост от същност на отделния проблем.

 

IV. ПРОБЛЕМЪТ С АРГУМЕНТА “НЯМАМ КАКВО ДА КРИЯ”

A. Запознаване с многото измерения на неприкосновеността на личния живот

Време е да се върнем към аргумента “нямам какво да крия”. Мотивите за този аргумент са, че когато става въпрос за правителствено наблюдение или употреба на лична информация, няма нарушаване на неприкосновеността на личния живот, ако човек няма да прикрива нещо с висока степен на поверителност, притеснително или незаконно. Престъпниците, участващи в незаконни дейности имат от какво да се страхуват, но за мнозинството от хора, техните дейности не са незаконни или притеснителни.

Разбирането на неприкосновеността на личния живот, както съм го формулирал, разкрива корените на недостатъка на аргумента “нямам какво да крия”. Много коментатори, които отговарят на аргумента, се залавят с пряко опровержение като се опитват да определят нещата, които хората биха искали да скрият. Но проблемът с аргумента “нямам какво да крия” е в приемането по презумпция, че зад неприкосновеност на личния живот непременно се крие нещо лошо. Съгласието с това предположение създава твърде много позиции и води до непродуктивни дискусии за информацията, която хората биха или не биха искали да скрият. Както Брус Шнайер уместно забелязва, аргументът “нямам какво да крия” предполага, че неприкосновеността на личния живот служи, за да криеш нещо лошо.”(75)

По-дълбокият проблем с аргумента “нямам какво да крия” е недалновидното разглеждане на неприкосновеността на личния живот като форма на прикриване или тайна. Но разбирането на неприкосновеността на личния живот като множество от свързани проблеми, демонстрира, че прикриването на лоши неща е само един, между многото проблеми причинени от правителствени програми като наблюдението и извличане на данни на Агенция за за национална сигурност. В категориите на моят класификация са засегнати няколко проблема.

Програмите на Агенцията за национална сигурност включват проблеми на събирането на информация, определени в категорията “наблюдение” на класификацията. Подслушването включва аудио наблюдение на разговорите на хората. Извличането на информация често започва със събиране на лична информация, обикновено от различни трети страни, които притежават данни на хората. Съгласно сега възприетата съдебна практика, когато правителството събира данни от трети страни, то не нарушава неприкосновеността на информацията, защото на хората им липсва очакване, че информация, която са вече разкрили на трети страни ще остане тайна. (76)  За делото Съединените Щати срещу Милър, Върховният съд решава, че няма основателно очакване за поверителност при банкови извлечения, защото “всички получени документи, включително и финансови отчети и фишове за депозит, съдържат само информация, доброволно споделена на банките и предоставени на техните служители в обичайния курс на работа.”(77) При делото Смит срещу Мериленд, Върховният съд постановил, че хората нямат основателни очаквания за поверителност при набиране на телефонни номера, защото “знаят, че трябва да споделят информация (номерата) с телефонната компания” и затова те не могат да “таят никакви основателни очаквания, че числата, които са набрали ще бъдат запазени в тайна”. (78) Както споменах обширно някъде другаде, липсата на защита от Четвъртата поправка за записи на трети страни дава възможност за достъп на правителството до голям обем лична информация с минимални ограничения или контрол. (79)

Много учени са отбелязвали събирането на информация като форма на наблюдение.  Информационно наблюдение, термин въведен от Роджър Кларк, се отнася до “постоянна употреба на лични данни в системите на изследване и мониторинг на действия или комуникации на един или повече човека.”(80) Кристофър Слобогин се отнася към събирането на лични данни от търговските регистри като към “операционно наблюдение”.(81) Наблюдението може да създаде сковаващ ефект върху свободата на словото, свободните сдружения и други права по Първата поправка, базисни за демокрацията.(82) Дори наблюдение на законни дейности може да попречи на хората да участват в тях. Стойността на защитата от сковаващ ефект не се измерва само върху конкретните лица, които са възпирани от упражняване на правата си. Сковаващите ефекти вредят на обществото, защото между другите неща, те намаляват обхвата на изразени гледни точки и степента на свобода, с която се ангажира в политическа активност.

Аргументът “нямам какво да крия” се фокусира главно върху проблема със събирането на информация, свързван с програмите на Агенцията за национална сигурност. Той поддържа твърдението, че ограниченото наблюдение на законна дейност няма да скове поведението достатъчно, за да се превишат ползите от сигурността. Може разбира се да се спори с този аргумент, но една от трудностите при сковаващия ефект е, че често е много трудно да се даде конкретно доказателство за сковано поведение.(83) Дали наблюдението на Агенцията за национална сигурност и събирането на телефонни записи възпира хората от комуникиране на конкретни идеи, би бил труден за отговаряне въпрос.

Твърде често, обсъждането на наблюдението и извличането на информация на Агенцията за национална сигурност дефинира проблема изключително в границите на наблюдението. За да се върнем на моята дискусия за метафората, проблемите не са просто Оруелски или Кафкиански. Програмите на Агенцията за национална сигурност са проблематични дори ако не е разкрита никаква информация, която хората искат да скрият. В “Процесът”, проблемът не е забраненото поведение, а по-скоро задушаващата безпомощност и уязвимост, създадени от съдебната система, използваща лична информация и изключването на героя от всякакво знание или участие в процеса. Вредите се съдържат в създадените от бюрокрацията – безразличие, грешки, злоупотреби, неудовлетвореност и липса на прозрачност и отчетност. Такава щета, например, която аз наричам “акумулиране”, възниква от комбинацията на малки части привидно безвредна информация. (84) Когато се комбинира, информацията разкрива много повече за човека. За човек, който наистина няма какво да крие, акумулирането не е кой знае какъв проблем. Но при най-силната, по-малко от абсолютна форма на аргумента “нямам какво да крия”, хората потвърждават, че определени части информация не са нещо, което те биха скрили. Акумулирането всъщност, означава, че като комбинира различни парчета информация, която ние може да не се интересуваме да скрием, правителството събира информация за нас, която ние може наистина да искаме да скрием. Част от привлекателността на извличането на информация за правителството е, че е възможно да разкрие много за нашата личност и дейности чрез сложни средства за анализ на данни. Ето защо, без по-голяма прозрачност при събирането на данни, е трудно да се твърди, че програми като програмата на Агенцията за национална сигурност за извличане на информация няма да разкрие информация, която хората може да искат да скрият, тъй като ние не знаем с точност какво е разкрито. Още повече, целта на събирането на информация е да прогнозира поведението, стреми се да предскаже наши бъдещи действия. Хора, които съответстват на определени профили се счита за вероятно да се включат в подобни модели на поведение. Доста трудно е да се оборят действия, които някой все още не е извършил. Да няма нищо за криене не винаги ще разсейва прогнозите за бъдещи действия.

Друг проблем от класификацията, в който е намесена програмата на Агенцията за защита на националната сигурност е проблемът, който отбелязвам като “изключение”.(85) “Изключение” е проблем, възникващ, когато хората са възпрепятствани да узнаят за това как се използва тяхната информация, както и да бъде забранена възможността за достъп и коригиране на грешки в тази информация. Програмата на Агенцията за национална сигурност включва масивна база данни с информация, до която отделните хора нямат достъп. В действителност самото съществуване на програмата е пазено в тайна от години. (86) Този тип обработка на информацията, който забранява на хората знание или участие, наподобява по някакъв начин проблем на процеса. Това е структурен проблем, включващ начина, по който хората са третирани от правителството. Нещо повече, то създава дисбаланс в отношението на силите между физическите лица и правителството. До каква степен би трябвало изпълнителната власт и учреждения като Агенцията за национална сигурност, която е относително изолирана от политическия процес и публичната отчетност, да имат значително влияние върху гражданите? Този въпрос не е за това дали получената информация е нещо, което хората искат да скрият, а по-скоро за властта и структурата на правителството.

Свързана с този проблем е и “повторната употреба”. “Повторна употреба” е, когато информация, получена с една цел, се използва за друга, несвързана с това цел, без съгласието на лицето. Администрацията е казала малко за това колко дълго информацията ще бъде съхранявана, как ще бъде използвана и за какво би могла да бъде използвана в бъдеще. Потенциалните бъдещи употреби на каквото и да било парче от лична информация са огромни и без ограничения или отчетност за начина, по който се употребяват. Трудно е за хората да оценят опасностите от информация, която е под контрола на правителството.

Ето защо проблемът с аргумента “нямам какво да крия” е, че се фокусира само върху един или два конкретни типа проблеми на неприкосновеността на личния живот – разкриването на лична информация или наблюдение,  а върху другите – не. Това предполага определен поглед върху това, което влече след себе си поверителността и поставя условия за дебат, които често са непродуктивни.

Важно е тук да направим разграничение между два начина да се обясни програма като програмите на Агенцията за национална сигурност за наблюдение и събиране на информация. Първият начин е да не разпознаваш проблем. Така работи аргументът “нямам нищо за криене” – отрича дори съществуването на проблем. Вторият вариант за обяснение на подобна програма е да признаеш проблемите, но да твърдиш, че ползите от програмите на Агенцията за национална сигурност надхвърлят щетите върху неприкосновеността на личния живот. Първото обяснение влияе на второто, защото ниската стойност давана на неприкосновеността на личния живот е базирана на тясното представяне на проблема.

Ключовото недоразумение е, че аргументът “нямам какво да крия” разглежда неприкосновеността на личния живот по определен начин – като форма на секретност, като правото да се крият неща. Но съществуват много други типове щети, включително отвъд разкриването на нечий тайни на правителството.

Проблемите на поверителността често са трудни за разпознаване и коригиране, защото те създават богат набор от щети. Съдилища, законодатели и други търсят определени типове щети в ущърб на други и техният тесен фокус им пречи да видят други видове щети.

Б. Познаване на структурните проблеми

Една от трудностите при аргумента “нямам какво да крия” е, че се търси висцералния тип правонарушение като опозиция на структурния тип. По ирония на съдбата тази основна концепция за правонарушение се споделя и от тези, които се застъпват за повече защити на неприкосновеността на личния живот и от тези, които спорят в полза на противоречивите интереси на неприкосновеността на личния живот. Например, професорът по право Анн Бартоу твърди, че съм се провалил при описването на щетите нанесени на неприкосновеността на личния живот по необорим начин в моята статия “Класификация на неприкосновеността на личния живот”, където осигурявам рамка за разбиране на различни проблеми свързани с неприкосновеността на личния живот. (87) Първото оплакване на Бартоу е, че моята класификация “рамкира щетите върху неприкосновеността на личния живот със сухи, аналитични термини, които не са в състояние достатъчно да идентифицират и оживят необоримите начини, при които насилието над неприкосновеността на личния живот може да въздейства негативно на дишащите човешки същества отвъд простото провокиране на чувство за безпокойство”(88) Бартоу твърди, че класификацията няма “достатъчно мъртви тела” и че неприкосновеността на личния живот “няма достатъчно кръв и смърт или поне счупени кости и кошници с пари, дистанциращи щетите върху неприкосновеността на личния живот от другите категории нарушение на закона.” (89)

Повечето проблеми, свързани с неприкосновеността на личния живот нямат достатъчно мъртви тела. Разбира се, съществуват и случаи-изключения като убийството на Ребека Шаефер и Ейми Бойер. Ребека Шаефер била актриса, убита, след като преследвачът ѝ получил адреса й от документ в отдел Моторни превозни средства.(90). Този инцидент подканил Конгреса да приеме закон за Защита на личните данни на шофьорите от 1994. (91). Ейми Бойер била убита от преследвач, който получил нейни лични данни, включително адресът на работното й място и номера на социалната осигуровка от компания за бази данни. (92) Тези примери настрана, няма много смърт и кръвопролития в закона за неприкосновеност на личния живот. Ако това е стандарт за разпознаване на проблем, тогава няколко проблема на неприкосновеността на личния живот ще бъдат разпознати. Ужасяващите случаи не са типични и целта на моята класификация е да обясня защо повечето проблеми с поверителността са вредни въпреки този факт.

Възражението на Бартоу всъщност е много подобно на аргумента “нямам какво да крия”. Това напредване с аргумента “нямам какво да крия” има предвид определен тип висцерална щета върху неприкосновеността на личния живот, при която поверителността се нарушава само, когато е разкрито нещо изключително излагащо или дискредитиращо.

Изискването на Барток за ужасяващи истории представя простото желание да се намерят висцерални щети върху неприкосновеността на личния живот. Проблемът е, че не всички щети върху неприкосновеността му са такива. На края на деня, поверителността не е филм на ужасите и изискването за по-осезаеми вреди ще бъде трудно в много случаи. Все още е налице щета дори и да не се усеща.

В много случаи, неприкосновеността на личния живот е заплашена не от изключително необикновени действия, а от бавна серия свързани, незначителни действия, които постепенно започват да се натрупват. По този начин проблемите с неприкосновеността на личния живот наподобяват определени екологични щети, които възникват с течение на времето чрез серия от малки действия на различни участници. Бартоу иска да насочи вниманието към големи разливи, но постепенното замърсяване от множество различни участници често създава по-големи проблеми.

Законът често се бори с разпознаваеми щети, които нямат за резултат излагане, унижение или психическа или физическа травма. (93) Например, след атаките на 11 септември, няколко авиокомпании дават своите пътнически записи на федерални агенции, което е в пряко нарушение на тяхната политика относно неприкосновеността на личния живот. Федералните агенции използват информацията, за да проучат безопасността на авиолиниите. (94) Група от пътници съдят Northwest Airlines затова, че са разкрили личните им данни. Една от техните претенции е, че Northwest Airlines нарушават своя договор с пътниците. В Дайър срещу Northwest Airlines, съдът отхвърля договорния иск, защото “политиката на компанията относно поверителността е с широки формулировки, които не дават основания за предявяване на договорен иск”, пътниците никога не твърдят, че разчитат на политиката относно поверителността и дори не я четат и те не са в състояние да предявят никакви договорни щети, произтичащи от направеното нарушение.”(95). Друг съд също достига до подобно заключение. (96)

Независимо от предимствата на решенията на договорното право, случаите представят трудността на правната система при адресиране на проблеми с неприкосновеността на личния живот.

