Ще защитават ли интересите на ??нтернет потребителите на??ите евродепутати?

Депутатът от НДСВ Минчо Спасов, а след него и други (напр. Делян) пи??ат, че от МВР пак искали да прокарат поправка в закона (вероятно в ЗЕС), за да се позволи на МВР да получи достъп до трафичните данни на ??нтернет и телефонните оператори и без разре??ение от съда. В момента законът предвижда, че СРС-та се ползват от полицаите с разре??ение на министъра, което обаче важи само 24 часа и трябва да бъде допълнено от разре??ение от съда, иначе събраните материали не могат да се използват в наказателния процес.
Ми??о Миков разяснява??е в медиите, че не е нужно да има разре??ение на съда, защото когато се работело по горещи следи нямало време. Но не стана ясно колко случаи полицията е успяла да разкрие при старата уредба, която впрочем не се различава много от новата.
Промените в ЗЕС се наложиха, за да се синхронизира с Европейските директиви, които предвиждат липса на разре??ение на съда само при “сериозни престъпления”. На??ият законодател е ре??ил, че “сериозни” са равни на “тежки” (за които се предвижда наказание по-голямо от 5 години). Т.е. за сериозните престъпление действително няма проблеми в България.
Това, с което има проблем, изглежда е желанието на МВР да работи без контрол извън самото ведомство. В “??нтернет общество – България” се опитахме да обясним на МВР и ДА??ТС как стоят нещата. В ДА??ТС се оказаха разбрани – както и в Парламента, но от МВР упорито се съпротивляваха срещу консенсусни текстове, вкл. и такива, по които ДА??ТС бе съгласна.
След подкрепата ни за ??вайло Калфин и Кристиан Вигенин се появиха критики по адрес на ??вайло Калфин, че видите ли, той бил гласувал за тези промени в МС и е “твърдо за следенето в ??нтернет” (вижте коментарите в статията тук).

Понеже подкрепихме Калфин и Вигенин именно защото споделят принципите на “??нтернет общество – България”, а те включват и безусловна защита на правата на потребителите, вкл. и от безконтролно следене на трафика им, пускам тази публикация, като поисках специално от ??вайло Калфин да я коментира. Ще пи??а и на Кристиан Вигенин, за да чуем и неговото мнение по въпроса.

This entry was posted in Bulgaria, Information Society, на български. Bookmark the permalink.

1 Response to Ще защитават ли интересите на ??нтернет потребителите на??ите евродепутати?

 1. Ако писмото, за което пи??е Минчо Спасов е факт, то ние изглежда имаме проблем с разбирането на европейските директиви.
  Като човек, който не само споделя принципите на глобалното “??нтернет общество”, но и помагал нееднократно – в рамките на своята компетентност – за ре??аване на проблеми, поставени от българския му филилал, мога да заявя категорично, че като депутат в Европейския парламент ще използвам всичките дадени ми права, за да отстоявам правата на ??нтернет потребителите.
  Неразумно е да даваме ло?? пример на останалите страни с налагането на контрол върху ??нтернет в каквато и да е форма.
  Мисля, че не просто с думи, а с действията си от последните 7-8 години – и се надявам, че “??нтернет общество – България” може да потвърди това – съм се доказал като подръжник на свободата на достъпа до ??нтернет и на свободното разпространяване на информация.
  Срещите ми с един от бащите на ??нтернет – д-р Винт Сърф, с президента на ICANN Пол Туми, с Джои ??то за мен бяха признак не само на формално уважение към световноизвестни личности, а възможност да заявя подкрепата на България и българското правителство към политиката на единен ??нтернет, свободен от ограничения и даващ възможност за осъществяване на правото на хората за достъп до информация и правото им да разпространяват информация безпрепятствено.

  В Европейския парламент се очаква да гласуваме новия пакет от телекомуникационни закони и разчитам не само на “??нтернет общество”, но на цялата ??нтернет общност да ни помагат със своите експертни виждания, за да можем да ре??аваме не само проблемите в България, а да помогнем България да допринесе за ре??аване на европейските проблеми в областта на ??нтернет.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.