За климата: факти срещу мнението на скептиците…

От Вени Марковски: Попаднах на тези интересни* коментари във Фейсбук, посветени на скептиците, обясняващи, че човешката дейност не се отразява на природата по негативен начин.
Във връзка със статус на г-н Боян Рашев, публикуван по-долу в моята статия, е този коментар на Оги Павлов:

[начало на статуса]
Боян Рашев по принцип не е лош експерт. С много от нещата, които е изразявал като мнение в сферата на енергетиката съм бил съгласен, с други не чак толкова, но това си е в рамките на нормалното. Приложеният по-долу пост (вж. в края на статията – б.м., Вени Марковски) обаче е забележителен по няколко параграфа едновременно и аз много се радвам, че имам възможност да го споделя на стената си и да го коментирам набързо, защото това е пример за груба (вероятно неволна) манипулация, а гледам, че доби сериозна популярност. Много държа да уточня, че аз нямам претенции да притежавам каквото и да е компетенция в сферата, но имам все пак някаква обща култура, затова ще си позволя да се усъмня в твърденията по-долу, както и в експертизата на г-н Рашев специално по тази тема. За какво става въпрос:

На въпроса „увеличават ли се концентрациите на парникови газове в атмосферата“, експертът отговаря положително, с уговорката, че „от средата на 19-ти век нивата на CO2 се увеличават от около 280 до 410 ppm, обаче в над 95% от геоложката история на Земята концентрацията на CO2 е била значително по-висока“. Значи, логиката тука е много странна, защото се пропуска съществения факт, че в над 95% от геоложката история на Земята човечеството НЕ Е съществувало. Всъщност, човечеството съществува в 0.003% от геоложката история на Земята, а в 99,9% от своето съществуване е развивало култури и цивилизации при концентрация на въглеродния двуокис в атмосферата в диапазона 180-280 ppm. От началото на индустриалната революция концентрацията започва да расте до сегашните рекордни 415 ppm, което от своя страна води до промяна на баланса и съответно до повишението на глобалната средна температура с 1 градус (за сравнение: от 3 до 6 градуса правят разликата между ледников и междуледников период).

Продължава се със следното твърдение: „има множество изследвания, които показват, че увеличаването на концентрацията на СО2 е резултат от увеличението на температурата (по-топлите океани изпускат въглероден диоксид в атмосферата), а не причина за нея“. Също много странна логика, която по същество е вярна, обаче е много манипулативно поднесена. По-топлите океани действително изпускат повече въглероден диоксид (+ водни пари, които също са парников газ), обаче в този случай трябва да открием първопричината за затоплянето на океаните, което отново ни връща към антропогенния фактор, понеже не се наблюдават други естествени феномени, които до обяснят процеса.

В точка 3 експертът коментира за „относително захлаждане на глобално ниво от март, 2016 до днес“, обаче всички знаем, че отделните флуктации са без никакво значение, когато имаме стабилен тренд на повишение: http://tiny.cc/qg8bdz. Същестува и противоречие в тезата изложена в същата точка: от една страна експертът казва, че „температурните измервания стават сравними без значими екстраполации чак през последните 40 г.“, докато в същото време сравнява днешните температури с по-високите (според него) температури през Средновековието и по Римско време. Освен наличното противоречие, това твърдение е и невярно – температурите през Средновековието и по Римско време не са били по-високи от сегашните http://tiny.cc/ps8bdz .

В точка 4 експертът прави нещо, което буди искрено недоумение – сравнява локален климат с глобален, но дори и от графиката, която е приложил за да подкрепи своето твърдение за температурите в централна Англия, е видно значителното повишаване на средногодишните температури през последните десетилетия. В същата точка се споменава, че „в днешно време живеем в средата на ледников период“, което не е вярно. Понастоящем се намираме между два ледникови периода в т.нар. „интерглациален“ (междуледников) интервал: http://tiny.cc/sp9bdz .

