Защо трябва??е да се мине през всичко, за да се стигне до тук?

Днес Народното събрание прие окончателно текстовете в Закона за електронните съобщения (ще ги публикувам, когато излязат в Държавен вестник), които се отнасяха и до популярното “следене в ??нтернет”. В коментар МВР казва:

  С приетите днес промени в Закона за електронните съобщения намалява значително способността на правоохранителните органи да използват данни, събрани от операторите, за разкриване и предотвратяване на престъпления

  С изменията на чл. 251 от Закона за електронните съобщения, приети днес от Народното събрание, данните, събирани от операторите и интернет-доставчиците ще могат да се използват само за разкриване на тежки престъпления и престъпления по интернет. Това означава, че извън кръга на престъпленията, за които тези данни могат да се използват, остават модерните напоследък телефонни измами, издирването на избягали затворници, склоняване към проституция, разпространяването на порнографски материали, в това число и по интернет и др.
  Тотално намалява способността на МВР и ДАНС да работят по “горещи следи” за разкриване на престъпления като отвличания, убийства, бомбен тероризъм, тежки грабежи, наркотрафик и наркоразпространение.
  Едно такова ре??ение влиза в противоречие с многократно декларираната воля на законодателя за ефективно противодействие на престъпността и нанася тежък удар върху способността на правоохранителните органи за резултатни действия по разкриване на престъпления и издирване на извър??ителите им.

През месец септември 2008 г. “??нтернет общество – България” и “Блулинк” организираха кръгла маса по темата, която се проведе в ДА??ТС, с участието на представители на Парламента, Президентството, ДА??ТС, експерти. За съжаление МВР не изпратиха оторизиран представител, което доведе и до цитираното по-горе съобщение. Това само доказва за пореден път, че държавните органи трябва да работят по-целенасочено с “??нтернет общество”, ако искат да не им се налага да публикуват своето недоволство.

Впрочем, промените, които днес депутатите са приели, не са изцяло нещата, които предлагахме. Например ние предлагахме срокът за пазене на лог-файловете да е 6 месеца, а депутатите са приели 12. Също така внезапно са се появили и компютърните престъпления* сред онези, за които ще може да се следят трафични данни.

Нейсе, да гледаме и ние положително на нещата – въпросите са регулирани що-годе; със сигурност ЗЕС ще претърпи още изменения и тогава може да се помисли как точно да се формулират идеите на управляващите.

Пейо е написал нещо свежо:

  Днес от Народно събрание има новини, които може и да са добри. Трафичните данни, събирани съгласно прочутия чл. 251 от Закона за електронните съобщения, ще могат да се ползват за разкриване само на тежки и/или компютърни престъпления. Не мога да съм сигурен дали новините са наистина по-скоро добри, защото се опасявам, че в следствие на безбройните редакции и желанието да се смести цяла наредба в един текст, чл. 251 ЗЕС е придобил вид и съдържание, които ще породят единствено нови неясноти и спорове. Освен това, разпоредбата препраща към други два закона, един от които (ЗСРС) скоро се очаква да бъде променен изоснови, така че е много рано за радост или успокоение. Лично аз не успях да видя текста, които е гласуван в пленарна зала, което се дължи и на промените и добавките, направени в последния момент. Това е ново и поредно нару??ение на Правилника за дейността на НС и законодателния процес, но за тези и подобни безобразия ще се възмущавам друг път.

  Другата, по-пла??еща новина, е че според официално изявление на МВР убийството (чл. 115 НК предвижда от 10 до 20 години), бомбен тероризъм (не разбрах защо точно бомбен, но твърде общия състав на чл. 108а предвижда от 15 до 30 години или доживот), отвличане (от 3 до 10 години за квалифицираните състави на чл. 142) не са тежки престъпления. Не знам дали е твърде смела идеята ми да подскажа на служителите на МВР да се запознаят с определението на тежки престъпления, защото може би ще бъдат сериозно затруднени. Както, впрочем, твърдят, че ще са затруднени да ги разследват и разкриват, защото им е отказан достъп до трафичните данни. Възхитително е как нещо, което досега МВР е нямало ще започне да го затруднява занапред! Явно досега само трафични данни са им липсвали, за да не могат да разкрият и постигнат поне една осъдителна присъда за убийци и похитители за случаите, които изпълват ежедневните новини, но нека не започвам и по тази тема.

  Можем да определяме новините от днес като добри или ло??и, но това не променя факта, че трафични данни ще се събират и занапред ще сме малко по-малко свободни в общуването и по-малко сигурни, че никой няма да ползва събраните огромни масиви от информация в на??а вреда. Все повече ще живеем в една МВР вселена, където се радваме на малки победи в изглежда постоянно губената война за защита на гражданските ни права и свободи. Но нека тази малка победа да е пример, че промяната към по-добро е възможна и да даде мотивация за нови промени към по-добро.

____
* В най-нелепо състояние обаче се оказаха организациите на носителите на авторските права, които са излезли със сме??но становище точно преди приемането на текстовете в закона. Тези хора тъпо, но упорито не искат да приемат, че с досега??ния им модел за паразитно съществуване на гърба на ГДБОП е свър??ено. Не може да наказвате феновете на ва??ите изпълнители, вместо да им предложите бизнес-модел, който да ре??ава заплащането на авторите и продуцентите на музиката.

This entry was posted in Bulgaria, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.