За ролята на СРС-тата в духовния живот на политиците

Важно уточнение: за да не каже някой, че не ме е разбрал: аз съм твърдо за наказание на виновните лица (а в конкретния случай, ако се докаже, че са виновни – за сурово наказание, за да бъде не само наказание за тях, а и предупреждение за всички останали лекари!), но също толкова твърдо съм за доказване на вината им с всички предвидени в закона средства, а не само с използването на СРС-та. Ако България ре??и да върви по наклонения път, в който “самопризнанието е царица на доказателствата”, тогава най-добре да се закрие съдът, прокуратурата и следствието и да се създадат тричленки, въоръжени с автомати, които да правораздават още на улицата. Това, впрочем, не е мое откритие. Въвел го е др. Й.В. Сталин, по време на Великата отечествена. Той и други неща е въвел, които изглежда някои на??и политици много искат да взаимстват, но това е друга тема…

Помните ли навремето вица за реферата на тема “За ролята на духовата музика в духовния живот на вис??ето духовеноство”? Накрая се оказало, че темата била “За чий му е на дедо Владика цугтромбон”?

Спомних си за този виц, когато видях как един министър, без ни най-малко да се поколебае, с цел да оправдае действията на свои служители, прочете от трибуната на Народното събрание свален запис, получен със специални разузнавателни средства (СРС). Както за всяко друго чудо, не очаквах, че ще има развитие по темата, но сгре??их.

Първо: намери се адвокат, Николай Хаджигенов, който зададе няколко смислени въпроса и изказа съмнения:

    Съгласно, чл.145а ал.1 НК: Който използва информация, събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство, се наказва с ли??аване от свобода до три години и глоба до петстотин лева. Квалифициращия състав (утежняващи обстоятелства) предвижда за длъжностни лица наказание от 1 до 5 г. ли??аване от свобода.

Цветан Цветанов е министър, т.е. длъжностно лице.

Второ, “24 часа” излезе с разгромяваща лекарите статия.

Трето, “Труд” също задава въпроси, но поне се опитва да балансира между полицията и лекарите.

Четвърто, заради опорочения процес, в който не за пръв път МВР злоупотребява с дадените от закона му правомощия, лекарите – дори и да са виновни (което, както знаем от НК, означава да имат влязла в сила присъда), най-вероятно ще се отърват. Т.е. МВР вместо да помогне да се хващат хората, извър??или престъпление, им… помага да се отърват!?

Затова си мисля, че СРС-тата в България просто трябва да бъдат премахнати. ??зцяло. Както писа зам.-министърът на вътре??ните работи – и без това СРС-тата позволяват на следователите да мързелуват, защото разчитат прекалено много на добитите чрез тях данни. Да не говорим за спестените 100 млн. лв., с които може да се построят 1-2 магистрали. ??ли поне северната дъга на Околовръстното ??осе в София.

    Разбира се, не очаквам този случай да се ре??и бързо, но много добре знам колко лесно е за някой политик да лепне етикет на обикновен гражданин, а лепилото е гадно, невъзможно е за махане, защото винаги остава следи. Думата на политика не а като обикновен хвърлен камък, а като камък, хвърлен в блатото. От неговата дума пръска навсякъде и е невъзможно човек да остане чист – особено, когато не е виновен.

Призовавам всеки, който прочете статията на адв. Хаджигенов, да прецени дали е достоверна. Ако я приемете за вярна, тогава сте длъжен/длъжна да я изпратите на главния прокурор с молба за взимане на отно??ение по изнесените в нея данни.

This entry was posted in Bulgaria, politics, на български, общество. Bookmark the permalink.

One Response to За ролята на СРС-тата в духовния живот на политиците

  1. Pingback: Прокуратурата в услуга на лакеите Му | БлогА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.