Покрай офшорките в Панама, спомнихте ли си за приватизацията на БТК?

Предистория. На 5-и ноември 2002 г.  се опитахме да предотвратим една далавера. Ето как това е съобщено тогава от “Труд” – по онова време вестникът е уважаван и сред най-големите по тираж в страната. Прочетете и решете сами дали сме били прави или да:

“Жалба срещу избора на “Вива венчърс” – Виена, за купувач на телекома бе внесена вчера във Върховния административен съд от “Интернет общество” – България.
В документа се посочва, че Агенцията за приватизация (АП) е нарушила приватизационния закон и стратегията за раздържавяване на държавния монополист.
Обжалва се и решението на правителството от 22 октомври тази година, с което се одобряват резултатите от сделката. Според “Интернет общество” то е незаконно.
Очаква се в близките дни във ВАС да бъде депозирана поне още една жалба срещу сделката за телекома.
Информационният меморандум за БТК би трябвало да се предоставя само на финансови инвеститори, които управляват над 300 млн. евро. Ако не отговарят на това изискване, те нямат право да участват в приватизационния конкурс, гласят тръжните условия на АП. В същото време съдебната регистрация на “Вива венчърс”, с която “Труд” разполага, показва, че виенското ООД е регистрирано с капитал от 35 000 евро.
Дружеството не е нито финансов инвеститор, нито телекомуникационен оператор и не отговаря на изискванията на конкурса за приватизация на БТК, пише в мотивите за жалбата. “Вива венчърс” е регистрирано през юни т. г. и не е имало възможност да получи информационните книжа по сделката за телекома към 4 април 2002 г., когато бе открита самата приватизационна процедура. Следователно в нарушение на изискванията на конкурса австрийското дружество е получило информацията от трето лице. С допускането на “Вива венчърс” е нарушен принципът за равнопоставеност на инвеститорите в Закона за приватизация, пише още в жалбата.
Резултатите от приватизационната процедура са опорочени, тъй като всяко едно ООД би могло да участва в сделката, твърдят от “Интернет общество”.
Организацията оспорва и четири от мотивите на АП за избора на “Вива венчърс”. Според решението на ведомството на Апостол Апостолов изборът на виенската компания за купувач “ще доведе до подобряване на асортимента и качеството на услугите и до понижаване на цените им”. Австрийската компания не е поемала ангажимент за намаляване цените на телефонните разговори, пише в жалбата. Освен това в решението си АП твърди, че изборът ще позволи на България да изпълни ангажиментите си към ЕС за цифровизация на мрежата на БТК. Според “Интернет общество” страната ни не е поемала подобно задължение в преговорите с Брюксел.
Обжалва се и текстът от решението на АП в започналите преговори за сключването на сделка да бъдат включени “всички основни акционери на регисттрираната в Австрия компания”. Приватизационното ведомство явно не е отчело факта, че в ООД-тата няма акционери. Освен това като единствен собственик във “Вива венчърс” е “Адвент Сентръл енд истьрн юръп лимитид партнершип”.”

28040211

Моя милост с депутати от БСП, НДСВ и ОДС – “Ад-хок” комитет за прозрачност в приватизацията на БТК (фото: Новинар)

Преди офшорките от Панама бяха ООД-тата от Виена…

Един мой разговор по телевизията с тогавашния депутат, впоследствие шеф на Сметната палата, Валери Димитров. Още много текстове по темата – тук.

Две гледни точки за приватизацията на БТК

 

 

10.12.2002 г.

Водеща Ваня Манолова: Здравейте, уважаеми зрители. Едва ли има съмнения, че напрежението около сделката с БТК е тема номер едно днес. Драматизмът всъщност нараства от 2 декември, а днес е върхът. След като изчете и допълнителните материали, Върховна административна прокуратура днес заключи: Приватизацията на телекома е съществено опорочена. От друга страна, пак днес, на съвместно заседание НДСВ, ДПС и министрите решиха: приватизацията е извършена напълно законосъобразно и целесъобразно. ОДС от своя страна потвърди себе си и решението от 2 декември с една декларация от днес, която иска оставките на ангажираните с приватизацията четирима министри и предупреди мнозинството да не дръзва да променя приватизационния закон точно в този дух, на необжалване на сделки. Всъщност ще чуем на запис представител на парламентарната група на ОДС, това е депутатът Иван Иванов. А доколкото по тази стръмна писта в последните дни се включи и гражданството на страната, нека да ви припомня, че председателят на управителният съвет на “Интернет обществото” Вени Марковски също изпрати искане до Върховния административен съд, да бъде спряна сделката с БТК. Точно той е единият събеседник в “Актуално”, добър вечер.

