Стенограма от дискусия за 60000 лиценза

Колегите от Computerworld са публикували интересна и поучителна стенограма.

Прочетете я, за да видите докъде могат да стигнат на??ите политици в желанието си да уредят щатския монополист “Майкрософт” и съответните му български представители да получат десетки милиони долари за ненужен софтуер.

Н. Василев: Ще ви припомня малко история. В ДА за пръв път се ре??и този проблем преди повече от пет години, когато бе??е сключен първият договор с Microsoft. Тогава логиката на договора бе??е за наем на лицензите, а не за придобиване, закупуване. Тогава този договор бе??е критикуван по различни причини. Дали справедливо или не – е съвсем отделен въпрос.

Договорът има няколко положителни резултата. Единият е, че се ре??ава проблемът с – да си го кажем направо – пиратското използване на лицензи на Microsoft в Държавната администрация. Съответно България излезе от всякакви черни списъци през тези години, защото преди това бе??е в най-черните списъци и може би никога няма??е да стане член на НАТО и на ЕС. Другите неща са ясни.

?? още един положителен ефект да споделя с вас. Голям късмет имахме, че договорът бе??е сключен в долари в момента, когато доларът исторически бе??е изключително висок, силен. Тогава в лева доларът е бил някъде 2,20 – 2,30 лева, от този порядък. А сега доларът е към 1,35 лв, може би. Тоест държавата спести огромни средства от подходящия валутен курс. Може би говорим за суми от порядъка на много над 10 млн. лева – между 10 и 20 милиона лева, през годините.

Този късмет разбира се сега няма да го имаме, защото цените в ЕС отдавна не са в долари, а да ви припомня, че България все пак е член на ЕС и за нас важат по-скоро правилата за целия ЕС, за съжаление.

Договорът изтича след около 6 месеца. Много бих се радвал моето министерство да не отговаря??е за този въпрос, но отговаря и трябва да се ре??и въпросът.

Как да го ре??им?

??ма няколко подхода. Поне от половин година най-вече дирекцията на г-н Юрий Алкалай се опитва да анализира – и анализира ситуацията в повечето европейски държави. ??зготвили са ми няколко доклада, [провели са] устни разговори, аз също съм говорил с някои европейски колеги. Горе-долу проблемът е почти един и същ навсякъде, защото просто това е един бран??, където има горе-долу един основен производител и различни алтернативи. Това е дори по-зле от пътническите самолети, където има два големи производителя и други допълнителни алтернативи.

Проведохме консултации с Агенцията за обществени поръчки, за което им благодаря специално. Те са идентифицирали много бързо над 1500 европейски обществени поръчки от различни държави в ЕС през последния кратък период. Сега, дали е една година или няколко години не мога да ви кажа, но за последите години, със сигурност.

[Налице са] над 1500 случая на обществена поръчка, където изрично се записва в документацията „продукт на Microsoft“ – тъй като просто няма много друго какво да се направи.

Сега, темите са няколко. Едната е дали можем да минем без Microsoft.

Без компютри и софтуер в държавната администрация не можем да минем. Второ, от мен не можете да очаквате, че ще предложа държавата пиратски да използва лицензи нито на Microsoft, нито на някой друг. Това не може да стане. За такова нещо държавата моментално ще бъде…. не мога да си помисля какво ще с случи, ако дори само за една минута използваме нелегитимен софтуер! Просто скандалът и проблемът ще бъде грандиозен, с огромни последствия, които ще надхвърлят в пъти цената на лицензите.

Годи??ната издръжка на един средностатистически държавен служител само за заплата и социални осигуровки е по-малко от 10 хиляди лева, но не много по-малка. Ако добавим всякакви други разходи – командировки, електричество, сгради, принтери и всякакви други разходи, един държавен служители със сигурност струва далеч над 10 хил. лв. годи??но на държавата. Което е нормално – не го казвам с никакво чувство, нито положително нито отрицателно.

На този фон един лиценз на софтуер, който е може би… примерно 3% от годи??ната издръжка на държавен служител,… можем да видим дали го прави по-полезен или не. Според мен държавен служител без компютър през 2008 година не е особено ефективен.

Така че без софтуер ние не можем да минем.

Следващата тема е можем ли да минем с друг софтуер – без Microsoft. Тук в никакъв случай не съм най-добрият специалист в държавата. Това не е моята професия. ??ма хора, много хора, които твърдят, че може.

