За проблемите на МВР и как да се намери тяхното ре??ение

Главният секретар на МВР Калин Георгиев е дал интервю по БНТ днес. От него може да се разбере какъв е основният проблем на МВР и как може да бъде ре??ен той.

Водещ: Да. А защо се получи така, господин Георгиев? Защо такива хора с такива обвинения са на свобода? Само един остана задържан, и то с най-леката мярка за неотклонение.
Калин Георгиев: Не, аз мисля, че адресатът на въпроса ви е неправилен. Тъй като не МВР и прокуратурата определят мерките за неотклонение.
…ние сме принудени да вър??им една работа два пъти. Харчим един ресурс няколко пъти. В края на краищата всичко това, което правим, струва пари. ?? всички тези усилия, които полагаме, аз не бих искал на??ият труд да бъде определян като сезифов. Не искам да пълним каца без дъно, защото резултатът, венецът на всичко това, което правим ние като служители на МВР, на прокуратурата и на останалите правоохранителни институции, се материализира в съда. ?? ако не се лъжа, миналата година 51% от всички постановени от българския съд присъди са пробация или условно. Нещо от този род мисля, че бе??е…

Съдът затова е съд. Аз затова ви казах, че е ненормално част от държавната власт да се прави, че не е част от държавата. По отно??ение на „Всичко коз” мисля, че видяхте, че непосредствено след промяната на мярката за неотклонение, бе??е направен опит да се изтеглят 567 000 лева от една от инкриминираните фирми. Коя нормална фирма тегли половин милион в брой? Коя нормална фирма използва подставени лица и форми на защита, за да не бъде засечено това теглене? ?? да чувам твърдения, че в България няма организирана престъпност. Това ако не са форми и методи на работа на организираната престъпност, извинявайте, но в детската градина не работят така.

От момента, в който съм заел позицията на главен секретар, помолих колегите да направят една статистика, са проведени над 2400 специализирани полицейски операции. Като 150 от тях са срещу знаковите фигури. Т.нар. знакови фигури, които станаха 216 вече. От тези 216 фигури, 72 фигури са с някаква мярка – от задържане под стража до подписка парична гаранция.

Ето и няколко цитата от НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС на Република България:

Чл.1. (1) Наказателно-процесуалният кодекс определя реда, по който се извър??ва наказателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона.

Чл.6. (1) Правораздаването по наказателни дела се осъществява само от съдилищата, установени с Конституцията на Република България.
(2) ??звънредни съдилища за разглеждане на наказателни дела не се допускат.

Чл.10. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и разследващите органи са независими и се подчиняват само на закона.

Чл.12. (1) Съдебното производство е състезателно.
(2) Страните в съдебното производство имат равни процесуални права, освен в случаите, предвидени в този кодекс.

Чл.14. (1) Съдът, прокурорът и разследващите органи вземат ре??енията си по вътре??но убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.

Чл.16. Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Чл.24. (3) Производството по дела от общ характер се прекратява и когато съдът одобри споразумение за ре??аване на делото.

Чл.57. Мерките за неотклонение се вземат с цел да се попречи на обвиняемия да се укрие, да извър??и престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда.
в съчетание с
Чл.63. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража се взема, когато е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извър??ил престъпление, което се наказва с ли??аване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извър??и престъпление.

Чл.103. (1) Тежестта да се докаже обвинението по дела от общ характер лежи върху прокурора и разследващите органи, а по дела, образувани по тъжба на пострадалия – върху частния тъжител.
(2) Обвиняемият не е длъжен да доказва, че е невинен.
(3) Не може да се правят изводи във вреда на обвиняемия, поради това, че не е дал или отказва да даде обяснения или не е доказал възраженията си.

Чл.104. Доказателства в наказателното производство могат да бъдат фактическите данни, които са свързани с обстоятелствата по делото, допринасят за тяхното изясняване и са установени по реда, предвиден в този кодекс.

Чл.105. (1) Доказателствените средства служат за възпроизвеждане в наказателното производство на доказателства или на други доказателствени средства.
(2) Не се допускат доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при условията и по реда, предвидени в този кодекс.

и по-нататък, цялата глава XIII, ДОКАЗАТЕЛСТВЕН?? СРЕДСТВА, е поучително четиво за всеки, дори и да не е юрист.

