Отлична новина: Майкрософт са глобени с близо 1 милиард лева!

Забележка: Поради фундаменталното значение на ре??ението на Европейския съд за България и за далаверите на “Майкрософт” у нас е добре да се прочетат всички статии, посочени по-долу в съответните връзки към Portal.bg

Световните агенции разпространиха новината от Европейския съд в Люксембург: Глобата на “Майкрософт” в размер на близо 1 (един) милиард лева е потвърдена. Потвърдени са и фактите за злоупотреба с господстващо положение. С това ре??ение се слага и край на борбата на двама европейски комисари с щатския монополист.

В българския “Portal.bg” има поредица от статии, посветени на темата.

Българската Комисия за защита на потребителите през 2005 г. твърде??е в свое ре??ение, че “Майкрософт” не извър??вал злоупотреби в България.
??нтересно дали Комисията ще се самосезира днес, за да промени становището си или добре смазаната корупционна ма??ина ще продължи да твърди, че е възможно “Майкрософт” да извър??ва нару??ения в останалите 26 страни на Европейския съюз, но не и в България?

От действията на КЗК ще разберем и дали България е на път да стане нормална държава или ще продължи да гние в блатото на корупцията и на далаверите, които станаха ноторно известни покрай делата на посредника ЦАПК “Прогрес” в сделката “Майкрософт” – Димитър Калчев – Министерски съвет, за която отново Portal.bg писа навремето доста материали.

This entry was posted in на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.