Стоян Ганев пак е тук

Вчера по “Нова телевизия” Стоян Ганев, наред с редица “ценни” мисли е споделил и това:

  България вече е в челюстите на кризата и от страна на правителството се говорят несериозни неща. Нужни са незабавни антикризисни мерки. Това каза в предаването “На четири очи” по Нова тв Стоян Ганев, бив?? вън??ен министър и бив?? ??еф на кабинета на Симеон Сакскобургготски.
  Ако това правителство, а и следващото не предприемат тези мерки, ще възникне огромна безработица и ще се увеличат ло??ите заеми, допълни Ганев.
  Два национални проекта за публично финансиране от държавата предлага ексвън??ният министър, който в момента живее и работи в Ню Йорк и е професор по право.
  Първият е да се направи масово саниране на жилищния фонд във всички общини. По този начин щели да бъдат ангажирани едни от най-засегнатите от кризата – строителите. Другият проект, според Ганев, в който си струва държавата да хвърли средства, е строежът на детски ясли и градини до задоволяване на пълните потребности на родителите.

Да започнем отзад напред.
Колегата* Ганев явно не знае, че в България децата са значително по-малко, отколкото преди 20 години. ?? вместо да се строят нови ясли и градини, трябва да се закриват – детски градини, училища и т.н. Но тези съкращения никой не иска да ги направи – така, както не искат да премахнат “Кремиковци”. ??ма значително повече неща, които трябва да се направят, от предлаганото от г-н Ганев.
Освен, разбира се, ако не предлага – в духа на българския политик – да осигури и децата, които ще се учат там.
Санирането има смисъл, но още по-голям смисъл има българите да почнат да пестят енергия и да се опитат да направят живота си съобразен с последните достижения на технологиите в областта на изолацията, ??умопоглъщането и т.н.
Но най-важното е: каквито и мерки да предприема правителството, безработицата ще расте. Ако може??е с правителствени мерки да се намали безработицата, тогава това щяха да го направят първо в САЩ, където Стоян Ганев живее.
Правителството може да осигурява условия на бизнеса, за да може бизнесът да създава работни места. Правителството не може да осигури пазари в чужбина, нито пък може да “направи” икономиката ни конкурентноспособна.

______
* Стоян Ганев ми бе асистент по “държавно право на социалистическите страни” в 1989 г. Моите състуденти могат да потвърдят как той се крие??е зад катедрата, когато аз му задавах въпроси преди 10-и ноември 1989 г. на тема “има ли изобщо право в соц.страните”

This entry was posted in на български, общество. Bookmark the permalink.

4 Responses to Стоян Ганев пак е тук

 1. Kostadin Zlatkov says:

  Г-н Марковски, в коментара си към поста Ви “Предложенията на МВР паднаха в пленарна зала”, съм изразил мнението си и относно апетитите към европарите, отпускани за саниране на сградния фонд в България. Аз гледах въпросното предаване и мисля, че всеки който има малко здрав разум може да разпознае кому служи с изявите си въпросното лице. Политиците у нас нямат никаква ценностна система, като изключим преклонението им пред парите.

  Не знам дали гледахте предния ден, в събота, по Бтв, в предаването “Сеизмограф” еврокомисарката, отговаряща за потребителските права, г-жа Кунева. На заявлението на журналиста и писателя-сатирик Емил ??змирлиев, че единствената страна в света, в която не е отменено крепостното право е България (той и припомни, че Цар Александър І е наречен освободител не защото е освободил българите от Османско робство, а защото е отменил крепостното право в Русия), коментирайки отно??енията между комунално-битовите и енергийни дружества от една страна и гражданите от друга, тя си позволи да излъже в ефир, разчитайки на слабата информираност или незнание на аудиторията, че европейската Директива № 2006/32/ЕО не се отнася за Топлофикация-София ЕАД.
  Ето цитат на чл. 13 от същата, публикувана в Официален вестник на ЕС на 27.04.2006 год.:

