Ще търсим по-лесно в интернет

Мое интервю в “Труд“:

С Вени МАРКОВСК??, бив?? член на борда на Организацията за имена в интернет ICANN разговаря Светослав МЕТАНОВ

– Първите коментари за ре??ението на ICANN корпоративни имена да се приемат като домейни са положителни. Как се стигна до това ре??ение?

– То е резултат от дългогоди??на работа от страна на интернет общността в ICANN. Хиляди хора от правителства, бизнес и гражданско общество са вложили своите сили в подготовката на това историческо ре??ение.

– Откъде очаквате по-голям интерес – от фирмите или от градове и области, които също ще имат право да регистрират домейни?

– ??нтерес се очаква от всички страни. Вече има заявки например от Русия – .skolkovo (на латиница), .дети, говори се за .berlin, .nyc (за Ню Йорк) и за какво ли още не. На практика всяка дума, съкращение или словосъчетание ще могат да се регистрират.

– Заявките за новите домейни ще се подават само в продължение на 90 дни в началото на 2012 г. Защо е въведено това ограничение?

– 90-дневният прозорец дава възможност на кандидатите да бъдат равнопоставени, вместо да се работи на принципа “първи по време е първи по право”. 90 дни са и сравнително достатъчно време, за да може всеки кандидат да подаде документи. Също така съветът, който даде една от основополагащите организации на ICANN – GNSO (generic names supporting organization – oрганизaциятa, поддържаща общите домейни), препоръча поне в началото да има кръгове, за да се види какво ще е търсенето.

– Какво ще се случи за тези, които пропуснат да подадат исканията си в срок?

– Ако някой пропусне първия “прозорец”, ще може да кандидатства в следващите. ICANN започва специална кампания по целия свят, в която ще обяснява възможностите за поява на новите домейни. Дори и това интервю, което сега правим, дава възможност на голям брой хора в България да се запознаят с новите домейни, така че желаещите да могат да вземат ре??ение за кандидатстване.

Кога пак ще бъде отворен “прозорец” за нови раз??ирения?

– Tочка 1.1.6. от книгата (помагало) за кандидатстване казва, че следващият кръг трябва да се състои до една година от края на първия, т.е. най-късно до 12 април 2013 г.

– Цената от 185 000 долара за регистрация не е ли прекалено висока?

– Цената е определена на база разходите по обработка на заявките.

– Не е ли неудобство да се изписва дълго фирмено име вместо две или три букви след точката?

– Не знам дали е неудобно, но съкращение като IBM например вероятно звучи по-лесно от International Business Machines, а от друга страна, няма съкращение за Canon.

– Досега има??е национални и само 22 общи домейна. Няма ли да се объркат потребителите в интернет? Колко време ще им трябва да свикнат, че имената в мрежата не завър??ват само на .com, .org или .net?

– Не мисля, че хората ще се объркат. Напротив – ще знаят по-точно какво търсят. Ще свикнат бързо – все пак ние всички свикнахме с .info, .biz и т. н. домейни, които се появиха в преди??ния кръг от работата на ICANN.

– Ре??ението от Сингапур се възприема като най-голямата реформа в интернет след старта на раз??ирението .com преди 26 г. Накъде оттук насетне?

– Оттук насетне единствената граница е на??ето въображение. Аз самият бях за “пускането” на колкото се може повече домейни още по времето, в което бях член на борда на ICANN (2003-2006 г.) и съм много щастлив, че това вече се сбъдна. Бих се радвал ако има и български компании, които да пуснат заявка за нов домейн.

This entry was posted in ICANN, Information Society, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.