МДААР: далавера ще има – прецакахме ЦАПК!

Днес МДААР ни изненада приятно със следното съобщение. Вижте го цитирано почти изцяло по-долу, вижте и коментарите към него.

Днес, 18 декември 2007 г., министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев представи детайли по поръчката на лицензиран софтуер на Майкрософт за държавната администрация.
1. Детайли по договора
– Начин на придобиване: ЗАКУПУВАНЕ! (а не наем или лизинг)
– Партньор: ЦАПК “Прогрес” ООД
– Продукт: 60 000 персонални лиценза и 2000 сървърни лиценза
– Допълнително се предоставят или легализират 60 000 дома??ни лиценза
– Софтуерна застраховка за лицензите до май 2011 г.
– Срок: от 31 май 2008 г. до 31 май 2011 г.
– Цена: 70 750 100 лв. без ДДС, 84 900 120 лв. с ДДС
– Плащане: на 3 равни годи??ни вноски – месец май 2008, 2009, 2010 г.
– Предплащане: МДААР може по всяко време да предплати част от договора, при което се изчислява намаление на цената (дисконт) с лихвен процент, равен на 3-месечен EURIBOR плюс 0.25%. В момента този дисконт е около 5.2% на годи??на база (от сумата, която се предплаща)
– През декември 2007 г. МДААР ще се възползва от тази опция и ще предплати 30 000 000 лв., с което ще спести около 700 000 лв. (точната сума ще се изчисли на 28 декември поради променливата лихва)
– Рамково споразумение за 4 години: до 2012 г. МДААР ще може да закупи допълнителни лицензи, но само ако са необходими. Засега няма такива изгледи и планове.

Оказва се, че далавера има – но за държавата! ЦАПК са се минали, като се съгласяват да получат авансово 30 млн. лева! Това е прекрасна новина за българските данъкоплатци, които вече могат да спят спокойно, защото за парите им се грижат от МДААР по такъв чудесен начин.
Но нека погледнем този текст: “МДААР ще може да закупи допълнителни лицензи, но само ако са необходими. Засега няма такива изгледи и планове.” Значи в държавната администрация в момента работят 60 хиляди служители и не се предвижда те да станат 59999 или 60001! Още 60,000 човека могат да спят спокойно, защото няма как да загубят работата си – МДААР се грижи и за тях!
?? накрая – купуват се лицензите, а не се наемат. Ето – това вече е действителен прогрес, особено като го сравним със сделката на преди??ното правителство, което сключи два договора за по три години наем (за това виж и по-долу). Вярно, че сега??ният договор е пак няколко пъти по-скъп, дори по-скъп и от преди??ните, но какво пък – нали МДААР е на далавера с тези 5 % отстъпка!? ?? изобщо – излиза, че Димитър Калчев заслужава медал за това, че е договорил по-добри условия, при това без търг по ЗОП 🙂

2. Обществената поръчка
– МДААР за втори път обявява процедура по ЗОП
– С първата процедура ние добавихме 12 000 лиценза (ОТ 48 000 НА 60 000), а НЕ СМЕ УДЪЛЖАВАЛ?? СРОКА НА ДОГОВОРА

Всъщност договорът – по думите на самото МДААР изтича през 2008 г. Тъй като първият договор бе сключен през 2002 г., за три години, следва, че все пак някой е удължил срока на договора. Кой е той – дано научим от прокуратурата; от МДААР едва ли ще кажат някога, независимо от няколкото загубени дела по ЗДО??.

– Процедурата бе??е отворена към всички партньори на Майкрософт, не само от България

Процедурата НЕ бе отворена към всички. От условията става ясно, че е отворена само за точно определени фирми – които и участваха в “търга”.

– Получи се реална конкуренция. Явиха се двама независими кандидати с конкурентни оферти и цени с голяма разлика от около 7 млн. лв. без ДДС

??ма си хас да са зависими и с неконкурентни оферти. Вярно ли е, впрочем, че загубилият “състезанието” консорциум е предлагал и допълнителен софтуер, който е оскъпил офертата? Говори се за продукта “Кирила”? Нищо, че не е било изискване в документацията по търга, нали важното е да има разлика в цените?

