?? в България "топ-идиот" не е обида, ако се отнася за политик

Нели Огнянова съобщава за ре??ение на Европейския съд за правата на човека по случая “Канджов срещу България: нару??ение на чл. 10”.

“Събитията трябва да се разглеждат в рамките на политическите дебати, речта – макар критична към правителството – не провокира насилие. А в демократичното общество всечки действия и бездействия на правителството и неговите членове трябва да са предмет на детайлен анализ от страна на медиите и общественото мнение.”

??зключително полезно за на??ите политици ре??ение, което дано доведе до пови??аване на нивото на толерантност от тяхна страна. Мога да си представя какво би се случило, ако на мястото на Теодоси Симеонов бе Бойко Борисов и как той би реагирал. ??нтересно ще е да се види и как ще действат органите на реда и правосъдието, когато и срещу него почнат да се вдигат подобни плакати.

This entry was posted in Bulgaria, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.