Tag Archives: Пламен Вачков

Министерският съвет назначи национален координатор по киберсигурност

Министерският съвет назначи Пламен Вачков за национален координатор по кибер-сигурността със свое ре??ение от 2 април 2009 г. Основните права и задължения на Националния координатор по кибер-сигурността са свързани с: осъществяване връзки със съответни подобни звена или структури в страните-партньори … Continue reading

Posted in Bulgaria, на български | Tagged , | 2 Comments

Отлична новина за свободата на достъп в ??нтернет дойде от Брюксел

Отлична новина! Преди малко в Брюксел на съвещанието на министрите на съобщенията е било взето ре??ение да се подкрепи становището на Европейския парламент за отхвърляне на прословутото френско предложение, което предвижда??е спиране достъпа до ??нтернет на потребители, свалящи материали с … Continue reading

Posted in Bulgaria, European Union, на български | Tagged , | 5 Comments

В А??хабад започна регионална среща на министрите на съобщенията

В А??хабад, столицата на Туркменистан, се откри 39-ото заседание на Регионалното сдружение на съобщенията (РСС), в което България участва като страна-наблюдател, заедно с Латвия, Естония, Словения, Унгария и др. Членове на РСС са страните от ОНД. България има да изнесе … Continue reading

Posted in Bulgaria, European Union, Information Society, на български | Tagged | 2 Comments

Bulgaria Responds to the European Commission's Letter

Two days ago I blogged about a letter from the European Commission (EC) aimed at sanctioning Bulgaria. Today there are some good news coming from my government: 1. The Council of Ministers appointed Mr. Vesselin Bojkov as new chairman of … Continue reading

Posted in Bulgaria, European Union | Tagged , , , | Leave a comment