В точка 5 експертът връща малко топката, но в точка 7 отново формира невярно твърдение, подлагайки под съмнение научния консенсус за антропогенния произход на климатичните промени. Тука ще си позволя малко по-дълъг коментар, защото напоследък доста зачестиха спекулациите по тази тема, даже онзи ден гледах по една от телевизиите един зализан костюмар с все още девствени мустачки да се пеняви как всичко по темата било конспирация на комунистите, рептилите, масоните и кой ли още не. Ето какво пише в интернет по повод определението: „научният консенсус е колективната преценка, позиция и мнение на общността от учени в определена област на изследване. Консенсусът се постига чрез комуникация на конференции, публикуване на научни изследвания, научни дебати и прочие, като предполага общо съгласие, макар и не непременно единодушие.“

А ето какво казват и самите учени, които формират научния консенсус:

Обща позиция на American Association for the Advancement of Science, организация с повече от 120 000 членове: „Научните доказателства са ясни: глобалните промени в климата, причинени от човешките дейности, се случват сега и това представлява нарастваща заплаха за обществото.“ (http://tiny.cc/nhfgdz)

Обща позиция на American Chemical Society, организация с близо 160 000 членове: “Обширните научни оценки на настоящия и потенциалния бъдещ климат ясно показват, че изменението на климата е реално и до голяма степен се дължи на емисиите от човешки дейности и евентуално е много сериозен проблем.“ (http://tiny.cc/upfgdz).

Обща позиция на American Geophysical Union, организация с близо 62 000 членове: „Човечеството има основно влияние върху глобалните промени в климата, наблюдавани през последните 50 години.“ (http://tiny.cc/5xfgdz )

Следват още American Medical Association (250 000 членове), American Meteorological Society (повече от 13 000 членове), American Physical Society (50 000 членове), Geological Society of America (организация на 131 години), U.S. National Academy of Sciences и т.н., и т.н., чиято позицията не се различава от по-горната. А в този линк (http://tiny.cc/i0ggdz ) е списъкът на над 200 национални академии на науките и научни организации от цял свят, които споделят общата позиция за антропогенния характер на промените. Тука говорим за обща позиция на НАЙ-СТАРИТЕ И АВТОРИТЕТНИ НАУЧНИ УЧРЕЖДЕНИЯ В СВЕТА. Е, съжалявам, обаче предпочитам да се доверя на учените, които притежават истинската експертиза, а не на тези, които я симулират. Научният консенсус за антропогенния характер на климатичните промени е БЕЗСПОРЕН ФАКТ, по същия начин както е факт научният консенсус, че ваксините НЕ причиняват аутизъм, че хомеопатията НЕ Е медицина и че Земята НЕ Е плоска.

И още нещо: Ал Гор, Грета Тунберг, Леонардо Ди Каприо и останалите, които са яхнали климатичната вълна НЕ СА УЧЕНИ, те са просто едни активисти зад чиято дейност е много вероятно да стоят различни интереси. Независимо от противоречивата реакция която предизвикват и преекспонираните им прогнози, тяхната силно комерсиална дейност е вследствие на заключенията на учените, не обратното.

[край на статуса]

А Габриел Димитров пише, пак във Фейсбук:

[начало на статуса]

Ето защо да НЕ се доверявате на всеки, който пише в интернет.

Предоставям ви една разочароваща политическа пропаганда за глобалното затопляне, в която няма факти, нито научни данни. Очаквам, но надали ще получа такива. А в текста има и буквални измислици като например, че в края на 17 век имало затопляне. Прочетете внимателно какво е написал въпросният „експерт“ и после се върнете на опровержението ми:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2672514902772526&set=a.499635313393840&type=3

1. „Климатът се е изменял винаги“
Но неведнъж се е случвало на Земята температурите да се покачат рязко, както сега. И причината винаги е била парниковите газове. Такъв тип покачване на температурата винаги е довеждал до масово измиране на живите организми: края на пермския период, средата на камбрийския и триасния: вижте тук и тук.

Емисии на въглероден двуокис.