– МДААР отвори офертите, а после и ценовите предложения Публично, както винаги

А, да. Дори журналисти писаха за това:
“Тази сутрин в МДААР бяха отворени офертите за търга за рамково споразумение за доставка на лицензиран софтуер на „Microsoft” за персонални компютри и сървърни системи. Процедурата по отварянето започна в 11.30. Срещу четирима представители на кандидатите (по двама от всяка страна) застана петчленна комисия начело с Юрий Алкалай, директор на дирекцията „Електронно правителство” в МДААР.
Който е присъствал на отваряне на оферти, знае за какво става дума. Това са едно огромни папки от по няколко стотин листа – понякога триста и нещо, понякога 500-600. Не зная колко.
Отварянето на ценовите оферти бе??е насрочено за 14 часа пак днес.
Да оставим настрана, че това бе??е обявено точно в края на отварянето на общата документация в 11.30. По-интересно ми е как се преглеждат и проверяват няколкостотин страници за 2 часа и 30 минути? Подчертавам, и проверяват, защото една част от документите предполагат не само да се констатира, че са там, но и да се провери достоверността им. Например, регистрацията на консорциума.
??ли по друг начин казано, след като за повечето търгове на комисията са нужни по няколко седмици да провери документацията, как тази комисия ще го направи за 2 часа и половина….”

– Към момента няма обжалване на процедурата

??ма си хас. Че на какво основание класиралият се на призово място консорциум ще обжалва? Заради неправилно написано задание (МДААР иска продукт Microsoft Vista 2007, какъвто не съществува?) или заради стандарта БГ EN ISO 9001:2001, който има класиралият се предпоследен ЦАПК? ??ли за нещо друго?

3. По ценовото предложение

Я да видим…

– Обща цена: 70 750 100 лв. без ДДС
– От които: 2 674 100 лв. без ДДС за сървъри и 68 076 000 лв. без ДДС за 60 000 персонални лиценза
– По тази сметка биха се получили 1134.60 лв. за закупуване на 1 лиценз

68076000/60000 = 1134,6. Вярно – толкова са. Но човек трябва да проверява всяка цифра, излязла от МДААР.

Но има допълнителни позитиви:

О, да! Естествено – нали далаверата бе??е в 5 % “отстъпка”? ??ли може би има още нещо?

– Още 60 000 безплатни лиценза за дома??но ползване на същите 60 000 държавни служители. Това премахва риска тези семейства да нару??ат закона, като ползват нелицензиран софтуер

Ей на това се казва вече сериозна далавера! Купува?? едно, получава?? още едно безплатно! Стигнахме ги американците – buy one, get one free!. Нищо, че както пи??е в условията на EULA (договорът за ползване на софтуера, End User License Agreement) на Майкрософт, всеки има право да ползва по едно допълнително копие на компютъра си, нали? ?? нищо, че голямата част от тези служители са си купили софтуера (нали МДААР не предполага, че те са престъпници, които ползват незаконен софтуер??)

– Безплатно интерактивно обучение за същите 60 000 държавни служители

Превод: получаване на компакт диск, себестойност: 20 стотинки, 60 хил броя = 12000 лева. Сериозна далавера е и това. Може и по-евтино да е: направа на уеб-сайт, където става това “интерактивно обучение”. Ако някой, минал през това обучение, чете този текст, моля, пуснете screen-shot, да видим как изглежда…

– Разсрочено плащане за над 3 години до май 2010 г., а не плащане веднага

Е, тук има някаква гре??ка – нали по-горе писаха, че ще се плати предсрочно, за да има далавера за държавата и да се спестят 700,000 лева?!

– Допълнителен дисконт от около 5.2% годи??но при предплащане

А, ето я далаверата! Но звучи много по-авторитетно, когато се нарича “дисконт”. Може би вместо далавера е по-добре да казваме “ге??ефт”?

– Тези 60 000 персонални лиценза имат т.нар. софтуерна застраховка (software assurance) -България ще получи права върху последната най-нова версия на софтуера на Майкрософт към май 2011 г., както и на всички по-стари версии

Чудесна новина – особено, ако от “Майкрософт” спазят графика. Впрочем, след като договорът е с ЦАПК, дали няма да се наложи някакво ново предоговаряне тогава? Кой знае, а и има ли значение? Жабетата ще бъдат изручани дотогава.

