ОЛАФ и България

  Както пи??е??е навремето ??ван Кулеков, играли си на стражари и ??умкари, докато не до??ъл горския и не ги изгонил от гората – и едните, и другите.

***

Нели Огнянова пи??е (цитира казано по медиите):

“Няма да коментирам доклад, който не е предназначен за медиите. Намирам за недопустимо и безотговорно да се разгласява кореспонденцията между две институции без съгласието на двете страни”, заяви главният прокурор Борис Велчев пред “Дневник”.
“Не по този начин да се търсят евтини и лесни скандали в пресата и да се предоставя и да се обсъжда на неекспертно ниво и не от съответните институции тази материя”, според вицепремиера Плугчиева.
??звестен факт е, че на медиите им е работа да публикуват не само информация, предназначена за медиите. Когато медиите имат информация за корупция и престъпления на високите етажи – публикуват. Скандалът никак не е евтин.
Журналистът Тилак, който изнесе вътре??на информация за ОЛАФ, бе??е защитен от съда в Страсбург – след като съдът направи преценка за преобладаващ обществен интерес (”не оправдава действията на белгийската полиция срещу журналиста с цел да се разкрият източниците му на информация”).
Правните ефекти от самия доклад, които да не се обсъждали от гражданите на некспертно ниво и не от институциите, вече се обсъждат.


Разменихме си един-два коментара с нея след тази публикация, но прецених, че е по-добре да опи??а малко по-просторно за какво става дума, защото в България обикновено се търси сензацията, конспирацията, мафиотизацията, персонификацията и т.н. При това в тази мътна вода се появяват и рибари – под формата на никому неизвестни “социолози”, “изследователи”, “бизнесмени” или “граждани”, които виждат възможността да направят нещо. Въпросът е какво?

Като всеки съвестен гражданин, аз се опитвам да разбера какво точно се е случило като търся меродавни източници. За съжаление българските медии – в немалка част – не са такива, защото те базират публикациите си не на факти и доказателства, а на “доверени лица”, т.е. на хората, които в най-общия случай са ни докарали проблемите до главите. Най-често източник на информация е столичният кмет Борисов, по-рядко – останалите опозиционни лидери.

Ето защо е хубаво наистина да се прочете докладът на ОЛАФ, който – не бива да ни учудва – е изтекъл от съдебната власт към медиите.

Да видим:

Като обобщен резултат от запитванията, направени от ОЛАФ (включително
об??ирната мисия, проведена в България) съвместно с разследващите органи на
други държави членки и трети страни, може да се заключи, че има липса на
сътрудничество и комуникация между различните български държавни службиТ
K 9 ^ ° _ E § ^ T ^ J l 0_H eEMlJ^?T H T e и измамите (така е в оригиналът)
Нещо повече, ОЛАФ вярва, че има влиятелни сили в българското правителство и /
или българските държавни служби, които нямат интерес да бъде наказано кое да е
лице от ГРУПАТА Н??КОЛОВ-СТОЙКОВ в каквато и да било степен, което би
могло да изиграе ролята на ефективна спирачка.

и още:

Междувременно ОЛАФ бе информирана, че българското правителство е ре??ило да
I създаде Работна група по САПАРД. ръководена от Прокурор, назначен от Главния
прокурор на Република България и съставена от служители на Национална
следствена служба. Считано от 25 август 2008 г. разследващ служител на ОЛАФ ще
бъде на разположение да съветва Работната група. Тази стъпка на българското
правителство и другите действия, предприети от Вас с цел подобряване на
ситуацията се възприемат от ОЛАФ като положителен ход в правилната посока.

