Добра новина: Прокуратурата се намеси в спора за Народен парк "Странджа"

От официалния сайт на Прокуратурата на Република България:

Върховната административна прокуратура в изпълнение на задължението си по чл.127, т. 3 от Конституцията на Република България предприе действия за отмяна ре??ението на Върховния административен съд от 29 юни 2007 г., с което Заповедта на Министъра на околната среда от 1995 г. за обявяване Природен парк “Странджа”, е прогласена за нищожна.

След внимателна преценка на всички материали съдържащи се в административното дело, Върховна административна прокуратура стигна до извода, че въпросното ре??ение е неправилно, поради допуснати при постановяването му съществени нару??ения на закона. С касационен протест, отправен до 5 чл. състав на Върховния административен съд, бе поискана отмяната му.

This entry was posted in General, на български. Bookmark the permalink.

3 Responses to Добра новина: Прокуратурата се намеси в спора за Народен парк "Странджа"

  1. Дончо says:

    ??ма надежда! Дано!

  2. doni says:

    Браво! Тази вечер бяхме много добри!

  3. Гери says:

    Веднъж вече 5 членката на ВАС доказа, че може да мисли по-добре от 3 корумпирани глави (с ре??ението за спиране на строителството във Ваканционното селище “Златна перла”). Да се надяваме, че и сега ще го докаже! Дано!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.