Казвам: добре, чудесно, щом е така – в момента текат сроковете за на??ата обществена поръчка, но няма да има подписан договор в близките седмици, по-скоро месеци. Говорим за минимум месец-два. Затова, след около две седмици или три смятаме да организираме открита публична дискусия, тук в София, с всички заинтересовани – що поканим цялата ??Т индустрия, всички хора, които от години твърдят, че има алтернативи на Microsoft, всички медии и всички други, които се интересуват: да кажат каквото знаят и мислят – и какво предлагат по въпроса. Ако успят да ни убедят, че алтернативите са по-добри и по-евтини, незабавно съм готов да се откажа от целия договор с Microsoft, няма да подписвам никакъв договор, и който убедително твърди, че може да се справи в проблема, готов съм веднага да му дам да го ре??и целия. ??ли частично – примерно да каже, „ето мога в Пазарджик да го ре??а“, пък в София ще мислим следващата година.

Тук има няколко въпроса, тъй като и аз – макар че казах че не съм голям специалист, – се интересувам от темата чисто управленски. ??ма няколко въпроса.

Единият е: по-добър ли е алтернативният софтуер? Оставам въпроса отворен.

Вторият въпрос е: като се развали, кой го поправя и кога. ?? това безплатно ли е или не. Оставам и този въпрос отворен.

Третият въпрос е: тъй като повечето хора в ДА са като мен, цял живот са използвали само на една фирма продукта и никога не са виждали, пипвали и чували за друг,… говорим за 60 000 служители в София, Полски Тръмбе?? и всички останали мета в страната, и говорим за около 590 административни структури!… Кой може да поеме гаранция, в какъв период тези хора ще бъдат обучени, колко ще струва тяхното обучение, и ако започне да има проблеми, кой ще носи отговорност за това?

Това са много сериозни въпроси. Тук трябва да видим дали [този], който го предлага, наистина подхожда отговорно и държавнически, или алтернативата е, че,горе долу… „икономията е майка на мизерията“ и т.н. Тоест ако цялата ДА спре, тогава просто министри трябва да си отидат и никой няма да си спомни, че идеята не е била тяхна.

Това са много интересни въпроси, които предлагам да ги обсъдим на тази публична дискусия.

Ако в крайна сметка резултатът от дискусията е, че в крайна сметка на нас ни трябва Microsoft, то тогава вече започваме други по-практически въпроси, където аз се чувствам професионално компетентен да участвам в подобни ре??ения. Например от всички модели на закупуване или наемане на софтуер, кой модел е най-добър? Сега предлагам тук да не ви занимавам с много различни варианти, всичко опира до… Много е подобна схемата дали човек да си купи автомобил в брой, на разсрочено плащане, на финансов или на оперативен лизинг, дали да го застрахова или да не го застрахова. Това са доста ясни математически модели.

Предния път, с предния договор позитивът бе??е, че имахме късмета да го сключим в долари, без да знаем, че от това ще спечелим. Можехме и да загубим, примерно, доларът може??е да стане 3 лева и тогава щяхме да критикуваме договора. Евентуален негатив бе??е това, че срокът изтича и ние не сме собственици на софтуера и все едно нямаме нищо.

При новия вариант, който се предлага – така наречения Enterprise Agreement… което сега да ви го превеждам на български… нещо като… Enterprise означава предприятие, Agreement – споразумение. Не знам как… Kорпоративно споразумение да го наречем.

По този договор лицензите не се вземат под наем, а се купуват. Това първо.

Второ се изплащат разсрочено за 3 години, което на Оре??арски много му харесва очевидно, и на мен също.

Трето, за периода от трите години, докато ги изплащаме, имаме софтуерна застраховка. Тоест, ако се появи нова версия на Microsoft през 2008, 2009, 2010, 2011 г. – ние ще получим последната версия. ?? когато изплатим последната вноска месец май 2011 година, евентуално ако сключим такъв договор, тогава държавата ще е собственик на най-последната версия към 2011 година.

Моята хипотеза е следната. След това ние няма да имаме нужда – първата година, дори и втората – незабавно да търсим дали е изляла някаква още по-супер нова версия,която … Честно казано, струва ми се, че държавата може да изкара спокойно 2 дори 3 години, без да си обновява версията. Ще кара с версията от 2011 година. Това е чиста хипотеза, разбира се, някой друг министър след мен през 2011 година може да вземе друго ре??ение на базата на новата информация, която е получил. Примерно, че се очаква някаква изключително модерна версия през 2012 година. Той може да ре??и да сключи някаква софтуерна застраховка, която да сключи през всяка една от следващите години. Но моята хипотеза е, че до 2014 година ние ще изкараме с този договор.