– Такава софтуерна застраховка обикновено струва около 40% от цената на всеки един лиценз

Хм… “обикновено”? Ако се купуват откъде? От бакалията или от ЦАПК?

Четири хипотези:

Обикновено с хипотези се говори тогава, когато липсват факти.

– Българската държавна администрация няма да закупува нови версии до към 2014 г. (на следващия кабинет може би няма да се налага да сключва нов договор с Майкрософт), т.е. ние закупуваме лицензите веднъж, а ще ги ползваме поне 6 години, може и повече

Защо до 2014 г.? Нали уж договорът е до 2011 г.? Готови ли сте да се обзаложим, че този договор ще бъде удължен преди края на съществуването на МДААР?

– Поради разсроченото плащане и възможността за предплащане може да се приеме, че получаваме намаление от около 10% от обявената цена (защото не плащаме над 70 млн. лева днес)

А, впрочем, защо цената е в лева, след като Майкрософт продава софтуера си в долари? Нали Ники Василев твърде??е, че това е бил големият плюс на преди??ния договор? ??ма две хипотези: ??ли доларът ще поскъпва, или левът ще бъде девалвиран. Която и от двете да е вярна, МДААР доказва, че се грижи за нас – гражданите.

– Да предположим, че семействата на всички 60 000 държавни служители ще използват тези безплатни лицензи за дома??но ползване. ?? сега се ползва голяма част от тях. Легализират се съществуващите

??нтересно защо се предполага, че всичките 60000 служители имат дома??ни компютри, а не се предполага, че:
– софтуерът им е законен (ако е незаконен, защо до този момент Ники Василев не е сезирал прокуратурата?);
– те ще могат да ползват софтуера по силата на EULA, а не на договора с ЦАПК?
– хората ползват само Windows, а вместо MS Office си ползват OpenOffice, защото е по-надежден, безплатен, работи с електронните подписи (прочее, имат ли всички служители подписи?)

– Да предположим, че обученията не струват нищо (което, разбира се, не е така)

Вярно е – струват, по-горе посочихме колко: 20 стотинки на диск. Става дума за “мултимедийно обучение”, а не обучение на място, с преподаватели.

Ново изчисление на единичната цена на лицензите:

О? Звучи много вдъхновяващо, да видим докъде ще ви докара вдъхновението на едно цяло министерство?

– 68 076 000 лв. за (60 000 служебни + 60 000 дома??ни лиценза = общо 120 000) = 567.30 лв. на лиценз. С 10% намаление означава около 510.57 лв. за лиценз. След това делим на 1.4 заради софтуерната застраховка (махаме 40% надценка), както и на 6 заради очаквания брой години, през които ще се използва софтуерът

Значи става дума за 6-годи??ен период, т.е. отсега е ясно, че договорът ще бъде удължен. Махаме надценката, която не съществува, освен “обикновено” и освен ако специалистите от МДААР не са посъветвали министъра, че има такава “надценка”? ?? добавяме 60000 дома??ни лиценза, които и без това си ги имаме. Хитро? О, я да видим по-нататък, това може би не е всичко!

– За 6 годи??ен период: около 60.78 лв. без ДДС на година на лиценз (ако цялото плащане бе??е сега)

А-а-а… Ясно, “ако бе??е сега”. То не е сега, но нищо, ще сметнем, че е било сега. Значи от 1134.60 лв. се получиха 60.78 лв. ??ли с други думи – МДААР е успяло да направи страхотна далавера: излъгало е ЦАПК (горките, но човек какво да очаква от тях?) да получи само… 5.35 % от стойността! Нищо чудно, че по времето на преди??ното правителство БТК бе??е подаренапродадена за 200 млн. евро – два пъти годи??ната печалба, вън??ният дълг бе трансформиран от долари в евро при най-неизгодния курс; Булгартабак не бе приватизиран и т.н., и т.н.

– Това е цената на лиценз заедно с т.нар. CAL (Client Access Licence = лиценз за клиентски достъп) – възможност за свързване с 4 вида сървъри на Майкрософт. Този CAL е около 1/3 от стойността на целия лиценз

Друго си е да има и още някаква екстра, която не се използва – звучи много по-авторитетно. Пък и така МДААР е успяло да излъже още повече ЦАПК!

Какви бяха на??ите очаквания за цената?

