За отно??енията между министрите и "Майкрософт"

Какво мислите, има ли далавера в поредната сделка на държавата с “Майкрософт”?

Николай Василев е казал пред бТВ (цитиран в “Сега“):

Министърът на държавната администрация Николай Василев организира обществена дискусия на 29 ноември за използването на софтуер с отворен код в държавната администрация. Ако по време на дискусията бъдел убеден, че използването на такъв софтуер е по-рационално, той бил готов да отмени обществената поръчка за близо 90 млн. лв. за продукти на “Майкрософт”. Това обяви Василев по Би Ти Ви вчера.
Министърът заяви, че е готов, ако някой го убеди, да качи на служебния си компютър такъв софтуер, но не вярвал, че става въпрос за безплатен продукт. Той сравни операционните системи с отворен код с енергията на слънцето и вятъра – и те били безплатни, но никой не си монтирал слънчеви или вятърни централи вкъщи, защото било скъпо.
Според Василев основният проблем – че гражданите не могат да подават документи по електронен път, ако нямат продукти на “Майкрософт”, щял да бъде разре??ен постепенно. Новият закон за електронно управление задължавал администрацията постепенно да ре??и този въпрос.

Моят коментар:

Очевидно Ники не е говорил скоро с Димитър Калчев, неговият пред??ественик, за да установи, че колкото повече се обяснява по медиите, толкова повече затъва в смрадта, която се носи от договора на държавната администрация с “Майкрософт”.
Очевидно Ники е забравил какво е говорил пред Народното събрание на 16.09.2005 г. Вижте стенограмата в сайта на Парламента. Отидете най-накрая, там е неговият отговор на актуален въпрос за сагата “Калчев – Майкрософт”.
Ники очевидно е забравил, че именно в това си изказване пред Парламента защитава тезата, че не е нужно да има търг по Закона за обществените поръчки (получер ??рифт по-долу от мен):

Както Вие казахте, договорът е сключен без процедура по Закона за обществените поръчки в духа на друг закон – за авторското право. Между другото, специално по този въпрос много органи са се произнесли, че този подход не е незаконосъобразен, тоест той е законосъобразен. Произнесли са се министерства, различни видове служби, доколкото имам информация – Комисията за защита на конкуренцията.

Най-напред дали в бъдещи случаи може да се използва Законът за обществените поръчки, тъй като сега нямам много минути, за да влизам в технически подробности, но Вие сте запознат с тази материя. ??ма аргументи защо тук Законът за обществените поръчки на практика няма как да важи, тъй като става дума за един почти, не напълно монополен продукт.

Значи от една страна – няма нужда от търг по ЗОП. Но от друга – защо сега е обявил такъв? ?? ако има нужда, значи е имало нужда и преди пет години. Т.е. или Ники Василев сега гре??и или преди пет години е сгре??ил пред??ественикът му Димитър Калчев. При всяко положение не може и единият да е прав, и другият. Може би е най-добре прокуратурата да прецени в кой от двата случая има нару??ение или престъпление? Впрочем, ако “Майкрософт” са дали под наем софтуера си на цени по-високи от тези в магазина – нещо, което е факт – те също подлежат на наказателно преследване. Чл. 225 от Наказателния кодекс се занимава точно с тези далавери:

