16-и февруари 2011 г.: време е за антинаградите "Големият брат"

Програма Достъп до ??нформация и ??нтернет Общество – България имат удоволствието да Ви поканят

на

Официална церемония по връчване на антинаградите “Големият Брат”,
присъждани за нару??аване правото на неприкосновеност на личния живот

На 16 февруари 2011 г., сряда, от 11 часа в Националния пресклуб на БТА Програма Достъп до ??нформация и ??нтернет Общество – България ще връчат антинаградите “Big Brother” (Големият брат). Наградите се присъждат на държавни структури, частни компании или отделни личности, които с действията си са нару??или правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите.

Наградата “Big Brother” е учредена от международната неправителствена организация за защита на личните права Privacy International. ??мето на наградите е вдъхновено от известната антиутопия на Джордж Оруел “1984″.

Носителите на антинаградите се определят от жури на базата на обосновани номинации. Тази година журито е в състав:

* Доц. Георги Лозанов – Председател на Съвета за електронни медии, преподавател във Факултета по журналистика в СУ
* Красимир Димитров – член на Комисията за защита на личните данни
* Павлина Трифонова – журналист, в-к “24 часа”
* ??ван Димов – журналист, в-к “Труд”
* Павлина Желева – журналист, в-к “Дневник”
* Д-р Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПД??
* Александър Ка??ъмов – адвокат, ръководител на правния екип на ПД??
* Дарина Палова – адвокат, ПД??
* Кирил Терзийски – адвокат, ПД??
* Фани Давидова – юрист, ПД??
* Драгослава Граве – ??нтернет общество – България

Антинагради ще бъдат връчени в две категории:

– Нару??аване на правото на неприкосновеност на личния живот в сферата на държавното управление

– Нару??аване на правото на неприкосновеност на личния живот в частната сфера

За повече информация се обадете на телефоните на ПД??: 02/ 988 5062, 981 9791, 986 7709
За контакт: Фани Давидова, юрист, ПД??

Очакваме Ви!

__________________

Номинации за Анти-награди “Големият Брат” –

за нару??аване на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни

България 2011 г.

Анти-наградите ще бъдат връчени на церемония на 16 февруари, сряда, от 11.00 ч. в Пресклуба на БТА – бул. “Цариградско ??осе” 49, София.

В сферата на държавно управление

Парламентарната подкомисия, осъществяваща парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разре??аване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства.
Мотиви
Номинирана е заради неизпълнението си на основното си задължение – да осъществява парламентарен контрол върху разре??аването, прилагането и използването на СРС. Няма публикувана информация какво точно е работила подкомисията за контрол на СРС, какви проверки е осъществила, какви са резултатите от тези проверки Единствения изготвен доклад, приет от НС през юни 2010 г., не е публикуван никъде. Номинирана е и заради липсата на официално предприети действия относно предизвикалите обществен дебат казуси, от края на 2010 г. и началото на 2011г., свързани с вероятното незаконосъобразно използване на СРС. В медиите бе??е изнесена информация, че комисията ще извър??и проверки по казусите, но официално становище на комисията не е публикувано. Липсва каквито и да е официална информация за действията и становището на комисията.

Министерство на вътре??ните работи – за създаване на предпоставки за системно нару??аване на правото на лична неприкосновеност и защита на личните данни на гражданите.
Мотиви:
1. За използване на СРС извън законовите регламенти (пример – случая с болницата в Горяховица, в който са използвани СРС, събрани по съвър??ено друг казус)
2. За липсата на реален контрол върху работата със СРС, което позволява изтичането на информация, събрана със СРС
3. Заради публичното огласяване от страна на министъра на вътре??ните работи на съдържанието на телефонни разговори,записани чрез СРС (има се предвид публичното четене в Парламента на стенограмите от записаните чрез СРС телефонни разговори между лекари в МБАЛ Горна Оряховица. )
4. За надхвърляне пределите си на компетентност, определени в Наредбата за Полицейската Регистрация. За случаите, в които полицейската регистрация не се унищожава, въпреки отпаднало основание за нейното съхраняване. За случаите, в които, макар да няма полицейска регистрация по смисъла на наредбата, МВР съхранява данни за гражданите, свързани с техни дребни нару??ения.