Ако погледнем политическия календар, ако редовни парламентарни избори се провеждат през 2009 и 2013 година, възможно е ние да ре??аваме проблема цялостно и на следващия кабинет, [така че]той да не се занимава с този проблем, да не бъде критикуван за това, което му е оставил предния кабинет. …Към 2014 г. след поредните парламентарни избори [този], който е министър [през] 2014 г., може да мисли за сключване на нов договор, както той намери за добре. Дай-боже дотогава да са се появили много алтернативи на Microsoft, за да има по-голяма конкуренция на пазара.

Ако разпределим сумата, която евентуално очакваме от пазара сега, за 6 години, се получава [така], че договорът изглежда доста изгоден на фона на предния. Защото годи??но стойността би била сравнима с тази (в лева), която сега плащаме, а не тази, която плащахме в лева през 2002 година. Разбирате ли логиката? В момента, ако плащаме 200 и няколко лева годи??но за наем, през 2002 сме плащали 400 лева – заради валутния курс. Тук изобщо инфлационните процеси просто ги забравяме …. Може би натрупаната инфлация е 30-40% за периода, която въобще не се отчита в случая. Тоест фактът, че ще имаме 3 години с плащане и 3 години без плащане, прави договора доста по-евтин среднo на година.

Още няколко допълнителни въпроса.

Ние се опитваме да купим 60 000 лиценза плюс 2000 лиценза за сървъри.

Както и предния път, всички държавни служители, които ползват на работа служебния лиценз, ще могат безплатно да си го инсталират и вкъщи. Което ре??ава проблема на голям процент от населението в дома??ни условия – и там се легализира софтуерът.

Запазваме си правото ако евентуално някой през 2011 година ре??и, че не са му достатъчни 60 000 лиценза, защото в ДА се ползват много повече… Тогава държавата може да си поръча още лицензи, което обаче аз лично не го предвиждам за момента.

Полето е много ??ироко за всички, които са любители на алтернативите на Microsoft. От тези 60 000 [работни места] нагоре в доста ??ирок периметър, експериментално или не-експериментално, [могат да] да въвеждат алтернативи, да видим как работят и дай боже да докажат, че са по-добри и по-евтини.

Н. Василев: Един от вас зададе въпрос: Защо системата на образованието не се включи към на??ата поръчка, а има отделна такава. Тук Юрий Алкалай [директор дирекция „Електронно правителство“] може да отговори по-точно. От моя гледна точка причината е, че става дума за доста различни продукти, различни лицензи със съвсем различни ценови нива. Там продуктът не е същият, тоест ние не можем… домати и краставици в една обществена поръчка да ги поръчаме, образно казано. ?? второ, просто фирмата има глобално различна политика за образованието и никъде не може да смеси държавна администрация с образование.
Това са основните неща, които планирах да ви кажа, и разбира се сме готови да отговорим на всички въпроси.

Журналист: Г-н Василев, … какви са финансовите параметри на споразумението, което предстои да се подпи??е? Може ли да се каже предварително? ?? може ли… тук разбирам че има специалисти от Агенцията за обществените поръчки, нека ни разяснят малко тази процедура, по която приемането на документните приключва на 10 декември – какво всъщност се избира.

Н. Василев: Да…

Представител на АОП: Значи процедурата, която е обявена, по обявлението в АОП касае доставка на продукти, които са на Microsoft… Тези продукти и съответните бройки и така нататък – вече е специфицирано в документацията….

Н. Василев: Да добавя към това, което каза колегата. Продуктът е упоменат, но доставчикът не! Всъщност това е открита обществена поръчка, където могат да се явят всякакви български, европейски, американски или австралийски фирми.

Представител на АОП: В това число процедурата е обявена в официален вестник на ЕС. Така че е абсолютно достъпна за всички европейски и извън-европейски компании.

Журналист: Досега кой е доставял продуктите на Microsoft?

Н. Василев: Българска фирма – ЦАПК Прогрес.

Журналист: Добре, от обществената поръчка на министерството на образованието, в самото задание, се казва всъщност, че само две фирми имат право да доставят софтуер на ДА…

Н. Василев: Това ние не го знаем.