По-нататък в самия доклад (по-горе цитирах от писмото на генералния директор на ОЛАФ до вице-премиера Меглена Плугчиева има и конкретни данни за конкретни нару??ения по програма САПАРД. Докладът завър??ва със следните констатации:

Резултатите от проверките са както следва:
• Държавен фонд “Земеделие” не успя:
(0 да започне навременни процедури за възстановяване на сумите, изплатени по проекти,
финансирани от програма САПАРД на РОДОПА ГОЛД, РАДОПА М??ЙТ, РОДОПА
КОНСЕРВ, ЕВРОФР??ГО, ПАЛМ??ГРА и ПТ??ЦЕКЛАНН??ЦА ЧУБРА, въпреки че
притежава всички необходими доказателства за извър??ена измама;
(ii) да изпрати на ОЛАФ или Прокуратурата информация относно други проекти,
финансирани по програма САПАРД, които са свързани с ГРУПАТА Н??КОЛОВ-
СТОЙКОВ;
(iii) да установи контакт в Прокуратурата с оглед на получаване на информация, която би
могла да бъде използвана в процедурата по възстановяване на изплатените средства, след
започването на криминалното разследване в България.
• Националният ръководител не успя да информира ОЛАФ и българската прокуратура
относно нови проекти, свързани с ГРУПАТА Н??КОЛОВ-СТОЙКОВ.
• Разследванията на деянията на ГРУПАТА Н??КОЛОВ-СТОЙКОВ бяха разпокъсани
на части и извър??вани от различни служби без никакъв централизиран контрол.
• Прокуратурата не успя:
(i) да информира Държавен фонд “Земеделие” на редовна база относно провежданите
разследвания с цел да позволи на фонда да започне процедурите по възстановяване на
изплатените средства;
(ii) да изпрати на ОЛАФ информация относно нови проекти по програма САПАРД,
свързани с ГРУПАТА Н??КОЛОВ-СТОЙКОВ;
(iii) да изпрати на ОЛАФ или други засегнати държави членки информация относно
възможна измама през 2006 г. свързана с възможни незаконни сделки с китайско зае??ко
и пиле??ко месо;
(iv) да изпрати на ОЛАФ информация относно възможна измама, извър??ена от друга
организирана криминална група, засягаща бюджета на Общността (тази информация
бе??е получена от ОЛАФ в резултат на писмо за одобрение, изпратено от трета страна);
(v) да предостави на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност подробности относно доходите на лицата, които са членове на криминалната
група.
• Българските съдилища:
(i) пуснаха под гаранция, след много кратък период на задържане, няколко от основните
заподозрени лица от ГРУПАТА Н??КОЛОВ-СТОЙКОВ след ареста им в началото на
2007 г. (случаят касае??е предполагаема измама в размер на +/- 15 милиона български
лева, а наложената гаранция бе в номинална стойност от 10 хиляди български лева (+/-
5 000 евро) за някои от заподозрените, като други от тях бяха освободени само срещу
подписка);
(ii) наскоро отмени две съдебни ре??ения, получени от Държавен фонд “Земеделие'” за
възстановяване на неправомерно финансиране по програма САПАРД, обжалвани от
двама бенефициенти, свързани с ГРУПАТА Н??КОЛОВ-СТОЙКОВ;
(iii) нареди на Агенцията за държавни вземания да освободи иззети активи от
бенефициенти, свързани с ГРУПАТА Н??КОЛОВ-СТОЙКОВ (паричната стойност на
активите възлиза приблизително на 3 милиона български лева);
(iv) нареди на Държавен фонд “Земеделие” да изплати обезщетение /компенсация/,
възлизащо на 68 000 български лева (+/- 34 000 евро) на бенефициенти, свързани с
ГРУПАТА Н??КОЛОВ-СТОЙКОВ.

?? сега логичните въпроси:
1. Възможно ли е в България, в ДФ “Земеделие” и в Прокуратурата на Републиката да работят само и единствено корумпирани лица, които са на заплащане от “групата Николов-Стойков”?
2. Възможно ли е Националният ръководител нарочно да не е успявал да информира ОЛАФ и прокуратурата за нови проекти, свързани с тази група?
3. На какво се дължи невъзможността на прокуратурата да информира ДФ “Земеделие” и ОЛАФ относно възможни измами?
4. Защо съдът е пуснал под гаранция задържаните заподозрени лица?
5. Защо съдът е отменил съдебни ре??ения?
6. Защо съдът е наредил на АДВ да освоби иззети активи?
7. Защо съдът е наредил на ДФ “Земеделие” да изплаща обезщетение на свързани лица с групата?