Да видим? ??нтересно е да се знае на какво са били базирани тези очаквания?

При обществената поръчка очаквахме цена около 82 млн. лв. без ДДС, получихме около 70 млн. лв. без ДДС. Разлката е 12 млн. лв. в полза на държавата

А, оказва се, че този софтуер направо без пари ни е излязъл! При положение, че всъщност плащаме само 5 % (виж по-горе) или може би дори 5 % по 3 години – 15 %, а дори и по 6 години – 30%, и при положение, че сме на кяр още 12 млн. лева, то накрая ще се окаже, че ЦАПК имат да дават пари на МДААР, а не да взимат!!

4. Можем ли без Майкрософт?
Лично мнение:
Бихме могли, както бихме могли да живеем без ток, вода, телефон и автомобил. Държавната администрация би могла да започне грандиозен проект за внедряване на заместители на Майкрософт.

Майкрософт за държавната администрация е като слънцето и въздуха за всяко живо същество. Друг е въпросът, че аз лично никога не съм казвал внедрявайте заместители на Майкрософт (все пак става дума и за софтуер от “Майкрософт”, не за самата фирма!). Нещата са ясни: купете WindowsXP от бакалията (примерно Staples, CompUSA, Bestbuy, че е по-евтино. ??нсталирайте OpenOffice за ма??инописките. ??ма и по-лесен вариант: обаждате се на някой от големите дистрибутори на “Майкрософт” и искате да ви даде оферта за 60 хиляди броя. Но пък тогава няма да има далаверата с 5 % отстъпка, а да не говорим, че ЦАПК трябва??е да пуснат кепенците и да се “отдадат на гражданската си професия – грънчарството”, както казва??е Павел Попандов.

Сега в държавната администрация около 2000 – 3000 сървъра работят с алтернативни операционни системи.

Що за обобщение дава МДААР в личното си мнение – 2000 е едно число, 3000 – друго. Ако министерството не знае колко сървъра работят в държавната администрация, как тогава да им вярваме, че знаят колко компютри имат, че да купуват 60000 лиценза? Ами ако компютрите са 40000 – 60000 ?

МДААР ще продължи полезния диалог с представители на ??Т индустрията и на неправителствените организации по темата.

“Ще продължим да преливаме от пусто в празно, за да имитираме дейност и да парираме опитите ви да ни убедите с факти и доказателства, че сме можели да купим софтуера по-изгодно направо от “Майкрософт”. Пък и така ще разводним нещата, като вместо да говорим за цената, ще говорим за това дали може или не може да се замести Windows-а.

Лично мнение: ЦАПК са се минали жестоко. Можеха да вземат още близо 7 милиона лева, защото консорциумът така или иначе ще??е да предложи по-висока цена. При положение, че МДААР са били готови да платят още 12 млн. лева (не разбрахме само – кой конкретно и въз основа на какви ценови листи е сметнал тази сума??), значи определено ЦАПК са се прекарали.

?? не толкова лично мнение:
Сделката на МДААР с ЦАПК е факт. Тя бе??е факт още преди да бъдат пуснати документите. Нищо не може??е да я спре – нито “публичните” дискусии, организирани от МДААР набързо, без подготовка и целенасочено в процеса на търга по ЗОП. Ако не ми вярвате, мога да ви посоча имена на хора, с които си говорихме в началото на ноември точно за цената. Колко щяха да изхарчат стана ясно от информация, изтекла от ЦАПК още в началото на месеца, но и от този документ (MS .doc файл), обърнете внимание на описаното в т. 6.1 – 6.4.
Сделката е неизгодна за българската държава.
Сделката не е с “Майкрософт”, а с ЦАПК. Не бива да се вини щатския монополист за тази далавера. “Майкрософт” е сериозна, публична компания, която не би рискувала за дребни стотинки – според мащабите на пазарната капитализация – да си развали реномето. Такава сделка може??е да се направи само с българско ООД.
На този етап всичко е в ръцете на прокуратурата, а на следващия – в ръцете на европейските институции.