Чл.225. (1) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.;доп.,бр.89 от 1986 г.;изм.,бр.81 от 1990 г.,бр.10 от 1993 г.) Който продаде стока на цената над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услугата възнаграждение, по-голямо от законно допустимото, се наказва с ли??аване от свобода до две години или с глоба от двадесет до сто лева.
(2) (нова,ДВ,бр.26 от 1973 г.;доп.,бр.81 от 1990 г.;изм.,бр. 10 от 1993 г.) Ако деянието по предходната алинея е извър??ено повторно и е немаловажен случай или ако получената в повече сума е значителна, наказанието е ли??аване от свобода от ??ест месеца до три години и глоба от десет до ??естдесет лева.
(3) (нова,ДВ,бр.26 от 1973 г.;изм.,ДВ,бр.89 от 1986 г.,бр.81 от 1990 г.) Който, след като е наказан за нару??ение по чл.3 от Закона за борба със спекулата, извър??и същото нару??ение, преди да е изтекла една година от влизане на наказателното постановление в сила, се наказва с ли??аване от свобода до три години.
(4) (нова,ДВ,бр.26 от 1973 г.;отм.;пред. ал.5,ДВ,бр.89 от 1986 г.; изм.,бр.103 от 2004 г.) Който съзнателно състави неверни сведения или представи неверни данни за определяне цена на стока или услуга и от това са последвали или са могли да последват щети за държавно учреждение или предприятие, за обществена организация или за граждани, се наказва с ли??аване от свобода до една година или с пробация.

а също и този текст:

Чл.282. (1) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г., бр.103 от 2004 г.) Длъжностно лице, което нару??и или не изпълни служебните си задължения, или преви??и властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с ли??аване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и ли??аване от правото по чл.37, точка 6, или с пробация.
(2) (изм.,ДВ,бр.28 от 1982 г.,бр.89 от 1986 г.) Ако от деянието са настъпили значителни последици или е извър??ено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е ли??аване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и ли??аване от правото по чл.37, точка 6.
(3) (нова,ДВ,бр.89 от 1986 г.) За особено тежки случаи по предходната алинея наказанието е ли??аване от свобода от три до десет години, като съдът постановява и ли??аване от право по чл.37, точка 6.
(4) (нова,ДВ,бр.62 от 1997 г.) Наказанието по ал.3 се налага и на длъжностно лице, което е извър??ило престъплението с участието на лице, посочено в чл.142, ал.2, точки 6 и 8.
(5) (нова,ДВ,бр.21 от 2000 г.) Ако деянието по предходните алинеи е свързано с упражняването на контрол върху производството, преработването, съхраняването, търговията в страната, вноса, износа, транзита и отчетността на наркотичните вещества и прекурсорите, наказанието е ли??аване от свобода до десет години по ал.1 и от три до петнадесет години по ал.2.

За нас от далаверата с “Майкрософт”, за която са писали както българските, така и чуждестранните медии (примерно International Herald Tribune, New York Times и др.) едно е ясно: в желанието си за гигантски печалби българските компании няма да се спрат пред нищо, камо ли пред някакви си обществени интереси.

За подобно поведение има една хубава българска дума – “гьонсуратлък”.

Дали прокуратурата ще се събуди от над 14-годи??ния си сън и ще образува следствено дело, е друг въпрос. Също толкова важно е не само да се събуди, а и да се намери някой прокурор, който да разбира, че наемането на софтуер е неизгодно за държавата, защото се дават пари, без да се получава насреща продукт, а само възможността за ползването му. Така че държавата хем прехвърля в касите на посредниците близо $ 100 милиона, хем остава накрая без софтуер.

Вие какво мислите?

П.П. А по въпроса за сравнението с енергията от слънцето и вятъра… Ники очевидно не разбира от енергетика, иначе ще??е да е бил поне за малко министър на енергетиката. ?? няма??е да прави неподготвен такива изказвания по телевизията. При цена от $ 100 за барел петрол, при положение, че страни като Бразилия почти изцяло са минали на био-горива и при положение, че България не е страна-износител на петрол… Ники Василев май ще??е да е по-добре да замълчи в този случай, вместо да прави сравнение. Но кой знае – може би сравнението му го е подсказал съветникът му Юри Алкалай, който преди няколко дни каза пред “Капитал”: Според Юри Алкалай противозаконните действия на “Майкрософт” не засягат българската администрация. Той също така индиректно каза, че не е съгласен отчасти с ре??ението на една от най-големите съдебни институции в ЕС.

This entry was posted in microsoft, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.