"Българската полиция не бие, господа"

Потресен прочетох следното съобщение от Ми??ел.

Накратко (защото то е доста дълго): МВР в лицето на ГДБОП е привикало един (само?) блогър и му е направило забележка да не публикува призиви за “незаконни” протести в защита на Народен парк “Странджа”. Съжалявам, че вчера не бях видял това съобщение, защото щях да информирам който трябва за това поредно цинично отно??ение към ??нтернет-потребителите.

Но ще го сторя днес.

За мен проявата на ГДБОП е последното доказателство, че предложението на Сергей Стани??ев за Национална агенция за сигурност (НАС) е разумно. Защото ако тази Агенция не се създаде, МВР ще продължи със своята неадекватна за XXI век политика. Дано в правомощията на НАС отидат и всички дейности, с които в момента противозаконно се занимава ГДБОП. Противозаконно е, защото ГДБОП не може да се занимава с тези неща – по закон!

Вижте какво пи??е в момента в законите.

ПРАВ??ЛН??К ЗА ПР??ЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА М??Н??СТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШН??ТЕ РАБОТ??
(приет с ПМС No 212 от 1998 г.; обн.,ДВ,бр.113 от 30 септември 1998 г.; изм.,ДВ,бр.37 от 1999 г.; Ре??ения No 4049 и 4209 на Върховния административен съд от 1999 г. – ДВ,бр.70 от 1999 г.; изм. и доп.,бр.62 от 2000 г.; изм.,бр.92 от 2000 г., бр.4 от 2001 г., бр.8, 28 от 2002 г.; изм. и доп.,бр.39 от 2003 г., бр.37 от 2004 г.; изм.,бр.65 от 2004 г.; Ре??ение No 1219 на ВАС от 2005 г. – ДВ,бр.16 от 18 февруари 2005 г.):

Чл.70. (изм.,ДВ,бр.39 от 2003 г.) За разкриване и пресичане на престъпления чрез и в компютърни мрежи и системи органите на НСБОП извър??ват оперативно-издирвателна дейност, като:
1. установяват, наблюдават и контролират организирани престъпни групи, извър??ващи престъпления чрез глобални компютърни мрежи или компютърни системи;
2. самостоятелно или във взаимодействие със съответните служби на други държави установяват и пресичат създаването, представянето, предлагането, продаването и даването под наем на произведения с детска порнография, разпространяващи се чрез и в компютърни мрежи и системи;
3. провеждат действия за разкриване и пресичане на дейността на организирани престъпни групи, извър??ващи компютърни престъпления.

Ето и какво пи??е в Накзателния кодекс:

20. (нова,ДВ,бр.92 от 2002 г.) “Организирана престъпна група” е структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вър??ат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание ли??аване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура.

А заглавието на тази ми статия ли? Това е отговорът на Петко Каравелов, когато бива запитан от журналисти дали е вярно, че е ял бой в Черната джамия от гавазите на Стамболов. Днес обаче има ??нтернет, което прави и въпроса, и отговора изли??ни.

This entry was posted in на български. Bookmark the permalink.

14 Responses to "Българската полиция не бие, господа"

 1. Pingback: 1984 ???

 2. oggin says:

  със стари к…рви нов бърдак ли ще правят, вени ?

 3. Pingback: Petar Hadzhiev Web Log » Да, Време е!!!

 4. Pingback: Дни » Blog Archive » Кой се страхува от истината?

 5. Pingback: Полицейщина-- Valery’s Mlog

 6. az says:

  След като ГДБОП действа противозаконно, не става ли въпрос за злоупотреба със служебно положение,
  наказанията за които са по няколко години затвор?

 7. Вени, за желаещите да ползват сламки на английски линкчето с поста в моя блог по темата. Поздрави.

 8. Pingback: @ ГДБОП: БРАВО МО??ТЕ ХОРА! « Станислав Точев

 9. Към всички, писали коментари:
  Не можах да ги одобря за публикуване по-рано, тъй като съм във ваканция и с ограничен достъп до компютър (да, сериозно!).
  Следя темата и се надявам в скоро време да се сложи край на полицейския произвол.

 10. Pingback: Cool Stories » Blog Archive » На криво МВР блогърите му пречат

 11. Неконвенциалния says:

  Каква ПОЛ??Ц??Я бе хора-С ТОЗ?? М??Л??Ц??ОНЕРСК?? МАНТАЛ??ТЕТ…Срещал съм ПОЛ??ЦЕЙСК?? СЛУЖ??ТЕЛ?? в чужбина-никакви АНАЛОГ????.
  Знаете ли как най-често може?? да стане?? полицай у нас-трябва да те заведе в “чове??ки ресурси” милиционер,бив?? прокурор,съдия,друг от дър.администрация,да те препоръча някой богата?? или мутра.Направи ми силно впеч.и ,че от значките им не може да се разбере Н??ЩО-Н??ТО Ц??ФР??,нищо

 12. fuks says:

  Полицията е репресивен апарат в ръцете на управляващите.Когато се ликвидират комунистите,тогава този
  апарат ще заработи нормално!

 13. Pingback: Полицията разследва блогери? | Arcane Lore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.