Народе????

Ежедневието в българските домове за деца и младежи с умствена изостаналост. Свалено от “Дневник“.

  Днес Българския хелзински комитет (БХК) съобщи резултатите от проверката, проведена съвместно с прокуратурата в домовете за деца с увреждания в страната. “Дневник” публикува текста на Яна Бюрер Тавание, директор “Кампании” на БХК. Тя е един от хората, които това лято обикалят и проверяват домовете. ??нспекцията показва, че за последните 10 години в тези институции са починали 238 деца, като по-голямата част от случаите, е можело да бъдат предотвратени. Това е списък на домовете за деца и младежи с умствена изостаналост, подредени по тежест+.

  1. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Могилино, обл. Русе

  * 27 смъртни случая за 8 години – близо 4 на година. От тях 1 дете, починало в резултат на обесване, 2 – от недохранване (освен тях, други 8 от починалите също са страдали приживе от патологично недохранване, наред с друго), 5 – от пневмония, 2 – от зарази, 14 – от обща занемара. Между тези, починали поради неполагане на елементарна грижа за тях, има такива, починали само от декубитални рани (рани от залежаване).

  * Поне 24 случая на живи деца, страдащи от патологично недохранване. 9 случая на тежки увреждания в резултат на залежаване и липса на рехабилитация.

  * Огромен брой заразявания с опасни бактерии и паразити (85 случая) – белег за изключително ниска хигиена и контрол.

  * Множество тежки инциденти (21).

  * 12 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.

  * 4 случая на химическа имобилизация.

  * Поне един случай на физическа имобилизация.

  * Драстична некомпетентност на персонала.

  * Преди закриването си през 2009 г. персоналът системно е бил в толкова намален състав, че е било застра??ено не само здравето, но и физическата безопасност на домуващите.

  2. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Медвен, обл. Сливен

  * 20 смъртни случая (вероятно и повече – нередовна документация; например, няма документи за един установен смъртен случай). От тях: 1 от недохранване, 5 от занемара, 7 от зараза (дизентерия), 1 от злополука, 4 без установена истинска причина, например, “детска церебрална парализа” или “други и неуточнени аномалии”.

  * Трайна липса на незаместим персонал – логопед, психолог, рехабилитатор. Персоналът – некомпетентен да овладява автоагресия и агресия у децата. Ло?? достъп до бърза помощ поради местоположението.

  * 46 случая на заразяване с опасни бактерии (причиняващи, например, дизентерия, хепатит).

  * Един случай на сексуално насилие, в рехабилитационната болница в Котел. Никаква закрила на детето; никаква наложена отговорност.

  * 11 тежки инцидента.

  * Системна физическа имобилизация на 7 деца. 5 от тях са преживели месеци, вързани: едно от тях в периоди от 3 месеца (декември 2009 г. – март 2010 г.) е било имобилизирано общо 95 дни по 15 часа дневно = 1 425 часа; друго – също толкова в продължение на година (март 2009 г. – март 2010 г.); други три за 8 месеца били имобилизирани както следва: 85 дни по 15 часа дневно = 1 275 часа; 93 денонощия = 1 395 часа; и 87 денонощия = 1 305 часа.

  * 22 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.

  * 12 случая на химическа имобилизация.

  * 3 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.

  3. Дом за деца с физически и умствени увреждания, с. Кру??ари, обл. Добрич

  * 56 смъртни случая. От тях – 11 от недохранване; 5 от занемара; 3 от пневмония; 7 без установена реална причина, например: “дълбока умствена изостаналост”, “тежка степен на олигофрения”, “неуточнена олигофрения”, детска церебрална парализа.

  * системна злоупотреба с опасни лекарства – безогледно на риска от животозастра??аващи странични ефекти; поне 20 деца са третирани с такива лекарства.

  * 164 случая на заразяване с опасни бактерии (причиняващи дизентерия и хепатит, например).

  * 3 случая на тежки инциденти, всички довели до счупване на кости.

  * Поне 10 живи деца страдат от патологично недохранване.

  * Един случай на химическа имобилизация.

  4. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Петрово, обл. Благоевград – статус до 2008 г.

  * 31 смъртни случая. От тях – 29 от занемаряване, 1 от пневмония.

  * 10 заразявания (дизентерия).

  * Ло??а здравна грижа и недостиг на персонал: няма лекар на щат. Нощните дежурства се поемат само от една медицинска сестра и двама детегледачи. Деца умират от липса на специализирана грижа.

  * 1 тежък инцидент.

  5. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Рудник, обл. Варна

  * 6 смъртни случая, от които 1 от патологично недохранване и 3 от общо занемаряване.

