За самолетите на властта – факти, а не само популизъм

  Бележка на автора: Трябваха ми около 30 минути, за да намеря всичките цитирани по-долу данни.

В последните дни много се пи??е и говори за т.нар. “самолети на властта” – два самолета, купени от кабинета “Стани??ев” за нуждите на държавата.

Бойко Борисов обяви, че те са неизгодни, били взети от някаква евтина авиокомпания и т.н.:

  “Купени са два „Еърбъс”-а, пътнически, изобщо необорудвани по каквото и да е изискване на Националната служба за охрана, за което говорят. Втора ръка. На цени по-скъпи, отколкото от заводите на „Еърбъс”. Подписан неизгоден договор.”
  “Борисов изрази възмущение не само от единичната цена на ма??ините – $ 44 млн., но и от капацитета им, тъй като те са 140-местни. “Като се знае колко е президентската администрация, ако пътува президентът, цялата да я качим, остават места. Цялото правителство да пътува, пак са много големи, при това два.
  Парламентът да качим – които са в момента на заседание, няма да се съберат толкова да ги возим на един самолет. Правителството ще има все едно авиокомпания, да почнем да чартираме полети ли”, коментира Борисов.”

Малко факти за Airbus 319:

Това е самолет от семейството на Airbus 320, в което влизат 318, 319, 320, 321 и ACJ.
Може да лети до 6900 км., използва се в целия свят, създаден е по предложение на Стивън Удвар-Хаджи, известният унгарец, който е царят на самолетите под лизинг. Масово се използва от компании като EasyJet. Нискотарифните авиокомпании, за информация на “специалистите” от на??ето правителство, са нискотарифни, а не с-евтини-самолети; те са създадени през последните години и разполагат само с нови самолети. В този смисъл, да се купи самолет от EasyJet не значи, че се купува евтин самолет, а нов.
??ма произведени (към август 2009 г.) 1195 броя, от които летят 1194, а в момента се произвеждат вече поръчани и платени 328 броя.

Цената.
Според самите EasyJet, те купуват самолета на цена $ 44.2 милиона. Това е през 2001 г., при купуване на 240 ма??ини от производителя.

Прочетох какво е казал прокурорът по тази сделка* за друг участник в търга и не мога да ги коментирам, без да съм видял документите по сделката, но напр. едната компания може да е предлагала самолетите за $ 42 милиона, но пък да е искала парите изцяло, веднага. Доколкото разбирам, сега плащаме всеки месец някаква сума.

Могат ли тези самолети да летят през океана?
Разстоянието Лондон – Ню Йорк е около 5580 км., което ще рече, че А-319 може да ги прелети, дори и в базисната си конфигурация. Отделен е въпросът колко често президент, премиер или председател на Парламента лети през океана на официално посещение, за да ги ползва, но все пак – може. Тези самолети са основно за официални визити в ЕС, СНГ, Близкия ??зток, Северна Африка.

Оборудвани ли са за ползване от VIP-клиентите си?
Министрите се надпреварваха да ни обясняват, че не са, но от приложената по-долу стенограма става ясно, че не е така, защото в цената е включено и преоборудване. Напълно естествено е това да се случи след като самолетите са купени, защото никой не държи в авиопарка си готови за ползване от правителството самолети. А наемането на чартъри е възможно, разбира се – аз съм летял в такива самолети и мога от личен опит да кажа, че си струва. Но струва доста, доста скъпо, при това без елемента за сигурността.

