Далаверата МДААР-ЦАПК: документ No. 2

Вижте второто документално доказано увеличение на цената в сделката на годината на МДААР. Първото е тук.

В ??спания (пак) са пуснали търг за 19815 лиценза и за него са отпуснати… 600 хиляди евро!

Някой може да каже, “ама това е за образователни цели”, подведен от това, че съобщението е публикувано от департамента по образование, но няма да е съвсем или изцяло прав, защото става дума за използване на служебни (government) компютри.

Стойност: под 30 евро на компютър.

This entry was posted in microsoft, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.