Споразумението между министър Калчев и Вени Марковски (12-07-2002)

Публикувам това споразумение, излязло за пръв път в сайта portal.bg, защото може да служи като пример на други хора, искащи да съдят министри.

 

Извънсъдебно споразумение между министъра на държавната администрация Димитър Калчев и Вени Марковски

Днес, 12.07.2002 г., след проведени срещи и разговори между министър Димитър Калчев и Вени Марковски се подписа настоящото извънсъдебно споразумение, с което страните постигат съгласие:

По фактите

Димитър Калчев. Фото: Вени Марковски

1. В качеството си на министър Димитър Калчев е обявил на 15.06.2002 г. в Парламента и на 25.06.2002 г. във в-к “Монитор”, че Вени Марковски е “изгонен от БАИТ”, в резултат на което той самият го е изключил от работната група, разработваща стратегията за електронно правителство.

2. Министър Калчев се обажда по телефона на Вени Марковски на 29.06.2002 г., за да проведат на 05.07.2002 г. среща в Народното събрание, по време на която се изяснява, че министърът е бил заблуден от БАИТ – асоциация с частен интерес, обединяваща част от компютърните търговци – със злепоставяща Вени Марковски дезинформация.

3. Срещата, състояла се на 05.07.2002 г. е проведена на четири очи и за нея не е информирана обществеността. Вени Марковски, който се чувства публично оклеветен, не е удовлетворен от извиненията, получени от министър Калчев насаме, за което министърът е уведомен същия ден от адвоката на Марковски – Емануил Йорданов. По този начин Марковски ясно заявява справедливото си очакване да получи публично извинение. Тъй като такова не последва, на 08.07.2002 г. Вени Марковски чрез адвоката си Емануил Йорданов подава иск срещу Димитър Калчев в СРС за 1 милион лева и обществено порицание по местоработата на последния.

4. На 09.07.2002 г. по покана на министър Калчев се провежда втора среща между тях. Тя продължава повече от час, като двамата изясняват, че Марковски е бил неоснователно оклеветен в двете изявления на министъра, без оглед на каквито и да било странични обстоятелства. Министърът се възползва от срещата, за да благодари на Марковски за принципната му позиция по време на радиопредаването “Пропаганда”, излъчено на 07.07.2002 г. по националното Дарик радио. Министърът предлага извънсъдебно споразумение, което да бъде подписано на 12.07.2002 г.

По същество

5. Министър Димитър Калчев изразява съжалението си и поднася искрените си извинения на Вени Марковски за направените изявления по негов адрес на 14.06.2002 г. в Народното събрание, излъчени същия ден в “Календар” на Нова телевизия и тиражирани на 25.06.2002 г. във вестник “Монитор”. Вени Марковски приема извиненията, като ги оценява като доблестна постъпка, която прави чест на всеки гражданин, още повече на един министър.

6. С подписването на настоящото споразумение, министър Димитър Калчев приема да обяви публично в едноседмичен срок, както пред народните представители в Народното събрание, така и пред медиите, че е бил заблуден от асоциацията на част от компютърните фирми БАИТ, в резултат на което е променил доброто си мнение за Вени Марковски в негативна посока, причина за неговите публични изказвания. Министърът поема за своя сметка заплащането на публикация във в-к “Монитор”, на същото място и в същия формат като публикацията от 25.06.2002 г., и на излъчване в “Календар” на Нова Телевизия, където да се огласи част от настоящото споразумение с коментар от Вени Марковски.

7. Министър Димитър Калчев заявява, че не е “изключвал” Вени Марковски от работната група за електронното правителство, както е цитиран в Монитор от 25.06., тъй като Марковски никога не е давал съгласието си да бъде включван в такава група. Министърът признава, че не е получил достатъчно информация по случая от г-н Христо Трайков – ръководител на Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии към Министерски съвет.

8. Като признание за личните и професионални качества на Вени Марковски, министър Димитър Калчев го покани да организира и оглави група от експерти за проучване на нуждата от и евентуалното изготвяне на проектозакон за електронната търговия. За да бъдат избегнати нови безпочвени спекулации, този проект ще се реализира чрез международни програми, по които Вени Марковски е координатор за България.

9. Вени Марковски и Димитър Калчев се съгласяват, че настоящото споразумение следва да се разглежда от съда като помирение между страните по смисъла на чл. 21, ал. 4 НПК.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за Софийския районен съд.

Димитър Калчев: (подпис) Вени Марковски: (подпис)

Помолен за коментар за portal.bg Вени Марковски заяви, че споразумението е една малка крачка за човечеството, но гигантски скок за мисленето на българите. “Не е често явление един българин, а още по-рядко един български министър да се извини публично за свое изказване и да признае, че е бил заблуден. Точно поради това постъпката на министър Калчев заслужава не само поощрение, но и да бъде давана за пример на други политици и да служи като еталон на всеки, който е сбъркал.” Според Марковски фактът, че един министър е направил грешка не бива да се използва за политически цели от обикновените граждани. “Това е работа на политиците и те си играят техните собствени игри”. Запитан дали има и други подобни случаи в практиката си на юрист, той заяви “Разбира се, не си правя илюзии, че доблестната постъпка на министър Калчев ще бъде следвана от други хора, които са говорили глупости по мой адрес и делата срещу тях ще си продължат по реда в съда. Доколкото си спомням адвокат Емануил Йорданов води поне две дела от мое има, едното срещу някакъв гръцки гражданин. Търпението ми е изчерпано и вече всеки ще носи отговорност за думите си – или в съда, или пред обществеността. Не очаквам да получа извинение от лица, които живеят в миналото, защото с тесногръди и ретроградни хора човек не може да се разбере с добро.”

This entry was posted in Bulgaria, FOSS, IT in Bulgaria, politics, на български, общество and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.