Ето тези са част от смислените въпроси, а намирането на отговорите им ще покаже има ли политици, които да са се облагодетелствали от действията на “групата Николов-Стойков”.

Разбира се, сега ще се появят и други, които ще пи??ат преди да помислят (Нели – за разлика от тях – мисли, преди да пи??е). Ще се обяснява надълго и на??ироко как старите са маскари и как само ново правителство може да спаси България. “Удобно” никой няма да се досети да каже, че България трябва да бъде спасена от самите българи – хем да се спаси от корумпираните, хем това спасение трябва да дойде от некорумпираните.

Никой няма да надникне отвъд видимата пяна на повърхността, а именно, че:
в България няма изградени демократични традиции и структури (и много моля читателите да не стават жертва на популисткото мнение, че някой друг трябва да ги изгради тези традиции и структури – това си е работа на цялото общество, а не на един-двама политици);
обществото ни е болно и пропито от корупция на всички нива – от даващия пет лева на КАТ-аджията, до взимащия кутия с бонбони (какво има вътре е друг въпрос) лекар. Недейте да излизате с номера, че вие не сте такъв, защото дори ако знаете за някоя корупционна сделка, а не сте пратили сигнал до съответните органи, значи сте част от прогнилата ни система.
– не е възможно след 14 години и двама главни прокурори, по времето на които бяха извър??ени не само стотици убийства, останали неразкрити, но бяха въведени в практиката прийоми като “безсрочно прокурорско задържане на паспорт”, да искаме и да имаме нормално работеща прокуратура*;
– правителството на НДСВ промени Наказателния кодекс, за да отнеме възможността на прокуратурата да спира далавери в приватизацията малко след като бе спрян ге??ефтът с БТК (на това бях личен свидетел, няма нужда дори да слагам източник – б.а.);
– изгърмяха Румен Овчаров и Румен Петков, но не се намери обвинител, който да образува досъдебно производство, ако са нару??или закона и да вкара обвинителен акт в съда;
– масовото вълнение от корупцията стига само до мърморене под юргана на народа или до демонстриране на мускули пред репортерките от страна на политиците.

Много ми се иска да се намерят хора в България, които не само да надникнат отвъд пяната на повърхността, но да потърсят корените на мъртвото вълнение, което цари в цялата страна.
Да се опитат да си отговорят на въпросите, които са важни, а не на тези, които са злободневни.
Да потърсят причините, а не следствията.
Да се види има ли начин прословутите търпеливост и непукизъм на българите да бъдат провокирани и променени.

Защото ако някой си мисли, че само с констатации в блоговете, пред медиите и публикации във вестниците ще се промени едно цяло общество, той е жертва на соцреализма. ?? със сигурност предпочита да живее сред вестникарските страници, а не в живота, който в това време се случва по света**.

?? накрая, няколко минути след като бях написал материала, попаднах на това интервю с ??ефа на една от описаните в доклада фирми – Меком. ??звестна е, защото мнозина хапват произведените от нея храни. Някои откъси:

– В доклада се твърди, че сте предоставили фал??ива тръжна оферта?
– Поначало няма тръжна документация. Става въпрос за 2001-2002 г., не мога да разбера за коя оферта, за коя фирма става въпрос – печелив??ата ли е, друга ли е. Нямам представа. Не е възможно това. Офертата не е документ. Документът е договорът, офертата е едностранен акт. Той се праща по факс, по мейл. Никаква стойност няма една оферта. Трябва да се видят печелив??ите оферти, където си купил съоръженията. Не сме се занимавали с такива глупости – стари ма??ини. Това е абсурд.
– Експерти от ОЛАФ идвали ли са на място да ви проверяват?
– Не. От българска страна са идвали и нямат никакви забележки – и от фонд “Земеделие”, и от Сметната палата, и от финансовата инспекция. Нека да кажат коя е тази оферта – италианска ли е, немска ли е, датска ли е, американска ли е. За печелив??ите оферти това е изключено, там ги познавам хората и лично съм водил преговори.

