ВНИМАВАЙТЕ С ЦИТАТИТЕ ОТ ИНТЕРНЕТ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ХОРА – И НЕ САМО КЪМ ТЕЗИ, КОИТО ПИШАТ: “ИЗТОЧНИК: ИНТЕРНЕТ”.

Уважаеми хора,

Не се подвеждайте по сензациите, които виждате тук-там в Интернет. Преди малко ми се наложи да пиша във Фейсбук на двама души, които познавам и уважавам – журналистът Иван Бакалов и карикатуристът Христо Комарницки.

Пуснали са в своите Фейсбук-страници връзка към някаква публикация, в която се твърди, че министърът на финансите бил “абсолютно незаконно на министерски пост“.

Основанията на авторите на тази публикация се съдържат в съобщение за медиите на БНБ от 22.02. т.г., в което се казва:

  “По повод появилите се спекулации с името на управителя на БНБ Иван Искров като възможна номинация за служебен министър-председател обръщаме внимание върху следното: Управителят няма право да заема такъв тип длъжности съгласно изрична забрана в чл. 12, ал. 5 от Закона за БНБ. Всяко предположение, различно от това законово изискване, не отговаря на истината. Горният принцип изцяло важи и за подуправителите на БНБ.”

Разбира се, истината е малко по-различна, както можете да се досетите.
Вярно е, че шефовете на БНБ имат ограничения, указани в чл. 12, ал. 5 от Закона за БНБ, с какво могат да се занимават:

   “Чл. 12… (5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 1999 г.; изм. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Управителят и

 

  подуправителите не могат да извършват друга дейност освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в които Българската народна банка има участие, или на международни организации във връзка с дейността ѝ. Те могат да извършват неплатена дейност с единодушно решение на управителния съвет, доколкото не е налице конфликт на интереси.”

Но, разбира се, има и една алинея 6, която е още по-категорична и се отнася за останалите трима членове на УС:

  “(6) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 2005 г.) Другите трима членове на управителния съвет не могат да извършват друга платена дейност в Българската народна банка, да работят за банки, застрахователни дружества, други финансови институции или в изпълнителната власт, както и да извършват друга дейност, която може да породи конфликт на интереси.”

Т.е. г-н Христов си е най-законно министър – назначен е с Указ на президента.

В най-лошия за него случай, ако не е налице единодушно решение на УС на БНБ, той няма да може да се върне на работата си като подуправител.

Но да се твърди, че той е незаконен министър или незаконно е министър – това са сензации, на които не трябва да обръщате внимание.

ТА ПО ТОЗИ ПОВОД – вярвайте САМО на онези, които не са ви лъгали. Или на онези, които ако неволно са ви подвели, после са поискали да ги извините.

   Вече не знам дали да ви давам имена на хора, на които можете да вярвате или не – току-виж съм изпуснал някой и той/тя ми се разсърди.

 

   Затова мога само едно да ви кажа:

аз не се стрема да ви заблуждавам и не публикувам сензации.

Може да ви е малко скучно, защото няма да можете да си начешете крастата за жълти новини при мен, но пък поне е сигурно, че информацията, която пускам, е логична, проверена и точна.

А ако случайно се случи грешка – няма да се увъртам, а ще ви помоля да ме извините*!

____
* – Не, няма да допусна грешката на 99 % от хората и да кажа: “Извинявам се”, защото сам не мога да се извиня; затова ще ви помоля вие да ме извините!

This entry was posted in Bulgaria, politics, на български, общество. Bookmark the permalink.

6 Responses to ВНИМАВАЙТЕ С ЦИТАТИТЕ ОТ ИНТЕРНЕТ!

 1. Димо Господинов says:

  Спорът тук е дали указът на Президента има силата на закон, т.е. – дали може да му противоречи, така както един закон не може да противоречи на друг закон.
  Много юристи считат, че указът има силата на закон. Причината – Президентските укази не подлежат на контрол за законосъобразност, особено пък тези, които не се приподписват – чл. 102, ал.2 вр. чл. 103, ал.1 КРБ и чл. 2, ал.2, т.1 АПК.

 2. Георги Павлов says:

  Алинея 6 говори за членовете на УС на БНБ, които НЕ СА управител или подуправител!

 3. Димо Господинов says:

  Г-н Марковски, моите уважения, но ЗБНБ не Ви е много ясен като гледам написаното. Вижте какво съм написал – ако указът има силата на закон, то няма как да не е “законосъобразен”. Ако има някакъв спор, то е там. Моето мнение, както и мнението на повечето юристи е, че указът има силата на закон.
  Чл. 12, ал.6 ЗБНБ няма нищо общо, не виждам защо го цитирате.

 4. Г-н Господинов, нямаме спор с Вас – указът си е законен. Човекът си е законен министър. Оказа се, че автор на твърдението, че е “незаконен”, е Асен Генов, който се обади в моята Фейсбук-страница, а ЗБНБ го използват, за да докажат, че човекът не можел да е едновременно и министър, и подуправител. Моята теза е, че той си е законен министър, а дали може или не може да продължи след края на отпуската си да е подуправител зависи от поне две неща: дали има единоду??но ре??ение на УС на БНБ и дали някой ще седне да се рови из ЗБНБ. Но това няма значение по отно??ение на основния въпрос: човекът си е законен министър.

 5. Георги Павлов says:

  Освен ЗБНБ е нарушен и чл.19, ал.6, т.1 от Закона за администрацията: “Министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите … не могат да заемат друга държавна длъжност”.

  Калин Христов нарушава и т.3, която забранява членство в управителни органи на НПО.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.