Аз съм готов, само заради спорта, ако получа писмено пълномощно от Ники Василев, да му намеря цена от “Майкрософт” за същите лицензи. От “Майкрософт” или от един от 20-те големи дистрибутори в САЩ. Но в тази цена няма да се включват големите комисионни, които ЦАПК си слага. ??скате ли да се обзаложим, че Ники Василев Н??КОГА няма да поиска да направи този експеримент, който е с предизвестен край? Защото да го направи ще означава да признае, че далавера има, но печалбата не е за държавата, както се опитват да ни убедят с горното съобщение от МДААР.

В една сделка има печелив??и и губещи. Обикновено комисионерите купуват евтино и продават скъпо. Вие вярвате ли, че МДААР е успяло да прецака ЦАПК?

This entry was posted in microsoft, на български. Bookmark the permalink.

20 Responses to МДААР: далавера ще има – прецакахме ЦАПК!

 1. Pingback: Irina’s Weblog » Цитат на седмицата

 2. Го??ко says:

  От тук: http://blog.idg.bg/?call=USE~home;&action=post&postid=476

  Откъс от фонограма от пресконференцията на МДААР на 18. 12. 2007 г. ??зтегли и чуй записа (03:07 мин., MP3 файл)

  Журналист: Един път казвате, че дома??ните лицензи са бонус,… след това обаче ги включвате в сметките, … за да ни кажете цена на един лиценз… В крайна сметка едното бонус ли е или така или иначе си ги плащаме също по 567 лева за лиценз?

  Н. Василев: То едното е същото като другото…

  Журналист: …Този бонус за дома??ните лицензи, защо държавата трябва да плаща за дома??ен лиценз, той толкова ли ще бъде експлоатиран, колкото и този който е на служебното място…. ?

  Н. Василев: Спокойно можете да кажете, че това е на принципа „buy one – get one free”, нали – както искате го смятайте. Значи „плащам за един телевизор – дават ми два”. Единият вариант е да кажете „единият телевизор струва 1000 лева и другият ми е безплатен”. Другият вариант е „щом получавам два телевизора, ще ги ползвам и двата, значи средно ми излизат по 500 лева”. Математически е едно и също, така че избере си кой вариант….

  Журналист: Окей, въпросът е дали аз имам нужда от втори телевизор?

  Н. Василев: Ами можем да направим едно проучване – което, според мене ще направим – в годините как се променя броят на държавните служители, които имат компютър вкъщи. Можем да направим една оценка какво ще стане до 2014 година. Спорвд мен през 2014 година повече, да не кажа всички, но почти всички – или те, или техните семейства или деца или и внуци…

  Журналист: Ала аз не съм съгласна като данъкоплатец да давам за внуците на държавните служители и тези пари, а за моите внуци никой да не дава…

  Н. Василев: Тогава приемете обратното – приемете го като бонус и кажете, че цената е двойна. Само че ако примерно.. как да ви кажа, нали виждаме случаи по медиите как еди-кой-си служител в публичния сектор, да не уточнявам от коя система, нару??ил еди-кой-си закон. Което някакси чисто психологически е много грозно… Когато някой служител на държавата, който е – примерно от правоохранителен орган или нещо такова – самият той не спазва законите.
  Ами добре, с ръка на сърцето…, ако направим едно проучване колко от дома??ния софтуер изобщо, в много страни по света, е лицензиран?! Значи, аз също така смятам, че практиката държавата да се грижи нейните служители да не нару??ават законите, за да може България да бъде считана за малко по-цивилизован партньор в международните отно??ения по отно??ение на спазването на правата за интелектуалната собственост… поне държавните служители да са изрядни,… това не е с нулева стойност! За мен това е много важно нещо! Защото може да се окаже че започвайки… от министри… може да има тоя проблем. Нали разбирате. Така че това нещо според мен е правилна политика. Аз действително го разглеждам повече като бонус.

 3. Ники ми звънна преди малко (в 5:10) и говорихме 15-ина минути по телефона. За съжаление не се разбрахме:
  Според него процедурата допускала дори и “Майкрософт” да участва директно. Според мен – не го допуска.
  Според него цената е изгодна (виж и материала по-горе), според мен – не е.
  Според него не можело да ми даде правото да му донеса оферта от “Майкрософт”, защото нямало да е по процедурата по ЗОП.
  Според мен може да го направи във всеки един момент, ако наистина иска да се убеди, че е направил гре??ен избор.
  Според него аз няма да му се извиня, ако гре??а – според мен ще го направя, стига да се докаже, че цената на ЦАПК (не забравяйте – това не е цена на “Майкрософт”) е по-ниска от тази на “Майкрософт” за идентични продукти.
  Според него аз не съм му се извинил все още за приватизацията на БТК, според мен – няма и за какво, защото от делата, които се водиха тогава, държавата изкара дивиденти от 50 млн. евро, които иначе щяха да попаднат в ръцете на “Вива венчърс” – ООД.