Сега, като го чета, си мисля: трябва да добавим и този човек към описаните по-горе. Но и нещо още по-важно: става дума за проекти от 2001 – 2002 г. При това положение още по-странна е първосигналната реакция, че виновно е сега??ното правителство. Може би е виновно за други неща, които ще излязат на повърхността след няколко години, но това е друга тема.

___________
* – Да не се спирам над въпроса за липсата на материална база, техника, дори… стаи (sic!), в които да работят прокурорите. Да не говоря за това, че има съдии, все още пи??ещи присъдите на пи??ещи ма??ини и т.н., и т.н.
** – В интерес на фактите и за да не звуча назидателно, аз се опитах нещо да променя миналата година, но се оказа, че все още е рано; когато му дойде времето, вероятно ще подновя проекта “България 2030”. Но и това не е всичко: първите ми наблюдения и писания са още отпреди 10-и ноември, когато повечето хора виждаха, но не смееха да говорят, за разлика от днес, когато изглежда е обратното – говорят, но не виждат?. Вижте тук и тук, а имам и едно есе от 1997 г., което също е поучително – от дне??ната гледна точка. По въпроса за изграждането на гражданското общество и личния пример, можете да видите и това.

This entry was posted in European Union, на български and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to ОЛАФ и България

 1. Нели ми е отговорила в нейния блог следното:

  Вени, най-добросъвестно прочетох за мътната вода, рибарите, виновните, пяната и каквото си написал: опозицията деформира картината, медиите я възпроизвеждат, правителството е блокирано от неадекватна нормативна уредба, неефективен съд и ло??о наследство.

  Аз коментирах горе само медийната страна – кое е безотговорно: поведението, описано в доклада, или поведението на медиите. Естествено, че първото.

  Но ако трябва да кажа нещо не по медийните аспекти, то е следното. Ройтерс пи??е за спиране на половин милиард за България (и поставяне под въпрос на всички 12 милиарда) чрез отнемане на акредитацията на агенции. Те действат при това точно правителство, на базата на актове на това точно управляващо мнозинство, кадрово благословени от същото мнозинство и уловени в облагодетелстване на техните точно обръчи. Ако се отнеме акредитацията – кой да е виновен?

  ?? замените на горите са при този точно ??еф на агенция. Проект Камчия на Лужков е сега. ?? на Фостър проектът е сега. ?? полите на Рила са извадени от Натура сега. ?? дъждовете са уникално поройни при тази точно министърка, която предпочита Лазурния бряг. ?? пътната инфраструктура е на брат на брата при този точно министър.

  Здраво затворените очи на управляващите пред фактите предизвикват гняв или желание за емиграция почти колкото и самите факти.

  Знам, че може?? да ми отговори?? в 70 страници колко е хубав проектът на Фостър, недей.
  Да видим доклада на 23-ти.

  Аз не твърдя нищо за проекта на Фостър, дори не знам за какво става дума. Съгласен съм с Нели, че в България цари безотговорност, но не съм съгласен, че тя е само в поведението на управляващите (конкретни лица от тях, а не изобщо). Безотговорни са всички – от тези, които пускат информация, до тези, които я продават. От тези, които пускат престъпници, до тези, които не ги наказват. ?? тази безотговорност – поне това се опитвам да кажа – не е присъща само на дне??ните управляващи, а на всички – и дне??ните, и вчера??ните, и онзиден??ните. ?? на обществото, също. Голямата и престъпна безотговорност започна с изборите през 2001 г., когато на мястото на г-н 10 % дойдоха на влас хора, които за 10 % не искаха дори да говорят. Далаверите покрай приватизацията на БТК са достатъчни, за да се види какъв стана мащабът на злоупотребите. Фактът, че вече 7 години няма нито един наказан за този ге??ефт е достатъчен, за да твърдя, че не само управляващите са безотговорни.

