Министерският съвет назначи национален координатор по киберсигурност

Министерският съвет назначи Пламен Вачков за национален координатор по кибер-сигурността със свое ре??ение от 2 април 2009 г.

Основните права и задължения на Националния координатор по кибер-сигурността са свързани с: осъществяване връзки със съответни подобни звена или структури в страните-партньори на България; изготвяне на Национална стратегия за кибер-сигурност; подобряване на информационния поток и международното сътрудничество с цел намаляване на рисковете за България както от чуждестранни атаки срещу критичната инфраструктура у нас, така и от атака, произхождащи от територията на страната, но насочени срещу кибер-сигурността на други държави; осигуряване експертна помощ на страните-партньори на България за подобряване и промени в законодателството по отно??ение на инкриминиране компютърните престъпления, борбата с кибер-тероризма и други.

ДА??ТС съобщава:

    “Развитието на информационните технологии в световен мащаб увеличава заплахите от нерегламентирано посегателство върху компютърните системи и мрежи. Щетите от кибер-атаките стават все по-големи. Съвременните организации стават все по-зависими от своите компютри и мрежови комуникации и естествено все по-уязвими от пробиви в информационната защита. Засилва се необходимостта от координиране на дейностите по противодействие на кибер-престъпността, чиято дейност не се съобразява с граници. Зачестяват случаите, в които престъпниците са на територията на Република България, а извър??ваното престъпление е в страните от Европейския съюз или в САЩ, и обратно. Успехът в областта на кибер-сигурността, може да бъде постигнат само с общи действия между правителствата, частния бизнес и неправителствените организации.”

Моят коментар:
Едно дългоочаквано ре??ение, произходът на което се крие някъде в 2003 г., когато България бе домакин на Първата международна среща по кибер-сигурност в Бояна. Хубаво е, че се говори за общи действия между всички участници в живота он-лайн.

This entry was posted in Bulgaria, на български and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Министерският съвет назначи национален координатор по киберсигурност

  1. Както казва един класик “Can you believe this mother-fucking shit” 😉 Днес по “Микрофон и Ми??ка” пак стана дума за Вачков, само че заради някаква инициатива за ??ироколентов достъп.

  2. Pingback: [update] ??вайло Калфин заслужи подкрепата на “??нтернет общество – България” « ??нтернет общество – България | ISOC-Bulgaria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.