Разкриването на пътнически записи представя “нарушението на конфиденциалността.”(97) Проблемите, произтичащи от нарушаването на конфиденциалността не се състоят просто от личен емоционален стрес, те включват нарушение на доверието в една връзка. Налице е силна обществена значимост в убеждението, че обещанията са спазени и доверието е главното в отношенията между търговците и техните клиенти. Проблемът на повторната употреба е също замесен в този случаи. (98) Повторната употреба включва информация, събирана с една цел, която се използва за несвързана с първата, друга цел, без знанието на хората. Авиокомпаниите са дали пътническа информация на правителството със съвсем различна цел от тази, с която официално са я взели. Проблемите на повторната употреба често не предизвикват финансови или дори психологически щети. Вместо това, вредата е една – неустойчивост на властта. При Дайър, данните бяха разпространени по начин, който игнорираше интересите на пасажерите на авиокомпаниите, въпреки даденото обещание за неприкосновеност на личните данни. Дори ако пътниците не знаеха за тази политика, съществува обществена стойност в убеждението, че  компаниите се придържат към установените граници на начина, по който се използва личната информация. В противен случай всички установени ограничения стават безсмислени и компаниите имат свободата да използват данните неограничено. Подобно състояние на нещата може да остави почти всички потребители в безпомощна позиция. Тогава щетата е по-скоро структурна, отколкото лична.

Подобен проблем изплува в друг случай – Смит срещу Чейс Манхатън Банк (99) Група от ищци съди Чейс Манхатън Банк за продаване на клиентска информация на трети страни, в нарушение на своята политика на поверителност на данните, която постановява, че информацията ще остане конфиденциална. Съдът постановява, че дори и да се предположи, че тези твърдения са верни, ищците не биха могли да докажат никаква реална щета.

“Щетата” в основата на този общ иск е, че членовете на групата просто са приели продукти и услуги, които са били свободни да откажат. Това не се оценява като реална щета.

Жалбата не декларира нито един случай, при който ищецът или някой член на групата да е претърпял реална щета в резултат на нежелани телефонни обаждания или спам. (100)

Разбирането на съда за щета, обаче, не смята за такава нарушаването на неприкосновеността на личния живот.

При балансиране на неприкосновеността на личния живот и сигурността, щетите върху поверителността често са характеризирани в границите на вреда за личността, а интересът на сигурността, често е характеризиран в по-широк обществен контекст. Интересът на сигурността в програмите на Агенцията за национална сигурност често са били дефинирани неподходящо. При изслушването на Конгреса, главен прокурор генерал Алберто Гонзалес заявява: Нашият враг слуша и аз не мога да помогна, но се чудя, ако те не поклащат главите си в учудване при мисълта, че някой би изложил на риск такава чувствителна програма като позволи изтичане на информация за нейното съществуване на първо място и може би дори едностранно да ни вземе ключовия ни инструмент в борбата с терора.(101)

Балансът между поверителност и сигурност често пресмята това дали определена събрана от правителството информация трябва или не трябва да бъде забранена. Често обаче въпросът не е дали на Агенцията за национална сигурност или на друга правителствена агенция би трябвало да се позволи да се ангажира с конкретни форми на събиране на информация, а по-скоро какъв тип контрол и отчетност ние искаме на местата, на които правителството се ангажира с претърсвания и изземвания. Правителството може да използва почти всякакъв вид от разследващи дейности с разрешително за обиск, подкрепено от основателна причина. Това е механизъм на контрол – той принуждава правителствените служители да обосноват своите подозрения пред неутрален съдия или магистрат преди да бъдат използвани тактики. Например законът за електронно наблюдение разрешава подслушване, но ограничава практиката със съдебен контрол, процедури за минимизиране ширината на подслушване и изисквания официални лица да следят и да докладват на съда, за да предотвратят злоупотреби.(102) Това са тези процедури, които администрацията на Буш игнорира като се ангажира с наблюдението на Агенцията за национална сигурност без заповед. Въпросът не е дали ни искаме правителството да следи подобни разговори, а дали изпълнителната власт би трябвало да се придържа към приетите процедури за контрол, които Конгресът е приел със закон или би трябвало тайно да игнорира всеки контрол.

Ето защо интересите на сигурността не би трябвало да се вземат в цялата им тежест срещу интересите на поверителността. По-скоро това, което би трябвало да се измери е степента на крайното ограничение на събирането на информация от правителството или на програмите за извличане на информация чрез налагане на съдебен контрол и минимизиращи процедури. Само в случаи, при които подобни процедури ще накърнят изцяло правителствените програми трябва интересът на сигурността да бъде измерван напълно, а не в незначителната разлика между свободната програма и ограничената такава.

Твърде често съвместяването на интересите на неприкосновеността на личния живот с интересите на сигурността заемат място под форма, която силно изменя и стеснява интересите на поверителността и раздува интересите на безопасността. Подобна е логиката на аргумента “нямам какво да крия”. Когато аргументът е “разопакован” и основните предположения са изследвани и оспорени, ние можам да видим как това подменя дебата в неговите граници, в които той черпи сила от нечестно предимство. Време е да дръпнем завесата на аргумента “нямам какво да крия”.

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Явно или не концепцията за неприкосновеност на личния живот е в основата на почти всеки аргумент за поверителността, дори и на общото шикалкавене “Нямам какво да крия.” Както съм се опитал да покажа в това есе, разбиране за неприкосновеността на личния живот като плуралистична концепция показва, че ние често говорим един за друг, когато обсъждаме проблеми на неприкосновеността на личния живот. Като се фокусираме по-специално върху свързаните проблеми в графата “неприкосновеност на личния живот” ние можем по-добре да адресираме всеки проблем, а не да ги игнорираме или съединяваме. Аргументът “нямам какво да крия” говори за някои проблеми, а за други не. Той представя едностранчив и тесен начин за възприемане на неприкосновеността и печели, включвайки разглеждане на други проблеми, често възникващи при правителствени програми за наблюдение или извличане на информация. Когато се ангажираме директно с аргумента “нямам какво да крия” може да попаднем в клопка, защото той може да предизвика дебат, фокусиран върху тесните разбирания за неприкосновеност на личния живот. Но когато е изправен пред плурализма на проблемите на неприкосновеността на личния живот, замесени от събирането на информация от правителството и използване при наблюдение и разкриване, аргументът “нямам какво да крия” в крайна сметка, няма нищо да каже.

 

___________
* – © Даниел Дж. Солов 2007. Доцент в Правния факултет на университета “Джордж Вашингтон”; Дж. Д. Правен факултет Йейл. Благодаря на Крис Хуфнейджъл, Адам Мур и Майкъл Съливан за полезните коментари и на моя научен сътрудник Ширин Шахинпур. Разработих доста по-задълбочено някои от идеите в това есе в книгата ми “Разбиране на поверителността”, която предстои да бъде публикувана от издателството на Харвардския Университет през май 2008.

1.Джеймс Райзен & Ерик Личбау, “Буш разреши американско шпиониране на посетители без съдилища: тайна заповед за разширен вътрешен мониторинг”, в-к. “Ню Йорк Таймс”, 16 декември, 2005

2.Джон Маркоф,” Пентагона планира компютърна система, която да прониква в личните данни на американците”, в-к. “Ню Йорк Таймс”, 9 ноември, 2002