 2. Ivancho says:

  V podkrepa na tvoeto mnenie e statiata ot “Dnevnik”, prilojena po-dolu. Vijda se iasno, che sadebnata sistema e korumpirana.

  http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=527309

  Върховният административен съд (ВАС) възстанови на работа уволнения заради връзки с предствители на организираната престъпност прокурор Николай Ганчев. Той бе??е изгонен от системата през декември миналата година след като Вис??ият съдебен съвет (ВСС) ре??и, че с поведението си е уронил престижа на съдебната власт. Сега, възстановеният като зам.-апелативен прокурор на София, Ганчев ще получи и заплатите за осемте месеца, през които е бил без работа. Сумата ще е поне 16 хил. лв.

  Прокурорът се прочу с репликата си “Оферирай!” към сочения за свързан с бив??ата С??К ??лиян Пенев-Мацола. Разговорите между двамата са записани от ГДБОП през май 2004 г. Те обаче бяха предадени на главния прокурор Борис Велчев едва през 2006 г. Велчев внесе искане за уволнението на Ганчев и делото по случая в съдебния съвет се отлага??е многократно заради болнични на Ганчев и продължи година и половина.

  По закон обаче магистратите могат да бъдат наказани до две години от извър??ване на нару??ението. Затова ВСС прие, че нару??ението – уронването на престижа на съдебната власт, е извър??ено след като през 2006 г. връзките на Ганчев с Мацола са станали публично известни. Тази теза бе??е потвърдена от тричленен състав на ВАС, но петчленният я отхвърли. Според ре??ението на върховните съдии от вчера давността тече от датата на разговорите. Така след като последният известен контакт между Мацола и Ганчев е бил през май 2004 г., прокурорът вече не може да бъде уволнен заради него.

 3. Ivancho says:

  O6te edna statia v podkrepa v 24 4asa ot dnes.

