Правата върху Unix принадлежат на Novel – свободният софтуер триумфира

Съдията Дейл Кимбъл от щата Юта е отсъдил с ре??ение в размер на 102-страници (на??ите съдии да си вземат бележка!), че правата върху компютърната операционна система Unix принадлежат на Novel, а не на ищеца по делото – SCO Group.

В ре??ението си съдията също така отсъжда, че Novel може да накара SCO Group да се откаже от претенциите си срещу IBM, които бяха дадени на съд от SCO.

Това ре??ение на практика може да доведе до разсейване на облаците над операционната система Linux, която бе създадена върху основата на Unix. Неизяснените права бяха една от пречките пред Linux, за да навлезе по-??ироко сред бизнеса.

Linux е от софтуера с отворен код, който може да бъде адаптиран (променян) свободно от всеки и може законно да се споделя и променя от крайните потребители.

Един от аргументите на далавераджиите на “Майкрософт” в България против използването на Linux от държавната администрация бе именно това дело. (независимо от това, около 60 % от сървърите в държавната администрация работят именно под Linux, а от останалите 40 % над половината ползват една или друга версия на Unix).

За повече: New York Times.

This entry was posted in IT in Bulgaria, на български. Bookmark the permalink.

2 Responses to Правата върху Unix принадлежат на Novel – свободният софтуер триумфира

  1. Velko Kolev says:

    Това, че в държавната администрация се ползвали 60% Linux системи е пълна глупост. Да има, но делът е не повече от 10%

  2. Велко,
    много е лесно да се провери. Може да се направи дори и тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.