Юрий Алкалай: Аз, ако искате, мога да ви отговоря по този въпрос. По принцип на??ата поръчка не ограничава броя на фирмите, които могат да участват. Ние имаме единствено изискване тези фирми да са доказани партньори на Microsoft и да имат един определен оборот, който в никакъв случай не е прекалено висок – тоест 5 милиона за последните три години от доставка на продукти на Microsoft. Оттам нататък каква е самата политика на Microsoft спрямо нейните партньори – ние можем само да гадаем. Факт е, че наистина само в България, поне преди четири има??е три фирми, които имат съответното ниво да доставят такива… да изпълняват толкова големи поръчки. Сега в момента не мога да отговоря колко са, но ние нарочно сме направили документацията си така, че тя да е отворена не само за български, но и за чуждестранни фирми. Защото опитът на на??и колеги, с които сме се консултирали в Белгия, в Литва, в Естония… е такъв, че големи европейски фирми-партньори на Microsoft участват в местните процедури за доставка.
Само да спомена нещо за разликата между…. Защо поръчките на МОН и въобще поръчките за сферата на образованието и на??ите са различни. Политиката на Microsoft от една страна е изключително либерална по отно??ение на образованието. Ценовите нива, които се предлагат за образование, са коренно различни от ценовите нива, които се предлагат за корпоративни [клиенти] или публична администрация. Това е много стара тяхна политика, която е предизвикана от едно ре??ение преди много, много години, свързано с, ако не се лъжа масачузетския институт по технологии. ?? оттогава насам, мисля че от 94-95 година, те имат специална политика за сектора образование. Нищо общо нямат цените. Като също и функционалността на някои от продуктите също е променена. В смисъл намалена, така че да се намали себестойността.

Журналист: Аз имам един въпрос…

Журналист: На колко очаквате да възлезе себестойността на поръчката…

Юрий Алкалай: Аз нищо не очаквам. Очаквам да бъде добра. В смисъл – гледал съм ценовите нива, имам информация за това какво плащат на??ите колеги в Австрия, в Белгия, в Естония, както споменах…..

Журналист: Не, защото чух от министър Василев някакви сравнения на цените между преди??ното споразумение и сега??ното и … се чудя откъде се взеха….

Ю. Алкалай: Ами идваме, имаме от пазара, от тоя пазар, направихме едно сравнение. Мога да ви кажа приблизително кавко плащат колегите ни Белгия за подобен… 267 евро.

Журналист: Годи??но?

Алкалай: Годи??но. За подобно споразумение.

Журналист: За лиценз?

Алкалай: На лиценз, да.

Журналист: Много е хубаво че ще организирате….

Журналист: Досега колко плащахме?

Алкалай: Това не мога да ви отговоря, договора е подписан от Министерски Съвет и представлява… някакво ниво на поверителност. Не мога да отговоря.

Журналист: Бе??е обявено, че е 13 милиона долара, то бе??е обявено преди….

Н. Василев: Вие всички сте знаели през всичките тези години цената, която по тогава??ния валутен курс е била подобна, само че за наем, а не за закупуване.

Журналист: Колко?

Н. Василев: Не знам дали имам право да го казвам. Аз, всъщност… винаги вие сте знаели цената и между другото сте я знаели години преди преди мен, тъй като аз преди да дойда в това министерство не съм се интересувал от тоя договор и не съм знаел тая цена. Но вия я знаехте винаги.

Журналист: Вие сте казали в парламента каква е…

Н. Василев.: …Сигурно….

Журналист: Аз искам да попитам… Безспорно е важно че ще има такава дискусия, но долкото аз знам, единственият що-годе конкурент на продуктите на Microsoft е Linux. Поне за друга операционна система, която да вър??и поне малко работата на Microsoft няма. Само че проблемът с Linux, доколкото знам, е че, тъй като това е open-source софтуер, никой не се ангажира с поддръжката, с обучението на служителите и така нататък. Възможно е да има вече фирми, които лицензират определени видове Linux, знам, че има такива, които за изкупили определени версии на Linux и т.н. Но от тази гледна точка, доколко има смисъл да се харчат пари за дискусия, която е с предизвестен край?

Н. Василев: Първо никакви пари няма да се изхарчат за тази дискусия.

Журналист: Е кой ще я организира?

