Пращайте номинации за наградата "Джон Атанасов" за 2008 г.

На сайта на Президента на Републиката е публикувано съобщение за процедурата по номинирането на кандидати за наградата “Джон Атанасов”. Ето го:

През 2003 г. Президентът на Република България г-н Георги Първанов учреди награда на името на известния учен от български произход и създател на първия компютър Джон Атанасов. Наградата е за млад българин, който има значим принос за развитието на компютърните и информационните технологии и информационното общество. Досега носители на това престижно отличие са били петима млади българи – Преслав Наков, Светлин Наков, Валентин Павлов, Христо Костадинов и Георги Кузманов.

Комитетът по номинациите за наградата “Джон Атанасов” към Президента на Република България взе ре??ение за откриване на процедурата по номинирането на кандидати за наградата за 2008 г.

Процедурата е отворена от 1 януари до 30 юни 2008 г. Номинациите се правят от научни съвети и поделения на БАН, факултетни съвети на ВУЗ-ове, както и фирми и организации в областта на компютърните и информационните технологии.
Мотивираните предложения се правят по приложен образец и се изпращат на вниманието на Комитета по номинации на следния адрес: nagradajohnatanasoff@president.bg

Досега??ните носители на престижното отличие са:
За 2003 г. – Преслав Наков
За 2004 г. – Светлин Наков
За 2005 г. – Валентин Павлов
За 2006 г. – Христо Костадинов
За 2007 г. – Георги Кузманов

Повече информация – вкл. и правилника за наградата, както и формуляр за предложения можете да свалите от сайта на Президентството. Популяризирайте, за да може Комитета по номинациите да избере най-достойния кандидат.

This entry was posted in на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.