  В допълнение на статията – ако МДААР бе??е продължило със сметките и бе??е делило не на ??ест, а на 12 години, тогава цената ще??е да е още по-ниска; а ако бе??е сметнало и децата и внуците на служителите, които ще ползват софтуера, със сигурност ще стане ясно, че всъщност ЦАПК има да дава пари + 120,000 лиценза + отстъпка за предсрочното плащане +, +, +….

 4. Nikolay says:

  В “Дума” министърът е казал: “Министър Василев уточни, че така договорените параметри на договора поевтиняват софтуерите с 10 пъти.”

  Г-н Марковски, явно ползвате повреден калкулатор, защото този на министъра показва друга сметка… 10 пъти са по-евтини! Значи истинската им цена е 10х1134.60 = 11346 лв!!

 5. Old Firehand says:

  Далновидността на един министър
  Николай Василев умело харчи парите с години напред

  Лесно се харчат народните пари. 42 000 000 лв. от бюджетния изли??ък отива в Министерството на държавната администрация. 3 046 000 от тях отиват за закупуване на 1000 лаптопа и 1500 компютъра за нуждите на администрацията.

  ??мали пари – дали ги. Но да не би министър Василев да е екстрасенс? Откъде е знаел какъв ще е изли??ъкът в средата на годината, та сключва рамковото споразумение с „Ай Би Ес България” ЕООД още през юли 2007 г.? Първият договор с изпълнителя бил за закупуване 1 200 настолни компютъра и 100 лаптопа на обща стойност 1 026 000 лв. без ДДС. Другите 900 лаптопа и 300 компютъра ще дойдат, когато му дойде времето. Парите обаче ще постъпят по сметката на „Ай Би Ес България“ ЕООД до края на годината. Значи и изли??ъкът, и харченето му са планирани.

  Тук изобщо не говорим за онези 30 000 000 лв., които се дават на ЦАПК „Прогрес“ за доставка на лицензиран софтуер на „Майкрософт“ съвсем на зелено. Софтуерът още не е доставен, но парите ще бъдат преведени. Тези 30 млн. лв. се дават за доставки на 60 000 лиценза за персонални компютърни системи и 2000 лиценза за сървърни операционни системи през 2008 г., че дори и през 2009-а. Следователно г-н Василев май осигурява и следващото правителство.

 6. stan says:

  Линкът към .doc файла сочи към 404 – file not found. ??ли е сгре??ен, или много бързо е махнат. Може?? ли да цитира?? какво е описано в т. 6.1 – 6.4?

 7. didix says:

  ??скрено се надявам сигнала ти до прокуратурата, Вени, да получи нужното (а не обичайното) внимание. Просто не виждам друг начин да се спре тази “иначе толкова изгодна сделка” и на Ники да бъде потърсена отговорност за поне едно от деянията му…Фарса е тотален и кофтито в случая е, че засяга материя от която обикновения българин не разбира, следователно общественият отзвук приключва с 20-секунден материал по някоя от телевизиите. Няма да чуем видни интелектуалци или политици от опозицията, просто защото те нямат мнение по въпроса. Гадно, но факт.

 8. Стан, пробвай тук, а ето го и конкретно:

  6.1. За сключване на договор за ползваните от държавната администрация софтуерни и хардуерни продукти
  6.2. За областните администрации:
  а) за изработване на планове за новообразуваните имоти на земи, предоставени на граждани, въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  б) за област Кърджали – за строително-ремонтни работи на част от сграда, която предстои да бъде предоставена на Областната администрация
  6.3. За покриване на допълнителни разходи по подготовката и провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 28 октомври 2007 г.
  6.4. За оборудване на медицински център

  ?? виж сега какво е положението днес:

  1. 700 000 лв. са за компенсиране на преви??ението на план-сметката за местните избори през октомври т. г.
  2. 300 000 лв. за работа по кадастралните планове на областните администрации
  3. 300 000 лв. за преместването на областната администрация в Кърджали в нова сграда
  4. 7 654 000 лв. за модернизация на новото крило на болница „Лозенец”.
  5. 3 046 000 лв. с ДДС (2 538 000 лв. без ДДС) за закупуване на 1000 лаптопа и 1500 настолни компютъра
  6. 30 млн. лв. за доставка на лицензиран софтуер на „Майкрософт” за персонални компютри и сървърни системи.