??зводи и заключение
От приложената по-долу стенограма от заседанието на кабинета “Борисов” се вижда, че все още се обмисля какво да се прави, но фирмата, която е спечелила търга, се е съгласила да си вземе обратно единият самолет и да прехвърли платените по него вноски към другия, т.е. това със сигурност си е изгодна сделка за България, защото фирмата може??е и да не се съгласи на тази схема. Но остава да видим другата седмица какво ще ре??и МС.
Дали цената е изгодна – за разлика от един от министрите, който дава за пример, че EasyJet купувал от завода-производител, аз съм наясно, че ние вероятно сме могли да отидем и поръчаме самолет от завода-производител. Поръчаме, защото това не е магазин, в който самолетите се купуват от витрината. Те се поръчват и плащат днес, а получават след няколко години. ?? цената не е като за милиардери-унгарци, а като за българи, които купуват един самолет на двадесет годинин.
Един от министрите пък твърди, че самолетът можел да се ползва само пет години. Бих му напомнил статистиката, посочена по-горе. От произведените самолети всички с изключение на един летят. Започнали са да летят през 1995 г., т.е. вече 14 години. Животът на самолета не се измерва в години, а в “налягане”, т.е. всеки път, когато самолетът лети, той се херметизира, което поставя фюзелажа под напрежение. Животът на самолета се измерва с умората на метала и появата на пукнатини. В този смисъл жизнен цикъл от около 50 хиляди летателни часа и 75 хиляди херметизации се равнява на около 20 години. Затова самолетите на властта могат да летят и по-дълго. Airbus дават живот на своите самолети около 30 години.
Самолетите на AirBerlin от Airbus са произведени и доставени след 2005 г., така че в случая с на??ите два самолета говорим за самолети, които са летяли малко и са на практика нови.

??ма ли нужда България от такива самолети?
Като оставим настрана популизма, моето скромно мнение е “да”. Мога да се аргументирам надълго и на??ироко за това, но за всеки зает човек, който лети често, е ясно, че спестените 2 часа на излитане и един час на кацане са време, в което може да се свър??и много работа. Не искам да спекулирам дали на??ите министри са толкова заети, колкото своите западни колеги или колкото бизнесмените, които ползват частни самолети, но фактите са факти. Да не говорим за въпросите, свързани със сигурността.

Заключението оставям на читателите, които са интелигентни.

Следва пълния текст на стенограмата от заседанието на Министерски съвет на 23.09.2009 г.:

  Точка 12
  Доклад относно изпълнение на ре??ението
  по т. 19.2 от Протокол №31 от заседанието
  на Министерския съвет на 12 август 2009 г.
  относно предприемане на действия по
  прекратяване на договорите за доставка на
  употребявани самолети за нуждите на
  Авиоотряд 28