2. „CO2 е бил над 1000 ppm в над 95% от геоложката история на Земята“
Изцяло висящо във въздуха твърдение, неподкрепено от реални научни факти и данни. Не съм сигурен дали не приравнявате CO2 нивата към CO2 емисии, което е доста грешно, защото се използват различни мерни единици (ppm срещу гигатонове въглерод). Но ето една графика, в която нивата са изчислени до гигатон (картинка вляво).
Корелацията с климатичните промени е ясна.

3. „Има ли глобално затопляне? И да, и не.“
Класическо двуостро твърдение, което всява съмнение в научните данни.
„Ако сравняваме с по-ранни исторически епохи, можем със сигурност да отбележим, че през Средновековието и по Римско време е имало периоди на доста по-топъл климат в света.“
С изключение на това, че грешите. Топлият период през Средновековието в действителност е бил необичаен за някои региони – на РЕГИОНАЛНО ниво. Но глобално планетата е била по-студена от настоящото ѝ състояние.
Докладът на Националната академия на науките през 2006 описва доказателства, които показват, че сегашните температури са по-високи от тези през Топлия средновековен период.
От 2006 до сега са натрупани още данни, които показват, че дори в Северното полукълбо, където Топлият средновековен период е бил най-изразен, всъщност там сега температурите задминават тези на обсъждания период. Научен труд на 78 учени, представящи 60 независими научни институции от 2013 г.:

4. „Има ли скоростта на затопляне днес аналог в миналото?“
Да, има и той винаги е водил до масови измирания. И не, това не е краят на 17-и и началото на 18-и век – точно обратното. Вероятно не сте чували за Малката ледена епоха от 16-и до 19-и век с три съществени момента на застудяване – един от тях точно в края на 17-и век. Или поне така изглежда? Агрикултурата и настроенията на човечеството са повлияни драстично точно тогава. Четете малко повече за този период. Препоръчвам тази книга.

5. “Какъв е приносът на човека към съвременното изменение на климата? Никой не знае точно.“ „Може и да имаме съществен принос, но точното му количествено изразяване е изключително трудно.“
Погледнете добре данните на NASA. Те лъжат ли ни? И те ли са „политически коректна“ организация?

6. „Има ли експериментални доказателства на хипотезата за антропогенното изменение на климата? Не, няма. Хората все още не сме способни да възпроизведем условията на планетата по такъв начин, че да можем да отчетем въздействията от изменението на отделни променливи върху цялата система.“

Директните наблюдения откриват, че нарастването на CO2 се случва точно заради човешка активност. Сателитни измервания и измервания на повърхността откриват, че по-малко енергия излиза в космоса, заради по-голямата абсорбция на електромагнитните вълни от парниковите газове. Измерванията на температурите на океана и земята откриват, че планетата задържа топлината. Учените са категорични в това отношение – вижте тук, тук, тук, тук или тук.

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/…/10.1…/2009JD012105

https://ams.confex.com/…/Annua…/techprogram/paper_100737.htm
https://agwobserver.wordpress.com/…/papers-on-laboratory-m…/

7. „Има ли „научен консенсус“ по хипотезата за антропогенното изменение на климата? Не, няма. Понятието „консенсус“ е част от политическия речник и не присъства в научния.“

Личи си, че не разбирате какво е научен консенсус и как той се изгражда, а именно – консенсусът се състои в получените научни данни и направените проучвания. Консенсусът изобщо не е Бойко Борисов каза на Цветан Цветанов и те се съгласиха. Това, че думата консенсус има и гражданско значение, не означава, че Вие разбирате какво е научен консенсус. Същото е и с думата теория и научна теория.

Автори на седем проучвания за научния консенсус – в това число не само John Cook, а също Naomi Oreskes, Peter Doran, William Aderegg, Bart Verheggen, Ed Maibach, J. Stuart Carlton са категорични, че има 97% консенсус сред климатолозите. И колкото по-голяма е тяхната експертиза, толкова по-висок става този процент.