  По-забавното е друго. На 6-и декември съм направил следната прогноза (базирана, разбира се, на информация от среди близки до ЦАПК) на методиевица. Хората, на които съм го пратил, могат да потвърдят факта на получаването му:

  “Okaza se, che NE sym praw!
  Njama da se plashtat $ 54 miliona na Microsoft, kakto wi bjah kazal (забележи – това са малко над 70 млн.лева)

  Spored tozi dokument: http://www.government.bg/fce/001/0175/files/0612_prilojenie.doc
  MDAAR poluchawa 42 miliona leva = $ 31 miliona

  t. 6.1. predwizhda pari za software/hardware
  t. 6.2. – n/a (??)
  t. 6.3. – n/a (9000 prozrachni kutii)
  t. 6.4 – n/a (??)

  Pod n/a razbiram, che na http://www.aop.bg njama danni za tyrgowe po tezi poleta nad praga, t.e. towa shte sa malki razhodi. Mozhem da naprawim izwoda, che Niki shte poluchi za harchene okolo $ 31 miliona, ot koito prjako sili shte izharchi za t. 6.2 – 6.4. okolo $ 1 milion.
  Koeto shte reche, che software-yt se ochertawa da struwa okolo $ 120 miliona za 4 godini. Ako byrkam nqkyde, me korigirajte.
  Da rechem, che byrkam w towa za 6.2 – 6.4. i njama da e $ 1 M, a $ 10. Znachi za software shte otidat 4 x $ 21 = $ 84 miliona.”

  Не съм познал за болницата – не очаквах, че ще наливат пари в Правителствена болница, при това такава сума. Не съм познал (дали?) и другото – че ще предплатят софтуера, но пък съм готов да се обзаложа, че сумата от 70 млн. лева ще бъде по-голяма в края на три(четири? ??ест??)-годи??ния период. В този смисъл очаквам да е по-скоро $ 84 милиона, отколкото $ 54 милиона. Пък и нали виждаме как на??ите министри разбират от валутни курсове, може и повече да е, ако доларът почне да усилва позициите си спрямо еврото, а левът девалвира.

 9. Kamen Tomov says:

  […] Под заглавие “МДААР: далавера ще има – прецакахме ЦАПК!” Вени Марковски коментира следното съобщение публикувано на […]

 10. Симеон Средков says:

  Натъкнах се на интересна държавна поръчка : http://dv.parliament.bg/?page=a&master=1&Document=21546
  Защо, след като МДААР купува лицензи за цялата държавна администрация, заедно с децата и внуците, министерство на финансите си купува лицензи отделно? 🙂

 11. Хей, става още по-забавно: току-що говорихме с Ники Василев по радио “Хоризонт”. Той твърди, че нито един от изложените факти не бил верен. Не ми се занимава да пи??а повече, който иска да провери посоченото по-горе.

 12. Old Firehand says:

  Браво на “24 часа”:

  “24 часа” 19 декември 2007 , 4 стр.
  50 лева на ден струва чиновник
  Ремонтират Правителствена болница за 7 млн.

  50 лв. на ден струва на държавния бюджет един чиновник.

  Това каза Николай Василев, докато обяснява??е колко изгоден е договорът за купуване на лицензиран софтуер на “Майкрософт” за 71 млн. лв. Контрактът събра много критики в интернет, че е двойно по-скъп от предлаганите в магазините пакети. По думите на министъра на администрацията към доставката на 60 000 служебни лиценза ще има бонус от 60 хил. за дома??ните компютри на служителите. Така всеки един от 120-те хил. лиценза излизал по 510 лв. Но като се раздели на 6, колкото години се очаква да бъдат използвани, излиза, че за всяка година ще струва 60,78 лв. Това било почти колкото месечната издръжка на един служител.