  БОЙКО БОР??СОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин министър-председателю, уважаеми колеги министри,
  В изпълнение на ре??ението от 12 август т. г. назначих комисия, която проведе преговори с лизингодателя на двата самолета и финансиращата институция “Дойче банк”. Това са самолетите за нуждите на Авиотряд 28 за изпълнението на специалните полети.
  Преговорите преминаха много интензивно.
  След като бяха подадени претенциите на доставчика BHAir много интензивно преговаряхме и последната оферта, която получихме на 16 септември т. г. от доставчика, е следната: прекратяваме договора по позиция №1 – за единия самолет, по взаимно съгласие, като BHAir се отказват от всякакви претенции по отно??ение на неустойки и санкции за прекратяването на този договор, а сумите, платени за придобиването на първия самолет, се приспадат от вноските, които са дължими за втория самолет, като те остават за сметка на министерството, тоест министерството ще изгуби платените вноски по правото на ползване – лихви и такси за ползване – на първия самолет, които са в размер на 1 милион и 12 хиляди долара.
  След направения правно-икономически анализ на договора и за двата самолета е налице реалната опасност от загуба на платените до момента вноски по двата самолета при прекратяването и на двата договора. Това са по 5 милиона и 54 хиляди долара на самолет, включително и претенции за щети от страна на доставчика BHAir в размер на 5 милиона и 100 хиляди долара на самолет.
  След провеждането на тези интензивни преговори считам, че това е най-благоприятната възможност и развръзка от всички до този момент възможности така, че минимизираме всички възможни и потенциални загуби, като остава за сметка на министерството единствено тази такса за ползване и лихвите по договора за единия самолет, който прекратяваме.
  В този аспект е докладът до Министерския съвет, като предложението е да бъде променена точка 1 от протоколното ре??ение на Министерския съвет по точка 19 от заседанието на 12 август т. г., за да не бъда задължен да развалям договора за доставка на самолети по позиция №2.
  Благодаря ви.
  БОЙКО БОР??СОВ: Господин Цветков, обяснете в цифри, за да можем да вземем правилното ре??ение: ако прекратим днес договора и си вземат двата самолета, с колко пари “изгаряме” до този момент?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Ако прекратим и двата договора днес – каквото бе??е на??ето първоначално желание – почти сигурно е, че ще изгубим почти всички платени до този момент вноски в размер на 14,5 милиона лева. Допълнително доставчикът на самолетите BHAir ще претендира за пропуснати ползи, щети и вреди от едностранното прекратяване на договорите.
  БОЙКО БОР??СОВ: Че са стояли самолетите тук – на паркинг – месеци наред, а не са летели?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Не само това. Те са имали съответни разходи по доставката на самолетите, преоборудването им и т. н. Техните претенции са в размер на 5 милиона и 100 хиляди долара за един самолет – тоест още около 14,5 милиона лева ще бъдат претенциите за пропуснати ползи, щети и вреди.
  БОЙКО БОР??СОВ: ?? стават около 30 милиона лева!
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Да. Почти. Това е най-ло??ият вариант – ако съответно съдът присъди за тяхна вреда.
  БОЙКО БОР??СОВ: Предполагам, че договорът е юридически издържан. Ние едностранно го прекратяваме, а те нару??или ли са нещо по този договор?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Не. В рамките на договора няма никакво нару??ение и договорът изключително добре е изработен. Финансиращата институция е “Дойче банк” и договорът е изключително прецизен. По него няма никакви нару??ения.
  БОЙКО БОР??СОВ: Тоест, ако днес вземем ре??ение за прекратяване на двата договора за двата самолета, губим веднага днес 15 милиона лева и почти сигурно още 15 милиона лева.
  Ако отидем на втория вариант – да задържим единия самолет – какво е изражението в цифри?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Ако задържим единия самолет, прекратяваме договора за другия самолет по взаимно съгласие, при което двете страни няма да имат никакви претенции една към друга за прекратения договор – за никакви неустойки или санкции. А платените до момента суми за придобиването на този самолет ще бъдат приспаднати от вноските за оставащия в сила договор за самолета, който оставяме.
  БОЙКО БОР??СОВ: Тоест, ще имаме един самолет Ербъс и за него ще ни се приспаднат колко милиона, които сме платили до този момент за другия самолет? Колко му е общата цена на самолета, който евентуално ще оставим?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Общата сума на самолета, който остава не се променя – 44 милиона долара.
  БОЙКО БОР??СОВ: Колко ни остава още да платим от тези 44 милиона, като се приспаднат вноските за самолета, който евентуално ще върнем?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: ??маме погасителен план. До този момент са платени 5 милиона и 54 хиляди долара за единия самолет. От този самолет, за който прекратяваме договора, ще ни бъдат възстановени 4 милиона и 41 хиляди долара.
  БОЙКО БОР??СОВ: Значи приблизително към 10 милиона долара сме платили вече и ще ни останат да плащаме още примерно 33-34 милиона долара.
