В МДААР няма корупция.

Вижте сами (screen shot има тук: Anticorruption.government.bg):

На сайта на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет има връзки към всички държавни ведомства с телефони за подаване на сигнали за корупция, но не и за МДААР:

Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет
адрес: 1194 София бул. “Дондуков” №1
е-mail: anticorruption@government.bg
Министерство на вън??ните работи: 0800 16 070
Министертво на образованието и науката: 0800 16 111
Министерство на държавната политика при бедствия и аварии: 0800 20 112
Министерство на вътре??ните работи: 02 / 982 22 22
Министерство на финансите: 0800 18 0 18
Министерство на правосъдието: 02 / 987 06 97; e-mail: anticorruption@justice.government.bg
Министерство на икономиката и енергетиката: 0800 11 070;
e-mail: m.velkova@mee.government.bg
Министерство на земеделието и продоволствието: 0800 20 200;
e-mail: signali_korupcia@mzp.government.bg
Министертво на труда и социалната политика: 0800 11 617
Министерство на отбраната: 02 / 922 08 05
Министерство на регионалното развитие и благоустройството: 0800 11 918;
e-mail: anticorr@mrrb.government.bg; inspectorat@mrrb.government.bg
Министерство на транспорта: 02 / 940 9430
Министерство на културата: 0800 11 060
Министерство на здравеопазването: 02 / 930 11 52; e-mail: signalizacorupcia@mh.government.bg.

Друго обяснение, освен това, че в МДААР няма корупция, няма. Следователно сега вече можем да разберем желанието на Ники Василев на всяка цена да убеди обществеността, че далаверата с ЦАПК е прозрачна, законосъобразна, целесъобразна и по никакъв начин не в разрез с морала и нравите сделка.

Забележка: Ако видите по-горе, ще забележите, че на две места пи??е не “Министерство”, а “Министертво”. Това не е моя прищявка, а просто така е написано на оригиналния сайт, откъдето съм копирал текста. По-забавното е кои са двете министерства с правописните гре??ки)

This entry was posted in на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.