Н. Василев: Ами да ви кажа, сигурно целият разход за дискусията ще бъдат няколко стотин лева за наем на съответната зала. Това не смятам, че е някакъв голям проблем. Дискусията според мен ще бъде полезна, и изобщо не съм сигурен дали ще е с предизвестен край. От години има хора в България и извън България, които твърдят други неща. Твърдят, че примерно… ако става??е дума за автомобили, че има някакви страхотни водородни двигатели, които вървят с вода и са безплатни. Чудесно, те може ще ни ги покажат и ще ни кажат как става точно и ще го направят за нас.

Журналист: А вие организирате тази дискусия за да [ги] успокоите – след това да няма критики срещу договора ?

Н. Василев: Ами ако искате така го наречете, но аз съм отворен на тази дискусия и ако някой каже най-отговорно, че има по-добри ре??ения, и примерно той е готов пилотно да ги изпробва – къде – например в някоя агенция, или в някоя община, или във всички общини… Готови сме веднага да му дадем такава възможност. До изтичането на договора с Microsoft има около ??ест месеца, така че дайте да го направим….

Журналист: ??ма време за експерименти?…

Н. Василев: ??ма време за демонстрации. Освен това, пак ви казвам, ние купуваме само 60 000 лицензи. ??ма доста ??ирок периметър оттам нататък. Населението на България е по-голямо, доколкото знам, и държавната администрация…. Няма да коментирам в момента… има периметър за алтернативни продукти в останалия обем….

Журналист: [възможно ли]е някога държавната администрация да остане 60 000 ду??и?

Н. Василев: Ааа… никой не знае колко ще бъде държавната администрация. Само знам, че броят на компютрите расте всяка година и това е чудесно.

Алкалай: Аз само искам да добавя за броя на компютрите….

Журналист: Защото ??во Прокопиев призова на 100 000 да се закръглят….

Н. Василев: Той говори за публичния сектор, не за държавната администрация.

Алкалай: С влизането в сила на закона за електронното управление моето лично предвиждане е, че в рамките на две до три години броят на компютрите в администрацията, ако не се удвои, то поне ще нарасне докъм 100 000.

Н. Василев: Ммм, знае?? ли какво, това не трябва да го казваме на Microsoft….

Алкалай: Да, на Microsoft няма да го казваме, но това е факт. ?? една от целите на тази среща за отворен код е именно да се даде възможност… Значи такива срещи в България е имало много. Сериозни анализи по тоя въпрос са правени преди около три години. Оттогава досега свободният код, или отворения, или както и да се нарича, е извървял един сериозен път. Не може да се каже, че това не се развива като система.
Правим конференцията, за да видим какъв е резултатът от тоя път. Защото аз лично не съм някакъв капацитет по отворен код, но между колегите в екипа ми има такъв човек, който достатъчно разбира, затова искаме да видим докъде е стигнало и да дадем възможност да направим една наистина…. Ако има такава възможност … тотален пилот, което означава – една администрация „от-до“ да бъде направена със системи с отворен код.
Значи преди три години е имало проблеми с оперативната съвместимост между Microsoft и отворения код, формата на документите и т.н. Голяма част от тея проблеми в момента са ре??ения. Освен това освен Linux все пак съществува и MAC, която е една много сериозна система. Аз съм й голям фен, макар че не е толкова много популярна. Linux-а всъщност, само за да завър??а, и сега се използва доста ??ироко, особено в местната администрация, не като операционна система за декстоп компютрите, главно в мейл-сървърите, т.е. връзката между мрежите и Световната мрежа.

Журналист: ??звинете, аз не успях да разбера каква е разликата в броя на лицензите, които в момента ползвате по стария договор под наем, и тези които ще закупите.

Н. Василев: Същата е! 60 000 си има по стария договор, т.е. досега ползваме 60 000, сега пак ще ползваме 60 000.

Журналист: Но си спомням, че, ако не гре??а, закупихте от ЦАПК Прогрес… също има??е някакъв договор….

Н. Василев: Да, договорът от 2002 г. бе??е за 48 000 и сега не мога да ви кажа кога е било това но… В крайна сметка договорът бе??е удължен на 60 000, като в името на държавния интерес бих искал да не коментирам това много ли е или малко. По-добре да не коментираме бройката.

Журналист: ??звинете… Хората на Мургина и там цялата приходна агенция, която е много голяма, влиза ли в числото на тези 60 000?…

Н. Василев: Влиза. Да.

