Уикипедия 100,000

от Portal.bg

??нициативата „Уикипедия 100 000“ е доброволческа кампания по привличане на медиен и обществен интерес и нови редактори към българския клон на свободната електронна енциклопедия Уикипедия. ??нициативата започва през септември 2007 година, няколко месеца преди Българоезичната Уикипедия да навър??и 4 години от официалния си старт.

Това е първото по-мащабно начинание по популяризиране на Уикипедия в България, като идеята за него идва извън пределите на общността. Целта на кампанията е амбициозна, но реалистична. Към момента на обявяването и? българският клон има над 44 000 статии, с темпове на развитие по около 1 000 нови статии на месец. В момента, в който четете тази страница, вече се работи над 45 188 статии. Въпреки че в името на кампанията присъства емблематичното число 100 000, инициативата няма да спре до там.

Важна е не бройката, а идеята свободното енциклопедично съдържание, достъпно на български език, да се увеличава. От значение е не само количеството, но и качеството на съдържанието на Уикипедия, така че освен създаването на нови статии кампанията насърчава хората и да подобряват вече съществуващите. Важно е в българското общество да се знае повече за Уикипедия, за идеята, която стои зад нея, за движещите я принципи на неутралност, възможност за проверка на информацията, цивилизованост във взаимоотно??енията между редакторите, придържане към свободното съдържание.

Добре е да се знае и какво не е Уикипедия. Уикипедия не е средство за собствено популяризиране и реклама. Ако сте достатъчно значима личност, със сигурност, рано или късно, ще се намери някой да напи??е статия за вас. Въпреки че е много изкусително, не създавайте страници по теми, по които сте в конфликт на интереси. ?? пи??ете, но не копирайте отвън, в Уикипедия особено се държи на опазването на авторските права.

Посетете българската страница на Уикипедия за още информация.

This entry was posted in на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.