 1. Джон М. Пойндекстър, “Намиране на лицето на терора в информацията”, в-к. “Ню Йорк Таймс”, 10 септември 2003
 1. ДАНИЕЛ ДЖ. СОЛОВ, “ДИГИТАЛНАТА ЛИЧНОСТ: ТЕХНОЛОГИЯ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ В ИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА” 169 (2004)
 1. Шейн Харис,Животът на TIA (програмата за “Пълно информационно съзнание)”, списание NAT’L J, 25 февруари, 2006
 1. Лесли Колей, “Агенцията за национална сигурност има огромен масив от бази данни с телефонни обаждания на американци”, списание “САЩ Днес”, 11 май, 2006; Сюзан Пейдж, “Законодателите:базата данни на Агенцията за национална сигурност е непълна”, списание “САЩ Днес”, 30 юни, 2006
 1. Колей, виж бележка 6
 1. Ерик Личбау&Джеймс Райзен, “За да спрат тероризма САЩ тайно проникват в бази данни на банки”, в-к. “Ню Йорк Таймс”, 23 юни, 2006
 1. Вижте текста, който придружава бележки 12-33, по-долу
 1. Брус Шнайер, Коментари, “Безкрайната ценност на неприкосновеността на личния живот”, списание “WIRED”, 18 май 2006.
 1. Джефри Стоун, Коментари, “Свобода и обществена отговорност”, в-к. “Чикаго Трибюн”, 21 май, 2006
 1. ДЖЕФРИ РОУЗЪН, “ГОЛАТА ТЪЛПА: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА И СВОБОДАТА В НЕСПОКОЙНИ ВРЕМЕНА” (2004)
 1. Id. at 36.
 1. Коментар на NonCryBaby на  http://www.securityfocus.com/comments/articles/2296/18105/threaded (12 февруари, 2003)
 1. Коментар на Yoven на http://www.danielpipes.org/comments/47675 (14 юни, 2006, 14:03 EST).
 1. Reach For The Stars!, http://greatcarrieoakey.blogspot.com/2006/05/look-all-you-want-ive-got-nothing-to.html (14 май, 2006, 09:04 PST)
 1. Коментар на annegb в Concurring Opinions, http://www.concurringopinions.com/archives/2006/05/is_there_a_good.html#comments (23 май, 2006, 11:37 EST)
 1. Джо Шнайдер, “Писма до редактора”, “Необходимостта на Агенцията за национална сигурност да подслушва”, в-к. “ST. PAUL PIONEER PRESS”, 24 август, 2006
 1. Проучвания на общественото мнение показва, че американците одобряват мониторинга на Агенцията за национална сигурност (предаване по Националното обществено радио, 19 май, 2006), достъпно на 2006 WLNR 22949347
 1. ХЕНРИ ДЖЕЙМС, “РЕФЛЕКТОРЪТ”, 1888, преиздадено в “НОВЕЛИ 1886-1880”, 1989
 1. Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (23 май, 2006, 00:06 EST)
 1. Коментар на Adam в Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (23 май, 2006, 16:27 EST)
 1. Коментар на Dissent в Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (24 май, 2006, 07:48 EST)
 1. Коментар на Ian в Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (24 май, 2006, 19:51 EST)
 1.  Коментар на Matthew Graybosch в Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (16 октомври 2006, 12:09 EST).
 1. Коментар на Neureaux в Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (16 октомври, 2006, 14:39 EST)
 1. Коментар на Catter в Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (16 октомври, 2006, 11:36 PM EST)
 1. Коментар на Kevin в Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (24 юли, 2006, 12:36 EST).
 1. АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН “РАКОВО ОТДЕЛЕНИЕ 192” (Nicholas Bethell & David Burg trans., Noonday Press 1991) (1968).
 1. ФРИДРИХ ДЮРЕНМАТ, “КАПАНИ” 23 (Richard & Clara Winston trans., 1960)
 1. Коментар на Andrew в Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (16 октомври, 2006, 15:06 EST)
 1. Дейвид Флаерти, “Визии за неприкосновеността на личния живот: минало, настояще, бъдеще” във “ВИЗИИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ: ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗБОРИ ЗА ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА” 19, 31 (Colin J. Bennett & Rebecca Grant eds., 1999).
 1. Коментар на BJ Horn в Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (2 юни, 2006, 18:58 EST)
 1. РИЧАРД ПОСНЕР, “ИКОНОМИКА НА ПРАВОСЪДИЕТО” 271 (1983).
 1. РИЧАРД ПОСНЕР, “ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА ПРАВОСЪДИЕТО” 46 (5th ed. 1998)
 2. Id.
 3. Ричард А. Поснер, “Кризата в нашето вътрешно разузнаване”, в-к. “Вашингтон поуст”, 21 декември,2005
 4. Коментар на MJ в Concurring Opinions, виж бележка 17 по-горе (23 май, 2006, 17:30 EST).
 5. АРТЪР Р. МИЛЪР, “НАПАДЕНИЕ ВЪРХУ НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ: КОМПЮТРИ, БАЗНКОВИ ДАНН И ДОСИЕТА” 25 (1971).
 6. Хайман Грос, “Концепция за неприкосновеноста на личния живот”, 42 N.Y.U. L. REV. 34, 35 (1967).
 7.  КОЛИН БЕНЕТ, “РЕГУЛИРАНЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА: ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБЩЕСТВЕНА ПОЛИТИКА В ЕВРОПА И СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ” 25 (1992)
 8. Робърт С. Пост, “Три концепции за поверителността”, 89 GEO. L.J. 2087, 2087 (2001)
 9. Джудит Джарвис Томсън, “Правото на неприкосновеноста на личния живот във ФИЛОСОФСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА: АНТОЛОГИЯ”
  272, 272 (Ferdinand David Schoeman ed., 1984).Даниел Дж. Солов, “Концептуализиране на неприкосновеността на личния живот”, 90 CAL. L. REV. 1087, 1095–99 (2002).
 10.  Даниел Дж. Солов, “Концептуализиране на неприкосновеността на личния живот”, 90 CAL. L. REV. 1087, 1095–99 (2002).
 11. ДЖУЛИ С. ИНЕС, “НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, ИНТИМНОСТ И ИЗОЛАЦИЯ”, 56 (1992).
 12. Самюел Д. Уорън & Луис Д. Брандейс, “Правото на неприкосновеноста на личния живот”, 4 HARV. L. REV. 193, 193 (1890).
 13. Солов, виж бележка 44 по-горе
 14. ЛУДВИГ ВИТГЕНЩАЙН, “ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” § 65 (G.E.M. Anscombe trans., 3d ed. 2001).
 15. Id. § 66.
 16. СОЛОВ, виж бележка 4 по-горе.
 17. ДЖОРДЖ ОРУЕЛ, “1984” (Signet Classic984) (1949); СОЛОВ, виж бележка 4 по-горе.
 18. ФРАНЦ КАФКА, “ПРОЦЕСЪТ” 50–58 (Willa & Edwin Muir trans., Random House 1956) (1937); СОЛОВ, виж бележка 4 по-горе.
 19. СОЛОВ, виж бележка 4 по-горе.
 20. ДЖОН ДЮИ, “ЛОГИКА: ТЕОРИЯ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО” (Jo Ann Boydston ed.1991) (1938).
 21. Id.
 22. Даниел Дж. Солов, “Таксономия на поверителността”, 154 U. PA. L. REV. 477 (2006).
 23. Id. at 516–20.
 24. Id. at 522–25.
 25. КАС Р. СЪНСТЕЙН, “ПРАВНА АРГУМЕНТАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ КОНФЛИКТ” 67 (1996)
 26. ТОМАС И. ЕМЕРСЪН, “СИСТЕМА НА СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ” 545, 549 (1970).
 27. Смит срещу град Артезия, 772 P.2d 373, 376 (N.M. Ct. App. 1989).
 28. Чарлс Фрийд, “Неприкосновеност на личния живот” , 77 YALE L.J. 475, 478 (1968); вижте също ИНЕС, виж бележка 45 по-горе, при 95 (“Неприкосновеността на личния живот е ценна, защото признава нашия респект към хората като към отделни човешки същества с възможности да обичат, да полагат грижи и да харесват, с други думи – хора, напълно свободни да развиват близки отношения.”); БИЙТ РОСЛЪР, “СТОЙНОСТТА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ” 117 (R.D.V. Glasgow trans., Polity Press 2005) (2001) (“Уважението на неприкосновеността на личния живот на човек е уважението й като автономен предмет.”) Стенли И. Бенн, “Поверителност, свободата и уважение за личността” в “NOMOS XIII: НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ” 1, 26 (J. Rolanаd Pennock & John W. Chapman eds., 1971) (“Уважение за някого като личност, като човек, който избира, се подразбира като уважение за него като за въвлечен в някакъв вид творческо самопредставяне, което би могло да бъде нарушено, изопачено или осуетено дори заради така ограничена намеса като наблюдаването”.)
 29. . Смит, 772 P.2d at 376.
 30. АМИТАИ ЕТЦИОНИ, “ГРАНИЦИТЕ НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ” 196 (1999).
 31. Id. at 187–88.
 32. Id. at 38.
 33. Id. at 187–88.
 34. Id. at 198.
 35. ДЖОН ДЮИ, “ЕТИКА” (1908), преиздадена в 5 THE MIDDLE WORKS: 1899–1924, at 268 (Jo Ann Boydston ed., S. Ill. Univ. Press 1978).
 36. ДЖОН ДЮИ, “ЛИБЕРАЛИЗЪМ И ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ” (1936), преиздадена в 11 THE LATER WORKS, 1935–1937, at 373 (Jo Ann Boydston ed., S. Ill. Univ. Press 1987)
 37. Id. at 375.
 38. Робърт С. Пост,  “Обществените основи на неприкосновеността на личния живот:  Общество и личност в общо правно нарушение” 77 CAL. L. REV. 957, 968 (1989).
 39. Спирос Симитис, “Преглед на поверителността в информационното общество”, 135 U. PA. L. REV. 707, 709 (1987). При анализ на проблемите на федералните законодателни политики за неприкосновеността на личния живот, Присила Реган демонстрира нуждата от разбиране на неприкосновеността в условията на нейните обществени ползи. Вижте ПРИСИЛА М. РЕГАН, “ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ”, на xiv (1995) (“Анализи на политиката на Конгреса показват, че се обръща малко внимание на възможността за по-широка обществена значимост на неприкосновеността на личния живот.”)
 40. Джули Е. Коен, “Изследване на живота: поверителност на информацията и субектът като обект”, 52 STAN. L. REV. 1373, 1427–28 (2000) (“Поверителността на информацията, на кратко, е съставен елемент от гражданското общество в широкия смисъл на термина.”; Пол М. Шварц, “Поверителност и демокрация в киберпространството”, , 52 VAND. L. REV. 1609, 1613 (1999)(“Поверителността на информацията е най-добре да бъде приемана като съставен елемент на гражданското общество.”); вижте също Рут Гейвисън, “Поверителност и ограничения на закона”, 89 YALE L.J. 421, 455 (1980) (“Неприкосновеността на личния живот е също от съществено значение за демократичното управление, тъй като насърчава и окуражава моралната независимост на гражданите, основно изискване на демокрацията.”)
 41. Шнайер, виж бележка 19 по-горе.
 42. Съединените Американски Щати срещу Кац, 389 U.S. 347, 360–61 (1967) (Harlan, J., съгласувал).
 43. 425 U.S. 435, 442 (1976).
 44. 442 U.S. 735, 743 (1979).
 45. СОЛОВ, виж бележка 4 по-горе; виж също Даниел Дж. Солов, “Цифрови досиета и разспръскването на неприкосновеността според Четвъртата поправка”, , 75 S. CAL. L. REV. 1083, 1117–37 (2002).
 46. Роджър Кларк, “Информационни технологии и информационно наблюдение”, 31 COMM. OF THE ACM 498, 499 (1988); виж също и Роджър Кларк, “Въведение в информационното наблюдение и поверителност на информацията и дефиниция на термините”, AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, 7 август, 2006, http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/Intro.html.
 47. Кристофър Слобогин, “Надзор на транзакциите от страна на правителството”, 75 MISS.L. J. 139, 140 (2005)
 48. Даниел Дж. Солов, “Първата поправка в Наказателно-процесуалния кодекс”, 82 N.Y.U. L. REV. 112, 154–59 (2007).
 49. . Id.
 50. Солов, виж бележка 56 по-горе
 51. Id. at 522–25.
 52. Райзен&Личбау, виж бележка 1 по-горе
 53. Ан Батоу, “Чувство за безпокойство относно закона за неприкосновеността на личните данни”, 155 U. PA. L. REV.PENNumbra 52, 52 (2006), http://www.pennumbra.com/issues/articles/154-3/Bartow.pdf.
 54. Id.
 55. Id at 52, 62.
 56. СОЛОВ, виж бележка 4 по-горе
 57. Id
 58. Ремзбург срещу v. Docusearch, Inc., 816 A.2d 1001, 1005–06 (N.H. 2003).
 59. СОЛОВ, виж бележка 4 по-горе, Даниел Дж. Солов, “Крадене на идентичнос, неприкосновеност на личния живот и архитектура на уязвимост”, 54 HASTINGS L.J. 1227, 1228(2003)
 60. СОЛОВ, виж бележка 4 по-горе.
 61. 334 F. Supp. 2d 1196, 1200 (D.N.D. 2004).
 62. In re Nw. Airlines Privacy Litig., No. 04-126, 2004 WL 1278459 (D. Minn.June 6, 2004).
 63. Солов, виж бележка 56 по-горе.
 64. Id. at 520–22.
 65. 741 N.Y.S.2d 100 (N.Y. App. Div. 2002).
 66. Id. at 102.
 67. “Военновременна изпълнителна власт и надзор на националната агенция за сигурност” S. Comm. пред съда, 109th Cong. 15 (2006) (декларация на Алберто Гонзалес, Att’y Gen. на Съединениете Американски Щати).
 68. Даниел Дж. Солов, “Кодификация на Четвъртата поправка и заблуденият/необмисленият призив на професор Кер за почтително отношение към съда, 74 FORDHAM L. REV. 747, 775–76 (2005).
Posted in in English, Information Society | Leave a comment

Как и защо България обяви война на САЩ и Великобритания на 13-и декември 1941 г.

Архивите са живи.
После да не се чудите защо България е сред победените държави във Втората световна война, въпреки участието в бойните действия срещу бившия си съюзник – нацистка Германия…
Получер шрифт – от мен.

***

Питане от народните представители Никола Мушанов и Петко Стайнов до министъра на външните работи и изповеданията
София, 13 декември 1941 г.
Получено на 13.ХІІ.1941 г.
Вх. № 10661

Чрез господин Председателя на Народното събрание
До господин министъра на външните работи.

Питане от народните представители Никола Мушанов и Петко Стайнов за отношенията на България със Съединените Щати поради Тристранния пакт
Господин Министре,
Макар и влизането на България в Тристранния пакт да не е формално одобрено и досега от Народното събрание, поставя се въпросът, дали България е длъжна да обяви война на Североамериканските Съединени Щати, като последствие от започването на война между Япония и Америка.

Богдан Филов при подписване на договора за влизане на България в Тристранния пакт

Според клаузите на нашето присъединяване към Тристранния пакт, ние бихме имали задължение да обявим война на Америка, само ако Япония е нападнатата страна. От досегашните сведения, дадени в българския печат от Българската телеграфна агенция, Япония първа е нападнала и е обявила война на Съединените Щати, и само впоследствие Америка, която се е счела за нападната, е обявила война чрез решение на Камарата на представителите и на Сената.
При едно такова положение не се налага, нито по силата на Тристранния пакт и анекса към него за нас, нито по други обстоятелства, нито поради някакво неприязнено поведение на Америка специално към нас да обявяваме война или да скъсваме дипломатическите сношения с тази далечна велика сила. Молим, Господин Министър, да ни отговорите на следния въпрос: като се има предвид, че и в миналата всесветска война България не обяви война на Америка въпреки всичко, че договорът за Тристранния пакт и анекса за нас към него не ни задължава да се намесваме в случай като сегашния в полза на Япония, има ли някакви други обстоятелства и други непознати на Народното събрание поети от правителството задължения, които да налагат било обявяване на война, било скъсване на дипломатическите сношения с тази държава?
С почитание:
(п) Н. Мушанов
(п) П. Стайнов
Вярно с оригинала, при Канцеларията на Народното събрание,
Секретар: В. Върбанов
ЦДА, ф. 176 к, оп. 8, а. е. 973, л. 16. Служебен препис. Машинопис.

***

Стенографски дневник от 21 заседание на
ХХV Обикновено народно събрание, Трета редовна сесия.
Събота, 13 декември 1941 г.
(открито в 12 ч. 35 м.)

Председателствал председателят Христо Калфов. Секретари Александър Загоров и Николай Султанов. (В 12 ч. 35 м. в залата влизат г-да министрите, начело с г-н министър-председателя, посрещнати със ставане на крака от бюрото на камарата, от народните представители и от всички присъстващи в ложите и галериите, и с бурни и продължителни ръкопляскания и гласове “Ура” от народните представители)

Председателят Христо Калфов: (звъни) Има нужния брой народни представители. Отварям заседанието.
[Следва дълго изказване  по темата за борбата с комунистическия интернационал на  министъра на външните работи и на изповеданията, в което, наред с другото, той казва и следното: “…държа да изкажа моето голямо задоволство, загдето в Берлин имах честта да бъда приет от великия водач на германския Райх (Бурни и продължителни ръкопляскания и гласове “Браво”), както и от неговите най-близки сътрудници, на първо място от райхсмаршал Гьоринг, райхсминистърът фон Рибентроп и райхсминистърът д-р Гьобелс. (Ръкопляскания) В тия срещи бях щастлив да констатирам, че политиката на българското правителство намира пълното разбирателство и одобрение и че България продължава да се радва на техните симпатии и подкрепа, за което държа да изкажа тук моята признателност. (Бурни и продължителни ръкопляскания и гласове “Браво”)” – б.м., Вени Марковски]
Председателят Христо Калфов: Има думата г-н министър-председателят.
Министър-председателят Богдан Филов (От трибуната. Посрещнат с бурни ръкопляскания, които продължават няколко минути):
Г-да народни представители! Както имахте вече случай да чуете и от изложението на министъра на външните работи, събитията се развиха напоследък по такъв начин, че войната между Япония и силите от Оста, от една страна, и Североамериканските Съединени Щати, от друга, а същевременно и между Япония и Англия, стана неизбежна. Това ново положение на нещата наложи и на българското правителство да определи своето становище спрямо него. В моята последна реч пред вас на 19 ноември т.г. аз заявих, че България, след като се присъедини към Тристранния пакт, стои днес здраво и непоколебимо на страната на силите в Оста и на техните съюзници (“Браво”! Бурни и продължителни ръкопляскания), че тя ще остане докрай вярна на задълженията, които е поела спрямо тях, и че ще им оказва винаги, в кръга на своите възможности, най-искрено сътрудничество. (“Браво”! Бурни и продължителни ръкопляскания.)
Настъпилите през последните няколко дни събития създадоха условия, при които нам се налага да изпълним поетите задължения. Тия задължения произхождат от Тристранния пакт, към който България се присъедини с протокола, подписан във Виена на 1 март т.г., и който вие г-да народни представители, одобрихте с акламации още на другия ден след неговото подписване.
Според чл. 3 на този пакт, държавите, които са го подписали, се задължават да си дават съдействие една на друга с всички политически, стопански и военни средства, в случай, че една от тях бъде нападната от една сила, която дотогава е участвала в Европейската война или в японо-китайския конфликт.
Г-да народни представители! На всички е известна голямата реч, която водачът на Германия Адолф Хитлер произнесе на 11 т.м. в Райхстага в Берлин. Известна е също така и речта на водача на фашистка Италия Бенито Мусолини, произнесена същия ден в Рим. В тези речи се установява, че през последните няколко месеци Североамериканските Съединени Щати са извършили редица нападателни действия срещу силите на Оста, вследствие на което Германия и Италия решиха да скъсат отношенията си с тази държава и да обявят положение на война спрямо нея.
При тези условия българското правителство, в изпълнение на задълженията си по чл. 3 от Тристранния пакт, реши вчера, на 12 т.м., също така да скъса дипломатическите отношения със Североамериканските Съединени Щати и да обяви положение на война с тази държава, както и с нейната съюзница Англия. (Всички народни представители стават прави, викат многократно мощно “Ура” и бурно и продължително ръкопляскат. Стават прави и пълномощните министри на Германия г-н Бекерле и на Италия г-н граф Маджистрати, заедно с всички присъстващи в дипломатическата ложа. Народните представители се обръщат към тях и ги акламират с бурни ръкопляскания. Овациите траят няколко минути, през което време пълномощните министри поздравяват с вдигната ръка).

