Президентът Росен Плевнелиев превключва на националистическа вълна?

Дойде време и президентът Плевнелиев да се покаже като националист.

След като в последните месеци това правиха Атака и ВМРО, вероятно с благословията на ГЕРБ, които искат да ги видят в Парламента, вчера държавният глава е ре??ил да обясни на “европейския комисар по раз??иряването и Политиката на съседство на ЕС Щефан Фюле” (гре??ният правопис е предаден така, както е на сайта на президентството) защо Македония не е готова за членство в ЕС. Да погледнем речта на г-н Плевнелиев и да я обясним с по едно изречение. Президентът казва:

  Р.П.: “Тази подкрепа обаче не е безусловна. Тя се основава на цялостното изпълнение на критериите за членство, сред които е развитието на добросъседски отно??ения.”
  В.М.: Подчертавам – казал е “развитието”, а не “развитите” добросъседски отно??ения. Развитие означава, че това е процес, който е започнал отдавна и продължава все още. Не е завър??ил. Следователно трябва да се настоява да ги развиват, а не да искаме да са вече развити. ??, разбира се, не бива да забравяме, че трудно се развиват отно??ения, ако позицията на едната страна е, че “в началото бяха три народа – черноиди, жълтоиди и македоноиди”, но също толкова трудно е, ако другата страна казва “няма македонска нация, няма македонски език, няма македонци”.

  Р.П.: “За съжаление в Република Македония се наблюдава тенденция на националистическа реторика, на дискриминационно отно??ение към гражданите с българско самосъзнание и поставяне на административни пречки пред българския бизнес. В основата на тази тенденция е едностранната интерпретация на историята в силно националистически дух.”
  В.М.: Тази националистическа реторика е налице не само в Македония, но и в България, както към неколцината ду??и с македонско самосъзнание (няма да се спирам сега на въпроса доколко това е реално и доколко – конюнктурно, но има ре??ение на ЕСПЧ по делото “ОМО – ??линден”), но и към българските турци, евреи, цигани… ?? в основата на тази тенденция е също такава едностранна интерпретация на историята, при това извър??вана на високо политическо ниво. Това, че македонците вър??ат нещо глупаво, каквото е преследването на хората, чувстващи се българи, не оправдава вър??енето на глупости от на??а страна (спасили сме всичките на??и евреи, например). Напротив, прави ги да изглеждат също толкова нелепи, колкото и тези на македонците.
  Аз познавам граждани на Република Македония, които ми казват, че се чувстват българи. Но познавам и такива, които казват, че са македонци. Аз самият съм се сблъсквал с обвинения в България, че съм македонец; даже съм публикувал едно писмо от М-во на правосъдието, което ме уверява, че не съм български гражданин по рождение. Самият факт, че такова писмо съществува, е доказателство, че българската държава има два ар??ина: с единия мери хората като мен, а с другия – хората, които живеят в Македония. Защото, съгласете се, не може аз да не съм български гражданин по рождение, а родените и живеещи в Македония пък да са българи, нали?

  Р.П.: “Крайно време е управляващите в Скопие да приключат с антибългарската си кампания и с подмяната и манипулирането на историческите факти. Отговорният и европейски подход към съседите и към следващото поколение е да запазим и съхраним историята такава, каквато е.”
  В.М.: Съгласен съм, че трябва да отсъства анти- кампания, не само анти-българска в Македония, но и анти-македонска в Гърция и България, анти-турска и анти-сръбска в България и т.н. Но същевременно е време да признаем някои факти, включително и болезнения за някои българи факт, че македонците в Македония днес се чувстват македонци, а не българи и това е… тяхното право на избор. Те са тези, които са го направили. Може да не се харесва на някои хора в България, но какво от това?
  ?? докато за националистите е въпрос на оцеляване да използват всеки случай, за да издигат националистични лозунги, за президента трябва да не е така, а различно. ?? като говорим за различно поведение, президентът трябва да е този, който да обяви и отговорността на Царска България за това, че от територията на дне??на Македония и Гърция през Втората световна война 11343 ду??и са били изпратени на унищожение в нацистките концлагери. Това е отговорен и европейски подход към съседите, а не опити да се оневини царският фа??изъм с какви ли не оправдания, вкл. и излизащи от устата на хора, близки до управляващите, но и от самите управляващи. Най-добрата политика е да се придържаме към истината, вместо да се опитваме да я нагаждаме към сега??ния момент. Вярно, днес е по-удобно да обвиним Македония в национализъм, вместо да забележим национализма у нас. Но утре не бива да се сърдим, че Македония ще ни обвини в нещо, което го има и у тях.

Впрочем, в рамките на ??егата, това, че македонците и ние се държим точно така, както се държим в момента, е достатъчно доказателство за общия ни произход;-)

А ако трябва да съм по-сериозен, изглежда е все още рано, за да се направи прочит на общата история и да се намери пътя към общото ни бъдеще. Убеден съм, че такова общо бъдеще е единственото спасение от дивия балкански национализъм, който унищожи ужасно много хора през последните 150 години, във всяка от държавите на полуострова. Ако не успеем да го изградим, ще има още много да страдаме и ще се окажат пророчески думите на Пейо Яворов, че от мъка е направена Македония: мъки – Македония, Македония – мъки.

Докладът за Македония е в ??нтернет – всеки може да го прочете и да прецени какво пи??е в него. Очаквах, че ще има връзки към него в сайта на президентството, иначе излиза, че говорим за нещо, което никой не е виждал.
Всъщност, вероятно е и президентът да не го е виждал, иначе не би казал, че има проблеми пред българския бизнес в Македония. Съдейки по думите в доклада, връзките с България са “особено силни в икономическата област“, а изказвания от двете страни на високо ниво потвърждават желанието на страните да се движат напред:

  “There continue to be close ties with Bulgaria, notably in the economic sphere. Developments during the reporting period highlighted the need for more dialogue to overcome possible misunderstandings and different perceptions concerning historical, cultural and ethnicity based issues. Recent statements at the highest level have confirmed the willingness to move forward.”
This entry was posted in Bulgaria, European Union, politics, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.