Номинирайте кандидати за президентската награда "Джон Атанасов"

През 2003 г. Президентът на Република България г-н Георги Първанов учреди награда на името на известния учен от български произход и създател на първия компютър Джон Атанасов. Наградата е за млад българин, който има значим принос за развитието на компютърните и информационните технологии и информационното общество. Досега носители на това престижно отличие са били петима млади българи – Преслав Наков, Светлин Наков, Валентин Павлов, Христо Костадинов и Георги Кузманов.

Комитетът по номинациите за наградата “Джон Атанасов” към Президента на Република България взе ре??ение за откриване на процедурата по номинирането на кандидати за наградата за 2008 г.

Процедурата е отворена от 1 януари до 30 юни 2008 г. Номинациите се правят от научни съвети и поделения на БАН, факултетни съвети на ВУЗ-ове, както и фирми и организации в областта на компютърните и информационните технологии.
Мотивираните предложения се правят по приложен образец и се изпращат на вниманието на Комитета по номинации на следния адрес: nagradajohnatanasoff@president.bg

Досега??ните носители на престижното отличие са:

За 2003 г. – Преслав Наков, за 2004 г. – Светлин Наков, за 2005 г. – Валентин Павлов, за 2006 г. – Христо Костадинов, за 2007 г. – Георги Кузманов

Правилник за награда “Джон Атанасов” на Президента на Република България

Образец – формуляр за предложения

______
Disclosure: аз съм член на Комитета по номинациите

This entry was posted in Information Society, на български. Bookmark the permalink.

One Response to Номинирайте кандидати за президентската награда "Джон Атанасов"

  1. Георги says:

    Аз предлагам Владимир Алексиев от Сирма за успе??ния проект за детските градини 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.