Филов пред Народния съд

Г-да народни представители! По този начин България и този път, както винаги, дава доказателства, че тя остава вярна на дадената дума. В случая, обаче, не се касае само за едно договорно задължение, но така също и за една проява на оная солидарност, която трябва да бъде поставена в основата на отношенията между държавите в нова Европа. (Бурни и продължителни ръкопляскания).
Г-да народни представители! Правителството смята, че то изпълни своя дълг. То е убедено, че и вие ще одобрите взетото от него решение, проникнати от съзнанието, че то отговаря на интересите на страната и на нуждите на днешния момент (Ръкопляскания). По такъв начин и ние, наред с останалите държави от Тристранния пакт, ще можем да допринесем за създаването на новия ред в Европа, на онази именно нова Европа, която се гради днес с толкова жертви, и която, убедени сме, ще се издигне на развалините на днешната война. (“Браво”! Бурни и продължителни ръкопляскания. Бюрото на Народното събрание, господа министрите и всички народни представители стават прави и продължително акламират г-н министър-председателя).

Петко Стайнов: Искам думата! (Тропа по банката). 

Председателят Христо Калфов: Пристъпваме към гласуване. Които приемат декларацията, направена от правителството, моля да вдигнат ръка. Абсолютно мнозинство. Събранието приема. (Всички народни представители стават прави и бурно и продължително ръкопляскат и викат няколкократно мощно “Ура”).
Председателят Христо Калфов: (Става прав) Г-да народни представители! Редица поколения живяха, работиха и в борба измираха за извоюване свободата на нашия народ. След толкова жертви и усилия, благодарение високия жест на великия водач на великия Райх и гениалния вожд на италианския народ, както и на техните героични войски и народи (“Браво”! Бурни и продължителни ръкопляскания), нашият народен блян е осъществен: България е свободна и обединена. (“Браво!” Бурни и продължителни ръкопляскания)… Нашият млад и героичен народ е трудолюбив, храбър и честен. С решението на правителството от вчера и нашия вот на одобрение, който току-що така единодушно  и възторжено дадохте, българският народ лоялно и честно изпълнява поетите исторически задължения. (“Верно”. Ръкопляскания)…  Да живее България! (Всички народни представители, г-да министрите, пълномощните министри на Германия и Италия и присъстващите в дипломатическата ложа стават прави. Народните представители бурно и продължително ръкопляскат и акламират пълномощните министри, които отговарят на поздрава с вдигната ръка).
Да живее Негово Величество Царят! (Мощно многократно “Ура”!, бурни и продължителни ръкопляскания. Акламациите продължават няколко минути).

Никола Мушанов: Искам думата! (Тропа по банката).

Председателят Христо Калфов: Г-да народни представители! Ще вдигнем заседанието.

Никола Мушанов: Г-н председателю! Искам думата! Вие глух ли сте? (Възражения от народните представители) В тия исторически моменти…

Председателят Христо Калфов: В съгласие с правителството, предлагам да вдигнем заседанието.
[Информира за дневния ред за следващото заседание – б.м., В.М.]
Вдигам заседанието.
(Вдигнато в 13 ч.)

Източник:

ЦДА, ф. 173 к, оп. 8, а. е. 203, с. 351 – 354. Печатно.
Дипломатически документи по участието на България във Втората световна война, Съставители: Цочо Билярски, Иванка Гезенко. “Синева”, 2006

Posted in Bulgaria, история, на български | Tagged , , | Leave a comment

България и Холокостът: състояние на проучване на проблема и задачи

България и Холокостът: състояние на проучване на проблема и задачи

Автор: Надя Данова, 

Обединени от убеждението, че българската наука е все още длъжник към дееца на Българското просвещение Неофит Бозвели, с няколко колеги решихме да се заемем с преиздаването на цялостното ръкописно и печатно наследство на Неофит Бозвели при максимално запазване на неговите език и правопис. Бяхме се докосвали до делото на Бозвели и бяхме стигнали по свой собствен път до мисълта, че българската хуманитаристика се нуждае от едно пълно критично издание на трудовете на Бозвели, без, разбира се, да подценяваме стореното в тази насока от Михаил Арнаудов, Ванда Смоховска и Стефана Таринска[1]. Разполагахме с голяма част от ръкописните и печатните трудове на Бозвели, както и с негова кореспонденция в архивохранилищата и библиотеките на София, но все още не беше направено нужното по издирването на негови текстове в турските и руските архиви. Публикацията на османистката Зорка Иванова[2], посветена на съдбата на османските ръкописи от Самоков, ни окуражи да се насочим към документацията, свързана с времето на руската окупация след Берлинския конгрес, когато от България са изнесени доста ръкописи в Русия.

И така, през 2008 г. предприех опит да открия някаква диря от ръкописите на Бозвели сред документацията на Временното руско управление в Централния държавен архив[3]. От ръкописи на Бозвели не открих и следа, обаче случайността ме срещна с архивите на еврейските общини в присъединените към България през 1941 г. Вардарска Македония и Беломорска Тракия, в някои от които улиците в еврейските махали са носили името “Неофит Бозвели”. Видях списъците на депортираните от Драма, Кавала, Ксанти, Гюмюрджина и пр. евреи, сред които и деца по на няколко месеца, изпратени през март 1943 г. в небитието с активното съдействие на тогавашните български административни и военни власти. Зад числото 11 363, изписано на поставената през 1999 г. от правителството и народните представители в близост до сградата на българския парламент паметна плоча[4] пред мен се появиха имената на всеки един от тези хора с техните рождени дати, месторождение и професии. Дълго време тези материали не ми даваха мира и бях много радостна, когато с Румен Аврамов, който познаваше част от тях от работата си по стопанска история на България[5], стигнахме до съгласието, че те трябва да видят бял свят.

Знание и памет за март 1943 г.

Последваха три години на запознаване с литературата на български и чужди автори по тази проблематика, която аз, като историчка, работила основно за периода ХVІІІ-ХІХ век, чувствах далечна. Така се сблъсках с проблемите на „културата на спомнянето”, свързани с една мрачна страница от българската история[6]. Навлизайки в литературата по въпроса си дадох сметка, че темата за депортацията на евреите от Егейска Тракия и Вардарска Македония, извършена в началото на м. март 1943 г. от българските власти, присъства в българската историография след Втората световна война, но в приглушен вид, докато изцяло доминира настойчивата теза за „спасението” на българските евреи.

В следващите редове ще се опитам да очертая мястото на сюжета за депортацията в българската историография, като, въпреки риска от повторения, се придържам към хронологическия, а не към проблемния принцип, тъй като така по-ясно проличава колко трудно тази тема си пробива път в книжнината и колко лъкатушен е пътят на усилието да бъде изнесена и преглътната цялата истина. Преобладаващата част от представителите на академичните среди в България, както впрочем и на българската общественост, проявяват своеобразна селективност по отношение на темата „България и Холокоста”, като ролята на „спасител” се приписва било на цялото българско общество, било на лидерите. При това тезата за „спасението” е тясно свързана с утвърждаването на образ на България като „страна без антисемитизъм”[7].

Първата публикация от 1945 г., която хвърля обилна светлина върху съдбата на евреите в Беломорска Тракия и Вардарска Македония – документалният сборник на Натан Гринберг – за дълго време ще остане единствената[8]. Сборникът излиза от печат в София през 1945, като предговорът на автора е датиран януари 1945 г. т. е. тя е подготвена преди заседанията на Седми състав на Народния съд. В предговора към изданието се казва, че „Настоящата книга представлява обвинителен документ от изключителна важност”. Гринберг е назначен на 30 септември 1944 г. в Комисарството по еврейските въпроси със задачата да разследва трудовите лагери в Самовит и Плевен[9].  Той взема участие в Парижката мирна конференция от 1946 г. като съветник на българската делегация. Сборникът се състои от 200 страници и  включва документи от фонда на Комисарството по еврейските въпроси, разкриващи планирането и провеждането на акцията по депортацията на евреите от Беломорска Тракия и Вардарска Македония, извършените над тях насилия и злоупотребите с тяхното имущество.  В книгата са поместени и спомени на свидетели от Гюмюрджина (дн. Комотини) и Скопие на случилото се. В заключението си към изданието Гринберг подчертава, че българският народ не е настроен антисемитски, но обвинява българските правителства в открит държавен антисемитизъм. Накрая твърди, че ”Българският народ спря престъпната ръка, която с готвеше да изпраща българските евреи на смърт в Полша. С това българският народ заяви в най-тежкия за евреите момент, че в тази страна е мястото, дето те имат право да останат и да се развиват рамо до рамо с българския народ. Ние евреите трябва да помним историческото наше спасяване от гибел и да впрегнем всичките си усилия за благоденствието на демократична и мощна България”. Предговорът към изданието е на Ис. Франсез, временен комисар за еврейските въпроси, който подчертава, че българският народ „няма нищо общо с фашизма и с героичната си борба и скъпи жертви спаси българското еврейство от гибел, а сега чрез Народния съд ще даде заслуженото сурово наказание на антисемитите престъпници”.

След заминаването на около 40 000, т.е. 90 % от българските евреи за Израел след 1948 г., от останалата в страната малка общност се изисква пълна лоялност. Годишникът на Обществената културно-просветна организация на евреите в Народна Република България се превръща в трибуна, от която трябва да бъде популяризиран митът за решаващата заслуга на БКП в спасяването на българските евреи[10]. А когато се докосва въпросът за депортацията от „новите земи”, се лансира тезата, че българите там са били в неведение, че са нямали достатъчно време, за да успеят да покажат „присъщата“ си състрадателна съпричастност, проявена в „старите земи”[11].

Темата за депортацията присъства дискретно в издадения през 1978 г. документален сборник „Борбата на българския народ за защита и спасяването на евреите в България през Втората световна война”[12], в който са поместени някои от най-важните документи, свързани с нея. За разлика от други издания, в които става дума единствено за „спасението”, тук читателят може да прочете редица материали,  позволяващи да се надникне и в покритата с мълчание болезнена история на изпратените в нацистките лагери. Поместени са материали от Централния държавен архив, както и  документи от  архива Яд Вашем – Йерусалим, копия от които се съхраняват днес в Научния архив на БАН[13].

В историческите изследвания депортацията от присъединените към България територии и последвалото транспортиране към германските лагери на смъртта остава в сянка. Доколкото присъства в излязлата от печат на френски език през 1965 г. статия на историка Вл. Топалов „Българското обществено мнение срещу преследванията на евреите”, този епизод е третиран напълно приглушено. Според автора Борис ІІІ е главният виновник за съдбата на македонските и егейските евреи[14].

Твърдението, че царят носи основната вина за гибелта на депортираните от „новите земи” се споделя и от Илчо Димитров, който през 1983 г. подчертава, че монархът се е съгласил да предаде на хитлеристите евреите от Беломорието, като си създава алиби, че те не са били български поданици и той не носи отговорност за съдбата им[15].  И. Димитров се връща  към тази тема и през 1988 г. в своя статия, посветена на България и Холокоста. Той е категоричен, че ”новите земи”, „макар и международно непризнати, бяха част от българската държавна територия. В тях бе въведено българско законодателство. Установени бяха органи на българската държавна власт – в културата, просветата, стопанството, правосъдието, полицията, армията, както и на българската църква. Самата спогодба се сключи от българските власти, а не от окупационните. Изпълнението й се пое от българските власти, не от германските. Акцията по изселването се планира и проведе под ръководството на Комисарството по еврейските въпроси. Неговите представители ръководеха изпълнението  с помощта на полиция и войска. Превозът се извърши с българските държавни железници. Колкото и да действаше под принуда, българската държава носи цялата отговорност за предприетото злодеяние”. След като Димитров описва подробно акцията по вдигане на евреите от Беломорието, той твърди, че „царят  бе одобрил спогодбата за депортирането. С негово знание и съгласие тя започна да се изпълнява… За случилото се използваше аргументът, че тамошните евреи са били поданици на Гърция и Югославия, поради което българската държава не носи отговорност за тях”.[16]

Темата за депортацията е засегната съвсем бегло в книгата на Димитър Токушев, посветена на Народния съд[17] Авторът се задоволява да изброи подсъдимите в Седми състав, като посочва, че най-голяма отговорност носи Ал. Белев, който е подписа споразумението с Данекер, както и Я. Калицин, ръководел изселването на евреите от Беломорието.

След промените от 1989 г. отпадат ограниченията на комунистическата цензура и изпъкват няколко конкуриращи се тези по проблема.

