Полското правителство не е толкова секретно, колкото МДААР

Ето как в други европейски страни работят с “Майкрософт”.

Вижте сами изцяло публикуван договор (PDF, 4.6 Mb) между полското Министерство на науката и “Майкрософт”.

Забележете – не с ЦАПК-ООД, не с АПК, а с “Майкрософт – ??рландия”, където е и европейският им офис. ?? да не си помислите, че в Пол??а нямат офис? ??мат, но такива споразумения се сключват директно с “Майкрософт”, а не с посредници, че при това и ООД-та.

??нтересно – защо у нас все още не е публикуван договорът с ЦАПК за наем на продукит на “Майкрософт” от 2001 г.? Какви толкова големи тайни има в него, след като Ники Василев вече обяви цената в Парламента през 2005 г.? Да не би случайно да има клауза за купуване на използвания софтуер на половин цена и това да е пречка за купуването на новите 60000 бройки при по-висока цена? ??ли може би има клауза за обучение? ??ли може да се разбере каква е цената на самия софтуер и каква е цената на обучението?

This entry was posted in microsoft, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.