Спам от PR-фирма

Бях тръгнал да отговарям по електронна поща, но май е по-добре да го публикувам тук… Махам само мобилния телефон и електронния адрес на дамата, изпратила ми спама…

From: “E”
To: “E”
Subject: PR Society in Bulgaria_Open Discussion
Date: Wed, 2 Jul 2008 13:29:19 +0300
Organization: United Partners
X-Mailer: Microsoft Office Outlook 11

Уважаеми колеги,

??мам честта да Ви поканя на дискусия, която ще се състои на 15 юли /вторник/ от 18.00 часа в Гранд Хотел София.

Доколко всеки от нас се придържа към етичния кодекс на ПР специалистите в България? Следваме ли ценностите и принципите на професионално поведение? Как работим за утвърждаване на професията? Пазим ли репутацията и престижа ? в контекста на обслужването на обществения интерес?

Надявам се, че всички заедно ще търсим и намерим отговорите на повдигнатите въпроси.

Сърдечни поздрави,

United Partners
Manning, Selvage & Lee Affiliated
phone: +359 2 832 3344
fax: +359 2 832 3350
mobile: +359 887 ххх ххх
www.united-partners.com
www.seeme-sofia.com

Important note: United Partners moved to a new office!
New office address:
1202 Sofia, Bulgaria, 120 Kiril I Metodii Str.
New office phone: +359 /2/ 832 33 44
New fax number: +359 /2/ 832 33 50

This electronic transmission contains information from United Partners which may be confidential or privileged. The information is intended to be for the use of individual or entity named above. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic transmission in error, please notify me by telephone or by electronic mail immediately. Thank you.

От: Вени Марковски
До: Е
Дата: 02.07.2008 г.

Здравейте, г-жо/г-це!

Благодаря, че ме смятате за ПР-специалист, за колега, но все пак Ва??ето писмо е пример за непрофесионално отно??ение, защото е изпратено до неопределен брой получатели. Според българското законодателство е непоискано съобщение. По света му казват “spam”:

Да го подпи??ете с думите, че е предназначено само за човека, чието име е в полето “ДО:” е също забавно (вижте по-долу текста на английски в червено)

С това писмо не работите за утвърждаване на позитивния образ на професията ви, което е и целта на Ва??ата среща на 15-и юли.

Поздрави.

Вени Марковски

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВ??Я
(обн.,ДВ,бр.51 от 23 юни 2006 г.)

Непоискани търговски съобщения
Чл.6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.[cut]
(4) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на потребители без предварителното им съгласие.

This entry was posted in на български. Bookmark the permalink.

2 Responses to Спам от PR-фирма

  1. pierrot says:

    Правилно. Любопитно е дали дамата ще отговори – така ще покаже, че е разбрала…

  2. На 15.09.2009 г. получих писмо и по молба на авторката махам името й. Не знам какво е БАПРА, но се чудя защо поддържат база данни и дали са се регистрирали като администратори на лични данни… Ето част от писмото:

    “Не Ви отговорих миналата година, тъй като сметнах, че не е необходимо точно на Вас да обяснявам, че съобщението е изпратено според всички професионални стандарти. Това включва и наличието на Ва??ия адрес в базата данни, която получих от колегите от БАПРА с молба да бъде използвана в мейлинга. Не се оправдавам, информирам Ви.

    Разбирам всичките Ви мотиви срещу този начин на маркетиране и ги приемам. Получили сте корпоративно съобщение, което, обаче, хипотетично и реално, би могло да бъде подписано от всеки друг колега.

    Затова Ви и моля да отстраните името ми от поста си, това вече е лично. Не става въпрос за частна кореспонденция все пак, пък и мисля, че съм си изтърпяла заслуженото наказание.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.