Добива ясни очертания промонархическата тенденция. Така в излязлата от печат през 1991 г. книга на Христо Бояджиев на проблема за депортацията от „новите земи” е посветена една глава, в която се твърди, че с решението си да пожертва евреите от „новите земи” Борис ІІІ на практика е избрал „по-малката злина”[18]. Авторът, който, според неговите собствени думи, през време на Втората световна война е бил в българската легация в Букурещ, използва наистина богата литература, но тя е цитирана изключително селективно с цел да бъде снета от българските власти отговорността за депортацията. Акцентира се на ролята на  А. Белев и на германския натиск. Привеждат си главно мненията, подкрепящи тезата за „спасението” на българските евреи, като се настоява, че противоеврейските прояви в България са чужди на българите и наложени от нацистка Германия, както и че българското общество е било в пълно неведение за готвената депортация. В тази тенденция се вписва и издадената през същата година книга на Стефан Груев[19]. Основната заслуга са „спасяването на българските евреи се приписва на монарха и отново се поставя акцент върху силния германски натиск и особено на ролята на А. Белев. Депортацията на „небългарските евреи” от Македония и Тракия се споменава напълно периферно. С. Груев поддържа тезата, че през март 1943 г. „никой още не знаеше за тайните нацистки планове за „крайното решение”[20], която и до днес се използва в защита на тогавашните български власти, организирали и провели депортацията, въпреки че изворите от епохата красноречиво свидетелстват за несъмнена  информираност за предприетото от нацистите етническо прочистване и за смъртната опасност над евреите в Европа.

Бяха публикувани множество непознати, трудно достъпни или забравени документи. Имам предвид издадения от Витка Тошкова и Николай Котев през 1992 г. документален сборник[21] с материали от чужди архиви, сред които и документи, свързани с депортацията от новите земи. Внушението е, че българското правителство е действало под силен немски натиск и че все пак не се е подчинявало напълно, като се е стараело същевременно да защитава интересите на страната.  От същата година датира и осъщественото от Витка Тошкова издание на части от дневника на Адолф-Хайнц Бекерле – германския пълномощен министър в София[22]. В публикацията се споменава за депортацията на евреите от „новите земи”, но на преден план излизат отново данните за действията на българите в защита на евреите от „старите предели”.

В Годишника на организацията на българските евреи „Шалом” за 1993-1994 г. излиза на английски език статията на военния историк Димитър Йончев, посветена на политиката на цар Борис ІІІ към евреите от „новите земи”[23]. На практика това е първото по-обширно изложение, посветено на темата, и то се опира на материали от Министерство на вътрешните работи, Дирекция на полицията и Комисарството по еврейските въпроси. Авторът настоява, че евреите от „новите земи” са жертва на политиката на Борис ІІІ и Филов, като е пропуснат историческият шанс те да бъдат спасени от българския народ, който винаги е защитавал своите евреи.

Темата за депортирането на беломорските евреи присъства и в излезлия от печат  през 1995 г. документален сборник на Давид Коен „Оцеляването”[24]. Самото заглавие на сборника е симптоматично за еволюцията в използваната терминология: вече не се настоява за „спасение” на общността, а се говори за нейното „оцеляване”.

През 1997 г. Витка Тошкова публикува книгата „Фрагменти от историята на евреите в България”[25], в която политиката на страната в това отношение е квалифицирана като „неподчинение” спрямо Третия райх. Твърди се също така, че в България не е имало антисемитизъм, а той е бил „внесен отвън” между двете световни войни. Лаконичният разказ за случилото се с евреите  в „новите земи” е съпроводен от изложение за силния натиск от германска страна и съпротивата на  българите срещу депортацията от „старите земи”.

През 1998 г. излиза на английски език статията на българския историк Дженгиз Хаков, посветена на съдбата на българските евреи през Втората световна война[26], в която се изнася информация за депортацията на евреите от „новите земи”. Основната вина за случилото се той хвърля върху Борис ІІІ, като се подчертава, че българското правителство му е напълно послушно. Подчертава, че тези евреи са пожертвани в замяна на спасяването на 48 000 евреите от старите предели. Отново се поддържа тезата, че „българите са спасили своите евреи”.

На ролята на антисемитското законодателство като основа за депортацията фокусира вниманието излязлата от печат през 2000 г. на български и английски книга на Владимир Пауновски и Йосиф Илел [27], в която са поместени много снимки с пояснителни текстове, свързани с депортацията на евреите от Тракия и Македония. Пауновски подчертава, че  беломорските и македонските евреи „са изпратени в лагерите на смъртта по искане и под натиска на нацистите” и  че „те тихомълком били предадени на нацистите за изтребление през 1943 с надеждата, че това ще помогне за уреждането на териториалния въпрос в полза на България”.

Темата за депортацията се появява бегло и в излезлия през  2002 г. документален сборник с материали, които имат за цел да покажат застъпничеството на православната църква пред държавата в полза на евреите[28]. От публикуваните документи става ясно, че представителите на висшия православен клир са били наясно със случващото се в Македония и Тракия и че съдбата на евреите от „новите земи” изиграва роля за активизирането на клира в защита на българските евреи.

През 2002 г. Международният център по проблемите на малцинствата издава  обемистата aнотирана библиография на Жак Ескенази и Алфред Криспин „Евреите по българските земи”, обхващаща 1917 заглавия и 536 стр. В нея сюжетът за депортацията е изведен в предметния показалец самостоятелнo като „изселване”, но той присъства много бледо само съc 7 от описаните издания[29].

С оглед на нашата тема от особено значение е издаденият от Еми Барух през  2003 г. на английски език сборник[30]. В него Е. Барух настоява, че „дори и днес много български политици, както и голяма част от обществеността, не са готови непредубедено да приемат факта, че България е съучастник в убийството на евреите от Македония и Тракия”[31]. Особено внимание заслужава поместеният в този том текст на Лиляна Деянова, посветен на присъствието на темата за депортацията в българските учебници. Въведен е и проблемът за негационизма, като Деянова отбелязва с тревога факта, че появата в България на емблематичното име на френския негационист Робер Форисон минава безпроблемно. Тя обръща внимание и на факта, че в България след 1989 г. 13% от анкетирани от нея студенти настояват да не се говори за „спасяване” на евреите, тъй като тези от „новите земи” са депортирани. Подчертава, че в учебниците е поставен  акцент на спасяването на евреите от България, докато темата за Холокоста е периферна[32]. В изданието са поместени спомените на режисьора Анжел Вагенщайн, който по време на войната е станал свидетел на придвижването на влаковете с депортираните евреи. Той основателно настоява, че в операцията по „вдигането” на евреите не участват германски части, а единствено  български войници и полиция[33].

През 2004 г. излиза книгата на  Иван Хаджийски, посветена на депортацията на евреите от „новите земи”[34]. В изданието са проследени подробности от „акцията” и са поместени редица факсимилета на оригинални документи. Авторът подчертава, че „съдбата на еврейското население в Беломорието и Македония по това време е решавана от българската висша и местна администрация”. Обявява се категорично срещу оневиняването на Борис ІІІ и Филов чрез твърдението, че те са действали под чужд натиск в изпълнение на чужда воля и решения. Настоява, че в присъединените райони  са действали български закони и разпоредби.

През същата година Николай Поппетров издава спомените на Димитър Пешев[35], като придружава текста на българския политик с встъпителна студия, заслужаваща особено внимание. Н. Поппетров поставя термина „спасение” в кавички, с което се дистанцира от традиционно влагания в него смисъл. Той изрично подчертава, че депортацията е неизбежен резултат от политиката на българските управляващи среди, както и от  действията на парламента и правителството, започнали с приемането на Закона за защита на нацията и последвалите го репресивни закони. Особено внимание се обръща на приетите от правителството поредица от постановления, организирали депортирането[36].

Проблемът за депортацията е засегната в издадения през 2007 г. сборник с изследвания и документи „Обречени и спасени. България в антисемитската програма на Третия Райх”[37], съдържащо изследвания и документи. В него  са публикувани материали от чужди архиви, като  освен споменатото споразумение Данекер – Белев тук са поместени доклади на представители на Комисарството по еврейските въпроси и различни немски дипломати, които съдържат ценна информация за организацията и провеждането на депортацията на македонските и тракийските евреи. На практика става дума за материали, голяма част от които са вече известни от цитирани по-горе издания[38]. Поставен е  силен акцент върху антисемитизма в Европа и антиеврейската политика в Германия, оказала влияние в България. В изданието се търси балансът на темата за депортацията на евреите от „новите земи” с данните  за акциите  в полза на евреите в „старите земи”, както и с тези за натиска върху българското правителство от немска страна.

През същата година в Полша излиза от печат статията на Юлина Дадова, която проследява част от дебата относно съдбата на евреите в България и открито говори за отговорността на българската страна за случилото се в „новите земи” ”[39].

Темата за „спасението” продължава да доминира над тази за депортацията и в публикуваната през 2008 г. книга на Дора Калчева, посветена специално на проблема за Холокоста[40]. Въпреки че в нея акцентът се поставя главно на репресиите спрямо евреите в останалите страни- съюзници на Германия, тук присъства разказ за подготовката и осъществяването на депортацията на македонските и тракийските евреи с участието на българската администрация и полиция.

Правните аспекти на интересуващия ни проблем са получили частично осветление в издадения през 2010 г. сборник от нормативни актове[41]. Встъпителната студия към изданието е на юриста Димитър Токушев, който насочва вниманието си изцяло върху мотива за съпротивата от страна на българската общественост срещу това наложено според него отвън законодателство, като се настоява, че антисемитизмът няма социална база в България. Говорейки за депортацията на евреите от Беломорска Тракия и Македония, авторът подчертава: „фактически  „новите земи” бяха присъединени към Царство България и представляват едно цяло. В тях се установяват органите на българската административна, военна, полицейска и съдебна власт. Съдилищата правораздават в името на Борис ІІІ”. Там „се въвежда изцяло българско законодателство, включително и всички антиеврейски закони и подзаконови актове.”

В края на 2010 г. Ваня Гезенко публикува в сп. „La  Estreya” статия за Комисарството по еврейските въпроси, в която отново ударението е върху спасяването на българските евреи, като се твърди: „в условията на Втората световна война (и то като съюзник на Третия райх) малка България спасява своите евреи, въпреки че чрез сложните външнополитически маневри се оказва съучастник в депортирането на евреите от „новоосвободените земи”, тъй като те никога не влизат в нейните граници. През целия период на действие на КЕВ хиляди българи, водени не само от чувството на толерантност, но и от дълг и по съвест оказват помощ на съгражданите си евреи” [42]. Този пример илюстрира много красноречиво актуалната позиция на част от колегията към проблема за депортацията на евреите от Вардарска Македония и Егейска Тракия. Заслужава да се подчертае, че към същия брой на „La  Estreya” е публикувано приложение, съдържащо няколко от основните документи, свързани с депортацията на тракийските и македонските евреи.

Много характерна е и тезата, изложена в издадената през 2009 г. „История на българите”. Тук тогавашният директор на Института по история при БАН Георги Марков дословно твърди:„евреите от новите предели са пожертвани за спасението на 47 250 евреи от старите предели на Царството.”[43]           .
Сред публикациите, които засягат тази проблематика, ще спомена и статията на  Николай Поппетров[44], в която се оспорва тезата за „спасението” на българските евреи и се настоява за отговорността на българската страна за депортацията на евреите от „новите земи”. Н. Поппетров обръща внимание и на неглижираната от българската историография тема за еврейските трудови лагери[45].

Депортацията на македонските и тракийските евреи е съвсем бегло засегната в текста на Румяна Маринова-Христиди, отпечатан на гръцки език през 2011 г. под заглавие „Отношението към евреите в България през Втората световна война: европейско изключение”[46]. Въпреки че текста третира главно застъпничеството на българите в полза на евреите, тук присъства и разказ за подготовката и осъществяването на депортацията от „новите земи” със съдействието на българската администрация и полиция.

Депортацията е засегната и в монографичното изследване на Румен Аврамов,[47]посветено най-вече на икономическите репресии над еврейската общност в България. Авторът отхвърля употребата на термина „спасение” като настоява, че „въпреки че по-голямата част от евреите под властта на българската държава да запазват живота си, представата за „спасение” трудно се съвместява с депортирането на тези от Беломорието и Македония към нацистките лагери за изтребление, с тоталното отнемане на граждански права, изселването и бруталното икономическо ликвидиране на близо 50-те хиляди от „старите предели” на България”.

Депортацията на тракийските и македонските евреи се споменава лаконично и в  излезлия през 2012 г. девети том от многотомното академично издание на история на България[48]. На нея са посветени излезлите от печат през същата година публикации на Спас Ташев, в които се настоява, че депортацията е дело на Германия и послушния й Белев, а „спасението” – на Борис ІІІ[49]. На практика авторът не използва никаква нова документация, а изцяло се опира на вече известни факти, твърдейки неоснователно, че проблемът не е изследван от българската историография.

