??ма ли смисъл от такава ДАНС?

Държавна агенция „Национална сигурност” е публикувала доклад, части от които са достъпни в сайта на агенцията (.pdf), а може да ги прочетете и в блога на Александър Колев – част I и част II. Човекът си е направил труда да ги свали в текстов вид, но не е трябвало.

Без да се спирам подробно на целия доклад (по-скоро “извлечение” – предполагам, че има и не публична, секретна част?), ще обърна внимание на една тенденция, която се вижда и с невъоръжено око:

докладът е писан не обективно, а като се е имало предвид кой ще го чете: министър-председателят. Нещо повече – някои негови части изглеждат така, сяка?? са писани не за премиера, а от него.

??наче не можем да си обясним следните парадокси:

  – “Анализът на получената през 2010 г. информация показва, че корупционните практики в структурите на изпълнителната власт са свързани най-често с прилагането на процедури за възлагане на обществени поръчки.”
  – “??звън провеждането и изпълнението на обществени поръчки,най-често срещаните корупционни практики, осъществявани от органите на местната власт и местната администрация, са свързани с…”

и особено:

  Установени са целенасочени действия за прикриване на осъществени корупционни деяния с цел избягване на наказателна отговорност, в т.ч. оказване на въздействие и лобиране в средите на съдебната система.
  Анализът на наличната информация показва, че най-честите корупционни практики в съдебната система са свързани с:
  – Активизиране на лобистки групи в средите на магистратите и осигуряване на назначения и кариерно развитие чрез заплащане. Впоследствие зависимостта на назначените по тази схема се използва за реализиране на различни интереси, свързани с оказване на влияние върху икономически и политически процеси в страната. Особено опасни са нерегламентираните контакти на магистрати с лица от активния криминален контингент. В много от случаите посредническата функция се осъществява от адвокати.
  – Оказване на влияние върху хода и ре??енията на съда по наказателни или граждански дела в интерес на определени лица. Осъществените проверки през годината касаят конкретни сигнали за оказване на корупционен натиск върху магистрати, с който се цели приключване на досъдебни производства и наказателни дела в полза на определени лица и кръгове, за което се предлагат значителни парични суми.
  – Конфликт на интереси, които оказват влияние върху ре??аването на съдебни дела, воденето на досъдебни производства и осъществяването на контрол върху образуваните прокурорски преписки.

Да ви прави впечатление това, което аз забелязах?

Да – корупция има, но само в местната власт и в съдебната система.

В изпълнителната и законодателната власт корупция… изобщо няма!

В България се случи хубаво чудо – имаме поне две от трите власти, които не са корумпирани! Странно е, че никой друг, освен ДАНС, не го е забелязал, но щом от ДАНС така твърдят, сигурно е вярно, нали;-)

Тук няма смисъл да се задават по-дребни въпроси, като например (ползвани са цитати от целия доклад):

  – Защо, след като ДАНС знае, че “в много от случаите посредническата функция се осъществява от адвокати“, не е предприела нищо, за да осъществи някоя операция по установяване на такива адвокати и предаването им на прокуратурата, с годни доказателства, за да може тя да повдигне обвинение?
  – Колко са тези “много” случаи, за които ДАНС е била известена?
  – Щом “се предлагат значителни парични суми” за ре??аване на конкретни дела, то кой ги предлага тези суми и кой ги взима? Поименно, колеги, поименно 😉
  – Защо ДАНС позволява “В почти всички региони на страната се наблюдава неправомерно съхраняване на общоопасни вещества и източници с йонизиращо лъчение от страна на отговорните юридическите лица.” и кои са тези лица, защо не са наказани техните ръководители? Защо не е информирана обществеността за наличието на “източници с йонизиращо лъчение” в “почти всички региони на страната”?
  – След като ДАНС е констатирала “При вноса на въглища… случаи на манипулиране на показателите за калоричност и на съдържанието на сяра, с което се дава възможност за отчитане на необходимост от влагане на по-големи количества въглища и документиране на по-високи разходи“, защо няма подведени под отговорност лица за такива стопански престъпления?
  – Дали в ДАНС наистина вярват, че във всички електроразпределителни дружества “са установени практики във вреда на обществения интерес, насочени към максимизиране на печалбата за собствениците при формално изпълнение на ангажименти за инвестиции и подобряване на качеството на услугите” или това е добавено в доклада след забележка, написана с почерка на премиера, защото звучи много познато? Как иначе да се тълкуват думите за “формално изпълнение на ангажиментите за инвестиции”, освен като цитат от Бойко Борисов? Защото, ще се съгласите, че другият вариант е “неформално изпълнение на ангажиментите за инвестиции”, което ще рече компаниите да бъдат обвинени в неизпълнение на приватизационните договори!
  – “Констатирани се и митнически и данъчни нару??ения при вноса на въглища.” – що за дивотия в доклада на ДАНС? Ако са констатирани нару??ение, би трябвало в доклада да пи??е и нещо от сорта на “По констатираните 64 митнически и 128 данъчни нару??ения бяха образувани 32 наказателни и 16 административни производства. Наложени са санкции в размер на 43,2 милиона лева, водят се дела за други 16,8 милиона лева, които бяха обжалвани в срок от виновните юридически лица. Задържани са 8 ръководители на предприятия, осъществявали такъв внос, повдигнати са обвинения на…

Мисля, че няма нужда да продължавам, още повече, че сигурно ще се появят и други, по-задълбочени анализи на доклада на ДАНС. За мен обаче изводът се натрапва самичък: Докладът е политически съобразен, той не отговаря на нуждите на държавата и обществото, защото вместо да дава конкретни данни не само за установените нару??ения и престъпления, и заплахи за сигурността на страната, той обслужва само определени политически лица (досущ както пи??е в самия доклад!).

Като гражданин на Републиката (макар и не по рождение), не виждам каква е ползата от тази ДАНС, ако в този доклад е описано всичко, с което тя се занимава.

This entry was posted in Bulgaria, politics, на български, общество. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.