  * Много ниско ниво на грижа, липса на достатъчно персонал, в т.ч. медицински. Няма рехабилитатор и лекар на щат. Нощните дежурства се поемат от една санитарка и една медицинска сестра; в някои дни няма нито една мед. сестра. Специален педагог, психолог и логопед няма и в щатното разписание. Указания за по-добра грижа не се изпълняват*. В резултат, 2 смъртни случая за 2 години: М. Я., 6 г., умира от недохранване, въпреки точни инструкции към персонала, как да храни детето. Б. Ст. имал нужда от незабавна и спе??на рехабилитация още през 2008 г. До 2010 г. такава не е осигурена. Намерен в много тежко занемарено състояние. Скоро след проверката починал.

  * Системно изоставяне на децата за часове без наблюдение.

  * Въпреки вложените средства за изграждане на дневен център в двора на институцията, практически достъп до грижа там децата от ДДМУ?? нямат. Специалистите от дневния център не контактуват с най – нуждаещите се деца; отчита се формално дейност, която не се осъществява на практика.

  * 3 случая на домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.

  * 6 тежки инцидента.

  * 2 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.

  * 3 случая на химическа имобилизация.

  6. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Петрово, обл. Стара Загора

  * 12 смъртни случая. От тях 3 от недохранване, 4 от занемара, 2 от зарази, 2 от пневмония, 1 от насилие.

  * 14 случая на заразяване с ентероколит (заразна болест).

  * 2 случая на тежки инциденти – счупена челюст и черепно – мозъчна травма. Отделно от това още една черепно – мозъчна травма вследствие насилие, от която детето умира.

  * 2 живи деца, страдащи от недохранване.

  * 7 случая на домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.

  * 2 случая на сексуално насилие.

  * 4 случая на химическа имобилизация.

  7. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Сладък кладенец, обл. Стара Загора

  * 11 смъртни случая, от тях 4 от недохранване, 4 от занемара, 3 от пневмония.

  * 19 деца, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.

  * 19 заразявания и тежки заразни болести (хепатит А, дизентерия).

  * 4 тежки инцидента.

  * 1 случай на насилие.

  * 2 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.

  * 1 случай на физическа имобилизация.

  * 5 случая на химическа имобилизация.

  8. Дом за деца с умствена изостаналост, с. Гомотарци, обл. Видин

  * 9 смъртни случая, от които 1 от занемара, 2 от злополуки (задавяне), 5 от пневмония.

  * Поне 10 деца, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.

  * 10 тежки инцидента (при 7 от тях счупване на кости).

  * 23 живи деца страдат от системно недохранване.

  * Поне 6 случая на химическа имобилизация.

  9. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, гр. Кула, обл. Видин

  * 7 смъртни случая, от които: 1 от недохранване, 4 от занемара, 1 от пневмония, 1 без установена реална причина

  * 2 случая на насилие.

  * 5 живи деца в момента страдат от системно недохранване.

  * 5 домуващи са администрирани с опасни лекарства.

  * 1 случай на сексуално насилие.**

  * Поне 2 случая на химическа имобилизация.

  10. Дом за младежи с умствена изостаналост, гр. Берковица, обл. Монтана

  * 7 смъртни случая, от които 2 от системно недохранване, 1 от занемара, 3 от пневмония.

  * 1 тежък инцидент.

  * 1 случай на домуващ, третиран с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.

  ___
  +) Проверки на БХК и прокуратурата oт лятото на 2010 г. Разследваният период e 2000 – 2010 г.
  *) Давани са такива: 2008 г. от ДАЗД до персонала и пак 2008 г. от вън??ни експерти – поименни указания за грижа за всяко дете.
  **) Насилието е извър??ено преди настаняването на детето в институцията, но е било констатирано там.

Ако се чудите защо съм сложил за заглавие питащото “Народе????”, това е същият въпрос, който си е задавал Левски, малко преди да бъде обесен. Тъжното е, че в резултат от изкарването на тези потресаващи данни няма да има нито един наказан, нито един виновен, нито един поел отговорността. В България всички са невинни, а смъртта на децата от недохранване (!!!) е просто статистика. Нито прокуратурата ще успее да докаже вина, нито съответните ведомства ще уволнят и накажат хората, допуснали тази трагедия. ?? със сигурност ще чуем, че ще нарочат БХК за това, че са изнесли тези факти.

Още мрачни за настоящето и бъдещето на България факти по темата в сайта на БХК и в сайта “??зоставените деца“.

This entry was posted in Bulgaria, на български, общество. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.