Седем правила за четене на българските вестници

Правилата по-долу са написани от мен и се отнасят за българските вестници, но с малки корекции могат да се използват и за радиото и телевизията.

  1. Повечето от новините във вестниците не са верни.

  2. Ако случайно има някоя вярна новина, тя е съобщаване на резултат от спортно състезание или международно събитие.

  3. Ако човек се излъже да даде 50 стотинки за един вестник, ще се излъже и да повярва на написаното в него.

  4. Всеки вестник провежда праволинейно политика на издателите си. Политиката на издателите не винаги е права линия.

  5. Ако има автор, на когото читателите вярват, то той в скоро време ще престане да бъде публикуван в медията, в която е можело да бъде прочетен и твърде вероятно ще премине в ??нтернет.

  6. Колкото по-верни са статиите, толкова по-малко читателят е склонен да плаща на авторите.

  7. Читателите не вярват на вестниците, но въпреки това ги купуват, след което – водени от правилото в т. 3 – почват да разпространяват неистините от тези вестници като верни факти.

This entry was posted in Bulgaria, на български, общество. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.