Не знам какъв експерт сте, Боян Рашев, но видимо не работите с научни данни.

[край на статуса]

Оригиналният статус на г-н Рашев, предизвикал горните коментари:

[начало на статуса]

Температури в централна Англия. Снимка: профил на Боян Рашев

Все по-често различни хора ме питат „Какво мислите за изменението на климата?“. Покрай новините за пожари, данъци, стачки и шествия напоследък тези въпроси стават почти ежедневие. Пиша този текст, за да се опитам да отговоря наведнъж от позицията на някой, който се занимава професионално с темата вече 20 години и е преминал от „вярване“ в нещо към критичен поглед към всичко.

Първо, отговорът съвсем не е толкова прост, колкото ни се иска. Защото въпросите, които се съдържат в горния, всъщност са страшно много. Тук отговарям на първите 7, за които се сещам. Добавям само една графика за цвят. 😊

1. Изменя ли се климатът на планетата?

Да. Климатът се е изменял винаги, както в историята на човечеството, така и в геоложката история на планетата. Няма такова понятие като „вечен климат“.

2. Увеличават ли се концентрациите на парникови газове в атмосферата?

Зависи от отправната ни точка. Да, от средата на 19 век някои се увеличават. СО2 например се увеличава от около 280 до 410 ppm в този период. Но точно той е бил над 1000 ppm в над 95% от геоложката история на Земята, а падне ли под 180 ppm фотосинтезата спира. Освен това, има множество изследвания, които показват, че увеличаването на концентрацията на СО2 е резултат от увеличението на температурата (по-топлите океани изпускат въглероден диоксид в атмосферата), а не причина за нея. Всъщност CO2 съвсем няма такова голямо значение. Водните пари (от 0 до 4% от въздуха) и облаците от тях допринасят за около 80% от общия парников ефект на планетата, тоест реално тяхното съдържание определя въздействието на парниковия ефект.

3. Има ли глобално затопляне?

И да, и не. Можем да говорим за относително изменение на средните температури спрямо някаква отправна точка в миналото. Ако вземем за пример последните 3 години (от март, 2016 до днес) можем да говорим за относително захлаждане на глобално ниво. Когато се коментира глобалното затопляне, обикновено се говори за периода от края на 19 в. до днес, тоест откакто има систематични измервания на температурата в голяма част от света. Въпросните измервания стават сравними без значими екстраполации чак в последните 40 г. или откакто има и сателитни данни за температурата. В рамките на този период се наблюдава нетно покачване на температурата, което обаче не е непрекъснато – относителните разлики между 2 поредни месеца могат да достигнат над 0.5 градуса или повече от затоплянето за целия период. Данните от периода 1900-1940 г. показват подобно затопляне, докато за 1940-1980 г. показват леко глобално захлаждане. Ако сравняваме с по-ранни исторически епохи, можем със сигурност да отбележим, че през Средновековието и по Римско време е имало периоди на доста по-топъл климат в света.

4. Има ли скоростта на затопляне днес аналог в миналото?

Да, има. Най-дългият масив температурни данни в света е от Средна Англия и е от средата на 17-ти век до днес (на графиката). Той ясно показва, че затоплянето в края на 17-ти и началото на 18-т век е било много по-бързо от това, което се случва в последните 30 г. Също така ясно показва, че средната температура на едно място се изменя в много широк диапазон само през няколко години – говорим за флуктуации от по 2-3 градуса. Има огромно количество исторически данни за бързи (в рамките на 1-2 десетилетия) изменения на средната температура в много части на света – както затопляния, така и застудявания. По правило първите обикновено водят до разцвет, а вторите – до срив на тогавашните цивилизации.
Трябва да се има предвид, че в днешно време живеем в средата на ледников период, тоест Земята е сравнително студена. Наличието на ледникови шапки е по-скоро изключение, отколкото правило, в геоложката история на планетата. В по-голямата част от своята история Земята е била по-топла и влажна планета без ледени шапки по полюсите.