Накрая ще спомена разглеждането на сюжета за депортацията на македонските и тракийските евреи в издания, дело на чужди автори, излезли на българския език или в България. През 1952 г. Бениамин Ардити издава в Тел Авив книга на български език, носеща посвещението „В памет на избитите евреи от Беломорието, Македония и Пирот”[50]. Използвани са материалите, публикувани от Н. Гринберг през 1945 г., както и материали от Народния съд. Ардити настоява за ролята на Борис ІІІ на „спасител” и обвинява за случилото се в „новите земи” „садиста Белев” и Германия. Депортацията  е засегната в издадената в Израел на български език през 1961 г. от Натан Гринберг книга, но в нея акцентът е поставен изцяло върху германската политика по отношение на евреите в България[51]. През 1991 г. се появява книгата на Нир Барух „Откупът. Цар Борис и съдбата на българските евреи”[52], в която той защитава тезата, че  българските евреи са спасени от лагерите на смъртта благодарение на натиска на масите, а вината за депортацията на евреите от Беломорието и Вардарска Македония е изцяло на Борис ІІІ. Заслужава да се отбележи, че предговорът към изданието е написан от Желю Желев. В главата под надслов „Кошмар в Тракия” до българската читателска публика достига през 1999 г. и разказът за депортацията на тракийските и македонски евреи на израелския историк Михаел Бар-Зоар, който се базира на документацията, публикувана от Натан Гринберг. В наситения с емоции текст на Бар-Зоар акцентът е поставен върху  ролята на българската общественост и най-вече Димитър Пешев. Темата за депортацията на евреите от Беломорието и Македония е разгледана в издадената през 1999 г. книга на италианския журналист Габриеле Нисим, посветена на Димитър Пешев[53]. Нисим настоява, че депортацията е извършена със съгласието на Филов и българския монарх, които са имали, според него, възможността, ако са желаели, да спрат влаковете на смъртта през двете седмици, в които те са били на българска територия. На депортацията на тракийските и македонските евреи е посветена една глава от публикуваната през 2007 г. от Издателството на БАН монография на руските изследователи Лариса Дубова и Георгий Чернявский, които използват богат документален материал от българските архивохранилища[54]. През 2008 г. излиза от печат на български език книгата на израелския историк Шломо Шеалтиел[55], съдържаща отделен параграф, посветен на депортацията на тракийските и македонските евреи. Изложението на събитията е обективно и то се базира на богата изворова база от документи от български архиви, от архива на Яд Вашем и мемоарна литература.

Без да се спирам подробно на голямата тема за ролята на училищната институция, тук ще се огранича да спомена само, че в училищните  учебници след 1944 г. единствено през 1946 г. се споменава за депортираните 11 410 души, а през следващите години се говори само за „спасените” евреи[56]. Темата за депортацията присъства бледо в учебника по история от 1993 г., в който се казва: „През месец март около 11 400 евреи от Тракия, Македония и Пиротско са депортирани в Полша. Освен всичко друго това още веднъж доказва колко крехък е българският суверенитет и колко нездраво скрепени за българската държава са „новите територии”[57].

Краткото ми изложение показва, че у нас съществуват два паралелни разказа за случилото се в началото на март 1943 г. – единият, който настоява за отговорността на българския монарх и управляващите среди и другият, който отхвърля съучастието на българските власти в това престъпление. Цитираните заглавия дават основание да се твърди, че интересуващите се биха могли, ако желаят, да получат достатъчно пълна информация за конкретните факти и нямаме основание да смятаме, че това е тема–табу. Тя обаче очевидно е сред темите, върху които, по думите на Марк Феро, е хвърлено свенливото було на „мълчанието”, закриващо „семейните тайни, каквито има всяка институция и всяка нация”[58]. Същевременно сред част от историците продължава да доминира мнението, че Вардарска Македония и Беломорска Тракия, откъдето почти всички евреи са депортирани и избити, са само присъединени и тези земи не може да се смятат за част от България; според други автори те само формално присъединени, тъй като всъщност са под командването на германските политически и военни власти; тъй като евреите от Вардарска Македония и Тракия не са български граждани (за разлика от евреите в същинските територии на България), не е било възможно да се направи нищо за тяхното спасение. Проявява се тенденцията за оневиняване на българската страна с оправданието за „силния натиск отвън”, а също се изтъква аргументът за изискванията на „националните интереси”. Паралелно с техните публикации съществуват и другите цитирани тук, в които се  настоява за отговорността на българските власти. Очевидно е трудно да си представим възможността за какъвто и да било диалог между тях. За съжаление протеклите през изтеклата година наддумвания в медиите със скопските историци и политици във връзка с филма „Трето полувреме” едва ли допринасят за спокойното доближаване до тази болезнена тема.

Един издателски проект и възникналите въпроси

В момента с Румен Аврамов подготвяме за издание корпус от документи, съхранявани в българските държавни архиви и хвърлящи светлина върху депортацията от „новите земи”. На първо място, това е архивът на Комисарството по еврейските въпроси. Става дума за изключително богат по количество и информация фонд, който отразява не само дейността на тази институция, но и на цялата държава, както и на различни личности и институции по места. Документирани са нормативната и логистичната подготовка, провеждането на акцията по депортацията, както и последвалото я разграбване на еврейското имущество. Освен практиките, от изворите ясно изплуват и преобладаващите идеологии, характери, манталитети. За съжаление, гигантският обем на документацията от този фонд не позволява цялостното й публикуване и сме принудени да подберем представителни документи от нея. Освен тях ще бъдат публикувани и материали от архивите на Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Българската народна банка, Министерството на финансите, Министерството на външните работи, Дирекцията на полицията, Министерството на правосъдието, администрацията в „новите земи” и др. Ще се опитаме да отдадем почит на депортираните евреи, като публикуваме пълни списъци на еврейските общини в „новите земи” с техните рождени дати и професии.

В процеса на работата възникнаха някои въпроси, свързани с установяването на достоверността на издирените и подготвени за публикация извори. Очерта се сериозният проблем до каква степен могат да бъдат използвани материалите от Народния съд. Така например, при работа с архива на Седми състав на Народния съд историкът попада на показанията на А. Вагенщайн, според които депортацията на тракийските и македонските евреи е извършена от нацистките войници, което е в противоречие с твърденията му  в цитирания по-горе негов текст и изявления му по Българската телевизия през месец май 2012 г. Нещо повече – това не отговаря на категорично установените факти, че „вдигането” е извършено от българските власти.

Друг, особено показателен, е и следният случай: при кръстосването на данните от  архивите с тези от дневниците на Народното събрание се оказа, че четири страници със записите от заседанието  на 26 март 1943 г., денят, в който в Народното събрание се поставя на обсъждане въпросът за депортацията, липсват[59]. Направената проверка показа, че от екземплярите от книгохранилищата в София – в Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, в двете читални на Народното събрание и в Библиотеката на БАН липсват същите страници. Тези страници липсват и от екземплярите на дневниците в Народна библиотека „Иван Вазов” в Пловдив, в Окръжната и в Университетската библиотека във Велико Търново, както и във Варненската библиотеката. Направената проверка в Университетска библиотека в София, в Столичната библиотека, в библиотеката на държавните архиви, в библиотеките в Русе и Сливен показа, че там просто липсва въпросният том. Четирите страници липсват и от микрофилма на дневниците в Конгресната библиотека във Вашингтон[60]. В издателското каре към запазените екземпляри се съобщава, че книга ІІ от стенографските дневници „бе отпечатана по новия правопис през 1948 г. поради разрушаването на Държавната печатница от въздушните нападения през 1944 г.”

Естествено първият въпрос, който възниква, е: „Какво са съдържали тези страници?”

Дневниците от заседанията на Народното събрание от началните дни на месец март 1943 г. не носят какъвто и да било намек, че започналата на 4 март депортация на тракийските евреи е обсъждана от депутатите. Едва на 54-тото заседанието на НС от 19 март 1943 г. народният представител от бившата Демократическата партия Никола Мушанов държи слово, в което подчертава, че „от десетина дни насам ние живеем в един обществен смут”. Той алармира членовете на парламента, че „стотици хора, деца, пеленачета, бременни жени, стари хора в  3 часа през нощта се изваждат  от къщите им и се изпращат  в помещения, предназначени за тютюневи складове, без отопление и без да им се дава храна”[61]. Отговорът на министъра на правосъдието Константин Партов е, че тези хора не са български поданици. Следва 55-тото заседание от 23  март 1943 г., на което, според дневника, до  министър-председателя и министър на външните работи и изповеданията Богдан Филов е постъпила интерпелация на  народния представител Петко Стайнов[62]. В своето запитване той описва картинно случилото се с евреите, които в този момент се товарят на шлепове в Лом, и настоява, че „лишаването от свобода, както и предаването насила на живи хора – жени, мъже, старци и деца на чужда държава не е дребен административен въпрос и той не може да се решава без одобрението на народното събрание” и поставя остро въпроса за поданството на тези евреи[63]. Интерпелацията на П. Стайнов не се споменава на заседанията на 23, 24 и 25 март, когато се обсъждат различни текущи въпроси.

На 58-ото заседание от петък, 26 март 1943 г., точка първа от дневния ред е „Изказване на недоверие на подпредседателя на Народното събрание” – нарушилия мълчанието около съдбата на евреите Димитър Пешев. Предложението за бламирането се прави от депутата д-р Атанас Попов. Предстои и одобрение на постановления на Министерския съвет за бързо уреждане на неотложни въпроси в „новите земи”. Запазените седем начални страници от стенографските дневници позволяват да бъде реконструирано отчасти заседанието, като по тях ясно личи голямото напрежение, което цари в този ден. Димитър Пешев  прави опит на няколко пъти да вземе думата, но председателят на ХХV Обикновено народно събрание Христо Калфов не го допуска. Петко Стайнов и Никола Мушанов напразно се опитват да попречат на процедурата по бламирането и депутатите гласуват недоверие на Димитър Пешев[64]. Когато се поставя на обсъждане въпросът за одобрение на наредбите на правителството относно „новите земи” Петко Стайнов произнася слово в защита на  правото на всички жители на българските територии да придобият българско гражданство и настоява, че срещу евреите  от „новите земи” е извършено  „едно насилие, едно безчовечно деяние и е извършено едно нарушение на законите”. Същевременно той рисува покъртителната картина на натъпканите във вагони евреи, които чакат на Ломското пристанище да бъдат отведени с шлепове. Обявява се и  в защита на Димитър Пешев[65]. П. Стайнов е брутално прекъсван на много пъти от Христо Калфов, Божил Пращилов, Крум Митаков, Андро Лулчев, Георги Стоянов и Петър Габровски. Следва речта на Никола Мушанов, критикуваща остро процедурата по бламирането на Д. Пешев[66]. Александър Цанков и Иван Петров протестират срещу незаконността на процедурата и напразно искат думата. Думата иска и Ангел Държански. Изказва се Тодор Кожухаров, който дава пояснения защо е подписал писмото на Димитър Пешев. Въпреки многократните прекъсвания от страна на Христо Калфов, Крум Митаков и Димитър Андреев Кожухаров произнася едно силно слово в защита на човещината, на правовата държава, като припомня, че в българската конституция е казано: „Всеки роб стъпил стъпил на българска земя, е свободен” и нарича Богдан Филов „смел диктатор”[67]. Последната част от словото на Кожухаров липсва. Според даденото в началото на записа съдържание на дневника на стр. 1167 би трябвало да следва речта на Дочо Христов, на стр. 1168 – на Славейко Василев, на 1169 – на Димитър Андреев и Петър Савов, а на с. 1170 – на Христо Статев. На с. 1171 е запазен текст – по всяка вероятност краят на словото на Статев, в което  се защитава политиката на правителството по отношение на евреите и се опонира на Тодор Кожухаров и Петко Стайнов.

 

Заседанието от 26 март присъства смътно в спомените на Димитър Пешев. В тях то е отнесено към 30 март, за него се казва, че Атанас Попов е внесъл предложението за бламирането и че било решено гласуването да мине набързо, без всякакви разисквания. „Ясни бяха съображенията за това – нежеланието да се изнесат публично неприятни за правителството работи, за проектираните нови мерки срещу евреите”[68]. Пешев подчертава: „Аз никога не видях самия дневник и не зная как в него е отразено това, което стана”[69]. В цитираната публикация на Габриеле Нисим са използвани дневниците на Народното събрание, но липсата на страници от деня на бламирането на Пешев не е отбелязана[70]. Впрочем тази липса не е отбелязана от авторите, занимавали се са тази проблематика.

В дневника на Богдан Филов заседанието от 26 март е отразено лаконично: „В днешното заседание на камарата като точка първа на дневния ред беше поставено предложението на д-р Ат. Попов за бламиране на Д. Пешев. Предложението беше прието без разискване при голям шум и протести от страна на опозицията и някои приятели на Пешева. Обаче малко по-късно, при разглеждане на едно решение за новите земи, ораторите се спряха върху бламирането на Пешева и причините, които са го предизвикали във връзка с еврейския въпрос. Пешев направи много лошо, като не се съгласи да си подаде оставката, тъй като всички сега ще останат с впечатление, че той е бил бламиран, понеже е защитавал евреите. Тод. Кожухаров в своята реч засегна и мене…”[71]

За заседанието на НС от 26 март 1943 г. разполагаме и  със сведенията от дневника на Васил Митаков, които са въз основа на разказаното му от участвали в него депутати. Според разказа на брат му депутата Крум Митаков, на Пешев изобщо не е дадена думата, но са се изказали други депутати, от които Кожухаров говори „най-лошо и енергично”[72]. Няколко дни по-късно, на 30 март 1943 г., Васил Митаков препредава и разказа на Захари Жеков за случилото се на 26 март. Той говори за силните речи на П. Стайнов, Н. Мушанов и Т. Кожухаров и продължава: „След него взел думата Дочо Христов, след това Петър Савов, речите на които били твърде слаби и даже направили лошо впечатление. Крум също се обадил,  обаче, според Жеков, станал смешен. Взел след това думата Славейко Василев, който този път говорил много добре, бил находчив  и издържан.

„Вие – казал, – които днес плачете за евреите, къде бяхте, когато от Северна Добруджа се изгонваха хиляди и хиляди българи с малки деца, със стари хора?  Тогава мълчахте. Къде бяхте, когато в Тракия се избиваха български стражари и войници? Къде бяхте, когато в Сърбия се убиваха български войници? Тогава не се обадихте.”

Впечатлението от неговата реч било силно. Министрите, които до тоя момент стояли като подсъдими, малко се съживили и почнали да се усмихват.”[73]

За съжаление в спомените на Никола Мушанов и Дочо Христов липсва информация за заседанието от 26 март[74].

