Полицай обира гражданин, наказват го само с уволнение

Пак по данни на МВР:

Най-тежкото дисциплинарно наказание е наложено от директора на НСП главен комисар Валентин Петров на Марио Върбанов – млад??и автокронтрольор в група “Пътен контрол” при РПУ-Враца. Той е уволнен за тежко нару??аване на дисциплината и злоупотреба със служебно положение. Полицаят използвал чужд документ за своя облага. ??сторията на случая: на 22 февруари т.г. в района на комбината “Химко” полицай Върбанов и негов колега от пътния патрул спрели за проверка лека кола “Опел Вектра”, врачанска регистрация, ??офиран от жител на Мездра. На ??офьора е съставен фи?? за нару??ение по ЗДвП. По време на проверката полицаят се възползвал от създалата се възможност и присвоил дебитна карта на ??офьора с изписан на обратната й страна П??Н-код. Проверката приключила и водач и провяващи се разделили. Още същата вечер полицай Върбанов се възползвал от чуждата карта и теглил пари от банковата сметка на потърпев??ия. На другия ден сутринта повторил “упражнението”, като общата сума с която картопритежателят е ощетен е 800 лева. Около две седмици по-късно – на 7 март неизрядният ??офьор от Мездра останал без пари и тръгнал да тегли, но се оказало, че картата я няма. Г. Ц. /65 г./ установил липсата и си спомнил, че за последно е вадил документите си при въпросната проверка от патрула на КАТ. По фи??а проверил името на полицая и го потърсил в РПУ-Враца. От своя страна той питал Върбанов, който потвърдил, че при проверката е намерил картата паднала край “Опел”-а. ??зтеглените от него пари върнал веднага заедно с картата с остатъка от сумата. Междувременно в ОДП пристигнало анонимно писмо, че Г.Ц. е бил изнудван от полицаите по време на проверката за пари за да му спестят фи??а. Естествено, по случая е предприета проверка, която е отхвърлила анонимния сигнал, но наяве излизат другите подробности по случая. В началото на април резултатите от проверката са налице, установена е злоупотребата с чуждия документ при тегленето на парите и са предприети необходимите действия за наказване на служителя Марио Върбанов.
Други петима врачански полицаи са наказани от директора на ОДП-Враца комисар ??ван Сълов с порицание за различен срок от време. Наказанията са наложени заради опит на дежурен служител, проверяващ и трима патрулиращи полицаи да го въведат в заблуждение. На 10 юли т.г., вторник, към 19.15 часа комисар Сълов ??офирал през местността “Вратцата” в района на с. Згориград, докато проверявал работата на полицейските наряди за патрулно-постова дейност през вечерната смяна. Комисарят забелязал в района полицейски автомобил извън обслужваната територия. Директорът на ОДП, запознат отлично с разпределението на постовете, местата и графика за дежурства, се усъмнил в правомерността на присъствието на екипа на това място. Веднага се свързал с дежурния на РПУ с въпрос къде трябва да се намира екипът в момента. Служителят обяснил, че са в района, в който по заповед трябва да патрулират и малко по-късно опитал да нанесе в дневника и нужната корекция. Междувременно предупредил отклонилите се колеги от екипа. По случая директорът на ОДП-Враца назначил проверка и по-късно е изяснено, че и проверяващият също се опитал да прикрие и изопачи фактите. Директорът е наказал и петимата – тримата от патрула и двамата му колеги, опитали да прикрият случая.

Това, което ме озадачава е защо му се е разминало само с уволнение? Откога кражбата на пари се наказва с уволнение, а не съгласно Наказателния кодекс:

Чл.194. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) Който отнеме чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, се наказва за кражба с ли??аване от свобода до осем години.
(2) Кражби има и тогава, когато част от вещта принадлежи на виновния.
Чл.195. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1993 г.) За кражба наказанието е ли??аване от свобода от една до десет години:
5. ако е извър??ена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, когато не представлява маловажен случай;
6. ако кражбата е извър??ена от длъжностно лице, което се е възползувало от служебното си положение…

Това, което е особено показателно са следните редове: “Междувременно в ОДП пристигнало анонимно писмо, че Г.Ц. е бил изнудван от полицаите по време на проверката за пари за да му спестят фи??а. Естествено, по случая е предприета проверка, която е отхвърлила анонимния сигнал…

??нтересно как В??НАГ?? тези проверки отхвърлят анонимните сигнали? Понеже съм се занимавал в съда с дело за отмяна на акт (спечелено от адвокатката ми), мога да ви гарантирам, че полицаите са готови на всико, само и само да не се окажат виновни те или техни колеги.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.