Журналист: Според преди??ния доклад за състоянието на администрацията имате 71 000 компютри…

Н. Василев: Не точно, защото администрация се води … това, което са около 88 хиляди служители. Второстепенните разпоредители са към 140- и няколко хиляди, които по на??ата дефиниция в България не е администрация. Давам ви за пример резиденция Бояна, която не е администрация, но е нещо подобно на администрация. Тя е второстепенен разпоредител към някое от министерствата. Така че резиденция Бояна сигурно също има компютри. Някакси така малко се размиват границите между понятие и другото.

Журналист: Тия 53 хиляди реално са са с процесор над 600 MHz. Как на останалите не повече от 15% ще инсталирате Windows Vista?

Алкалай: Не е необходимо да инсталираме Windows Vista.

Журналист: Мислите, че Microsoft ще ви продаде по-стар софтуер?

Алкалай: Не, защо трябва да ни продава стар… Той софтуера го има в момента. То Microsoft реално, ако се сключи договорът, няма да ни продадат нищо, ще ни продаде серийните номера със съответните лицензи. Тоест, няма да тръгнат едни хора с дискове, дискети и т.н. да преинсталират софтуера, просто ще се дадат списъци с кодове, под които ще влезе тоя софтуер.

Журналист: Аз доколкото разбрах, едно от условията е да получавате най-новата версия на софтуера…

Алкалай: Така е, или по-стара, в зависимост от техниката, върху която е инсталиран софтурът. Сам казвате, и сте напълно прав, не само… 600 MHz, границата за мене е 1,6 MHz на процесорите.

Журналист: А знаете ли коя е последната версия, която Microsoft поддържа…

Алкалай: За момента е Windows 2000.

Журналист: Прощавайте, не чух добре, 1,6 MHz граница за какво е?

Алкалай: Над 1,6 MHz, според мен, има смисъл да се инсталира Vista, така че тя да работи…

Журналист: А имате ли някаква приблизителна сметка в държавната администрация преобладаващата част от процесорите какви са?

Н. Василев: ??маме, да.

Алкалай. Ние имаме, да, мога да ви я кажа….

Н. Василев: Аз ще ви ги кажа, [към Алкалай] само кажи ми кои бяха двата прага, едното бе??е 600 MHz, а другото -1 и колко, 1,3 MHz ли бе??е…

Алкалай: 1,3 MHz, да.

Н. Василев: Значи през последната година, донякъде и следствие на политиката на на??ето министерство и донякъде вследствие на политиките на индивидуалните администрации, има значително подобрение на компютрите. Първо се увеличава тяхната брой. ?? второ, най-добрите от 1,3 MHz нагоре бяха 30 и няколко процента през 2005 г. и се вдигнаха до 50 и няколко [процента] през 2006 г. ?? със сигурност може би ще минат над 60% през 2007 г. Съответно най-най-старите компютри – тяхната бройка е доста намалена, тъй като се подменят с по-нови и ги ликвидират.

Журналист: Кажете все пак какво има…, в обявата за един търг има прогнозна стойност…Каква е прогнозната стойност за закупуването на лицензите?

Н. Василев: Ами, сега ние разбира се, че имаме представа, иначе как ще защитим бюджета с Министерство на финансите. Но! Мисля, че в интерес на на??ия търг е да не насочваме конкуренцията, особено ако се появи такава от чужбина, [за това] какво очакваме – нека да не знаят какво очакваме и да дадат най-добрите си цени – нека ни изненадат.

Представител на АОП: Ако мога аз да допълня нещо, съгласно Закона за обществените поръчки възложителят няма задължение да упомене такава стойност. Точно по причината, която г-н Василев каза – защото много пъти фирмите спекулират с това обявяване и дават голяма цена. А по този начин се дава възможност тези фирми да падат под…

Н. Василев: Ако цената не ни хареса, може и да отрежем всичките и с нито един от тях да не сключим договор.

Журналист: А знаете ли становището на Microsoft, тоест те са по-склонни договорът да бъде за наем, или за продажба…?

Н. Василев: Ами ние много не искаме те да ни казват какво да правим, ние по-скоро гледаме ние да си избираме… как „да си купим автомобила“ – на лизинг, или на изплащане, или на нещо друго. ?? миналия път вие всички много критикувахте договора – че той бил за наем, а не за закупуване. Сега ние избираме закупуване, с тази тригоди??на софтуерна застраховка. ?? с хипотезата, че след като изтече тригоди??ният период през 2011 г. известно време няма да има нужда да се закупува нищо ново. Колко време – колкото колкото ре??и правителството към съответния момент. Според мен, примерно ако аз трябва да ре??авам тогава, може и три години да изкараме, без да правим нищо.