В броя на в. „Зора” от следващия ден заседанието е отразено съвсем лаконично, като се съобщава, че по предложение на Атанас Попов депутатите са гласували  бламирането на Д. Пешев. Дава се информация, че са се „развили обстойни разисквания” при обсъждането на законопроекта за „новите земи”, в които са участвали споменатите по-горе народни представители, като сред имената на изказалите се е цитирано и името на Ангел Держански[75]. Вестник  „Утро” от 27 март информира, че Народното събрание приело с ръкоплясканията на мнозинството предложението на д-р Ат. Попов за изказване недоверие на подпредседателя на Народното събрание Д. Пешев. Предложението е прието без разисквания. Казва се още, че при обсъждането на законопроекта за новите земи са станали разисквания и са се изказали проф. П. Стайнов, Н. Мушанов, Д. Христов, А. Держански, Сл. Василев, Д. Андреев, П. Савов и Хр. Статев[76]. Заседанието е отразено съвсем накратко и от издавания от Т. Кожухаров в.”Слово”, който на следващия ден информира, че  на 26 март  А. Попов е направил предложение за изказване на недоверие към Д. Пешев и че подложено на гласуване предложението е прието. Говори се също, че „станаха разисквания” във връзка уреждането на проблемите, свързани с „новите земи” и че думата са взели изброените по-горе депутати включително и А. Держански[77]. Вестник „Целокупна България” помества информацията че на 26 март Народното събрание е  започнало заседанието си в 16.45 часа под председателството на председателя Христо Калфов и е било поставено на гласуване предложението на д-р Атанас Попов за изказване недоверие на подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев. Предложението е било гласувано „с подчертано болшинство и без разисквания”. Одобрени са и решенията на Министерския съвет, взети във връзка със „Закона за разрешаване на бързи и неотложни въпроси в освободените земи”[78]. Най-лаконичен е в. „Мир”, в който на 27 март се съобщава, че Народното събрание е гласувало с болшинство предложението на А. Попов за изказване на недоверие към Д. Пешев[79].

Няколко биха могли да бъдат обясненията за тези липсващи страници.

Излезлите от печат след 1989 г. изследвания на българските историци позволяват да се повдигне „булото” от процесите, протекли у нас след деветосептемврийския преврат от 1944 г. Томът с липсващите страници излиза от печат през 1948 г., т. е. когато в България завършва преходът към тоталитарното общество от сталински тип[80].

Дневникът е набран с въведения през 1945 г. нов правопис и е възможно  да е бил подвързан с всичките набрани страници. Може също така липсващите страници да са  били отстранени още преди подвързването поради обстоятелството, че съдържат изказвания на лица, обявени за „врагове на народа” и осъдени на смърт от Народния съд през 1945 г.  Напълно възможно е те да са били отстранени вече от готовото книжно тяло, като механизмът по отстраняването на тези страници може би съответства на описаното от Веселка Чичовска в нейната великолепна студия за функционирането на комунистическата цензура[81]. Изнесените конкретни факти около дейността по унищожаване на книжнина с „вредно съдържание”, проведена след създаването на Комитета за наука, изкуство и култура с председател члена на Политбюро и секретар на ЦК на БРП(к) Вълко Червенков и особено около ролята на отдел „Агитация и пропаганда” на ЦК на БРП (к) помагат да се долови атмосферата на сурова цензура и репресии в тоталитарната държава. Прочистването на библиотеките, издателствата и книжарниците от книжнина с „фашистко” и националистическо съдържание добива особено драстичен вид  със създаването през 1952 г. на институцията Главлит (Главно управление по въпросите на литературата и издателствата), която се ползва с правата на министерство. Оформена е структура със 7 отдела, един от които е „Контрол над библиотеки, музеи и изложби”,  с огромен екип от „политредактори”, овластени с функциите на цензори. Всемогъщата началничка на Главлит Елена Гаврилова възприема внушенията на командирования у нас Владимир Владимирович Катишев, заместник-началник на съветския Главлит, относно методите на борба срещу фашизма, национализма, шовинизма и расизма. Политредакторите получават инструкциите „вредните пасажи да се подлепят или пък просто страниците да се откъснат”[82]. През 1953 г. Главлит изпраща  в библиотеките свои постоянни цензори, чиято задача е да контролират съдържанието на библиотечните фондове. Равносметката от дейността по прочистване от „вредни книги” дава основание на В. Чичовска да твърди, че  проведената през 1953-1954 г. чистка на библиотеките е най-мащабната, проведена след 9.ІХ.1944 г., като най-засегнати от тези чистки са библиотеките в София, Пловдив, Русе и Варна. Напълно възможно е изречените от Славейко Василев думи, които са накарали „министрите, които до тоя момент стояли като подсъдими, малко се съживили и почнали да се усмихват”, да са станали причина за откъсването на страниците. Без да знаем какво точно е говорил Дочо Христов, то бихме могли да предположим, че и той е говорил в същия дух, като се има предвид, че той е вносителят на Закона на защита на нацията и който, както сам се гордее, още преди Хитлер е говорил  за вредната роля на евреите[83].

Друга писта на разсъждения се отваря от възможността  на липсващите страници да присъства ясно произнесеното признание за отговорността на българската страна за стореното по отношение на евреите в „новите земи”, което би помрачило възприетия вече официален образ от държавата ни на „страна, спасила своите евреи” и „страна без антисемитизъм”.

Да споменем и още едно хипотетично обяснение – че на откъснатите страници някои от вече утвърдените антисемити е направил изказване, разбиващо този образ, което не е било в интерес на новите власти, изпратили в небитието по-голямата част от участвалите в това заседание. Тази писта се обезсилва до известна степен от факта, че словото на Тодор Кожухаров е запазено почти изцяло, а самият той става жертва на червения терор, като е осъден на смърт от Народния съд.

Съдбата на останалите „действащи лица” от заседанието на 26 март е следната: председателят на ХХV Обикновено народно събрание полковник Христо Калфов е осъден от Народния съд на смърт и екзекутиран, о.з полк. Славейко Василев е също осъден на смърт, но той се самоубива около 9 септември, Дочо Христов е осъден на смърт и екзекутиран, Крум Митаков е осъден на смърт, министърът на вътрешните работи Петър Габровски е осъден на смърт и екзекутиран. Вносителят на бламирането на Д. Пешев Атанас Попов е осъден на 15 г. затвор, точно толкова, колкото получава и самият Димитър Пешев. Никола Мушанов е осъден на една година затвор. Христо Статев емигрира в Австрия[84].

Не е изключено, разбира се, и обяснението да е от чисто техническо естество – при подвързването на тома страниците, които са били вече набрани, просто са отпаднали поради небрежност.

Която и от тези хипотези да намери потвърждение в бъдеще, този случай ни кара да се замислим за изпитанията, през които е преминало нашето общество, и за тяхната проекция, за „дългата им сянка” върху перспективите пред него. Ще си позволя да припомня, че наследеният от Античността призив „Опознай себе си!” добива през епохата на Просвещението силата на девиз, насочващ вниманието към човека в етичен план. В трудовете на представителите на Българския ХІХ век той носи смисъла на призива „Опознай своя народ, за да можеш да вървиш напред!”[85]. Силно се надявам, че моите сънародници, прочитайки тези зловещи страници от българската история, може би ще станат малко по-резервирани към националния ни автостереотип за „изконната толерантност на българите”, както и по-критични към твърдението за „съдбовната важност” на териториалните придобивки, коствали загубването на човещината. Случилото се през март 1943 г. в Егейска Тракия и Вардарска Македония трябва да се опознае възможно най-точно и подробно и то по никакъв начин не може да помрачи несъмнено светлия подвиг на Димитър Пешев и подкрепилите го български граждани, а само би помогнало да опознаем по-добре своето общество. И още нещо: коментарите в интернет форумите по тази тематика ми дават основание да припомня думите, с които Умберто Еко завършва своята книга „Пражкото гробище” – че неговият герой Симон Симонини, представляващ сборен образ на носителите на негативните национални стереотипи към „другия”, „е все още сред нас”[86].

Статията е публикувана в сборника „Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия”, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2012 г. 

Проф. д. и. н. Надя Христова Данова е историк. Занимава се с история на балканските народи. До 2010 г. работи в Института по балканистика към БАН. Теми на публикациите й са просвещението и романтизмът на Балканите, национализмите на Балканите, балканските идентичности, Холокоста.


*Дължа благодарност на колегите  Любомир Огнянов и  Румен Аврамов за коментарите им по този текст.

[1] А р н а у д о в, М.  Непознатият Бозвели., С., 1942; С м о х о в с к а-П е т р о в а, В. Неофит Бозвели и българският църковен въпрос.(Нови данни из архива на А. Чарториски).  С., 1964; Н е о ф и т  Б о з в е л и.  Съчинения. Подбор и ред. С. Таринска. С., 1968.

[2] I v a n o v a, Z. Samokov-Moscou (Les pérégrations d’un manuscript). – Études balkaniques, 2008, 2, 129-147.

[3] ЦДА, ф. 379  К, 405К, 523К, 565К.

[4] Текстът на паметната  плоча е  следният: „На 14 март 1943 г. протест на българската общественост, подкрепен от членове на Парламента, принуждава българското правителство да отложи депортирането на 8500 български евреи към фашистките лагери на смъртта. Този протест, както и обратът във  военните действия, спасяват от смърт 49 000 български евреи. За съжаление, 11363 евреи от Егейска Тракия и Вардарска Македония са изпратени в нацистките концентрационни лагери. Оцеляват само 12. Българският народ прекланя глава в памет на тези невинни жертви”.

[5] А в р а м о в, Р. Стопанският ХХ век на България. София, Център за либерални стратегии, 2001; А в р а м о в, Р. Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало. Т. І-ІІІ. С,: Фондация „Българска наука и култура”, Център за либерални стратегии, 2007.

[6] Ето хронологията на събитията:

В края на 1940 г. XXV–то Обикновено народно събрание приема Закон за защита на нацията, който влиза в сила през януари 1941 г. след утвърждаването му от Борис ІІІ и обнародването му в „Държавен вестник” на 21 януари 1941 г. На ‘лицата от еврейски произход’ са наложени ограничения на гражданските права.

На 1 март 1941 г. министър-председателят Богдан Филов подписва във Виена  договора за присъединяването на България към Тристранния пакт.

През април 1941 г., непосредствено след разгрома на Гърция и Югославия от войските на Третия райх, България присъединява Вардарска Македония и Егейска Тракия.

На 20  януари 1942 г. на съвещание на представители на министерства и други властови структури на нацистка Германия, състояло се в Берлин във вила на Ванзее, се взема решение за „окончателното решаване на еврейския въпрос”.

На 5 юни 1942 г. Министерският съвет приема постановление, обнародвано в Държавен вестник на 10 юни, с което се регулира поданството в „новите земи”. По силата на тази наредба евреите  нямат право да получат българско поданство.

В разрез с принципа за разделението на властите, през юли 1942 г. Министерският съвет получава законодателни пълномощия  и е гласуван закон, който възлага на правителството да вземе всички мерки за уреждането на еврейския въпрос.

На 29 август 1942 г. в „Държавен вестник” се публикува наредба на Министерския съвет от 26 август за създаване на Комисарство по еврейските въпроси, в което се съсредоточават всички дейности по уреждането на материята. За комисар по еврейските въпроси е назначен Александър Белев.

На 22 февруари 1943 г. Александър Белев подписва със СС хауптщурмфюрера Теодор Данекер спогодба за изселване „най-първо на 20 000 евреи” от „старите” и „новите земи”.

На 2 март Министерският съвет приема няколко необнародвани постановления, подготвящи депортацията на евреите от Беломорска Тракия и Вардарска Македония и от „старите земи”.

В началото на март  1943 г. българските администрация и военни депортират от ”новите земи” 11 383 евреи, които са умъртвени в Треблинка.

През същата 1943 г. цар Борис III, Комисарството по еврейските въпроси и правителството не изпълняват искането на германските власти да депортират 48-те хиляди евреи от „старите земи” Една от причините за този отказ е протестната резолюция, подписана от български парламентаристи начело с Димитър Пешев.

След преврата от 9 септември 1944 г. Правителството на Отечествения фронт завършва започналото  през август с. г. отменяне на антиеврейското законодателство. В създадения през 1944 г. „Народния съд” е конституиран  Седми състав, натоварен с делата срещу „антисемитите”, като подсъдими трябва да отговарят между другото и за депортирането на 11 383 евреи от „новите земи”. Александър Белев, комисарят по еврейските въпроси до ноември 1943 г., е осъден на смърт, макар че е ликвидиран  още преди процеса.

[7] Този образ е лансиран в книгата на O s c h l i e s, W. Bulgarien – Land ohne Antisemitismus. Erlangen: Nar Tamir Verlag, 1976; За многобройните публикации по тази тема вж. Евреите  по българските земи. Анотирана библиография. Съставители Жак Ескенази и Алфред Криспин. С.: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. 2002, 447-469; Вж. и Troebst, S. Rettung, Überleben oder Vernichtung? Geschichtspolitische Kontroversen über Bulgarien und den Holocaust. – Südosteuropa, 59. Jahrgang 2011-Heft 1, с.  97-127. (Трьобст, Щ. Спасение, депортация или Холокост? Полемиките преди и след 1989 относно съдбата на българските евреи по време на Втората световна война. – В: История, митология, политика. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., достъпна:www.org/record/18827/files/SUDGTL-BOOK-2011-094.pdf и в електронното издание „Либерален преглед” www.librev.com)

[8] Г р и н б е р г, Н. Документи. С.: Централна консистория на евреите в България, 1945. Изданието е достъпно : http://past.bghelsinki.org/wp-content/uploads/2012/09/n.greenberg.pdf. Както сам обяснява Гринберг няколко години по-късно, изданието е предназначено да послужи като обвинителен документ пред Народния съд. По въпроса вж. Г р и н б е р г, Н. Хитлеристкият натиск за унищожаване на евреите от България. Тел Авив, Амал, 1961, 5.