  Крах на мита за голямото усвояване на еврото
  ЕМ??Л ХЪРСЕВ

  Дори Брюксел да ни спре парите до последния евроцент, пак сме на печалба
  За трезво мислещите хора бе съвър??ено очаквано това, което става -Брюксел ни спира пари по САПАРД, по ФАР, гледа ни под лупа.
  Едва ли някой трезво е очаквал, че ще потекат мед и масло след присъединяването на България към ЕС. ?? че страната няма да бъде подложена на механизми на контрол, включително и на издевателство.
  Ясно бе??е, че когато бедни страни влязат в ЕС, Брюксел ще промени отно??ението си към държавите членки. ?? ще определи две скорости на движение (въпреки че политическият връх в Европа спазва едно приличие, като се опитва да създава визия за единство). Дори две скорости вече са малко -Европа въведе и отделни скорости за всяка държава-членка.
  Българите не сме по-крадливи от съседите ни в този клуб. Това личи и от доклада за историята на еврофондовете в страни като ??спания, Португалия и особено Гърция. Вярно, има държави с по-ниска степен на организираност и с по-патриархални и традиционни общества, каквито са на Балканите. ?? има опити за невинаги честни методи при изпълнението на каквито и да било договори, а още повече пък с договори с държавни или междудържавни организации.
  Проблемът е, че с присъединяването на държави като България, подозирани, че дълго ще бъдат нетни получатели, т.е. нетни храненици на ЕС, се засилват страховете в държави, които плащат сметката, като Германия и Холандия. Оттам и натискът на държавите спонсорки към Еврокомисията да се прилагат всички възможни, включително и недотам законни процедури на контрол. От гледна точка на европейския Северозапад на това се гледа само с адмирации. Защото идеята на фондовете не е да подхранват политически лобита и бандитски групи, казват там.
  ?? са прави.
  ??деята е средствата да се ползват честно, прозрачно и пр. На тази политика на свръхконтрол се гледа като на механизъм, който да гарантира, че общите средства на ЕС няма да отиват за забогатяване на една клика в новоприсъединените страни.
  Закономерно е българите, които смятат, че печелим от ЕС, да паднат под 50% след спирането на парите от фондовете. Вероятно този процент ще намалее още. Защото става въпрос за една невярна масова представа, която се заменя с друга невярна масова представа.
  Преди присъединяването се създава??е съзнателно свръхоптимизъм, че едва ли не влизането ни в ЕС гарантира абонамент за получаване на пари. Така се и говоре??е – усвояване на пари. Тоест има някъде едни пари и трябва да ги вземем. ?? цялата дискусия се върте??е около това. Централният въпрос на на??ето присъединяване се измести към получаването.
  При нас се създаде една получателска представа за участието ни в ЕС.
  Това бе дълбоко погре??но. ?? едно евро да не вземем от Евросъюза, ние пак ще спечелим от присъединяването, но това няма как да се разбере. Защото онези, които изградиха получателската представа, сега претърпяват кру??ение, те виждат, че това няма да е никак лесно.
  Още преди да влезем в ЕС, писах, че след няколко години ние, българите, ще сме негови спонсори, т.е. ще плащаме такса за участие. ?? от нас ще вземат повече, отколкото ще връщат.
  А и от това, което ще връщат, по-голямата част ще го вземат отново компании с адрес в рамките на стара Европа. ?? въпреки това за нас ще е добре. Всичките, абсолютно всичките еврофондове да спрат до последния евроцент, за нас това е добре. Защото печалбата ни не е във вземането от европейските фондове. А във възможността да участваме в пазар, който ни гарантира друго ниво на конкурентоспособност и на участие в международното разделение на труда.
  От това печелим много повече, отколкото от каквито и да е средства, отделени от общия бюджет на ЕС.
  Ако те примерно са 2,5 млрд. евро, то на??ите фирми печелят в пъти повече от участието на България в ЕС.
  Сега спирането на парите отвори устата и на селскостопанските производители у нас, че без субсидии стоката им не била на конуренти цени. Преди да влезем в ЕС, на тях също никой не им дава??е субсидии, но млякото бе??е на 1/4 от цената му днес.
  Но има основание за активно действие на българските власти заедно с останалите държави в на??ето положение, за ре??аването на проблема на неравнопоставеността.
  Още с договора за присъединяване новите страни членки бяха поставени в различна позиция спрямо политиката на субсидиране на селското стопанство в ЕС. ??звестно е, че страните от Ви??еградската тройка се договориха за около40%, а за нас – 20% от общото субсидиране спрямо това, което получава примерно един френски фермер за аналогична продукция.
  Тоест от самото ни присъединяване идеята за еднакво и равно третиране е извратена. Според мен обаче е извратена въобще и идеята да се субсидира нещо в съвременния свят. Още повече когато производителят в една държава е в по-благоприятни конкурентни позиции спрямо производителя от друга.
  Но да си спомним каква бе България преди ЕС – нулеви помощи и субсидиране, забрани и мерки за ограничен внос в ЕС колкото иска??.
  На??ето селско стопанство обаче е неефективно и е изостанало с десетилетия. Затова в държави като Турция и Македония, които не са членки на ЕС и нямат субсидиране, имат по-ниска цена и на пъпе??ите, и на доматите, и на краставиците и ние внасяме оттам.
  ??зобщо българският стопанин също следва онзи получателски модел, който няма да го доведе доникъде. Всяка дейност трябва да се планира така, че да се самоиздържа и да е конкурентна на пазара. . С писъци и крясъци, че с евросубсидии ще връзват рентабилност е нещо мъртвородено като замисъл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.