  “Член 13 ??змерване и информативни сметки за енергийното потребление
  1. Държавите-членки гарантират, че доколкото това е технически осъществимо, финансово обосновано и пропорционално спрямо потенциалните енергийни спестявания при крайните потребители
  на електроенергия, природен газ, централно топлоснабдяване и/или охлаждане и гореща вода за битови нужди се осигуряват индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени, които точно отчитат реално консумираното количество енергия от крайния потребител и осигуряват информация относно действителното време на използване.
  При подмяната на съществуващ уред се осигурява измервателен уред на конкурентна цена освен в случаите, при които това е технически невъзможно или нерентабилно по отно??ение на очакваните потенциални спестявания в дългосрочен план. Когато се прави свързване на нова сграда или основен ремонт на съществуваща сграда, както е посочено в Директива 2002/91/ЕО, винаги се осигуряват индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени.
  2. Държавите-членки гарантират, когато е уместно, че сметките се изготвят от енергоразпределителните предприятия, операторите на разпределителната мрежа и дружества за търговия с енергия на дребно въз основа на реалното енергийно потребление и информацията е представена по ясен и разбираем начин. Със сметките се осигурява необходимата информация, която да даде възможност на крайните потребители да получат подробно описание на текущите енергийни разходи. Сметките въз основа на действителното потребление следва да бъдат изготвяни толкова често, че да позволят на потребителите да контролират консумацията си на енергия.
  3. Държавите-членки гарантират, че във или със сметките, договорите, сделките и/или разписките от разпределителните станции енергоразпределителните предприятия, операторите на разпределителната мрежа и дружествата за търговия с енергия на дребно предоставят на крайните потребители по ясен и разбираем начин следната информация:
  а) текущите действителни цени и действителното потребление на енергия;
  б) сравнение на енергийната консумация на крайните потребители с консумацията за същия период през предходната година, за предпочитане представено графично;
  в) когато е възможно и полезно, сравнения с усреднената норма или стандарт на потребител на енергия в една и съща категория потребители;
  г) информация за връзка с потребителски организации, енергийни агенции или подобни органи, включително адреси в ??нтернет, от които може да се получи информация за възможните мерки за пови??аване на енергийната ефективност, сравнени профили на крайни потребители и/или конкретни
  технически спецификации на енергийно оборудване.” Край на цитата.

  Г-н ??змирлиев е автор на статия, озаглавена “Бандитската Топлофикация”, която аз цитирам в анализа си, написан преди повече от година. Ето го и него. Оставям на Вас и на Ва??ите читатели да сравнят думите и делата на българските политици.

  За Топлофикация, Хитър Петър и още нещо!

  Костадин Златков – методолог по счетоводна отчетност
  (с благодарност към инж. ??лия Димитров – магистър по топлотехника и всички мои преподаватели от Стопанска академия “Димитър А. Ценов” – Свищов и УНСС – София)