[9] ЦДА, ф. 190К,(Комисарство по еврейските въпроси),   оп. 1, а. е. 8611. Книга със заповедите, л. 282, №. 911.

[10] Ето някои заглавия, които илюстрират тази атмосфера: И з р а е л, С. Историческите корени на дружбата между българи и евреи.-  Годишник на Обществена културно-просветна организация на евреите в НР България, 1, 1966, 13-46; М а й е р, И. Спасението на българсите евреи от унищожение 1939-1944. – Годишник…, 1967, 2, 21-40; същият. Придобивките на българските евреи при народната власт. – Годишник, 4, 1969, 57-77; К о е н, Д. Провалът на нацистките планове за унищожаването на българските евреи. – Исторически преглед, 1969, № 2-3, 61-68. В издадената през 1967 г. книга на Хаим Оливер, озаглавена „Ние евреите или как евреите в България бяха изтръгнати от лагерите на смъртта. Хроника от близкото минало”, се  твърди, че заслугата за оцеляването им се пада на районния комитет на БКП начело с Тодор Живков.

[11] К о е н, Д. Защита и спасяването на българските евреи в показанията пред VІІ върховен състав на Народния съд.-  Годишник на Обществената културно-просветна организация на евреите в Народна Република България, ХХІ (1986 г.), 197-230.

[12] Борбата на българския народ за защита и спасяване на евреите в Българя през Втората световна война (Документи и материали).  Съставители Давид Коен, Тодор Добриянов, Райна Манафова, Стоян Танев. София, Издателство на БАН, 1978.

[13] НА БАН, ф. 111.

[14] T o p a l o v, Vl. L’opinion publique bulgare contre les persecutions des juifs (octobre 1940-le 9 septembre 1944). – Études historiques, II, 1965, 477-492.

[15] Д и м и т р о в, И. България на Балканите в Европа. С.: Народна просвета, 1983, 134.

[16] Д и м и т р о в, И. България срещу Холокоста. – В: Д и м и т р о в. И. Между Мюнхен и Потсдам. Българската политика през Втората световна война. Исторически очерци. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. С., 1998. 76-84.(текстът е писан през 1988 г.)

[17] Т о к у ш е в, Д. Народният съд 1944-1945.(Правно-историческо изследване). С., 1989, с. 7.

[18] Б о я д ж и е в, Х. Спасяването на българските евреи през Втората световна война. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1991, 43-58.

[19] Г р у е в, С. Корона от тръни. Царуването на Борис ІІІ 1918-1943. С.: Български писател, 1991; Следващо издание С.: Български писател, 2009.

[20] Пак там, 390.

[21] България – своенравният съюзник на Третия райх. Съставители Витка Тошкова, Николай Котев и др. С.: Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец”, 1992.

[22] Б е к е р л е, А.-Х.  Из дневника на Бекерле – пълномощен министър на Третия райх в България. Съставител Витка Тошкова. С.: Издателство „Христо Ботев, 1992.

[23] Y o n c h e v , D. The Jews from the New Lands in the Policy of Tzar Boris III (October 1940-March 1943)// Annual of the Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom”, Volume XXVII, Sofia, 1993/1994, 19-30.

[24] Оцеляването.  Сборник документи 1940 – 1944. Съставител Давид Коен. С.: Издателски център „Шалом”. 1995.

[25] Т о ш к о в а, В. Фрагменти от историята на евреите в България, С., Дружество за дружба „България-Израел”, 1997.

[26] H a  k o v, D. The Fate of the Bulgarian Jews during World War II. – Études balkaniques, 1998, Nos 3-4, 122-130.

[27] П а у н о в с к и, В., Й. И л и е л. Евреите в България между унищожението и спасението. С., 2000.

[28] Гласове в защита на гражданското общество. Протоколи на Светия Синод на Българската православна църква по еврейския въпрос (1940-1944). Съставители Албена Танева и Ваня Гезенко. С.: ГАЛ-ИКО, Център за Еврейски Изследвания при СУ „Св. Климент Охридски”. 2002

[29] Евреите по българските земи, с. 520.

[30] History and Memory. Bulgaria: Facing the Holocaust. Edited by Emmy Barouh.Sofia: Open Society Foundation.2003.

[31] B a r o u h, E. The Convinient Clichés of Remembrance. – In& History and Memory. 33-44.

[32] D e y a n o v a, L. Postcommunist Negationism. – In: History and Memory,128-142; По тези въпроси вж. също и Д е я н о в а, Л. Към конструирането на евреина като враг (медийни стратегии на изобразяване на евреина като друг  и  “образи на врага” през 2003 – та  година в България).-Антисемитизъм в България днес. Съст. Алфред Криспин. С.: Колибри, 2004; Д е я н о в а, Очертания на мълчанието. С.: Изд. КХ, 2009, 152-169.

[33] W a g e n s t e i n, A. Collective Memory: The Bulgarian Case. – In: History and Memory. 71-81.

[34] Х а д ж и й с к и, И. Съдбата на еврейското население в Беломорска Τракия, Вардарска Македония и Югозападна България през 1941-1944. Дупница, 2004.

[35]П е ш е в, Д. Спомени. Съставителство, коментар, бележки Николай Поппетров. С.: Издателство „Гутенберг”. 2004.

[36] Пак там, с. 15 от предговора на Николай Поппетров.

[37] Обречени и спасени. България в антисемитската програма на Третия райх. Изследвания и документи. Съставители В. Тошкова,  М. Колева, Д. Коен, И. Гезенко, А. Танева, Б. Дичев, И. Хаджийски. С.: Синева 2007.

[38] Вж. по-горе бел.8 и 12.

[39] D a d o w a, J. Ocalenie bułgarskich Żydów. Pomiędzy mitem a rzeczywistością. В: Goszczynska, J., G. Szwat-Gylybowa (Ed.). Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, Warszawa, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 213-228;  Статията излиза на български език през 2012 г. ( Дадова-М и х а й л о в а, Ю.  Спасяването на българските евреи – между митовете и реалността.- Историческо бъдеще, 2011, 1-2, 162-177.)

[40] К а л ч е в а, Д. Холокостът в Третия  Райх и неговите съюзници. С.: Дими 99. 2008. 117.

[41] Антиеврейското законодателство и неговото преодоляване (1942-1945). Съставител Петко Добчев, С.:Фенея, 2010.

[42] Г е з е н к о, В. Създаване и дейност  на Комисарството  по еврейските въпроси. Институцията, която трябваше да осъществи Българския Холокост.  – La  Estreya, списание за еврейска история, изкуство, култура, 2010, бр. 4, 17.

[43] История на Българите, т. 3: От Освобождението (1878) до края на Студената война (1989). С.: Труд, 2009, 268.

[44] П о п п е т р о в, Н. Българското общество и евреите (1879-1944): обща постановка. (В: Помощни исторически дисциплини  т. VII. Евразийски хоризонти: минало и настояще. Сборник в чест на проф. д.и.н. Валери Стоянов. С.: Институт за исторически изследвания – БАН, 2011, 280-301,

[45] П о п п е т р о в, Н. (Рецензия на книгата)”Zwischen grossen Erwartungen und bösem Erwachen. Juden, Politik und Antisemitismus in Ost und Südosteuropa 1918-1945”. D.  Dahlmann, A. Hillbrenner. 2007.- Историческо бъдеще, 2010, 1-2, 289-292.

[46] Μ α ρ ί ν ο β α-Χ ρ ι σ τ ί δ η. Η Μεταχείριση των Εβραίων στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Ευρωπαική εξαίρεση;- Στο:Το Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια. Εκδ. Γ. Αντωνίου και άλλοι. Αθήνα: Επίκενδρο, 2011, 33-56.

[47] А в р а м о в, Р. „Спасение” и падение. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944 г. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012.

[48] История на България, т. 9, С.: Академично издателство „Марин Дринов”, 2012, с. 435.

[49] Т а ш е в, С. Депортацията на евреите от Вардарска Македония и Беломорието. Факти и митове. С.: Македонски научен институт, 2012; същият. Депортацията на евреите от Македония и Беломорска Тракия и съвременните измерения на проблема. – Македонски преглед, 2012, т. ХХХV, № 1, 7-39.

[50] А р д и т и , Б. Ролята на цар Борис ІІІ при изселването на евреите от България. Тел Авив, 1952.

[51] Г р и н б е р г, Н. Хитлеристкият натиск за унищожаване на евреите от България. Тел Авив: Амал, 1961.

[52] Б а р у х, Н. Откупът. Цар Борис и съдбата на българските евреи. С.: Университетско издателство,1991.

[53] Н и с и м, Г. Човекът, който спря Хитлер. Историята на Димитър Пешев, спасил евреите на една нация.С.: Народно събрание на Република България, 1999.

[54] Д у б о в а, Л., Г. Ч е р н я в с к и й, Опыт беды и выживания, С.: Издателство  „Марин Дринов”, 2007

[55] Ш е а л т и е л, Ш. От родина към отечество. Емиграция и нелегална имиграция от и през България в периода 1939-1949. С.:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008.

[56] D e y a n o v a, L. Postcomunist Negationism. – In: History and Memory. Bulgaria: Facing the Holocaust. Edited by Emmy Barouh.Sofia: Open Society Foundation. 2003. 137-138.

[57] История на България за гимназиалната степен на обучение на общообразователните и професионалните училища. Авторски колектив. Автор на частта  е С. Грънчаров. С.: Булвест 2000, 453.

[58] Вж. по проблема за „мълчанията” в историята и за вдигането на „мълчанието” във Франция по темата за отговорността на френската страна за престъпленията срещу евреите през Втората световна война в историята: F e r r o, M. L’histoire sous surveillance. Pаris: Calmann-Lévi, 1985, 60; W i e v o r k a, A. Déportation et génocide.  Entre la mémoire et l’oubli. 1992;  F e r r o, M. Les tabous de l’histoire.   Paris: NiL Éditions, 2002, 40suiv.

[59] Стенографски дневници на ХХV Обикновено Народното събрание. ІV редовна сесия, открита на 28.Х.1942, закрита на 28.ІІІ.1943. Книга ІІ, заседания 20-60. Издание на Великото Народно събрание. 58 заседание, петък, 26 март 1943. Липсват страниците  от 1167 до 1170.

[60] Благодаря на Венета Ганева, Владимир Владов,  Динчо Кръстев, Иван Русев и Никола Казански, които ми оказаха съдействие за установяването на тези липси.

[61] Стенографски дневници на ХХV Обикновено Народното събрание. ІV редовна сесия, 54 заседание, 19 март 1943, 1071. Голяма част от речта на Мушанов е публикувана в сборника „Обречени..”, 361-363

[62] Пак там, с. 1077.

[63] Текстът на запитването е запазен в архивния фонд на Народното събрание ЦДА, ф. 173, оп. 6, а. е. 2596, л. 17  и е публикуван в „Нови документи…”, 116-118 и „Борбата…”, 173-174.

[64] Стенографски дневници на ХХV Обикновено Народното събрание. І V редовна сесия, открита на 28.Х.1942, закрита на 28.ІІІ.1943. Книга ІІ, заседания 20-60. Издание на Великото Народна събрание. 58 заседание, петък, 26 март 1943. 1157-1158.

[65] Пак там, 1163-1165. Публикувано в : П а у н о в с к и, И. Възмездието. Политически роман, С.: Издателство Български писател, 1988, 402-404; Обречени и …, 367-370.

[66] Стенографски дневници на ХХV Обикновено Народното събрание. 1165.

[67] Пак там, 1165-1166.

[68] П е ш е в, Д. Цит. съч., 250-251.

[69] Пак там, 253.

[70] Н и с и м, Г. Цит. съч, 233-235

[71]Ф и л о в, Б. Дневник, Ред. Илчо Димитров. С.: Издателство на Отечествения фронт, 1986,  529.

[72] М и т а к о в, В. Дневник на правосъдния министър в правителствата на Георги Кьосеиванов и Богдан Филов. С.: Труд, 2001, 680.

[73] Пак там, 681-682.

[74] М у ш а н о в, Н. Спомени. Дневник. С.: Издателство „Христо Ботев”. 1992; Х р и с т о в, Д. Пред истински демократичен съд бих се оправдал. Мемоари на министъра на вътрешните работа. С.: ИНГРАФ, 1991.

[75] Зора, бр. 7124 от 27 март 1943.

[76] Утро, бр. 10088 от 27 март 1943.

[77] Слово, бр. 6206 от 27 март 1943.

        [78] Целокупна България, бр. 544, 27 март 1944. Благодаря на колегата Сузана Хазан за предоставената ми информация от вестниците „Утро” и „Целокупна България”.

        [79] Мир, бр. 12776 от 27 март 1943.

[80] О г н я н о в, Л. Държавно-политическата система на България 1944-1948. С.: Стандарт,  2007,231.

[81] Ч и ч о в с к а, В. Главлит (1952-1956). Изграждане на единна цензурна система в България. – Исторически преглед, 1991, кн. 10, 38-69.

[82] Пак там, с. 59.

[83] Х р и с т о в, Д. Цит. съч.,  34.

[84] О г н я н о в, Л. Цит. съч., 28.

[85]Д а н о в а, Н. Константин Георгиев Фотинов в културното и идейно-политическото развитие на Балканите през ХІХ век. С.: Издателство на Българската академия на науките, 1994, 188-189.

[86] Е к о, У.  Пражкото гробище. Прев. С. Тафров. С.: Бард, 2012, 484.

______
Статията е препечатана от сайта на БХК.

Posted in Bulgaria, история, на български, общество | Tagged , , | Leave a comment