Едно пояснение относно ICANN

Малка бележка (updated)
В последните дни чета из българските медии какво били мислили в ICANN.
Като представител на тази организация за на??ия регион, мога само да кажа, че никой, с едно изключение, не се е обръщал към ICANN официално с въпрос какво мисли организацията по един или друг въпрос, свързан с България. ??зключението е питане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, отговорът на което бе отразен, но само в 2-3 вестника.
Много е важно да се знае, че всеки има право да участва в срещите на ICANN. Участието може да става както на място, така и дистанционно – чрез ??нтернет. ICANN не е затворен клуб, в който да се допускат само определени хора, а предлага нов, отворен модел за участие на всички заинтересовани – потребители, бизнес, правителства. Това, че някой е присъствал или не на една или повече срещи на ICANN не бива да го прави повече или по-малко важен в България.

?? накрая – ICANN не може да вземе отно??ение по дискусии в България с думите “ние подкрепяме тези или онези”. ICANN работи с всички, без дискриминация.

This entry was posted in Bulgaria, ICANN, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.