  Днес живеем в свят, в който съжителстват две епохи. На знанието и на отиващата в историята индустриална епоха. Всички формирования, продукт на втората, виждайки, че ще загубят икономическата си власт и значение, яростно се съпротивляват, без да подбират средства и методи, срещу надвисналата ги опасност. За щастие участта им е неизбежна! Въпросът е не как ще стане това, а кога?
  Рожба на индустриалната епоха у нас е Топлофикация. Един тежък, тромав, обхванат от метастази мастодонт, който би трябвало отдавна да е умрял. Не е защото огромен екип от хора, поддържани финансово от енергийното лоби и заемащи възлови места в местната и държавна власт у нас, го поддържат в изкуствена кома.
  Българските граждани и техните наследници са превърнати в пожизнени клиенти на това дружество, което в подходящ момент ще бъде продадено заедно с тях, (освен абонатни трябва да им сложат и инвентарни номера) на “стратегически инвеститори”. Доказателство за това са делата им! Всички досега??ни и предстоящи промени в нормативната база, са подчинени единствено на тази цел. Това, че те ще доведат до междусъседски войни не е недоглеждане! На дневен ред е циничната стара максима: “Разделяй и владей!”
  Отдавна не мога да си отговоря на един куп въпроси:
  – Как може да се накара Монопола да спазва Конституцията на Р. България, Директивите на ЕС и международните спогодби, подписани от страната ни?
  – Защо, след като през 2006 г. ЕС приема Директива № 2006/32/ЕО, със срок на изпълнение м. май 2008 г., в която изрично се изисква в сметките на крайните потребители на енергия да се включва само реално измерено количество, този факт се прикрива и не се предприема нищо за изпълнението и?
  – ??мат ли конституционни права потребителите или са крепостници?
  – Защо институциите, създадени и издържани от обществото за да му служат, при явното нару??аване на Закона, сами не се сезират?
  – Защо държавата се намесва при разпределянето на топлоенергията между клиентите и доставчиците й, под предлог, че нищо по-добро интелектуалната мисъл у нас не е могла да измисли?
  – Какви интереси налагат прикриване на очевидното и се хвърлят толкова ресурси за поддържане в правния мир на съществуващата днес абсурдна ситуация?
  – Какво налага да се измислят, сложни, безумни и наивно аргументирани методики за разпределяне на топлоенергия, след като е много лесно и евтино да се измерва точно?
  – Защо продавача не иска да признае, че доставя две различни услуги, отопление и топла вода, а твърди, че е доставчик просто на енергия и упорито отчита топлоенергията само на входа на абонатната станция?
  – Защо се обезсмислят усилията на обществото, за топлоизолации, за икономии на енергия и за намаляване на вредни емисии в природата, след като и да не ползва?? енергия, пак трябва да плаща?? все едно, че си я ползвал?
  – Ако всичко е толкова редовно и няма измама, защо има толкова силна съпротива срещу справедлива промяна на реда на отчитане?
  Ре??ение на този изкуствено създаден “проблем” има и то е точно, индивидуално отчитане на двете услуги, по формулата Е1=Е0–Е2, а не по действащата сега формула Е0=Е1+Е2, в която Е1 и Е2 са неизвестни величини!
  – Е0 = енергия – “общо”
  – Е1 = енергия за услугата – “отопление”
  – Е2 = енергия за услугата – “топла вода”
  1. Енергията, ползвана за отопление и топла вода не се измерва, а се прогнозира и изчислява по методика. ??стината за фал??ивите сметки може да се види от всяка една схема на произволно избрана абонатна станция. Топлоенергията, представляваща в случая гореща вода, се измерва само с общия топломер на входа в абонатната станция (Е0). Това е единствения законен търговски измервателен уред, защитаващ само интересите на продавача й. Тази “доставена топлоенергия” се използва за две различни потребности. От схемата се вижда, че тръбата, по която се доставя енергия до сградата се разделя на две:
  а) Едното разклонение тръгва на дясно (към нагревателя за отопление) и по него тече, да я наречем условно, енергия Е1 (за отопление), използвана само през зимата за нагряване на водата в радиаторите. Тя е записана във фактурите на продавача като “енергия за отопление-общо”. Никога, на никого и по никакъв начин не е било известно колко е тази енергия Е1, защото тя Н??КОГА не е била измервана!
