Отново за родната къща на Елиас Канети – отговор от Министерство на културата

Днес, 9-и август 2010 г., получих отговор от Министерство на културата по повод отвореното ми писмо до г-н Ра??идов от 23-и юли т.г.:

  Уважаеми г-н Марковски,

  Благодарим Ви за писмото до министъра на културата Вежди Ра??идов и изразената от Вас активна позиция за запазване на културно-историческото наследство.
  Родната къща на Елиас Канети в гр. Русе има статут на Групов паметник на културата – недвижима културна ценност с категория „национално значение” от 2003 г. Поради обективно преценената висока културно-историческа стойност на комплекса, още тогава министърът на културата е утвърдил конкретни охранителни режими за опазването на трите къщи и дворното пространство. По този начин е осигурена юридическата защита на комплекса и е гарантирано съхраняването на автентичните му архитектурни характеристики.
  Освен това, статутът на ансамбъла като паметник на културата, задължително изисква съгласуване с Н??НКН преди извър??ване на каквато и да промяна в предназначението, инвестиционните инициативи, ново строителство в границите на имота и пр., включително при делба. В този смисъл, независимо от собствеността на комплекса, Министерството на културата, в изпълнение на разпоредбите на Закона за културното наследство, ще продължи да упражнява контрол по отно??ение съхраняване на облика му.
  Свързахме се с ръководството на община Русе и оттам ни уведомиха, че в момента правят проверка за разпределението на собствеността на наследниците на къщата. Проверката трябва да приключи до 16 август 2010г.
  По бюджета на министерството, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, не са предвидени средства и нормативна възможност за участие в търгове за покупка на обекти, които са частна собственост. Ежегодно се утвърждават средства само за извър??ване на консервационно – реставрационни работи на недвижими културни ценности – държавна собственост.

  С уважение:

  Пресцентър на Министерство на културата

Публикувам го изцяло, без коментар, написано и изпратено от г-жа Радка Петрова.

Отговорих им набързо, от телефона, че е добре да ни кажат дали не е по-добре да съберем парите и да откупим къщата за спомен на русенци. Дано се съгласят!

This entry was posted in Bulgaria, на български, общество. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.