Промените в Закона за електронните съобщения в сила от 10 май 2010 година – чл.250а – чл 250е
Мотиви:
През 2010 г. бяха променени разпоредбите в ЗЕС, отнасящи се до достъпа на МВР, прокуратурата и службите за сигурност до т.нар трафични данни, а именно информация кой с кого, откъде и кога си е писал или разговарял, съхранявана от мобилните оператори и интернет доставчиците. След ??ирок обществен дебат парламентът ре??и достъпът да се осъществява след разре??ение на съдия.
Основание за такъв достъп има в два случая – за целите на оперативно-издирвателната дейност на МВР и за целите на наказателното разследване. Оказва се, че народните представители така са формулирали новите разпоредби от ЗЕС, че понастоящем за първата цел трябва да се иска съдебно разре??ение, а за целите на разследването достъп може да се получи без такова разре??ение /поради препращането на ЗЕС към чл.159 от НПК, който задължава лицата и фирмите да предоставят информация на полицията и прокуратурата, без да изисква съдебно разре??ение/. По този начин отпадна изискването за съдебно разре??ение при достъп до трафични данни във всеки конкретен случай, което се съдържа??е в редакцията на ЗЕС отпреди 2010 г.

Прокуратурата на РБ
Мотиви:
1. За издадените задължителни указания на Главния прокурор, според които когато е образувано разследване за тежко или компютърно престъпление, прокурорите не трябва да искат разре??ение от съдия, а директно да изискват трафични данни от мобилните и интернет оператори. Указанията разпореждат още да се съобщава на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за всеки случай, в който доставчик на електронни услуги откаже да предостави информация за трафичните данни на конкретен потребител.
2. За поисканите само за 7 месеца 2767 проследявания на комуникации без разре??ение от съдия.
Данните са от проверка на вестник „Дневник“.

Кмета на град Божурище Аспарух Аспарухов – за публикуването в общинския вестник имена и лични данни на жители на града във връзка с извър??ени от тях нару??ения.
Мотиви:
Вестник “Божурище” се издава от общината в град Божурище. В продължение на няколко месеца в него освен обичайните дописки , хората в града могат да прочетат и какви нару??ения са направили техните съграждани. Нару??ителите са посочени с три имена и адреси, на наякои от тях са посочени и ЕГН-тата. Така например могат да разберат, че кръчмата на гражданина Х е работила незаконно след полунощ, а пък гражданина У поливал с питейна вода. Рубриката в местния вестник носи заглавието „Налага се да бъдем безкомпромисни”.
Срещу кмета е подадена жалба в КЗЛД, по случая комисията е установила нару??ение.
Темата е отразена във в. “Труд“, 26.04.2010.

Българска социалистическа партия и Сергей Стани??ев – за изпращане на телефони предизборни агитационни съобщения, без съгласието на адресатите.
Мотиви:
Жалбоподателка е сезирала КЗЛД с оплакване, че на 06.06.2009г. по време на предизборната кампания за евродепутати в Европейски парламент на дома??ния й телефон е получила съобщение, с което я призоват да гласува за Коалиция за България. Съобщението е от името на тогава??ния министър-председател на България и председател на Вис??ия съвет на БСП Сергей Стани??ев и съобщението е с неговия глас. Жалбоподателката е отсъствала от дома си и съобщението е записано на телефонният й секретар. С ре??ение на КЗЛД № 53/ 09.12.2009 г. е признато нару??ение на ЗЗЛД, а на политическата партия е издадено задължително предписание да да не допуска действия на политическа агитация, насочени към физическо лице, чрез средствата и методите на директния маркетинг, без наличието на неговото изрично съгласие за това.

Столична община
Мотиви:
Всеки път, когато гражданин иска да влезе в сградата на Столична община, му записват от личната карта освен трите имена, кога е влязъл и къде отива, и неговото ЕГН. Така е всеки път и от години. Нито в съда, нито в прокуратурата искат ЕГН.

Законодателите в лицето на Народното събрание или вносителя на Закона за пчеларството (2008 г.) в лицето на Министерство на земеделието и храните
Мотиви:
Членовете на пчеларско сдружение “Родопска пчела” номинират законодателите в лицето на Народното събрание или вносителя на Закона за пчеларството (2008 г.) в лицето на МЗХ за следното задължение на пчеларя в чл. 8, ал. 5 за от цитирания закон:

    “Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.”