  б) Второто разклонение от общата тръба тръгва на ляво (към нагревателя за топла вода) и по него тече, да я наречем условно енергия Е2 (за подгряване на топла вода, ползвана целогоди??но). Никога, на никого и по никакъв начин не е било известно колко е и тази енергия Е2, защото и тя също Н??КОГА не е била измервана! Следователно, според доставчика, общата доставена енергия е равна на Е0=Е1+Е2. ??менно в тази формула се крие възможността за масова измама, защото в нея имаме две неизвестни величини! За да се елиминира тази възможност, на разклонението за тръбата на Е2 е задължително да се монтира втори топломер, за да се измери точно, колко енергия е използвана за подгряване на топла вода през месеца. В нагревателя за топла вода постъпва студена вода от водопровода. Там трябва да се монтира водомер, за да се измери точно, какво количество студена вода е била подгрята през месеца. Като се раздели енергията Е2, измерена с топломера, на измерената с водомера студена вода, ще се получи енергията за подгряване на 1 м? вода. Данните от водомера, за постъпилата в нагревателя студена вода от водопровода, се сравняват с тези от водомерите за топла вода на абонатите. При разлика между отчетеното от общия водомер и сбора от данните на индивидуалните водомери, тя може да се разпредели между абонатите на база консумирано количество вода. Точно този справедлив принцип прилага в практиката си “Софийска вода” АД. Монтажа на втория топломер и на водомера за студена вода (законни търговски измервателни уреди) ще позволи да се защитят интересите на потребителите от каквато в момента са ли??ени, и ще елиминират възможностите за всяка манипулация и измама.
  След като енергията Е2 (за топла вода) вече ни е известна, е елементарно да разберем количеството енергия използвана за отопление: Е1=Е0–Е2 и това го знае всяко хлапе!
  Нагревателят за отопление, работи само през зимата. В него се подгрява водата за отопление, която се върти в затворена система от тръби свързващи всички радиатори. Това става със специална циркулационна помпа. Енергията Е1 се предава на движещата се в затворената система вода и под формата на “енергия за отопление-общо” се разпределя между всички абонати.
  Как се разпределя нещо, което никога, на никого и по никакъв начин не е било известно, защото Н??КОГА не е било измервано? Как се определя енергията за отопление на всички абонати, щом като не е известно какво се разпределя между тях? Отговорите на тези логични въпроси се крият във формулата Е0=Е1+Е2. Тя дава възможност, чрез използването на сега??ната методика за разпределение, цифрите да се нагласяват и на потребителите да им се начисляват неоснователно, недължими суми за неползвана от тях енергия.
  След като енергията не се измерва, започва масово обжалване, а от там и нови преразпределения. Така никой не знае с колко ще му увеличат сметката. Консумираме или не услугите, сме длъжни да плащаме измислени и с нищо необосновани суми, за да не попаднем под ударите на Закона.
  2. Всеки месец Топлофикация издава стотици хиляди данъчни фактури, в които са вписани неверни количествени натурални стойности. Това са официални данъчни документи с невярно съдържание! Неоспорим факт! Това погазване на закона води логично до следващи. Тези фал??иви фактури служат като доказателство не само пред всички органи на изпълнителната власт, но и в съда и са основание за издаване на изпълнителни листове за принудително събиране на лъжливи “дължими суми” за неконсумирана услуга. При изравнителните сметки в края на отоплителния сезон в грабежа се включват и фирмите за дялово разпределение. Клиентите на Топлофикация, бяха принудени насила да си закупят от тях топлоразпределители и терморегулиращи вентили. Те бяха много скъпи и са абсолютно ненужни за целите, за които се ползват сега. Фирмите за дялово разпределение предлагат принудително наложена от държавата и абсолютно ненужна на обществото услуга, защото прилагайки измислена методика (събират, изваждат, делят, умножават и т.н.) разпределят измислени, а не измерени, и абсолютно неверни количествени натурални стойности.
