Ще защитават ли интересите на ??нтернет потребителите на??ите евродепутати?

Депутатът от НДСВ Минчо Спасов, а след него и други (напр. Делян) пи??ат, че от МВР пак искали да прокарат поправка в закона (вероятно в ЗЕС), за да се позволи на МВР да получи достъп до трафичните данни на ??нтернет и телефонните оператори и без разре??ение от съда. В момента законът предвижда, че СРС-та се ползват от полицаите с разре??ение на министъра, което обаче важи само 24 часа и трябва да бъде допълнено от разре??ение от съда, иначе събраните материали не могат да се използват в наказателния процес.
Ми??о Миков разяснява??е в медиите, че не е нужно да има разре??ение на съда, защото когато се работело по горещи следи нямало време. Но не стана ясно колко случаи полицията е успяла да разкрие при старата уредба, която впрочем не се различава много от новата.
Промените в ЗЕС се наложиха, за да се синхронизира с Европейските директиви, които предвиждат липса на разре??ение на съда само при “сериозни престъпления”. На??ият законодател е ре??ил, че “сериозни” са равни на “тежки” (за които се предвижда наказание по-голямо от 5 години). Т.е. за сериозните престъпление действително няма проблеми в България.
Това, с което има проблем, изглежда е желанието на МВР да работи без контрол извън самото ведомство. В “??нтернет общество – България” се опитахме да обясним на МВР и ДА??ТС как стоят нещата. В ДА??ТС се оказаха разбрани – както и в Парламента, но от МВР упорито се съпротивляваха срещу консенсусни текстове, вкл. и такива, по които ДА??ТС бе съгласна.
След подкрепата ни за ??вайло Калфин и Кристиан Вигенин се появиха критики по адрес на ??вайло Калфин, че видите ли, той бил гласувал за тези промени в МС и е “твърдо за следенето в ??нтернет” (вижте коментарите в статията тук).

Понеже подкрепихме Калфин и Вигенин именно защото споделят принципите на “??нтернет общество – България”, а те включват и безусловна защита на правата на потребителите, вкл. и от безконтролно следене на трафика им, пускам тази публикация, като поисках специално от ??вайло Калфин да я коментира. Ще пи??а и на Кристиан Вигенин, за да чуем и неговото мнение по въпроса.

This entry was posted in Bulgaria, Information Society, на български. Bookmark the permalink.

One Response to Ще защитават ли интересите на ??нтернет потребителите на??ите евродепутати?

 1. Ако писмото, за което пи??е Минчо Спасов е факт, то ние изглежда имаме проблем с разбирането на европейските директиви.
  Като човек, който не само споделя принципите на глобалното “??нтернет общество”, но и помагал нееднократно – в рамките на своята компетентност – за ре??аване на проблеми, поставени от българския му филилал, мога да заявя категорично, че като депутат в Европейския парламент ще използвам всичките дадени ми права, за да отстоявам правата на ??нтернет потребителите.
  Неразумно е да даваме ло?? пример на останалите страни с налагането на контрол върху ??нтернет в каквато и да е форма.
  Мисля, че не просто с думи, а с действията си от последните 7-8 години – и се надявам, че “??нтернет общество – България” може да потвърди това – съм се доказал като подръжник на свободата на достъпа до ??нтернет и на свободното разпространяване на информация.
  Срещите ми с един от бащите на ??нтернет – д-р Винт Сърф, с президента на ICANN Пол Туми, с Джои ??то за мен бяха признак не само на формално уважение към световноизвестни личности, а възможност да заявя подкрепата на България и българското правителство към политиката на единен ??нтернет, свободен от ограничения и даващ възможност за осъществяване на правото на хората за достъп до информация и правото им да разпространяват информация безпрепятствено.

  В Европейския парламент се очаква да гласуваме новия пакет от телекомуникационни закони и разчитам не само на “??нтернет общество”, но на цялата ??нтернет общност да ни помагат със своите експертни виждания, за да можем да ре??аваме не само проблемите в България, а да помогнем България да допринесе за ре??аване на европейските проблеми в областта на ??нтернет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.