??нтернет е свободен там, където няма регулиране

Моя статия от “24 часа”, публикувана там със заглавие “Достъпни цени за интернет – с конкуренция”.

ВЕН?? МАРКОВСК??, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА “??НТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО – БЪЛГАР??Я”

В “24 часа” бе публикувано писмо на сем. Паси до еврокомисарите Крус, Рединг и Дали. В него се предлага да се премахнат “ограниченията за достъп на гражданите и посетителите на ЕС до интернет”, като при това се прави аналогия с намаляването на таксите за роуминг, дело на г-жа Рединг.

Като човек с над 20-годи??ен опит в предоставянето на интернет достъп в страната и по света, не мога да не приветствам идеята за свободен достъп. Същевременно от писмото, а и от реакцията в медиите у нас се вижда, че има объркване между “свободен” и “безплатен”.

??нтернет е свободен там, където няма регулиране.

Достъпът му в България е значително по-евтин и по-бърз, отколкото в другите страни членки на ЕС или в САЩ. България бе посочена за пример на страна с най-бърз достъп до интернет и на миналогоди??ната конференция на Международния съюз по далекосъобщения – най-представителната конференция на тази авторитетна организация. Принос за липсата на държавна регулация в България има и на??ата организация, която се пребори с правителството на Костов през 1999 г. и след дело във Върховния административен съд постигна премахването на лицензионния режим. Хубаво е, че у нас всяко последващо правителство поддържа??е тази политика на ненамеса на държавата в предоставянето на интернет достъп.

Но достъпът до интернет не е безплатен – така както не е безплатно и електричеството или топлата вода в банята (пример, който дават сем. Паси). Това, че интернет достъпът е скъп в западните страни членки на ЕС, е факт, но той може да се промени, ако ЕК насърчи появата на конкуренция – нещо, за което ние можем да им дадем съвет. Само с по-малко лицензиране и повече конкуренция ще се постигне интернет да се предоставя на европейските граждани при достъпни условия и цени. Затова насърчаваме пращането на писма до еврокомисарите, особено от страна на политици, каквито са Гергана и Соломон Паси, но тези писма трябва да са насочени в целта, а не да бият покрай нея.

Безплатен интернет достъп няма. ??ма достъп до интернет, който може да се предоставя от операторите, но срещу реклама (така е ре??ен въпросът в някои паркове и обществени заведения в София). Това обаче е въпрос, който не може да бъде ре??ен от ЕК.

Хубаво би било сем. Паси да изпратят второ уточняващо писмо, в което да поискат от ЕК:

– да накара телекомите с монополно или господстващо положение да дадат достъп до каналната си мрежа и до т.нар. последна миля на интернет операторите;

– да промени европейското законодателство така, че интернет операторите да не бъдат лицензирани или регистрирани, което е свързано както с административни такси (т.е. ще се отрази на цената на услугите), така и с възможност за чиновнически произвол;

– да последва примера на Холандия и да въведе изискване за т.нар. неутралност на мрежата, т.е. да не позволи операторите да таксуват с различни, понякога и допълнителни, такси клиентите си за достъпа до различни видове услуги (напр. телекомите да таксуват интернет потребителите или Google с по-високи тарифи за достъп до YouTube)

Такова писмо бихме подкрепили и ние, а и вероятно ще бъде приветствано от цялата европейска интернет общност.

?? ако то бъде прието и изпълнено от еврокомисарите, тогава ще има и свободен, а може би дори и безплатен ??нтернет за всеки европеец.

This entry was posted in Bulgaria, European Union, Information Society, на български. Bookmark the permalink.

3 Responses to ??нтернет е свободен там, където няма регулиране

 1. Pingback: Ново 20

 2. Telco Lawyer says:

  Първо, искам да посоча, че този блог е много ценен източник на информация. Следя го и чета с удоволствие. За съжаление няма да спестя и малко критика:

  По отно??ение на предложението към ЕК, не мога да го определя освен като странно и плод на непознаване на действащото европейско и национално законодателство. Нека го разгледаме ред по ред:

  – да накара телекомите с монополно или господстващо положение да дадат достъп до каналнатаси мрежа и до т.нар. последна миля на интернет операторите;

  Това е направено отдавна с Реглмент 2000/2887 и системата на Директива 2002/21/ЕО и 2002/19/ЕО, които практически задълбжават налагането на подобни задължения. За България това е факт много отдавна. Последното ре??ение на КРС за налагане на тези задължения е Ре??ение 246/2011 г.

  – да промени европейското законодателство така, че интернет операторите да не бъдат лицензирани или регистрирани, което е свързано както с административни такси (т.е. ще се отрази на цената на услугите), така и с възможност за чиновнически произвол;

  Отново, това е част от европейското законодателство от 2002 насам (Директива 2002/20/ЕО). За България – от средата на 2007 г. с влизане в сила на Закона за електронните съобщения. Такси за уведомления не се дължат и няма лицензиране на интернет-доставчиците.

  – да последва примера на Холандия и да въведе изискване за т.нар. неутралност на мрежата, т.е. да не позволи операторите да таксуват с различни, понякога и допълнителни, такси клиентите си за достъпа до различни видове услуги (напр. телекомите да таксуват интернет потребителите или Google с по-високи тарифи за достъп до YouTube)

  С това последното съвсем изгубих идеята на поста. След като “??нтернет е свободен там, където няма регулиране…” защо се призовава към допълнителна регулация, за което е пример проекто-закона в Холандия? За да се случи, че “??нтернет е свободен там, където няма регулиране…”, би трябвало ЕК и България да се въздържат от регулиране и действия точно като тези на Холандия. Тук вече си провиторечите и се отдалечавате от същността на дебата за неутралността на мрежата.

  • Здравейте.
   По принцип сте прав. Но за съжаление и в България, а и в други страни има сериозни проблеми с посочените от мен три принципа.
   – Да, телекомите трябва да дават достъп до каналната си мрежа. Но не го правят – или го правят с такива условия, че е по-добре човек да си построи сам канална мрежа. В България БТК отказва да допуска алтернативни доставчици, освен срещу високи цени.
   – ??зискването за неутралност на мрежата не противоречи с твърдението, че ??нтернет е свободен там, където няма регулиране. Вярно, може??е да е написано по-добре, но идеята е, че дори за да е свободен, трябва да има предвиден механизъм за недопускане на намаляване на свободата, каквото намаляване е въвеждането на контрол на скоростта от страна на операторите, в зависимост от това какъв трафик тече по мрежата.
   А по принцип статията е на за неутралността на мрежата, а за това какво могат да свър??ат двама изявени на??и политици, когато си пи??ат с еврокомисарите 🙂
   Все пак, за да сте положително настроен човек, ако имате предложения или редакция, моля да ги пуснете – било тук, под статията, било в лично съобщение до мен (veni@veni.com) , за да ги използваме.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.