Тъй като 90% от пчеларите в България работят като физически лица (любители пчелари), текстът в закона ги задължава на пчелините си в гората, на полето или в населените места сами да предоставят на показ името, дома??ния си адрес и ЕГН. Този набор от лични данни е достатъчен за извър??ването на много видове незаконни или неприятни действия с тях. В същото време, всички ангажирани с пчеларството контролни органи много държат на спазването на това задължение и следят за изпълнението му. Това са НВМС, ДФ “Земеделие”, кметствата по места. Многократно е повдиган въпроса пред МЗХ, но все още не е предложено разре??ение на проблема.
„Надяваме се, че тази номинация или награждаването на някоя от ресорните институции ще накара отговорните лица да погледнат по-сериозно на този казус и да го разре??ат възможно най-бързо. Сме??но е един закон да защитава личните ни данни, а друг да ни кара да ги излагаме на обществен показ”, казват от пчеларското сдружение.

В частната сфера

Компанията “Алкател-Лусент”
Мотиви:
Компанията е пуснала анкета сред 2875 свои служители (бив??и на БТК) с въпроси бременни ли са, имат ли диабет или психично разстройство във връзка с предстоящи съкращения. По този начин грубо нару??ава ЗЗЛД. Данни за здравето могат да се обработват с оглед на специфични изисквания на трудовото законодателство, но защитата от уволнение на основание заболяване е по-скоро право на работника. Т. е. той преценява дали да го използва, а не е задължен. От друга страна работодателят се оправдава с Наредба №5 от 1987 г. на Министерството на народното здраве (която не е променяна оттогава). Тя задължава работниците да подадат при поискване медицински документи, установяващи наличието на някое от посочените заболявания. Т. е. наредбата превръща правото в задължение. Нормативният акт е толкова остарял и противоречащ на съвременните изисквания за защита на данните, че би трябвало отдавна да е отменен.
Обратно, като положителната практика в случая може да се посочи агенция “Митници”, която за да изпълни задълженията си по Кодекса на труда, изпраща въпросници само на работниците, определени за освобождаване. Така само хората, попаднали в предварителния подбор, декларират пред работодателя дали са защитени от уволнение заради заболяване.
Казусът е разработен във вестник “Труд” от 20 юли 2010 г.

Алфа Банк – България
За грубо пренебрегване на организационни и технически мерки на съхраняване и унищожаване на лични данни и безотговорно и ло??о съхраняване и унищожаване на копия от лични документи на клиенти на банката.
Мотиви:
На 09 ноември 2010година, голямо количество копия от лични документи – кредитни договори, застрахователни полици, нотариални актове на клиенти на Алфа Банк са изхвърлени в чували до контейнерите за боклук на улицата до централния офис на банката. Силния вятър през деня, разсипва чувалите като по този начин копия от документи съдържащи лични данни на граждани се разпиляват свободно по улицата. КЗЛД е извър??ила проверка по случая, установено е нару??ение, а банката е санкционирана.

Многопрофилна болница за активно лечение в град Смолян – за непропорционално „свръх”събиране и обработване на лични данни на работещите в болницата.
Мотиви:
Ръководството на болницата въвело нова система за допуск в болницата и отчитане на работното време на персонала . За тази цел, е разпоредено събирането на биометрични данни – пръстови отпечатъци – на лекарите и медицинските сестри, работещи в болницата. Местната етична лекарска комисия е сезирала Комисията за защита на личните данни с молба за проверка на извър??еното нару??ение.

Мобилните оператори – Мтел („Мобилтел“ ЕАД), Глобул( “Космо България Мобайл ”ЕАД) и Виваком – за системно нару??аване на правата на гражданите на защита на личните данни.
Мотиви:
1. За прехвърляне на бази лични данни на свои клиенти без тяхното знание (пример – прехвърлянето на задължения на клиенти)
2. За поддържани неактуални регистри с лични данни на клиентите си
3. За прекомерно и непропорционално събиране на лични данни на клиентите си

This entry was posted in Bulgaria, Information Society, IT in Bulgaria, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.