АСТА е продукт на аналоговото мислене

Този текст излезе днес, 8-и февруари 2011 г., в “24 часа” с малки съкращения. Пускам го изцяло тук. Композиторът Стефан Димитров се е опитал да влезе в дискусия по темата, но не се е получило. Неговият текст е също в дне??ния “24 часа”. Написах му в моята Фейсбук-страница следното: “Композиторът Стефан Димитров се е опитал да влезе в дискусия с мен в дне??ния “24 часа”, колкото да потвърди думите ми, че АСТА се подкрепя само от лобистките организации, МВР, неколцина политици и няколко неразбрали за какво става дума автори. Г-н Димитров, ако четете тази страница, моля Ви, не се излагайте като вярвате на думите на Ва??ите издатели. Те просто Ви лъжат. Всяко произведение, качено в YouTube, носи пари на своя автор. Това, че тези пари не достигат до Вас лично е проблем, който трябва да ре??ите, но това няма да стане като подкрепяте АСТА.”

  Маската на главния герой от филма "В като вендета"Споразумението за борба с фал??ификациите, известно с акронима АСТА, вече стана ноторно известно (т.е. с отрицателните си характерни черти), затова сега няма да се спирам над подробностите в него. Те могат да бъдат прочетени на сайта на Европейската инициатива за цифрови права, в която членува „??нтернет общество – България“ – или в блоговете на сериозни и уважавани експерти като Нели Огнянова, Боян Юруков (тук, тук, тук), Пейо Попов (тук, тук), Димитър Ганчев и др.

  Това, което обаче трябва да споделя, включително имайки предвид моя личен опит в ??нтернет, който датира от 3-и септември 1990 г. е следното:
  АСТА е инициирано и подкрепяно основно от частни лобистки организации и правителства, които са под натиска на тези организации.
  Лобистките организации в световен мащаб не искат работещ модел за спазване на авторските права и справедлива компенсация за авторите, продуцентите, изпълнителите и т.н.; ако го искаха, няма??е да си губят времето в лобиране за АСТА.
  Спазването на законите в ??нтернет не бива да става чрез въвеждането на специален режим. Както добре знаем от историята, специалният режим води до сериозни и тежки злоупотреби с правата на гражданите. За справка – в на??ата история такива специални режими са фа??исткият и комунистическият.
  Ако на на??ето МВР се даде каквото и да е право да следи, подслу??ва и преследва, то задължително ще го злоупотреби. Знаем много добре не само от комунистическото минало как се подслу??ваха гражданите, но и от наскоро изтеклите СРС-та с разговорите на премиера Борисов, че незаконното подслу??ване, изтичането на лични разговори и т.н. е практика и днес в МВР.
  Пореден министър-председател е подведен за пореден път от поредния министър, който на свой ред или не разбира какво е предложил за гласуване, или и той е бил подведен. Сега??ният премиер, за разлика от преди??ните, които в подобни свързани с ??нтернет случаи биеха „отбой“, когато видят, че са сбъркали, предпочита да търси ре??ение на проблема, като го прехвърли или на преди??ния кабинет, или на Парламента. Време е Румяна Бъчварова да му обясни, че лафът „В Брюксел са ре??или“ не е валиден. Напротив – България е част от този „Брюксел“ и вместо да си мълчи и да изпълнява евродирективите, има пълното право да се обади и да настоява гласът ? да бъде чут. Всъщност, когато става дума за ??нтернет, България има не право, а задължение да се обади – като страната с най-доброто законодателство в областта. Ако министрите мислят, че в „Брюксел“ знаят по-добре, тогава да закрием Парламента и вместо него да назначим няколко преводачи, които само да превеждат европейските директиви и разпоредби. В на??ата администрация има читави хора, които биха могли не просто да защитят българския интерес в „Брюксел“, а да го наложат като европейски – стига някой да им даде възможност да се изказват свободно.
  АСТА е продукт на аналоговото мислене, в което има??е една партия – ръководителка; телефони-дуплекси; книги, музика и филми, които се пускаха само с разре??ение на цензурата. Ако не можем да се похвалим със стандарта на живот на средния европеец, поне да се опитаме да бъдем в ХХI век там, където това е възможно – в ??нтернет. Който защитава АСТА като нещо добро, не мисли за доброто на страната или ??нтернет потребителите, а за доброто на една малка, добре организирана лобистка група, защитаваща частните си интереси. Не, че не е възможно България да продължи да бъде в миналия век, но нужно ли е?

  Когато има някакъв спорен въпрос, свързан с ??нтернет, добре е да се види какви позиции са имали през годините хората, опитващи се да го обяснят. „??нтернет общество – България“ вече 17 години води успе??на – къде дискусия, къде борба, къде общуване – с управляващите, като не само защитава интереса на потребителите, но в немалко случаи защитава интереса и на Република България пред света. Казано другояче, ние вър??им работата на държавата, като издигаме авторитета ? на международната сцена. Мога да посоча как с на??а помощ се създаде и запази законодателната рамка, която не само позволи бързото и евтино навлизане на ??нтернет в страната, но и тази рамка служи за положителен пример по целия свят. Ние правим това, защото сме българи, които не получават пари нито от държавата, нито от частните лобистки организации, нито от ??нтернет операторите – както се опитаха да обяснят някои1 по повод протестите срещу АСТА.

  Когато има подобен спорен въпрос, свързан с ??нтернет, пожелавам на хората да се информират, да четат, да мислят и да гледат кой какво говори. След това да си направят извода дали искат да са на страната на лобистите, които от години корумпират политическата класа или искат да са свободни граждани, с право на свободен и неконтролиран от държавата достъп до световната информационна мрежа.
  Самият факт, че АСТА у нас се подкрепя само от лобистките организации, МВР, неколцина политици и няколко неразбрали за какво става дума автори, е достатъчен, за да си направим извода дали това споразумение е добро за хората или не.

This entry was posted in Bulgaria, copyright, Internet Society - Bulgaria, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.