Народе????

    Проф. Николай Генчев в книгата си за Васил Левски, споделя думите, които Апостола на свободата проронва пред турския съд:

    “На??ите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия”.

    Мисля си: дали това не дава отговор на въпроса защо е поставил четири въпросителни знака след думата “народе” в тефтерчето си…

This entry was posted in Bulgaria, на български, общество. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.