  Ако Вие заминете в чужбина за 3-4 години, връщайки се от там ще разберете, че сте “крали топлоенергия от съседите си”, били сте осъдени от доставчика по бързата процедура (за каквато се лобира в момента), съдия изпълнител е отворил жилището Ви със свидетели и ако е намерил достатъчно покъщнина за да погаси дълга Ви, я е продал на търг, а ако не е намерил е пристъпил към продажбата му.
  В общи линии такава е държавната регулация, създадена със Закона за енергетиката, Наредбата за топлоснабдяването, Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост и внесения в НС Законопроект за управление на етажната собственост, позволяващи на топлосчетоводителите да начисляват на абонатите на Топлофикация практически до 100% от загубите за пренос на топлинна енергия. Тези загуби трябва да се плащат от този, който ги предизвиква!
  Каква е разликата между енергията отдадена от градската топлопреносна инсталация, по която тя достига до сградите и енергията отдадена от сградната инсталация, преминаваща през на??ите жилища за да достигне до съседите ни? Никаква! Същността им е еднаква и тя се нарича: технологични загуби! Още повече, че те трябва да се заплащат на база консумирана енергия, защото размерът им зависи от консумацията, а не както е сега. ?? да ползва?? и да не ползва?? отопление, пак плаща?? и то в зависимост от кубатурата, а не от потреблението!
  Потресаваща промяна в Закона за енергетиката бе??е “енергия отдадена от сградна инсталация”. “Високоинтелектуално” откритие! Припомни ми народната приказка за Хитър Петър и търговеца, поискал му пари за това, че е изложил коравото си парче хляб на парата над казана с гозбата, за да поомекне. За разлика от приказката обаче, клиентите на топлофикациите са принудени от изпълнителната власт (за срам на независимата съдебна система!) да плащат за това и ако дръзнат да откажат, монопола безнаказано да самоуправства, нару??авайки една дузина закони.
  При прилагането на формулата Е1=Е0–Е2, енергията отдадена от сградна инсталация, автоматично се прибавя към енергията за отопление Е1. Тя вече много просто може да се разпредели между ползвалите я абонати, чрез монтираните на отоплителните тела индивидуални топлоразпределители, като същата се раздели на броя единици, отчетени от тях. Така отпада закрепостяването до живот към Доставчика и необходимостта от фирмите за дялово разпределение. Тогава вече Доставчика, трябва да се потруди, за да поискаме да ползваме услугите му! Негово право е да определя цени за услугите си, а на??е е да преценим кой доставчик на енергия да изберем. Тук вече ще се намираме в нормална пазарна среда! Конкуренция между различни Доставчици на енергия, борба между тях за потребители и за пазарен дял, на база на съотно??ението между цена и количество и качество на предоставяната от тях услуга.
  3. Клиентите на Топлофикация са подложени на недопустим от Закона тормоз и търпят имуществени и неимуществени вреди. Чове??ките им права са игнорирани! Отнето им е правото да се откажат от некоректно предоставяната услуга. Ли??ени са от свещеното им право на избор!
  4. За да върне доверието на клиентите си, Топлофикация е нужно да промени мисленето и отно??ението си към тях (сега са крадци и крепостници). Да монтира във всяка абонатна станция втори топломер, водомер и уред за измерване на температурната разлика на входа на нагревателя за топла вода. Максимално да опрости информацията и осигури прозрачност на всички свои мерки и действия, като се откаже от сега??ната методика за дялово разпределение на енергията. Да не пречи, а регламентира контрола и достъпа до абонатните станции. Да информира по какъв начин и на какъв интервал се осъществява контрол на топломерите. Да информира обществото публично, какъв е действителният размер на загубите от пренос на енергия. Това са реалните стъпки, които ще убедят потребителите, в честното отно??ение на продавача на услугите отопление и топла вода, а след като се убедят, че повече не ги лъжат, те ще започнат да търсят, а не да избягват тези услуги (ако им е изгодно и могат да си ги позволят). Всички други действия ще доведат до окончателна конфронтация и фалит на Топлофикациите. Цар е клиента , а не доставчика!