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Точно така. Като за тази година вноските ще бъдат поети почти изцяло от BHAir. Тоест, погасителният план за тази година ще бъде погасен с парите от BHAir, като от последната вноска – декемврийската, остават 950 хиляди долара, които ние ще трябва да платим.
  Финансовата обосновка е съгласувана с Министерството на финансите и съответно парите са осигурени.
  АНА М??ХАЙЛОВА: От името на Министерството на финансите искам да добавя, че ние бихме искали да видим разчети по години за финансовите ангажименти на държавата по придобиване на самолета, обхващащи периода 2009-2014 г.
  От гледна точка на правилата на бюджетиране и отчитане на касова основа на операциите по финансовия лизинг следва да се има предвид, че в годината на доставяне на самолета по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да бъде отразена като капиталов разход цялата стойност на финансовия лизинг без компонента на лихвата, а текущ разход ще бъде лихвата, която ще се заплаща до края на 2009 г. За следващите години по техния бюджет, като текущ разход ще остане само този компонент – на лихвата.
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Във финансовата обосновка, която сме представили на г-н Дянков, сме направили погасителния план за следващите три години, но няма проблем и ще направим до края на целия период погасителен план и ще го предоставим на Министерството на финансите.
  М??РОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Еднакви ли са двата самолета?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Абсолютно еднакви са двата самолета.
  БОЙКО БОР??СОВ: Еднакви. Стари, пътнически, без никакви отделения – бизнес класа, първа класа, каквито обикновено има в самолетите на другите авиокомпании. Освен това са тесни, неудобни, непригодени за нуждите, за които са взети. Сделка, която е целяла да се изкара единствено и само комисиона. Няма никакъв мотив и логика да се купят два такива големи самолета за толкова много пари при положение, че един малък Фалкон прекрасно вър??и същата работа и спокойно е можело да се купи втори такъв – първият да вози президента, а вторият за правителството или за Народното събрание, ако има нужда. При (не дай, Боже) по-труден случай – имаме Спартан. Той е много модерен военен самолет и при необходимост вътре се монтират седалки. Малко по-бавно лети, но вър??и същата работа, каквато вър??ат другите самолети.
  Въпросът, накратко, е дали да се простим с тези пари!? ??наче мотив – никакъв!
  ЖАНЕТА ПЕТРОВА: Министерството на правосъдието изразява становище, че е необходимо да разполагаме със самите договори, за да подпомогнем с правна експертиза. В доклада, който е предложен, не е добре разработен вариантът за прекратяване на договорите – какви са възможностите.
  Законът за обществените поръчки, по силата на който е проведена поръчката, доколкото разбирам от доклада на вносителя, препраща към Търговския закон и към Закона за задълженията и договорите, а там има възможности за защита по съдебен ред. Бих искала да получа информация и по въпроса кой е съдът, кой е компетентният съд съгласно договорите за разре??аване на споровете – дали това е българският съд или чуждестранен арбитраж.
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Ще ви предоставим екземпляр от договорите, за да се запознаете и да изразите становище.
  БОЖ??ДАР Д??М??ТРОВ: Не може ли да го купим и след това да го продадем, след като нямаме нужда от такъв самолет?
  БОЙКО БОР??СОВ: Няма такава държава по света, която да купи подобен самолет за правителство, или президентство, или Народно събрание! За такива цели има друг тип самолети – по-евтини, по-малки, по-икономични, с подходящ вътре??ен интериор, за да може по време на пътуване да се води разговор, диалог, мини-съвещание. Нали идеята е да се пести време и времето, което преминава в пътуване, да се използва за съвещание!? Като пътува?? за Брюксел или за другаде на международна среща с 3-4-5 министри (каквито са обикновено делегациите), заедно с техните екипи и с по закон налагащото се да вземе?? (охранителен и медицински екип), ако се пътува с гражданската авиация излиза по-скъпо и по-неудобно и се губи времевият ресурс. За това е направено по този начин. Само че всеки се “разпростира според чергата си”, колкото може. България се е изсилила и накуп е купила два Ербъса, които са за по 150 пътници! А те са пък и употребявани, и са от ниско тарифна компания! ?? вътре е възможно най-неподходящото обзавеждане за подобно пътуване.
  Тоест – купува?? си кола без екстри и след това иска?? да я продаде?? по-скъпо!? Това е твоят въпрос, г-н Димитров!
  АНА М??ХАЙЛОВА: Още веднъж искам да акцентирам върху това, че в рамките на ограничените бюджетни ресурси за 2009 г., ако бъде взето ре??ение за доставка на този самолет през тази година цялата сума на разходите трябва да бъдат предвидени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  БОЙКО БОР??СОВ: ?? тогава излиза въпросът: в БДЖ ще съкращаваме хора, а ще плащаме самолета, договорен и купен от правителството на Стани??ев! Кое от двете да предпочетем!? То не е и въпрос на предпочитания!