Защо цитирам толкова обилно тези текстове от НПК? Защото те дават отговор на проблемите, поставяни от Калин Георгиев (впрочем, човек, за когото съм чувал изключително добри думи от служители в МВР, а и от когото имам лични положителни впечатления)

Проблемите са следните:
– МВР иска съдът да отсъжда според това как те, МВР, виждат нещата, но НПК казва друго.
– Мерките за неотклонение не са САМО “задържане под стража”
– Обвинените от МВР са всъщност… невинни! (това сигурно е най-ло??ото за МВР, но така е – дне??ното право изхожда от презумпцията за невинност, а Калин като човек, завър??ил руска филология, сигурно знае, че само в СССР може??е да се осъди някой само въз основа на самопризнания и свидетелски показания)
– МВР дават информация за това колко специализирани полицейски операции вър??ат годи??но, но би било добре да дадат информация и колко от делата, заведени в Европейския съд за правата на човека са завър??или с осъдителна за България присъда.
– МВР се оплакват, че харчат двойно пари за една и съща работа, но всъщност парите са тройни – защото глобите от ЕСПЧ ги плаща пак бюджетът.
– МВР трябва да погледне какво точно са свър??или, когато съдът е приел доказателствата им и е оставил мярката “задържане под стража”, както и колко от тези задържани впоследствие са осъдени.

Аз самият нямам никакво основание да съм доволен от полицията, прокуратурата или съда през последните десетина години – с изключение на делата, по които съм постигнал споразумение, във всяко едно друго дело мога да посоча недоволството си, което е обосновано с факти. Да, но проблемът е, че делото, което аз съм загубил е спечелено за другата страна, при това в някои случаи заради една сбъркана цифра в тъжбата.

Няма как в едно състезание да има две доволни страни. МВР е недоволно, защото съдът е арбитър, който – според самото МВР! – свири срещу тях. Така е – свири. Но да използвам спортната аналогия – нима това, че преди да вкарат гол, всички играчи от отбора на МВР са извър??или нару??ения, нима това не е основание за съдията да отсъди пряк свободен удар за другия отбор? Дори във футбола публиката разбира кога един гол е честен и кога – не. Тиери Анри вкара гол с ръка на ??рландия и Франция отиде на Световното в Южна Африка преди месец, но там се изложи така, както МВР се излага в съда.

Затова и моят съвет за ре??аване на проблемът на МВР е да си вър??ат работата не за пред камерите, а за пред съда. Защото това не е само проблем на МВР или на прокуратурата. Необоснованото задържане е проблем за държавата. Всъщност именно то е проблемът на държавата, а не пуснатите от съда обвинени от МВР (а в някои случаи – набедени!) лица.

Като гражданин аз не мисля, че МВР работи въпреки “някои органи на държавата”, а че държавата не функционира правилно – и най-добрата оценка за това не е моята, а на ЕСПЧ. Защото европейските институции дават онази оценка за България, която на??ите държавни мъже и жени упорито не искат да приемат – че все още не сме европейска държава. Това си личи по всичко – от дупките по улиците, до речника, който министрите използват. От факта, че усвояваме между 2 и 20 % от европейските средства (при това се хвалим с това!!), до факта, че едни паспорти с биометрични данни не успяхме да издадем навреме, за да паднат щатските визи за българите.

Знам, че е трудно в България да прави?? каквото и да е. Това, което навън се постига без усилия, у нас изисква къртовски труд. Все по-малко стават хората с качества, които са нужни за правилното функциониране на една държава. България всъщност доказва на практика теорията, че без функциониращо общество няма държава. Българите са народ, но не и общество; липсва обществена нетърпимост към дребните проблеми, които след това постепенно водят до престъпленията. Българина живее в града, но не е гражданин, няма гражданско съзнание, чувство за принадлежност към една общност с другите граждани.

?? затова Калин Георгиев е недоволен – защото той е гражданин, виждал е как е по света и иска така да е и у нас. Но това не е възможно, поне не на този етап. Затова МВР трябва да работи с наличните хора, средства, ресурси. ?? да харчи двойно и тройно повече, за разкриването на 1/2 или 2/3 по-малко.
Ако МВР иска да постигне резултати, трябва да почне от самото начало, от ученето на правилата на играта, от физическата и психическа подготовка на играчите, а не от пускането на отбора на терена с надеждата, че знанията на треньора и хъса на капитана ще са достатъчни за победата.

This entry was posted in Bulgaria, на български, общество. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.