12-годи??ен тийнейджър

Не, това не е измислено от мен.

??з съобщение на Областна дирекция на полицията – Варна:

“…На същата улица и същия ден те ограбват мобилния телефон от 12-годи??ен тийнейджър.”

Думата тийнейджър е чуждица, произлиза от английски език и съдържаща в себе си подсказване за коя възраст се отнася – от 13 до 19 г. (thirteen – nineteen).

This entry was posted in на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.