  Колеги, колкото и да ми е неприятно (аз не съм човек, който обича да губи) моето предложение към вас ще е да мобилизираме целия си правен ресурс в Министерството на правосъдието, за да се прецени дали не може да се защитим поне по наказателните клаузи за предявените претенции – поне за вторите близо 5 милиона и 100 хиляди долара, които искат да ни вземат, като глоба за глупостта на преди??ното правителство. Ако можем поне тях да ги спестим! В края на краищата самолетите им са стояли тук и за това, че са стояли са получили 5 милиона долара.
  Да се огледа правно.
  РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Тъй като в работата на комисията участва??е и представител на Министерския съвет… Финансиращата институция е “Дойче банк” – в нейна полза са заложени и двата самолета. При неплащане на вноска банката, като заложен кредитор може да прибере самолетите и да се удовлетвори със 75% от тяхната стойност. Така, че остават 25%, за които ние ще влезем в спорове с лизингодателя.
  Всъщност, становището, което сме изразили и ние чрез на??ия представител в работата на групата, е, че между двете злини трябва да изберем по-малката. ??ма направен цялостен правен анализ от водеща кантора за всички правни последици от прекратяването, в това число и от прогласяването на нищожност на договора. Всичките правни последици са в на?? ущърб. При всяко положение ние ще загубим. Дали сумата ще бъде от платените до момента суми за придобиване на собственост и ползване или ще бъдат натрупани и претърпените загуби и пропуснатите ползи от страна на лизингодателя въпросът е само в размера – бе??е цитирано – 14 или 28 милиона.
  При всяко положение бихме били укорени, че не сме направили това, което предлага министърът дотолкова, доколкото платените вече суми няма как да бъдат оправдани при положение, че заложният кредитор “Дойче банк” прибере самолетите и се удовлетворява по начин, който ние не можем да влияем, а това може да стане във всеки един момент.
  Така, че на??ето становище е, че от двете злини трябва да изберем по-малката. Поне на настоящия етап няма вариант, при който да задържим тези два самолета, да влезем в дела и в резултат на тези спорове да преценим каква е ползата.
  При всяко положение търпим щети – въпросът е дали целесъобразността от това да приемем прехвърлянето на извър??ените плащания по позиция №1 от единия самолет към втория и да задържим единия самолет с ясното съзнание, че минимизираме на две претърпяната към момента загуба (претърпяната загуба, като целесъобразност на сделката изобщо) или да влезем в диренето на цялостната справедливост, което не включва разбира се търсенето на наказателна отговорност за тези, които са допуснали това разхищение.
  РОСЕН ПЛЕВНЕЛ??ЕВ: Ако оставим единия самолет, не може ли поне да се ли??им от някой от другите самолети на авиоотряда – например от Ту-154, от където да излязат някакви спестявания на разходите? Те взаимно заменяеми ли са?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Самолетът Ту-154 на авиоотряда се нуждае от подновяване на неговия летателен ресурс, който може да бъде за една или за три години още. Този самолет в момента не може да изпълнява нормални граждански полети в Европа и съответно би могъл да бъде продаден извън Европа – ако се вземе такова ре??ение. Не мога да се ангажирам обаче с цената, на която той би могъл да се реализира.
  Специално за Ербъса, който евентуално бихме могли да задържим – той е в състояние до 2 седмици да бъде готов, оборудван, съответно с екипаж, за да изпълнява полетите.
  Междувременно ще представим на ва??ето внимание и една стратегия за развитието на авиоотряда с оглед оптимизиране на неговия състав, разходи и съответно летателен парк. Но това ре??ение остава за след приемането на ре??ение относно Ербъсите.
  БОЙКО БОР??СОВ: А това, което г-н Божидар Димитров зададе като въпрос – не да го продадем, защото явно няма да има кой да го купи, а да го пуснем в експлоатация – да лети, за да има възвръщане на средствата, разходвани за него!? Да го предоставяме, например, на авиокомпания?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: ??зпълнението на полети от страна на авиоотряда се нуждае от едно по-специално проучване и внимание, тъй като авиоотрядът подлежи на по-специална регулация и съответно търговските полети и цената, на която той би могъл да ги извър??ва, не могат да бъдат ре??ени еднозначно в този момент.
  БОЖ??ДАР Д??М??ТРОВ: ??мах предвид на частна авиокомпания да се продаде самолетът.
  М??РОСЛАВ НАЙДЕНОВ: В крайна сметка трябва да има по-голям правителствен самолет освен Фалкона. Вместо да удължаваме ресурса на руския Ту-154 колко ще струва, ако се махнат и двата и се търси някакъв вариант за един нормален самолет? Няма ли да излезе по-евтино, отколкото ако трябва да плащаме за Ербъса още 34 милиона? Защото всъщност трябва да има втори самолет, по-голям от Фалкона. Ако оставим единия Ербъс и трябва за него да плащаме още 34 милиона няма ли да излезе по-евтино в рамките на тази сума да се купи друг, защото в момента цената на новите самолети е паднала?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Вероятно в тази кризисна година е възможно да се постигне по-добра цена. Аз считам, че цената от 44 милиона не е най-добрата, за която може да се говори. Но тук говорим за избирането на по-малката злина, тъй като прекратяването на договора и връщането съответно на единия самолет означава загубването на средствата, които са платени до момента плюс риска да бъдем осъдени за пропуснатите ползи и нанесени вреди.
