Номинирайте кандидати за президентската награда "Джон Атанасов"

През 2003 г. Президентът на Република България г-н Георги Първанов учреди награда на името на известния учен от български произход и създател на първия компютър Джон Атанасов. Наградата е за млад българин, който има значим принос за развитието на компютърните и информационните технологии и информационното общество. Досега носители на това престижно отличие са били петима млади българи – Преслав Наков, Светлин Наков, Валентин Павлов, Христо Костадинов и Георги Кузманов.

Комитетът по номинациите за наградата “Джон Атанасов” към Президента на Република България взе ре??ение за откриване на процедурата по номинирането на кандидати за наградата за 2008 г.

Процедурата е отворена от 1 януари до 30 юни 2008 г. Номинациите се правят от научни съвети и поделения на БАН, факултетни съвети на ВУЗ-ове, както и фирми и организации в областта на компютърните и информационните технологии.
Мотивираните предложения се правят по приложен образец и се изпращат на вниманието на Комитета по номинации на следния адрес: nagradajohnatanasoff@president.bg

Досега??ните носители на престижното отличие са:

За 2003 г. – Преслав Наков, за 2004 г. – Светлин Наков, за 2005 г. – Валентин Павлов, за 2006 г. – Христо Костадинов, за 2007 г. – Георги Кузманов

Правилник за награда “Джон Атанасов” на Президента на Република България

Образец – формуляр за предложения

______
Disclosure: аз съм член на Комитета по номинациите

This entry was posted in Information Society, на български. Bookmark the permalink.

1 Response to Номинирайте кандидати за президентската награда "Джон Атанасов"

  1. Георги says:

    Аз предлагам Владимир Алексиев от Сирма за успе??ния проект за детските градини 🙂

Leave a Reply to Георги Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.