Поредната дивотия, родена в МДААР

МДААР – Министерство на държавната администрация и административната реформа. Останалото в историята със сключването на крайно неизгодния договор с “Майкрософт”, министерството на Ники Василев е на път да отбележи поредната идиотщина, за която научаваме от Нели Огнянова. Обнародван е Закон за транслитерацията. Нели пи??е: “Засяга всички, които пи??ат: вкл. физически лица, които разпространяват информация в писмена или електронна форма (чл.14).”

  Ето и текстовете в закона (публикуван изцяло тук):

  Чл. 14. (1) физическо лице, което съставя, издава, тиражира, разпространява или предоставя на трети лица учебни, рекламни, справочни и други материали, данни и информация в писмена или електронна форма в нару??ение на изискванията на този закон, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.
  (2) На юридическо лице, извър??ило нару??ение по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 800 лв.
  Чл. 15. При повторно извър??ване на нару??ение по този закон глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.

Защо е дивотия ли?

Защото само хора, които не са се замислили за това какво представлява ??нтернет, могат да предложат на депутатите да гласуват текста на чл. 14. По логиката на МДААР, в на??ите електронни съобщения, особено тези в пощенските списъци (mailing lists) няма да може да се пи??е по начина, по който си свикнал, а и по начин, който изглежда логичен. Логиката в закона е сбъркана – нещо, за което в ??нтернет има??е достатъчно писания.

??мето Кръстева по логиката на отрочето на МДААР ще се пи??е Krasteva (болна от краста ли е г-жа Кръстева?). По-неприятното е, че стотици хиляди ученици ще са изложени на административния произвол на министъра и чиновниците от МДААР, защото те отдавна са възприели собствена транслитерация, в която “ч” е “4”, “??” е “6” и т.н.

Ето от къде идва произволът:

  Чл. 10. Министърът на държавната администрация и административната реформа или овластени от него длъжностни лица упражняват контрол по спазването на разпоредбите на този закон.
  Чл. 11.(1) Длъжностните лица по чл. 10 имат право да изискват от проверяваните лица всички необходими данни, документи, сведения, справки и обяснения, свързани с контролираната дейност, с изключение на документите и данните, свързани с отбраната и сигурността на държавата.

Но надежда има – в следващия кабинет, дай Боже, няма да има нужда от МДААР. Нито от ненужен министър на държавната администрация.

This entry was posted in Bulgaria, на български. Bookmark the permalink.

7 Responses to Поредната дивотия, родена в МДААР

 1. Точно този участък с правото на министъра да глобява коментирах и аз като абсолютен произвол. Разбира се, глас в пустиня

  • Писах на Борислав Цеков, той е главен секретар на Омбудсмана. Омбудсманът е в състояние да сезира Конституционния съд, особено в частта за необжалване на минималния размер на глобите, но и за други текстове.

 2. ?? тогава пак трябва да му търсят ново министерство на Малкия Мук 🙁

 3. Pingback: Транслитерация по Google и по закон

 4. nellyo says:

  Вени, според мене тълкува?? ??ироко, гледай член 2. Стотиците хиляди ученици не пи??ат учебни, справочни, рекламни и пр. материали. А извън това 4-ката няма да се наказва.

 5. Гледам чл. 2, но гледам и практиката на МДААР.
  А и тези:

  (3) Правилата за транслитерация, определени в този закон, се прилагат и от всички юридически и физически лица, които извър??ват и ползват транслитерация на географски имена, имена на исторически личности и културни реалии, както и термини с български произход в съответната научна област.
  (4) Лице, което притежава правоспособност да извър??ва дейности по картография, е длъжно да извър??ва възложените му работи в съответствие с изискванията на този закон.
  (5) Лице, което съставя, издава или публикува речници, енциклопедии, учебници и учебни помагала, учебни, рекламни и други справочни материали, е длъжно да прилага правилата за транслитерация, установени с този закон.

 6. Хунза says:

  Повече за системата за транслитерация в закона — нарича се Обтекаема система — в статията

  http://bg.wikipedia.org/wiki/Обтекаема_система_за_транслитерация_на_българската_кирилица

  както и в препратките дадени там.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.