  М??РОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Но освен злината трябва да мислим и за в бъдеще, че ние трябва да разполагаме с втори самолет. ??, след като този не е оборудван, както и премиерът каза, а Ту-154 може да се удължи най-много с една до три години значи трябва да вземем ре??ение, водени и от това какъв самолет ще имаме като втори.
  БОЙКО БОР??СОВ: А има ли ??анс да говорим да дадат по-малък самолет вместо този Ербъс? Например, втори Фалкон или нещо от този тип – 12-13 местен.
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Те не разполагат с друг такъв самолет. Тези са налични и доставени – те в момента са в София.
  БОЙКО БОР??СОВ: Да – видях ги, стоят на аерогарата.
  ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Въпросът бе??е дали можем да го продадем или преотдадем на авиокомпания, а не на друга държава за използване, като правителствен самолет?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Разбира се, съществуват и такива възможности – да се отдава под наем или съответно продажба. Но финансовият резултат от едно такова мероприятие не е сигурен.
  БОЙКО БОР??СОВ: Все едно да влезем в ролята на банка – все едно даваме кредит на някоя авиокомпания да си купи самолет, само че ние й го купуваме и й го даваме да вър??ат работа!?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: ?? всъщност няма да разполагаме със самолет, ако се наложи правителството да пътува.
  БОЙКО БОР??СОВ: ?? няма да имаме самолет в случай на нужда, защото той в този момент лети за някъде.
  ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Целта е друга авиокомпания да поеме вноските, които иначе ние плащаме.
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: В този момент на редуциране на полети в кризисния момент никой няма да поиска…
  БОЙКО БОР??СОВ: Министър Трайков разсъждава прагматично. Ако ние имаме някое летателно “бижу” в момента, за което “съкровище” да се надпреварват авиокомпаниите да го имат в своя авиопарк – е абсолютно резонно. Но те си имат такива безброй, които стоят по летищата – нискотарифни самолети. ?? ние просто сме помогнали на някой да се освободи от тези самолети!
  Целият парадокс е, че в момента ние обсъждаме подписан от правителството на България договор. Това е трагичното! Аз съм човек, който уважава институциите и това, че подобни на нас хора са подписали такъв договор, би трябвало по презумпция да се приема, че те са мислили, приели са най-правилното ре??ение и ние сега, като приемственост, изпълняваме това, което трябва! Затова го поставям на дискусия сред министрите, защото аз не мога да намеря нито една логична стъпка в цялата сделка, освен обвързана с последната ни точка – безстопанствената небрежност. Умисълът на безстопанствената небрежност!
  БОЖ??ДАР Д??М??ТРОВ: Ако се пазят стенограмите – да се публикуват!
  БОЙКО БОР??СОВ: Публикуват се.
  Въпросът сега е дали да загубим 15 милиона; дали с риск още толкова да ни глобят, ако не се намери вариант, както каза г-жа Петрова от Министерството на правосъдието – да оборим пред съда договора; министърът, който е внесъл това предложение или го е предложил, предварително е амнистиран, че е проявил безстопанствена небрежност (ами небрежен бил човекът и законът му го прощава); и въпросът е, ако го приемем днес да носим глобите и загубите и утре да ни кажат “Добре де, но все пак можехте за още 34 милиона да имате един Ербъс.”, който да ни стои тук, защото той безспорно е по-неикономичен, отколкото Фалкона. Ербъсът е голям самолет – тоест ние трябва да си търсим едва ли не повод да пътуваме вкупом, за да влезе той в експлоатация. А това се случва максимум един път в годината, най-много два пъти. Той дори до САЩ не може да стигне, ако например тръгнем на такова посещение, където да са повече хора – защото ще кацаме няколко пъти!
  РОСЕН ПЛЕВНЕЛ??ЕВ: Очевидно трябва да вземем ре??ение. Очевидно губим пари и в двата варианта, но тези два варианта могат набързо да се сметнат.
  В първия вариант, в който губим вноските, които до момента сме платили (около 15 милиона), но печелим другите 15 милиона лева. Да – ще има дело, но разсрочваме другите 15 милиона лева може би за след година, две или три при една добра работа от Министерството на правосъдието с качествени адвокати. Тоест, тези 15 милиона няма да ги плащаме веднага, а в момента парите струват много пари!
  От тази гледна точка при една бърза сметка, която набързо бих направил съм на мнение, че вариантът да се откажем от тези два самолета е всъщност по-малкото зло. Защо?
  Защото във втория вариант, в който трябва да смятаме – отпада единият, но остава другият – там, за да довър??им сметката със загубите трябва да добавим и друго нещо. Обикновено всяка покупка има някакъв хоризонт на покупката и примерно ние сега си купуваме един употребяван самолет, какъвто и да е, но той също се купува с някакъв хоризонт. ?? трябва да сметнем общата загуба за периода. Тоест да кажем, че след 5 години той вече няма да бъде на??. ?? тогава вече смятаме, че след тези 5 години той ще е изгубил стойност, ще сме похарчили еди колко си пари, защото той е голям, ненужен, защото ще сме поддържали персонал, защото ще сме си търсили начин да го вкараме в експлоатация за нужни или ненужни схеми.
