Неформална среща на министрите на съобщенията в Прага

Вече писах на английски по темата, ето и малко информация на български език:

На 17 февруари 2009 г. председателят на ДА??ТС Пламен Вачков взе участие в организираната от Че??кото председателство на ЕС министерска конференция на тема: “Следващи стъпки в развитието на телекомуникациите”

По време на конференцията министрите обсъдиха съвременните предизвикателства пред телекомуникационния сектор, включително в контекста на настоящата финансова и икономическа криза. Всички изказали се посочиха, че в рамките на настоящата ревизия на европейската регулаторна рамка за електронни съобщения следва в максимална степен да бъде отчетена нуждата от насърчаване на инвестициите и иновациите в сектора, което ще допринесе до по-разнообразни, по-качествени и по-евтини услуги за потребителите.

Като подходящи инструменти за насърчаване развитието на сектора министрите посочиха създаване на предвидима правна и регулаторна среда, базирана във възможно най-голяма степен на пазарните принципи, насърчаване на развитието на електронните услуги, вкл. и на електронно-правителствените услуги и допълване на усилията на националните и европейските органи.

Министрите обсъдиха и възможността за включване на ??ироколентовият достъп в обхвата на универсалната услуга. Мнозинството държави-членки на ЕС се изказаха в подкрепа на подобна възможност, но посочиха, че желаят да разполагат с по-голяма гъвкавост на национално ниво за дефиниране на минималната скорост и определяне на методите за финансиране на нетните разходи, в зависимост от нуждите и възможностите на всяка държава.

Особено място в изказванията на министрите бе??е отделено на предложението на ЕК, одобрено през декември 2008 г. от Европейския съвет, за предоставяне на 1 милиард евро от бюджета на Общността за финансиране развитието на ??ироколентовия достъп в селските региони. Голяма част от изказалите се, вкл. и ЕК посочиха, че тази сума е недостатъчна за постигане на поставената от Европейския съвет цел за осигуряване на 100% покритие на населението с ??ироколентов достъп до 2010 г. Същевременно тези страни подчертаха, че това е положителна стъпка в насърчаването на развитието на този вид ключова инфраструктура.
В своето изказване председателят на ДА??ТС Пламен Вачков приветства инициативата на ЕК за осигуряване на 1 милиард евро за ??ироколентов достъп и припомни принципната подкрепата на България за включването на ??ироколентовия достъп в обхвата на универсалната услуга, тъй като това би гарантирало този достъп за всеки гражданин на ЕС, независимо от географското му местоположение и на поносима цена.

Снимки от конференцията има във flickr.

This entry was posted in Bulgaria, European Union, Information Society, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.