Журналист: Да, но след това трябва да се закупи изцяло нов.

Н. Василев: Ами то 2011 г. ако тръгнете наново – то пак трябва да се купи изцяло нов.

Журналист: Значи кое е по-изгодно, да е под наем или да се закупи?

Н. Василев: Ами моите сметки показват, че е по-добре да се закупи, но някой друг може да смята нещо друго. Въпрос наистина на приоритети е, защото, ако се вземе под наем, не знам дали ще излезе по-евтино, но през 2011 г. със сигурност няма да притежаваме нищо! А така ще притежаваме навсякъде софтуер, който е най-добрият за момента! ?? сега, не знам вие на личните си компютри колко пъти си сменяте софтуера, но аз мога да изкарам до края на мандата с това, което имам в момента. ?? мисля, че няма да имам голям проблем.

Журналист: …Тези средства предвидени ли са в бюджета… с 4 милиона е увеличен за следващата година… както и сумите за електронното правителство, които са доста големи, доколкото разбирам.

Н. Василев: Сумите са равни на тази година за електронно правителство. Слава богу – става дума за тригоди??ен период, така че ще ре??им въпроса по някакъв начин.

Журналист: В смисъл, заложено е в бюджета за догодина ли?

Н. Василев: Е сега, нека да видим за каква цена става дума, защото какво да заложим в бюджета, като не знаем цена?! Очевидно няма да ни оставят без пари, ако имаме такъв договор.

Журналист: Очевидно в миналия бюджет ако са съпоставими цените, е била предвидена такава сума значи пак същата е…

Н. Василев: Повярвайте, че на??ето министерство не си остава проблемите нере??ени.

Журналист: ??мате ли информация какъв процент от доставените компютри в администрацията са били закупени си инсталиран на тях софтуер?

Алакалай: По на??а поръчка нито един.

Журналист: Но преди това?… Едва ли сте поръчали 70 000 компютъра…

Алкалай: Не сме, определено, не мога да ви отговоря на този въпрос. По-скоро малко, отколкото никак.

Журналист: То ще се получи двойно закупуване…

Алкалай: От 2002 година насам не би трябвало да има нито един компютър, купен от която и да е администрация, с инсталира н софтуер. При нас има едни големи масиви от таблици, данни, където срещу всяка администрация стои броят на лицензите, които тя ползва.

Журналист: Г-н Василев, колко ще струва на данъкоплатеца закупуването на този софтуер?

Василев: Ами нали току-що казахме, че не знаем каква ще е… Колкото се получи при обществена та поръчка… Сега в момента? Сега ще ви кажа. Порядъка ще ви кажа. Ще сбъркам някой друг милион, защото валутния курс към кой ден да го гледам…. Порядъка е… Било е 20 и няколко милиона лева годи??но в началото на договора, сега заради валутния курс е под 20, може би над 15… трябва да видим към коя дата го смятаме…. милиона лева годи??но.

Журналист: За 3 години – значи около 15 милиона.

Василев: За 3 години по-скоро към 60-ина излизат… може би 50, да речем или, 50 и нещо [милиона].

Алкалай: Ние не сме казали, че няма… напротив, точно тая среща, която правим в момента, е за това – да видим какво се е случило в тези почти три години, откакто е имало последно такова – да го кажем – „ревю“ на приложението за публична администрация. ?? ако получим съответните гаранции от частния сектор за възможност за внедряване, сигурност, приемственост и т.н., няма причина ние да не започнем една програма, първоначално пилотна, впоследствие редовна – за внедряване на всякакъв вид системи с отворен код.
Сега, бих искал да подчертая старата българска поговорка, че „безплатен обяд няма“. Отвореният код наистина в някои отно??ения е много по-евтин, но неговата поддръжка е същата като на всяка една друга система – плюс проблемите, свързани с с миграция на данните, обучение, там където е необходимо – осигуряване на съвместимост със съществуващи системи – други… Това са неща, които… въпроси, чиито отговори очакваме от въпросната среща, която ще проведем.