  Питан защо данъкоплатците трябва да плащат за софтуера в дома на чиновниците, министърът обясни, че на много от тях им се налага да работят извънредно и нямало да е приятно да ги спипат с нелегален софтуер.

  Първата вноска от 30 млн. лв. по договора за “Майкрософт” ще бъде платена от отпуснатите от бюджетния изли??ък 42 млн. лв. От останалите 7 654 000 лв. ще отидат за ремонти и купуване на медицинско оборудване за Правителствена болница. Парите са почти колкото целия бюджет на здравното заведение до края на октомври.

 13. Камене – от MS Office 2003:
  1.1 Installation and use. You may:
  (a) install and use a copy of the Software on one personal computer or other device; and
  (b) install an additional copy of the Software on a second, portable device for the exclusive use of the primary user of the first copy of the Software.

  Може би гре??а, но това е стандартна практика; да не говорим за другите подробности – напр. защо Ники Василев мисли, че има 60,000 ду??и, които ползват в момента незаконен софтуер, та трябва той да им го узаконява. Защо мисли, че те всичките ползват MS Office, защо трябва ние да им плащаме софтуера и т.н.

 14. Още нещо – защо вместо да ползват MS Office не използват Google Docs? Впрочем, дали Ники Василев знае какво е Google Docs??

 15. Kamen Tomov says:

  Вени, може и да си прав за MS Office 2003, но те не купуват него, а MS Office 2007.

  Увери се сам, че аргумента, който съм дал в блога си продължава да е валиден. Не че е трудно да се намери съответния лиценз, но така и така ми е под ръка.

  Колкото до иновативни ре??ения от рода на Google Docs, аз също се съмнявам, че са чували за тях. Кои са им съветниците, кои са им специалистите? При такива мащабни проекти те трябва да разполагат с най-добрите хора, а не да са скъпи на триците и евтини на бра??ното.

 16. Камене,
  понеже станаха много въпроси, започнах нова статия.

 17. Георги says:

  Вени, евала ти правя, човече. Бори?? се като Дон Кихот с вятърните мелници. Кажи как можем да подкрепеим, как да ти помогнем?

 18. Георги – в писане е ре??ението. Трябва да приготвим текст за Европарламента и Европейската комисия. Това е на??а грижа – всъщност в София вече работят по събиране на материали от ЦАПК и от МДААР. Както казва??е Костов, “всички сме братовчеди” и поради това, че някои хора имат притеснение от новия Главен прокурор и от ЕК, вече сами се обаждат на познати, за да осъществят контакт и да дадат информация. В този смисъл моите колеги в София ще имат грижата да систематизират данните, да ги проверят и да приготвим писмо, което няма да може да бъде отиграно лесно от МДААР.

 19. Георги says:

  ?? само като си помисля, че тези простотии ги прави Ники Василев,
  дето минава за един от най-интелигентните и образовани български министри.
  Представяте ли си какви ги вър??и примерно Кабил или някой от другите,
  дето коефициента му на интелигентност е под 100? Дай поне ако можем да развалим тази
  далаверка, казвай ако трябва да пи??ем нещо, да протестираме. Ако трябва да набием
  някой (майтап бе, макар че като гледам какво става във Варна, то си е за бой работата).

 20. Кирил says:

  http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0011&n=000876&g=
  на този адрес виждаме линк към несъществуващ протокол – htpp://anticorruption.government.bg
  много са забавни.
  Цитирам : “Системата е с високо ниво на сигурност и гарантира анонимност” – да бе. Ако се разгледа така наречения URL, виждаме cgi-bin folder, вероятно с права 755, после е-cms, пълен с дупки, поне според интернет търсене, и подаване на параметри към пърл скрипт – не искам от работа да пробвам зулуми, сигурен съм че ще успея да направя някоя беля.
  При подаване на команда :
  curl -D dump.info http://www.government.bg – виждаме :
  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Fri, 21 Dec 2007 11:14:20 GMT
  Server: Apache/1.3.33 (Debian GNU/Linux)
  Transfer-Encoding: chunked
  Content-Type: text/html

  ааааа, значи можело и с дебиан а ?
  Съжалявам за отклонението, не можах да се сдържа.

  По темата : Вени, това което прави?? е страхотно, поддържам мнението по горе за вниманието от страна на прокуратурата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.