  От тази гледна точка, ако довър??им калкулацията за втория вариант трябва да се пресметне след 5 години колко общо губим, ако запазим този един самолет. Аз съм дълбоко убеден, че по-коректното е да се откажем от двата самолета и да се помисли сега, когато производители дават отстъпки по 30-40 процента, да се направи нещо, което е по-икономично, по-изгодно и в хоризонт 5 години всъщност ще доведе до по-малка загуба.
  М??РОСЛАВ НАЙДЕНОВ: За тези 34 милиона!? Един чисто нов Фалкон струва по-малко. ?? Ербъс струва по-малко.
  БОЙКО БОР??СОВ: Тази сутрин прочетох едно съобщение: българската нискотарифна авиокомпания Wizz Air доставя чисто нов самолет Ербъс А320 за България директно от завода на Ербъс.
  Те си купуват чисто нов самолет от завода на Ербъс!
  Можем ли да разсъждаваме една седмица до следващото заседание?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Разбира се, че можем да разсъждаваме и да направим още по-задълбочени анализи. Само отбелязвам, че в настоящия момент “Дойче банк” са в правото си да приберат самолетите и съответно да ги реализират по начин, по който те преценят. Те изчакват на??ето ре??ение, за да стане ясно как ще се процедира с единия самолет. Бихме могли съответно да ги помолим да изчакат още една седмица.
  БОЙКО БОР??СОВ: Единият със сигурност могат да си го вземат – няма какво да чакат. За единия въобще не става въпрос.
  Колеги, предлагам тази точка да я отложим за следващата сряда, за когато искам писмено становище на Министерството на правосъдието за ??ансовете.
  НОНА КАРАДЖОВА: А може ли до следващата сряда по същия начин да се проучи възможността за това, което каза г-н Плевнелиев – колко струва един нов самолет и във времето какво би означавало това, както и евентуални възможности за продажба и за разсрочване във времето на този самолет? Кратко е времето, но все пак някаква информация и някакво проучване?
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Да. Проучване за цените на нов самолет към настоящия момент могат да бъдат направени и ще бъдат предоставени.
  БОЙКО БОР??СОВ: ?? все пак направи разговори още веднъж с тях евентуално дали не би могло по-малък, по-евтин самолет – да търсят те да си го предложат тези Ербъси на друга държава, на друго правителство, за да може ние в рамките на парите, които сме дали и още не повече от 15-20 милиона да вземем нещо по-оптимално.
  РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Министър Цветков положи неимоверни усилия – аз бях свидетел на преговорния процес и на всичките упреци и обвинения, които бяха насочвани към него за “извиване на ръце”, за силовост във воденето на преговорите. Така, че на този етап не съм сигурен, че за тази една седмица ще може да се постигне повече от това, което е постигнато, като резултат. По-скоро всички анализи, материали и становища да бъдат предоставени на Министерството на правосъдието за една преценка – условно казано – на трета страна.
  БОЙКО БОР??СОВ: Не, аз не се съмнявам в министър Цветков, защото той ме информира??е за хода на преговорите и позицията ми е била неизменно такава.
  Въпросът е, ако толкова пари сме загубили и в рамките на тези 15 милиона понесем щета – мисля, че прокурорът е сезиран по тази сделка. Парадоксът на всичко това е, че накрая ще бъде оправдан човекът, който е внесъл предложението за тази сделка, защото до юли 2008 г. са си внесли закон, който да ги оневинява за всички подобно, което са направили.
  Да отложим до следващата сряда, за да видим дали имаме ??анс за другите около 15 милиона поне да спасим. Защото, ако станат 30 милиона щета – по-добре ще е да вземем самолета. Така си мисля. Пак ще имаме нещо – иначе за 30 милиона ще имаме нула. А така за 44 милиона долара ще имаме самолет – поне нещо ще имаме. Пък след това, ако не ни е нужен – можем да го заложим в “Дойче банк” за кредит.
  Вътре??ното му преустройство ще е поне още 2 милиона, за които ще трябва да се обяснява на хора защо се дават още толкова милиони за лукс!
  Този самолет не е удобен за по-дълги пътувания. Той ще удобен в общи линии за сектора на министър Александър Цветков, а може би и за сектора на министър Трайков. За другите ще е неуютен.
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Ако отидем на варианта да задържим единия самолет веднага след това трябва да видим какъв е пазарът за по-нататък – тоест колко ще загубим, ако го препродадем или преотдадем.
  БОЙКО БОР??СОВ: Колеги, отлагаме тази точка.
  Министерството на правосъдието за следващата сряда да представи официален правен анализ. До тогава:
  – да се проучи за цената на нов самолет;
  – още веднъж да се проведат разговори дали не може да се промени нещо;
  – да се види какъв е пазарът за стари самолети. В смисъл – ако вземем ре??ение да го купим колко ще можем да получим при продаването му например още на следващия ден. Като се види каква е разликата в цената му ще блесне цялата безпощадна истина за тази сделка.
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Бих искал да ви информирам, че преговорите бяха много трудни именно поради тази причина, че в момента пазар на стар самолети почти няма поради стагнацията на този пазар. Както трудно се продават стари коли – така трудно се продават и стари самолети! В момента има много голямо предлагане на стари самолети!
  БОЙКО БОР??СОВ: Отлагаме тази точка до окончателното й приемане.