 2. e-mil says:

  Г-н Марковски, вярно е че Стоян Ганев ръси глупости, но и Вие от време на време се изцепвате необмислено. Наистина децата са по-малко, но миграцията към градовете е по-голяма. Ако от време на време четете българска преса ще сте по-наясно с недостатъчните детски градини и ясли, както и с битките при записването на деца. Все повече стават хората, които записват детето си на ясли веднага след раждането. ?? не само в София – битки за записване се водят и в Пловдив, Бургас, Варна… почти навсякъде. А доходите на хората не стигат за частни забавачници. 20 години подред чрез подкупи се променяха архитектурните планове и се строяха жилища на места определени за обществено ползване. Резултатът е, че в по-големите градове има цели райони с нито една детска градина. Но това е само част от проблема. Във всеки голям град има между 1 000 и 4 000 деца, които не успяват да влязат в общинска детска градина. В София са над 8 000. Просто няма достатъчно места.
  ?? въобще хубаво е да се чете преди да се дават съвети от 8 000 км разстояние.

  Против съм да се помага на строителния бран??, защото сами са си виновни за презастрояването и за непродадените сгради. Ще е здравословно да фалират известно количество фирми. Но пък сега е моментът държавата да изкупи на безценица непродадени помещения и да навакса с нормализирането на градската среда.

 3. БАНД??ТСКАТА ТОПЛОФ??КАЦ??Я

  От известно време по Българска национална телевизия други подобни електронни медии се появява добре облечен бандит, изписван като ??еф на “Топлофикация”, не му запомних името, който ме запла??ва, че ще ми спре топлата вода и парното, ако не си платя сметките, които ми е изпратил.
  Стана ми драго!
  Комичното в случая е, че въпросният рекетьор от времето на мътните години на демокрацията, е пропуснал една незначителна подробност – аз не ползвам нито “топлата” вода му вода, нито “отоплението” на бандитската му фима. ??мам си собствено произведени такива в удобни за мен количества и температури. Още по-комичното в случая е, че добре облеченият рекетьор, на кото му отива само оня раиран костюм, раздаван безплатно в затворите, ме третира като негов/на бандитската “Топлофикация”/ абонат – открил ми е партида и ми праща всеки месец сметки за услуги, които аз Н??КОГА не съм ползвал.
  Всичко започна преди седем-осем, когато залепих първия сериозен ШАМАР на “Топлофикация”, като сключих договор да ми се построи апартамент, в който да не се изгражда инсталация за парно/в на??ия блок това е технически възможно/.

  Постижените ми бе??е записано в нотариалния акт и заверено от нотариус.
  Този сериозен ??амар “Топлофикация” не можа да понесе. След като започнах да живея в блока тогава??ният й директор Валентин Димитров/Топлото/, който вече облече оня раиран костюм/ поиска от мен да се ОТКАЖА от услугите на фирмата, които аз Н??КОГА не съм ползвал. Позволих си да му напи??а следната показателна декларация до директора на “Топлофикация”-София, в която заявявам, че“в апартамента ми няма монтирани радиатори и инсталация за парно отопление, за

  което имах сключен договор съсфирма “Софстройпродукт”-София още при изграждането на блока и в нотариалният ми акт
  е вписано, че апартаментът е закупен без монтирани радиатори. Освен това жилището ми може да бъде проверено по всяко време на денонощието, защото връзката с парното е прекъсната още в коридора пред входната врата на апартамента.
  Декларирам, че никога през живота си не съм ползвал услугите на фирма “Топлофикация” и няма намарение да ги ползвам дори, ако те са БЕЗПЛАТН?? и ми дават ЗАПЛАТА за да ги употребявам. Моите деца също ще наследят апартамента при условие че няма да ползват услугите на “Топлофикация”, защото тя не може да отоплява жилищата на хората и за това има многобройни доказателства. А и фирмата сигурно ще фалира в скоро време и не искам да рискувам. Декларирам, че, тъй като няма да ползвам услугите на “Топлофикация” пожизнено, нямам никакво намерение да съдя фирмата за това, че няма да ме отоплява, което бе??е главния мотив на Вальо Топлото да се откажа от услугите им. Декларирам, че НЯМА ДА ПЛАЩАМ Н??КАКВ?? ТАКС?? на”Топлофикация” за извър??ваните от нея услуги в блока, ремонти и други подобни, а с това ще се занимават само нейните абонати. “Топлофикация” ми дължи наем от 500 /петстотин/ евро месечно за ползване на общите части от блока/абонатна станция-стая/, в които имам идеални части собственост, но ако се държи прилично и не ме безпокои с дивотиите си, не ми дължи нито стотинка.

  В случай, че не изпълни условията ми , поставени в тази декларация, ми дължи обезщетение в размер на 1 000 000/един

  милион евро/, която сума ще даря на домовете за сираци в страната!”
  20 януари 2006 г.

