България трябва да се раздели с принципа "Каквото кажат в Брюксел, това и ние"

„??нтернет общество – България“ предлага на вниманието на основните политически сили следното предложение за действие на държавата и държавните институции: да се преборим за полагащото се място на България в информационното общество (??О).

Ние няма да кажем „браво“ на политическите партии, които просто приемат на??ето предложение, защото едва ли ще има някоя, която да го отхвърли, но ще наблюдаваме внимателно какво и как говорят и вър??ат политиците след това. Ще подкрепяме онези партии, които ре??ат да приемат на??ето предложение и сме готови да им помогнем, за да го доразвият и осъществят на практика след изборите през 2013 г.

Основни принципи на българското информационно общество:
СВОБОДА ?? С??ГУРНОСТ

Всеки човек трябва да е свободен да изкаже мнението си, без да се страхува от последващи репресии, както и да има свобода на достъп до информация. ??нтернет трябва да продължи да бъде свободен от правителствен контрол и регулации. Държавата трябва да насърчава конкуренцията и всички способи за достъп до ??нтернет, даващи възможност на гражданите да бъдат онлайн по всяко време и на всяко място. Конкуренцията сред ??нтернет операторите в България направи така, че днес страната е на първо място в ЕС по скорост на достъп при приемливи за потребителите цени.

Стандартите, правилата, условията за ползване на различните ??нтернет услуги и др.п. трябва да се изработват с участието на всички заинтересовани страни (правителства, частен бизнес, неправителствен сектор, граждани) чрез т.нар. модел, обхващащ всички заинтересовани лица (на англ. multistakeholder). Нито един от участниците в този модел не бива да има превес над друг(ите).

Сигурността на потребителите трябва да се осигурява чрез образованието им, както и чрез сътрудничество между операторите, доставчиците на услуги и органите на реда. Всяка намеса на държавата в комуникациите на потребителите трябва да се извър??ва с надлежна санкция от съда и само в изрично посочените в закона случаи. Злоупотребите от страна на органите на реда или на отделни полицаи на това им правомощие следва да бъдат наказвани най-строго. Осигуряването сигурността на ??нтернет не може да бъде за сметка на свободата на гражданите да изказват мнението си или да търсят информация.

Сътрудничеството в областта на киберсигурността е задължително, но Европейският съюз не е достатъчно активен. Това трябва да се промени. България може и трябва да бъде инициатор на такава промяна.

Във всеки един от посочените по-горе случаи, България има своето място, като понякога то е или може да бъде водещо сред страните-членки на ЕС. Ние настояваме политическите партии да използват наличието на богат български опит, за да го наложат в ЕС и на световната сцена.

Крайно време е

да престанем да следваме принципа „Каквото кажат в ЕС, това и ние“.

В областта на информационните и комуникационните технологии България има авторитетни позиции и международно признати лидери. Те трябва да бъдат използвани, но не за да се следва сляпо политиката, измислена в Брюксел, а да предложи и наложи на??ата българска позиция като европейска и световна политика.

Досега??ният гре??ен модел на следване и подражание трябва да бъде променен. В областта на политиката за изграждане на ??О

България може и трябва да сочи посоката,

а не да следва останалите страни.

България трябва да заеме подобаващото ? се място на страна-лидер, вкл. и чрез развитие на инициативи и политики в международните институции, занимаващи се с информационни и комуникационни технологии, с далекосъобщения и др. п. (Европейската комисия, ITU, UNESCO, BEREC, Internet Society, ICANN, ENISA, NATO и т.н).

Мястото на България в информационното общество е там, където поискаме; ако на политиците им харесва да сме в информационното гето, в което се намираме, редно е да ни го кажат. ?? обратното, ако смятат, че

заслужаваме да сме начело,

нека не се страхуват от предизвикателствата и да използват всички средства и сили – на гражданите, фирмите и неправителствените организации, за да го постигнат.

В тази борба България няма какво да загуби, но може да спечели много.

______
* – Препечатвам декларацията на “??нтернет общество – България”, за да достигне до повече хора.

This entry was posted in Bulgaria, European Union, Information Society, Internet Society - Bulgaria, на български. Bookmark the permalink.

2 Responses to България трябва да се раздели с принципа "Каквото кажат в Брюксел, това и ние"

  1. Pingback: ХОРА, през 2013-а г. трябва много да мислим! / АФЕРА.БГ

  2. Pingback: ХОРА, през 2013-а г. трябва много да мислим! « ??НФОБАЛКАН??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.