5. Какъв е приносът на човека към съвременното изменение на климата?

Никой не знае точно. Смята се, че антропогенните емисии на парникови газове (CO2, CH4, N2O и др.) водят до увеличение на концентрациите им, което от своя страна подсилва естествения парников ефект на планетата и съответно увеличава средната температура. Може и да имаме съществен принос, но точното му количествено изразяване е изключително трудно.

6. Има ли експериментални доказателства на хипотезата за антропогенното изменение на климата?

Не, няма. Хората все още не сме способни да възпроизведем условията на планетата по такъв начин, че да можем да отчетем въздействията от изменението на отделни променливи върху цялата система.

7. Има ли „научен консенсус“ по хипотезата за антропогенното изменение на климата?

Не, няма. Понятието „консенсус“ е част от политическия речник и не присъства в научния. Има голям брой учени, които подкрепят хипотезата за антропогенното изменение на климата и действително смятат, че то ще има силни отрицателни последствия за хората и живота на планетата. Точно поради това те заемат активна позиция и търсят политическа подкрепа за „спасяване на планетата“. Други учени също смятат, че хората имаме принос към изменението на климата, но или смятат, че той не е толкова значим, или не виждат особен проблем в това. Последната група смятат, че въздействието ни е пренебрежимо малко на фона на естествените процеси и цикли. Моят личен опит показва, че тази група всъщност е много голяма – особено сред геолозите, геофизиците, геохимиците и палеонтолозите, които познават най-добре функционирането и историята на планетата.

Тъй като първата група е получила обществен, политически и медиен статус на „права“, представителите на другите (колкото и многобройни и разнородни да са те) биват определяни като „климатични скептици“ и заклеймявани. Съответно, огромната част от тези хора просто не изразяват публично позициите си, което създава изкривеното усещане за „консенсус“.

Това е засега. Някой друг ден ще коментирам и въпроси, свързани с въздействията – както на концентрациите на СО2, така и на изменящия се климат и политиките за “стабилизирането” му.

[край на статуса]

Статус на Ивайло Динев:

[начало на статуса]

Наскоро лица, обявили се като „независими учени“ от цял свят, публикуваха писмо, озаглавено “There is no climate emergency”, с което отричат климатичните промени и застават срещу “алармизма” на зеленото движение. Но кои са тези хора, с какво се занимават, освен че се интересуват от климата и защо точно в този момент изразиха тази позиция?

Инициатор на писмото е групата Climate Intelligence Foundation (Clintel), базирана в Холандия и създадена от мултимилионера Ниек Сандман и професор Гуус Беркхоут, който започва кариерата си в „Шел“ и създава консорциум за изследване на нови методи за извличане на нефт и газ. Освен тях двамата, групата от експерти, стоящи зад организирането на кампанията, включва множество членове на влиятелни тинк-танкове.
Проф. Ричард Линдсън, бивш стипендиант на институт „Кейто“, либертариански тинк-танк, създаден и финансиран от братята Кох – американски мултимилионери, близки до републиканската партия и създатели на огромна нефтохимическа корпорация и едни от най-големите замърсители на природата в САЩ. Множество лица от либертариански групи в САЩ, сред които Патрик Михелс от Competative Enterprise Institute, финансиран тинк-танк от нефтената индустрия и Вив Форбс от Carbon Sense Coalition, тинк-танк финансиран от нефтени компании като ExxonMobil и Scaife Family Foundation, един от най-големите донори на крайно-десни организации в САЩ. Членове на Atlas Network, мрежа лобираща за свободен пазар и радикален капитализъм, финансирана отново от братята Кох. Мрежата е наименована на романа на Айн Ранд “Атлас изправя рамене”, където се пропагандира егоизма и радикалния капитализъм. Между другото, тяхното влияние в България е не по-малко.