  ТОПЛОФ??КАЦ??Я ОТВЪРЩА НА УДАРА

  Декларацияна ми е болезнен ??амар за фирмата и някой в нея отказва да я приеме. Последва гениално замислена наказателна

  операция, която илюстрира колко успе??но е завър??ил курсовете по рекет настоящия затворник Валентин Димитров/Топлото/. Той или някой от неговите щатни бандити издава нареждане при минус 20 градуса на улицата да се спре парното/топла вода ние по начало нямаме/ на останалите 39 апартамента в блока, докато не се откажа от услугите на бандитската “Топлофикация”, които аз никога не съм ползвал. Така на практика насъскаха съседите срещу моето семейство и те вкупом дойдоха пред вратата на апартамента ми да протестират- незаконно гасиха тока, отправяха заплахи обиди към семейството ми. При което на два пъти виках полиция да разгонва демонстрантите, които, вместо да протестират в кабинета на затворника Вальо Топлото, наивно ре??иха, че аз пускам парното в тази страна. В резултат на активно дирижираните от Топлото съседски “войни” попълних образеца декларация на “Топлофикация”, в която ??ЗР??ЧНО уточних, че не искам да ми откриват партида и не желая да ползвам техните услуги, а съседите от своя страна завериха нотариално декларация, че поемат разходите по парното в блока.
  Само след няколко дни с досадна изнедада устонових, че “Топлофикаци” “благородно”ме е направила свой абонат и за 3-4 дни ми бе??е написала сметка за около 15 лева за услуги, които аз никога не съм ползвал!!!
  Тази история може??е да бъде сме??на и комична, ако не отразява суровата действителност около механизмите, с които бандитската фирма упражнява натиск със заплахи, изнудване и психически тормоз върху хората да ползват насила нейните услуги!
  ??скам да заявя категорично на висок глас, че няма да плащам услуги, които не съм поръчвал!
  В закона за потребителите от ясно по ясно е казано, че не могат да се предлагат принудителни услуги и всички закони, които противоречат на този принцип нямат правна сила! За съжаление бандитите от парното четат подобни закони както дявола чете Евангелието!
  По повод на истериите около парното се роди следната забавна история:
  “Отива един абонат при ??ефа на топлофикация и му предлага да си купи плю??ено меченце за 30 лева. Оня го пита защо, а

  гражданинът най-спокойно му отговаря:”Защото съм ви го донесъл.” На другия ден един по един идват всички абонати на топлофикация и предлагат на ??ефа на фирмата да купи различни непотребни за семействат им предмети на наприлично високи цени с обяснението, че, щом са ги донесли, той трябва да ги купи, иначе ще му вземат апартамента…Нали и той така им предлагал услугите на фирмата – без да ги пита и на каквите си иска цени…”

  ??СТ??НАТА ЗА
  БАНД??ТСКАТА“ТОПЛОФ??КАЦ??Я”

  От години се премълчава ТАЙНАТА на престъпната “отоплителна”фирма – тя продава на гражданите на неприлично високи цени
  ОТПАДЪЧНА ВОДА,
  ПОЛУЧЕНА СЛЕД ПРО??ЗВОДСТВОТО НА
  ЕЛЕКТРОЕНЕРГ??Я,
  като съвър??енно БЕЗПЛАТНО използва за охлаждането й инсталациите на блоковете!
  В същото време тръби на ляво и надясно и особено в сметките, че специално топли водата за радиаторите и за битови цели, което си е фирмена измама в особено големи размери! Освен това напук на нормите на Европейския съюз и лично на комисариата на Меглена Кунева бандитското парно прибира и т.н. напоследък такса “сградна инсталация”/по скромни изчисления тя възлиза на 50-70 милиона лева годи??но!/ Всичко това се узаконява от т.н. Комисия по енергийно регулиране към МС, оглявявана от някой си Шу??алов, който всяка вечер споделя загрижено със жена си, която го чака на прага, колко големи ще станат сметките на
  горките граждани/ да се разплаче?? от умиление от “благородството” на този “държавен служител”/.
  Представете си например някой от големите супермаркети да прибира такса за това, че е близо до ва??ия блок и е добре са зареден със стоки. По тази логика трябва да се въведе такса “градски транспорт” или такса “осигурен достъп до замърсения въздух в страната”.

