За разделението на властите или защо в България съдебната система е такава?

Получих това от колега – юрист, който/която е на вис??а позиция в съдебната система. Макар че ми разре??и да публикувам мнението, като сложа и името му/и?, все пак предпочитам да го/я оставят на спокойствие. Подчертаните моменти са от мен, а от вас ще останат коментарите под мнението.

Това, което политиците правят днес със съдебната система е правено още от създаването на Третата българска държава, прави се днес и ще се прави до загиването на тази държава. Защото българският правов ред е сбъркан още със създаването му – подчинен е на идеята, лансирана още от Макиавели, че властта е възможност да наложи?? волята си над другите хора, продължена от Макс Вебер, а в България от Янаки Стоилов (в дисертационния му труд “Държавната власт”, за което г-н Стоилов получи научно звание). Възприемането на тази идея от българските политици неизменно ще води до къде по-явен, къде по-скрит, а в някои случаи и съвсем брутален стремеж да бъде овладяна съдебната власт. Защото как ще наложи?? волята си над другите, ако правовия ред и правосъдието не сочат, че твоята воля е единствено правилната и всичко, което й противоречи е престъпно.
Аз пък продължавам да си мисля, че европейският правов ред и правосъдие, с които рано или късно ще се интегрира и българският правов ред, е основан на светската теория за договорния произход на държавата, а крайъгълен камък в тази теория е, че властта се дава от цялата общност като мандат за организиране на нейния стопански и културен живот така, че да бъде постигнато общото благо (икономически и духовен просперитет на всеки човек).
Стане ли тази теория доминираща и в България, същността на правосъдието у нас непременно ще се измени, а то неминуемо ще доведе до промяна и в отно??ението към съдебната система.

На фона на това мнение много добре звучи тази статия от “Дневник“:

За разлика от армията, полицията и прокуратурата съдилищата не са изградени на принципа на йерархичност и подчинение, а председателят на който и да е съд, включително и на върховния, не е началник на съдиите. Това заяви днес ??ефът на Върховния касационен съд Лазар Груев. Коментарът му бе??е по повод на изявлението на премиера Бойко Борисов, че Груев трябва да се извини за това, че преди време Методи ??ванов – един от обвинените за член на групата “Килърите”, е бил осъден само на пробация за незаконно притежание на оръжие.

Шефът на ВКС припомни, че ако председателят на един съд се намеси в ре??аването на дадено дело, това би било грубо нару??ение на закона. “Както досега, така и за в бъдеще, българският съд ще ре??ава делата единствено и само въз основа на доказателствата и на закона. В съдебната зала съдията има една религия и това е справедливостта и има една Библия и това е законът. Само така България ще остане демократична и правова държава, достоен член на Европейския съюз”, каза Груев.

“??нституциите следва да си партнират, да си взаимодействат в рамките на техните конституционни правомощия, защото само така те ще могат да свър??ат онази работа, която българите очакват от тях”, допълни той.

След изказването на Борисов се оказа, че Методи ??ванов всъщност е сключил споразумение с прокуратурата и затова присъдата му е пробация, а не затвор. Това предизвика премиера да поиска от главния прокурор Борис Велчев да провери случая и ако прецени, да накаже обвинителя, сключил сделката с ??ванов.

Днес Велчев заяви, че няма как да накаже прокурора, тъй като той от година и половина не работи в държавното обвинение. Освен това главният прокурор каза, че е проверил делото и в него няма нищо притеснително.

Мисля, че всеки разумен читател ще разбере, че проблемът не е правителството, а в системата.

This entry was posted in Bulgaria, на български, общество. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.