_____
* – Да, вече има предварително производство и прокурорът говори; за разлика от предварителното производство срещу МДААР за скандалната далавера около софтуера на “Майкрософт”, купен от ЦАПК “Прогрес” за цени няколко пъти по-високи от пазарните. ?? почти равни с цените на двата самолета!

This entry was posted in Bulgaria, на български. Bookmark the permalink.

3 Responses to За самолетите на властта – факти, а не само популизъм

 1. Toma Belev says:

  По принцип и 60 местни автобуси могат да се преоборудват в 5 местни. Но, струва ли си да го прави?? когато може?? да си купи?? лека кола? Всяка инвестиция на правителството трябва да се оценя според нуждата. Дали на на??ето правителство му трябват един или два самолета, може да се установи като се направи анализ колко потребление на самолетни пътувания на делегации е имало за последните 3 години, колко се очаква за следващите, колко са стрували тези пътувания, колко ще ни струват самолетите и подръжката им и т.н. Всичко останало е литература, разпиляване на публични средства и комисиионни. Впрочем защо са ни два 150/50 местни самолета за правителството? То никога не е надхвърляло 20 човека, а заедно със задължителният персонал ще достигне 50, за какво са ни останалите 50 места във вторият самолет? Може би за правителството в сянка.

 2. Supera says:

  От цялата стенограма въобще, става ясно че тея хора явно не са наясно с много неща. ?? ме навяват на една мисъл, че са много некомпетентни. Нали в цената влиза и преоборудването на самолета. А доколкото си спомням някъде четох интервю, с началника на НСС, който каза, че са дали своите изисквания относно оборудването от гледна точка на сигурността. Май на тея целите им заседания са литературно четене.

 3. Днес, министърът на транспорта по БНТ: Този самолет ще вър??и отлична работа, той все пак е един чудесен самолет „Еърбъс”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.