  НОМЕРЪТ С ГОЛЕМ??ТЕ СМЕТК??

  Представете си следната ситуация. Отивате в магазина да си купите някакви стоки. Още на входа ви казват да не се притеснявате, че нямате пари защото при тях се плаща друг път – кога, така и не става ясно. Вие си пазарувате каквото падне месеци наред и никой не ви иска никакви пари. В един прекрасен ден получавате писмо от магазина, че им дължите няколко стотин хиляди лева, които, ако не ги платите, ще ви вземат къщата, телевизора и други подобни. Вие естествено нямате у себе си няколко стотин хиляди лева и не плащате нито стотинка. В резултат на което на хората, които са си плащали сметките, им отказват дори обикновен бакпулвер. ?? всички са възмутени от ва??ето поведение! Горе-долу по тази порочна схема работи топлофикация! А чувам че напоследък към нея се е присъединила и БТК. Не може да не ти плащат услугите/друг е въпросът че сметките са неприлично големи за отпадъчна вода дори!/ и ти да продължава?? да ги предлага?? !
  Нещо повече – в блока, където живея, вече е изградена такава инсталацията за парното, че то да може да се спира на всеки абонат отвън пред жилището му. Сами се досещате, че на нито един от абонатите в на??ия блок няма пломбирано кранче, въпреки че някои дължат вече стотици левове!
  Резултатът на цялата тази престъпна схема е плачевен – единици са абонатите, които се лъжат да плащат парното и

  Н??КОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОСЪД?? ДЛЪЖН??Ц??ТЕ!

  Защото “Топлофикация” трябва да докаже в съда, че е предоставила точно толкова енаргия, а не отпадъчна вода.
  А това не може да стане никога и някои умни абонати вече са спечелили делата в съда и други, ако ги заведат, ще ги спечелят!
  Обикновените хора обаче не знаят това и бързат плащат нереални сметки на бандитската “Топлофикация”. Която от свояа страна рони крокодилски сълзи по медиите, че не може да си плаща дълговете за газта и щяла да

  фалира. Не съм учил икономика, но съм чувал от икономисти, зъвр??или подобни науки, че не може да съществува фирма с толкова големи дългове. За “Топлофикация”,която в белите държави на ЕС отдавна да е фалирала, това икономическо правило не важи. С помощта на бандитските фирми за топлинно счетоводство тя формира престъпно нереални сметки за гражданите и ги кара със заплахи и изнудване да ги плащат.
  ?? ако Главният прокурор на република не прекрати беззаконието в “Топлофикация” си позволявам да го посъветвал за какво да осъди на първо време Валентин Димитров – за рекет заплаха и изнудване на моето семейство да плащам за парно, което аз никога не съм ползвал! ?? да приготви раираните костюми за останалите ??ефове на бандитския картел, които ограбват клиентите и упражняват психически геноцит над тях години наред!
  ?? още нещо – в белите държави с реално правосъдите, към които България на принадлежи, отдавна да съм “заковал” лично “Топлофикация” по тези показатели и да съм станал приказно богат!

  Р.S: Задължавам “Топлофикация” да ме извади от списъка с клиентите си, към които никога не съм принадлежал – и без това няма да види нито лев от мен!

  ЕМ??Л ??ЗМ??РЛ??ЕВ,
  обикновен български писател

  публикувано
  във в.”Словото днес”
  25.09.2008 г.,
  във в. “Дневник”- 03.10.2008 г.,
  във в. “Седмична поща”-11.10.2008 г. – тираж 412 000 бр.
  и във в. Нова зора” – 21.10.2008 г.
  ПОВЕЧЕ НА http://banditskatoplofikacia.dir.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.