Европейски валутен борд – възможност най-накрая да допринесем с нещо за ЕС

Чета, че ЕК ще предлага въвеждането на Валутен съвет (борд) за Европейския съюз. ??нтересна идея. Като имаме опита от българския Валутен съвет, може да предложим съответната директива да предвижда, че количеството евро в обръщение трябва да бъде покрито със съответното количество лева, които да се намират в банките на 16-е страни-членки на ЕС, които използват евро.

Така ще се постигнат няколко резултата:
– Левът ще затвърди стабилността си на европейска парична единица.
– ??мето му лев (leo, lion и т.н.) вдъхва доверие, което е така необходимо за европейците.
– България ще излезе незабавно от кризата, защото националната валута ще стане най-търсената в Европа, а по-нататък и в света.
– Монетният двор ще може да печата специални златни левове, които ще вървят на баснословни суми.

Може би Симеон Дянков трябва да иде в “Шоуто на ??ван и Андрей”, за да си поговорят по тази тема. Така и ще има страничен ефект – никой няма да си спомня за стенограмата от разговора му с Първанов.

This entry was posted in Bulgaria, jokes, на български. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.