Вени Марковски: Добър вечер.

Водеща: Добър вечер и на събеседника срещу мен Валери Димитров, който е председател на Икономическата комисия, депутат от мнозинството.

Валери Димитров: Добър вечер.

Водеща: Господа, ще чуем Иван Иванов, както казах, от ОДС и в краткото време първият конкретен въпрос – нарушени ли са правилата за провеждане на тази процедура по приватизация, което значи, ясно и достъпно казано за зрителите, правилни ли са, спазени ли са условията кандидатите да участват в тази приватизация, в случая един? Г-н Димитров.

valeri dimitrov

Валери Димитров (фото: Сметна палата)

В. Димитров: Уважаема, г-жо Манолова. Аз няма да казвам как са спазени правилата и колко е законоосъобразна процедурата. Не е това тема на нашия разговор, да се доказва, че няма нарушения. По-скоро въпросът е друг – да се каже тези атаки, които бяха предприети от органите на съдебната власт срещу приватизационната процедура, дали имат основания. И аз бих си позволил да направя един съвсем кратък анализ, аргументиран анализ на постановлението на прокурора от Върховна касационна прокуратура Тома Комов, което е издадено в петък, на 6 декември.

Водеща: Добре, говорим с имена и конкретно.

В. Димитров: Да, значи, г-н Тома Комов е издал едно постановление, с което на основание член 185 от НПК е спрял приватизационната процедура поради това, че, както казва този текст от Наказателно-процесуалния кодекс, има евентуална опасност да се извърши престъпление. Сега, внимателният анализ на този акт на прокурора показва, че той просто, меко казано, гъмжи от юридически грешки и недомислия. И аз ще си позволя да посоча само най-фрапантните от тях, просто, за да се види наистина какво е равнището на атаката, която се предприема срещу Агенцията за приватизация. Най-фрапантното нещо според този прокурор в приватизацията на дружества в България е… забранено е да участват чуждестранни лица. Видите ли, само български лица могат да участват в тази приватизация. Това просто не е вярно. То пряко противоречи на закона за приватизацията. Да не говорим, че има и конституционни тестове, които обявяват равнопоставеност на местни и на чуждестранни лица при извършване на стопанска дейност.

Водеща: И още едно основание, г-н Димитров, защото сме на средата почти на предаването, за да включим другия събеседник.

В. Димитров: Вижте, говориха, че “Вива венчърс” не отговаря на тези изисквания, “Вива венчърс” всъщност е целево създадено дружество от групата “Адвент интернешънъл”, финансова група, която е финансов инвеститор, фонд за рисков капитал, което е целево дружество, специално създадено за целите на приватизацията. Групата “Адвент интернешънъл” отговаря на изискванията, посочени в стратегията за приватизация.

Водеща: Отговаря ли, г-н Марковски, “Вива венчърс” на тези условия и защо пък вие също от своя страна обжалвахте решението, без да имате пряк интерес? В крайна сметка вие не сте страна по приватизацията.

В. Марковски: Аз мисля и в нашата жалба е добре аргументирано това, че “Вива венчърс” макар и да е създадено в съответствие със стратегията за приватизация на БТК, не е създадено и не отговаря на изискванията на самата Агенция за приватизация. Процесът е такъв – на 4 април агенцията е публикувала решение в Държавен вестник, с което казва кой може да кандидатства да купи Българската телекомуникационна компания. И там изрично е посочено, че трябва да бъде или телекомуникационен оператор, или инвестиционен фонд, който да докаже, че управлява повече от 300 милиона евро. Тоест няма възможност…

Водещ: А относно националната принадлежност, за което говори г-н Димитров?

В. Марковски: Не, не, там няма за национална принадлежност. Тук въобще не поставяме този въпрос. Поставя все въпросът, че в решението на агенцията не пише, че кандидат-купувачът или участниците в търга могат да бъдат и други лица извън посочените две. Значи “Вива венчърс” не е телекомуникационен оператор и не е инвестиционен фонд. Да, собственикът на “Вива венчърс” е такъв фонд, но това не го пише в решението на агенцията.

В. Димитров: Това е в стратегията, това е… точно в стратегията го пише, че точно “Адвент интернешънъл” участва в приватизацията чрез целево създадено дружество, което е именно “Вива венчърс”.