Журналист: …в прес-информацията за МС за сключения до момента договор има клауза за безплатно обучение…. в същото време доколкото разбрах… участват в проект за обучение и доставка извън тоя договор…

Алкалай: Сега, задълженията на Microsoft по преди??ния договор, който е сключен от Министерски съвет,… Така, искам дебело да го подчертая това нещо,…

Журналист: От министъра на държавната администрация, в качеството му на…

Алкалай: Ммммда, да, но да, в качеството му… но тогава не е имало министерство на държавната администрация. Всъщност Министерският съвет е упълномощил министър Калчев да го подпи??е. Всъщност там стоят – както и в анексите – стои Министерски съвет.
По силата на тоя договор са предоставени средства за така нареченото интерактивно обучение. Разработена е цяла една платформа, която дава възможност на всеки един български служител да я достъпне отдалечено и да прави самообучение, да си прави курсове и т.н. Вън от това, са предоставени много хиляди дискове с въпросния интерактивен софтуер.
Програмите за обучение на Министерството на държавната администрация – те са не са свързани с този договор. Те имат задача не само обучение по чисто майкрософтски технологии, но въобще за работа с компютъра, за работа с ??нтернет, за новите вече системи за електронно управление и т.н.

Журналист: ??мате ли гаранция че сключеният нов договор е бъде публичен….

Алкалай: Ами гаранция… Значи самият договор няма да е публичен както… Всъщност това не мога да отговоря – някой специалист трябва да каже [настрани към колежа] – по Закона за достъп до обществена информация договорите с изпълнители публични ли са?

Колежка: Ами… Само трябва да се иска съгласието и на другата страна…

Алкалай: Не мога да отговоря по този въпрос, но условията по договора, в смисъл цифрите– те ще излязат на самия търг, те ще се видят. Всички условия по договора – ами ако погледнете документацията и си я свалите от сайта – тя е публикувана вътре – ще видите и какво пи??е в договора. Значи ние нямаме, по закон, право да сключваме друг договор, вън от този, различен от този, който е заложен в самата документация. Тоест по-публично от това не вярвам да може да се получи.

Computerworld: Три основни теми…. Във връзка с “чужд опит” виждам че тук са посочени Белгия и Австрия. Всъщност как са избрани те за… като образци за анализ и какво точно им е анализирано?

Алкалай: Ами това са двете държави – заедно с Eстония може би, където също поддържаме връзки с колегите – които стоят във челните места почти на всички класации. Освен това администрациите им като, да ги кажем като обем, са приблизително еднакви на българската администрация. Особено тази на Австрия. Тя е– като структура е различна, но като обем приблизително [съизмерима]… Освен това не на последно място, чисто… така… личните контакти, които имаме, също играят в това нещо. Но основното е това: водещото им място в класациите, сходната численост и сходните системи.

Computerworld: Пак тук чета нещо интерсно: „Практиката показва, че отвореният код все още не предлага сигурна и надеждна алтернатива и когато става дума за осигуряване работата на национални административни системи“ – коя е тази практика?

Алкалай: Световната.

Computerworld: Примери?

Алкалай: Да направим следното нещо, аз ще казвам една държава, която е на Microsoft, вие ми казвате една, която е на отворен код. Предполагам че на третото, след четири, ще престане…

Computerworld: …Не, кажете просто конкретните примери, които посочвате като “практиката”, защото „практиката показва…“ е твърде общо и …

Алкалай: Ами ето, в Германия има опити в отделни провинции да минат изцяло на отворен код, около ??ест-годи??ни,… в момента тече обратният процес в същите тези провинции, по простата причина, че не са успели да организират… да създадат институция, която да им гарантира приемствеността на поколенията отворен код. Off-the record, …

* * * * * * *

П.С. – както вече е ясно, обхванати са и въпроси, зададени от други журналисти, освен мен. Съжалявам, че не мога да посоча имената им, просто не познавам всички.
На места точно в тази трета част не се чуват добре въпросите на колегата, така че може да има малко (минимално) разминаване с текста.

This entry was posted in microsoft, на български. Bookmark the permalink.

1 Response to Стенограма от дискусия за 60000 лиценза

  1. Георги says:

    След като прочетох всичко, защо ли си мисля, че нещата са с предизвестен край… От това което казва Н.В. се очертава като възможност определени звена да се изпробват с отворен код, но тук възниква проблема със съществуващия софтуер – той ще трябва да се мигрира, а там където е невъзможно – да се пи??е нов. Много са малко ведомствата ползващи уеб базиран софтуер. В данъчното което посещавам още цъкат на едни DOS-овски програмки. Мъка голяма…

    Ако се появи “стенограма” от утре??ната дискусия ще бъде още по-интересно.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.