??нтернет общество – България подкрепя европейска инициатива срещу посегателствата на телеком операторите над ??нтернет

Българското “??нтернет общество” е една от организациите, подписали писмо от името на европейски ??нтернет общества до ETNO – лобистката организация на европейските телекоми.

Прочетете пълния текст на писмото (на английски).

Включете се в борбата срещу опитите на телекомите да сменят правилата за ползване на ??нтернет с цел пови??аване на собствените си печалби, за сметка на потребителите, разбира се.

This entry was posted in European Union, in English, Internet Society - Bulgaria. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.