В. Марковски: Именно и ние не оспорваме стратегията, която е приета с решение на Народното събрание. Ние оспорваме, че Агенцията за приватизация, в която има екипи от юристи, която е била в състояние да измисли какви ли не неща, свързани с приватизацията на БТК, вместо да го направи, просто си е решила, че ще подведе евентуалните кандидати, като им каже “ще участват само директни инвестиционни фондове”. В края на краищата участва не директно инвестиционен фонд, а участва чрез специално създадено за целта ООД във Виена с капитал 35 000 евро, което значи…

Водеща: Диалогът върви, г-н Димитров…

В. Марковски: …което значи, че те са знаели нещо повече.

В. Димитров: Не, аз мисля, че нито един от потенциалните инвеститори не е злепоставен затова, защото стратегията е известна на всички потенциални купувачи. Те много добре знаят за какво става въпрос.

Водеща: Тоест можело е да не се дадат да бъдат подведени?

В. Марковски: Напротив, стратегията не е била публикувана никъде, най-малкото в Държавен вестник не е била публикувана, така че никой не би могъл да я прочете.

В. Димитров: Става дума, тя не е закон и не се обнародва, недейте така. Тя се предоставя… приватизиращата администрация я предоставя на всички потенциални купувачи, това много добре го знаете.

В. Марковски: Които първо ще прочетат решението на агенцията и ще кажат: аха, или директно инвестиционният фонд, или телеком, значи ние няма да я искаме тази стратегия.

Водеща: Всъщност вашето обжалване по какво се различава от това на СДС – законосъобразно, целесъобразно ли е решението за БТК, което прокуратурата от своя страна ревизира…

В. Марковски: Нашето обжалване не може да бъде целесъобразно, може да бъде само на основание на закона – дали е спазен или не.

Водеща: Не, говоря за решението. Вашето обжалване с какво е различно от това на СДС? Нега да чуем още едно мнение – Иван Иванов, депутат от ОДС.

Иван Иванов: Пламен Панайотов, председател на парламентарната група на НДСВ, поиска българският парламент да се произнесе по законността на процедурите на приватизационните сделки. Той иска да превърне българския парламент в съд, което е невъзможно. Борислав Ралчев, юрист, заяви, че определението на прокуратурата е нищожно. По същество той едва ли не казва на Апостол Апостолов да подпише сделката за приватизация още утре, без да си дава ясно сметка, че с това той всъщност подбужда Апостолов да извърши едно престъпление от общ характер. И на трето място, това е изявлението на Ахмед Доган. Той поиска спешно да се гласуват промените в Закона за приватизация. С това той потвърди нашето заключение в декларацията, че с тези промени се цели, от една страна, българският парламент да бъде въвлечен като съучастник в нарушаването на закона. И от друга страна, да се разпъне политически чадър над приватизаторите на тази скандална сделка.

Водеща: Г-н Димитров, тук спираме всъщност и това е отправната точка – Законът за приватизация и следприватизационен контрол. Как директно ще са свързани промените в него с тези сделки, които нашумяха, за БТК и “Булгартабак”, и наистина ли ще са в духа на необжалваемост на сделки? Докъде стигнахте днес с преписката?

В.Димитров: Да, днес беше внесено такова предложение от парламентарните групи на НДСВ и на Движението за права и свободи, тъй като очевидна е позицията на нашите групи. Става въпрос за яростна политическа атака, макар че се използват юридически средства за нея и доказателство за това, че става дума за политически, а не за акт на съдебни органи, е именно… просто, бих казал, тези изключителни недомислия в акта, който цитирах тук, така че ще има… внесено е такова предложение. Предстои то да бъде разгледано в комисия и в пленарна зала.

Водеща: И какво, г-н Марковски, стратегията не работи, законът ще е променен.

В.Марковски: Не, аз бих цитирал само един от текстовете, които са предложени днес. Там казват, че образуваните административни производства се прекратяват, а постановените съдебни решения се обезсилват. Трябва да ви кажа, че такова нещо по времето на другаря Тодор Живков нямаше, защото тогава той просто звънеше по телефона и си уреждаше нещата в съдебната система. В закон да кажеш, че ще обезсилиш съдебно решение, при това, забележете…

Водеща: Със задна дата ли ще действат?

В.Марковски: Със задна дата от 23 март. Те не знаят дали Върховният административен съд ще отмени в четвъртък или ще се произнесе изобщо… ще допусне жалбата. Те обаче са сигурни, че ще…

Водеща: Г-н Димитров, връщате ни в Татово време, с такава поправка, каза го по-младият от нас човек.

В.Димитров: Не, разберете, просто, вижте, в такива времена ни връщат ето подобни актове, които аз тук цитирам, тъй като те наистина могат да служат като образец за студенти в Юридическия факултет как наистина може да се действа, когато сеЕ (говорят заедно, не се разбира – бел.ред.)… определени политически текстове.