Освен тях, сред подписалите британци, са членове на Institute of Economic Affairs, създаден през 1955 г., лобиращ за свободен пазар тинк-танк. Ако отворите сайта им, те гордо обявяват, че са повлияли силно на Тачъровата политика през 80-те г.; членове на Adam Smith Institute, британски тинк-танк подкрепяш свободния пазар и неолиберализма, сред които политики за приватизиране на здравеопазването и налагане на плосък данък. Taxpayers’ Allience, британска крайно-дясна група за натиск, финансирана от британски консерватори. В Германия подписалите включват близкия до крайно-дясната Алтернатива за Германия и бивш член на борба на директорите на „Шел“, Фритц Вахренхолт.
Всичко това може да звучи странно, но просто отворете сайтовете на различните институти и фондации – те са горди със своите „постижения“.

Наскоро в Европейската комисия бяха разкрити доказателства, че мултинационалната нефтена корпорация ExxonMobil е изхарчила 3.5 милиона евро само през 2018 г. за лобиране в Европа. Компанията е обявила, че има 12 лобисти, шест от които имат пряк достъп до Европейския парламент. Целта на лобистите е да вкарва дисинформация за климатичните промени и да повлияят срещу въвеждането на регулации. Корпорацията е една от най-големите в индустрията и по множество разследвания е водеща в замърсяването на природата. През последните 30 години корпорацията е финансирала кампании за отхвърлянето на климатичните промени. Според скорошно журналистическо разследване, тя е сред първите нефтени корпорации по разходи за лобиране против климатичните промени – над 50 милиона долара годишно.

Според изследване на Робърт Брюл за ресурсите на движението срещу борбата за климатични промени, в периода между 2003 и 2010 г. в САЩ то разполага с около 900 милиона долара за публични акции, кампании и лобиране. Като множество от донорите са консервативни фондации, целящи намаляването на държавните регулации за борба с климатичните промени и за налагане на неолиберални реформи в САЩ и извън океана. (виж “Institutionalizing Delay: Foundation Funding and the Creation of U.S. Climate Change Counter-Movement Organizations”)

В друго изследване, Райли Дънлап и Айрън Макрайт представят как работи организираното отричане на климатичните промени. Те свързват няколко важни компонента в “машината” за отричане, която включва добивната и преработвателна индустрия, корпоративни организации като асоциация на индустриалния капитал, влиятелни консервативни фондации, консервативни тинк-танкове, групи за натиск действащи на преден план, вместо големите корпорации. Авторите заключават, че основната причина за разрастването на тази мрежа, се крие във факта, че горепосочените отричат научните факти и научния консенсус, защото това нарушава техните частни икономически интереси. (виж “Organized Climate Change Denial”)

В класическите теории за социалните движения, случващото се може да бъде описано по следния начин. Намираме се в момент, в който силна разделителна линия между елитите от една страна, и наличието на влиятелни финансови и политически партньори от друга (индустриални гиганти и крайнодесни партии) отварят възможност за появата на контра-движение. То гради своя наратив чрез псевдонаучни и конспиративни теории, разпространява се сред блогове и медии, и изглежда като естествена съпротива срещу елитите. В същината си, обаче то представлява една част от елита, която възприема прогресивното въвеждане на регулации като опасност за техния финансов интерес.

Какво казват учените? Според мета-анализ на стотици научни статии, публикувани в различни научни списания, между 90 и 100% е консенсусът, че човешката дейност влияе върху климатичните промени (виж “Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming”). Сиреч, това, за което протестират ученици от цял свят, е подкрепено от мнозинството от учените.

В различни държави учени подкрепят протеста на учениците. В Италия над 200 учени от уважавани университети изпратиха писмо до правителството, озаглавено „NO more fake news on climate change”, а множество акции и отворени дискусии целят достигането на научното знание до повече хора.

Разбира се, човешката дейност не е единственият фактор, но той е може би единственият, който ние можем да променим, останалото е по-силно от нас и е непредсказуемо.

[край на статуса]

 

_______
* – Благодарение на един приятел от ФБ – Николай Драганов, който следи темата по-отблизо.

This entry was posted in Bulgaria, на български, общество and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.