Цв. Цв. не знае с какво се занимава МВР или се занимава не с това, което е дейност на МВР?

Не е ??ега. Вижте сами:

  Цветан Цветанов: Основна моя роля и задача е да се неутрализират и задържат хората, извър??ващи престъпления

  Основна моя роля и задача е да се неутрализират и задържат хората, извър??ващи престъпления и престъпни структури, ако бъдат създадени такива. Това каза в Кюстендил вътре??ният министър Цветан Цветанов, предаде репортер на радио „Фокус”-Кюстендил. Цветанов каза това в отговор на въпрос за опасенията, свързани с това, че едновременно освен вътре??ен министър е и председател на предизборния щаб на ГЕРБ. Ако политическите партии искат да приложат стария си модел, който те са прилагали, това в политическа партия ГЕРБ не може да се случи, каза Цветан Цветанов. Всички знаем, че създаването на всички тези симбиози, политически партии, престъпни групи. Ползването на престъпни групи в изборния процес – това трябва да бъде забравено. Затова сме направили работна група, която анализира всички сигнали, които постъпват за предстоящо евентуално купуване на гласове, фиктивно регистриране в определени населени места и вече имаме определени резултати, констатации, никога досега това нещо не е правено, посочи Цветанов. Нали разбирате, че когато аз съм министър на вътре??ните работи и съм вторият човек в партията, и съм председател на предизборния щаб, повече от всеки друг аз ще имам интерес изборите да бъдат прозрачни и да не опетня името както на политическа партия ГЕРБ, така и моето лично име.
  На въпрос за евродоклада и това, че критиките са основно към България, а не към Румъния, Цветан Цветанов посочи, че миналата година Румъния е получила доста по-ло?? доклад. Днес можем да отчетем, че Румъния и България са на ниво, което по някакъв начин очертава една по-добра перспектива и за двете страни. Това, което трябва да бъде анализирано и от съда, и от ръководителите на съдебната система, е действително да могат да се прилагат съдебни практики и да се анализира защо пропуските са налице при положение, че 20 години ние казваме, че на??ата независима съдебна система ще може сама да се оправи и да се реформира по начин, по който да съответства на всички европейски правни системи.

А ето какво пи??е в Закона за МВР (pdf, от сайта на МВР):

  Чл. 2 (1) Министерството на вътре??ните работи е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението, чиято дейност е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.

и

  Чл. 4. (??зм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Дейността на МВР се осъществява въз основа на следните принципи:
  1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
  2. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
  3. централизъм в организацията и управлението;
  4. публичност;
  5. конспиративност при съчетание на гласни и негласни методи и средства в определените от закон случаи;
  6. сътрудничество с гражданите.

и още:

  Чл. 20. (??зм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) (??зм. и доп. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на вътре??ните работи е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност, обществения ред и защитата при бедствия.

Не знам дали вие виждате връзката между това, което твърди министъра и това, което пи??е в закона, но дори чл. 6, който описва задачите на МВР, също говори за “защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество”.

Много бих се радвал, ако МВР не само “неутрализират и задържат хората, извър??ващи престъпления”, но го прави с достатъчно доказателства, за да може престъпниците да бъдат осъдени. А още повече бих се радвал, ако действително МВР опазва??е правата и свободите на гражданите, работе??е с гражданското общество по превенцията, по спазването на законите и т.н.

This entry was posted in Bulgaria, на български, общество. Bookmark the permalink.

1 Response to Цв. Цв. не знае с какво се занимава МВР или се занимава не с това, което е дейност на МВР?

 1. Pingback: Ново 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.