В.Марковски: Не, не, тук говорите за акта на прокуратурата. Аз говоря за съдебното решение.

Водеща: Нашата режисьорка в момента ни подсказва, че имаме пряка телефонна връзка с Миро Севлиевски, провокиран емоционално, сюжетно от разговора, депутат от НДСВ. Това е интересно, защото тъкмо май различно се подписват в подписката депутатите днес. Добър вечер, г-н Севлиевски, имате думата.

Мирослав Севлиевски: Добър вечер. Много се радвам на тази възможност. Ами, вижте, от този разговор мисля, че стана ясно, че има неща в България, които трябва да се случват като добри приватизации, и трябва да стане ясно, че не бива от всяко едно нещо да се прави политика. Г-н Вени Марковски очевидно като кандидат за кмет на София търси всяка една възможност за изява. Съжалявам искрено, че СДС са поизостанали в жалбите си и в напъните си да спрат тази приватизационна сделка, но тя очевидно ще стане, ще стане добра приватизационна сделка и ще бъде полезно за държавата.

Водеща: Г-н Севлиевски, има ли някой в мнозинството, който е против поправките в закона? Казахме какво би значело това за сделките.

М.Севлиевски: Ами в края на краищата всеки използва онези средства, с които разполага. Днес мнозинството смята, че много институции в България започнаха да правят политика на гърба на БТК, започнаха да правят политика на гърба на инвестиционния климат в България. И аз смятам, че мнозинството няма какво друго да направи, освен да вземе адекватните мерки и да направи промени в закона, които да продължат сделката за БТК да се с случи.

Водеща: Благодаря ви, приятна вечер.

М.Севлиевски: И аз ви благодаря.

Водеща: Миро Севлиевски каза, че много политика в тази икономическа тема, но пък има равнопоставеност, стана съвсем две на две. Аз да ви попитам и, така, си финализирайте. Какъв е коефициентът на неполезно действие, който ще има върху инвеститорския интерес това, което се случва, независимо дали е натоварено с много политика?

В.Димитров: Аз искам само да кажа, че ръководени от изключително користни и краткосрочни политически цели, определени политици в България съзнателно рушат инвестиционния климат. Дават ли си те сметка какво означава да изгониш инвеститори от ранга на “Дойче банк” и на “Адвент интернешънъл”, дават ли си сметка?

Водеща: Изгонихме ли ги…

В.Димитров: Не, правят се опити да бъдат изгонени.

В.Марковски: Не, не, това не е сериозно. Значи не се гонят инвеститори.

В.Димитров: Правят се опити.

В.Марковски: Аз не знам дали се правят, защото не съм политик. Благодаря на Миро Севлиевски, че ми направи реклама, но бих казал, че моята надежда е, че първо Върховният административен съд ще отсъди справедливо и ще развали не само конкретната сделка, а и настроението на хората, които вече разпределяха всъщност баницата на БТК, защото това е истината. Ако нямаше прекалено много лични интереси в тази сделка, тя нямаше да бъде обект на такива енергични действия и говоря за лични интереси не само в опозицията.

Водеща: Вие нещо повече ще кажете ли?

В.Марковски: Не само в опозицията, а и в управляващите.

Водеща: Знаете ли нещо повече?

В.Марковски: Ами мога да ви кажа само, че в петък, когато излезе постановлението на Върховната касационна прокуратура, с което аз не съм запознат, сега го виждам тук за пръв път и е доста голямо, в Лондон цареше паника.

Водеща: Г-н Димитров, вашата прогноза на 12-и какво ще се случи и какво трябва да се случи в името на националния интерес?

В.Димитров: Аз не знам какво ще бъде решението на Върховния административен съд, но създава се в България изключително непредвидима правна среда. Това е, което е. Паниката в Лондон цари, г-н Марковски, поради факта, че в България цари изключително непредвидима правна среда.

В.Марковски: Не, не, не, цари паника.

В.Димитров: Не, подобно постановление е безпрецедентно, защото подобри актове прокуратурата не…

В.Марковски: Но, добре де, защо не изчакате и решението на Върховния административен съд?

Водеща: За втори път, превишавайки редовното време, “Актуално” в поредни предавания стига до този извод за правната среда. Това е темата, която животът актуално налага. Ще изчакаме, уважаеми зрители, това е 12-и, четвъртък.

[край на предаването]

Още информация по приватизацията – тук.

This entry was posted in Bulgaria, Information Society, Internet Society - Bulgaria, politics, на български, общество. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.